Instrukcja używania
Instrukcja używania

Pobierz instrukcję używania glukometru Accu-Chek Performa

Często Zadawane Pytania

Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź nasze często zadawane pytania.

Nie. Użytkownicy glukometru Accu-Chek Performa powinni używać wyłącznie testów paskowych Accu-Chek Performa.

Wyniki pomiarów kontrolnych nie są przechowywane w pamięci glukometru Accu-Chek Performa dostępnej dla użytkownika.

Podobnie jak próbka krwi roztwór kontrolny musi być wolny od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Dlatego przed każdym użyciem należy oczyścić końcówkę butelki z roztworem kontrolnym.

Nie, nie można. Należy sprawdzić termin przydatności umieszczony na pojemniku testów paskowych przed dokonaniem pomiaru. 

Kontrole działania wykonywane są w celu upewnienia się, że glukometr i testy paskowe działają poprawnie. 

Kontrole działania należy wykonywać w następujących sytuacjach: 

po otwarciu nowego pojemnika testów paskowych; 
w przypadku pozostawienia otwartego pojemnika testów paskowych; 
w przypadku podejrzenia uszkodzenia testu paskowego; 
kiedy chcemy sprawdzić działanie glukometru i testów paskowych; 
kiedy testy paskowe były przechowywane w skrajnych temperaturach i/lub wilgotności; 
po upadku glukometru na twardą powierzchnię; 
jeżeli wynik pomiaru nie odpowiada samopoczuciu; 
kiedy chcemy sprawdzić, czy pomiar jest przeprowadzany prawidłowo.

System automatycznie wykrywa próbkę krwi o właściwej objętości i zaczyna wykonywanie pomiaru, nawet w przypadku, gdy widoczny jest żółty fragment pola testowego na teście paskowym. Konieczność uzupełnienia ilości krwi sygnalizowana jest wyłącznie za pomocą ikonki migającej kropli na wyświetlaczu.

W takiej sytuacji na wyświetlaczu glukometru Accu-Chek Perfroma pojawia się komunikat E4, co oznacza, że zbyt mała objętość krwi znalazła się na teście paskowym Accu-Chek Performa w momencie rozpoczęcia pomiaru. Należy wyrzucić test paskowy i powtórzyć pomiar poziomu glukozy we krwi z użyciem nowego testu. 

W celu przeglądania zgromadzonych wyników oraz średnich wyników pomiarów należy jednocześnie nacisnąć i zwolnić prawy i lewy klawisz oznaczony strzałką. Najnowszy wynik pomiaru jest wyświetlany na ekranie glukometru. 

Nacisnąć lewy klawisz oznaczony strzałką, aby przeglądać wyniki poprzednich pomiarów od najnowszych do najstarszych. 
Nacisnąć prawy klawisz oznaczony strzałką, aby przeglądać średnie wyniki z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni. 
Nacisnąć prawy klawisz oznaczony strzałką i przytrzymywać, aby przeglądać przed- i poposiłkowe średnie wyniki z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni.

Wyniki pomiarów kontrolnych nie są przechowywane w pamięci glukometru Accu-Chek Performa dostępnej dla użytkownika.

Dostępne są 3 typy średnich wyników: ogólne, przed- i poposiłkowe z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni. 

1. Wykonać pomiar. Wynik pojawi się na wyświetlaczu. 
2. Pozostawić test paskowy w glukometrze. Nacisnąć i zwolnić prawy lub lewy przycisk ze strzałką i przewijać dostępne opcje oznaczania: 
3. Gdy żądana opcja oznaczania pojawi się na ekranie, należy wyjąć test paskowy z glukometru.

Oznaczenie wyników przedposiłkowych;
Oznaczenie wyników przedposiłkowych z ustawieniem przypomnienia poposiłkowego;
Oznaczenie wyników poposiłkowych;
Oznaczenie wyników ogólnych.

Nie. Glukometr automatycznie nie powiadamia o zbliżającym się terminie przydatności testu paskowego ani nie blokuje się w przypadku użycia przeterminowanego testu paskowego. 

Tak. W tym celu należy wejść w tryb konfiguracji i wyłączyć sygnał dźwiękowy przypomnienia.

Nie ma takiej możliwośći. W momencie gdy liczba przechowywanych w pamięci urządzenia pomiarów przekracza 500 – wykonanie nowych pomiarów automatycznie skutkuje usunięciem najstarszych wyników.

Tak. W przypadku wyboru przypomnienia poposiłkowego glukometr będzie emitował sygnał dźwiękowy 2 godziny po wykonaniu pomiaru przed posiłkiem w celu przypomnienia o konieczności przeprowadzenia pomiaru poposiłkowego. Istnieje możliwość ustawienia przypomnienia w odstępie 1-godzinnym od momentu wykonania pomiaru przedposiłkowego.

Użytkownik może ustawić cztery przypomnienia (alarmy) dziennie. Wybrane przypomnienie jest realizowane w ustawionym przez użytkownika momencie za pomocą sygnału dźwiękowego powtarzanego trzykrotnie co dwie minuty. Jeżeli w czasie, w którym zaplanowane jest przypomnienie o pomiarze glukometr jest włączony lub gdy pomiar został wykonany w okresie 15 minut przed terminem przypomnienia, sygnał dźwiękowy nie włączy się.

Czyszczenie oznacza usuwanie zabrudzeń z glukometru, podczas gdy odkażanie odnosi się do usuwania większości drobnoustrojów chorobotwórczych i innych typów mikroorganizmów.

Glukometr wyposażony jest w dodatkową wewnętrzną baterię, która przez 72 godziny zachowuje ustawienia daty i godziny oraz dane przechowywane w pamięci glukometru; konieczność zmiany baterii nie wiąże się z ryzykiem utraty jakichkolwiek danych.

70% roztwór alkoholu izopropylowego. 
Woda z łagodnym płynem do mycia naczyń. 
10% roztwór wybielacza do użytku domowego (1 miarka wybielacza na 9 miarek wody) sporządzony tego samego dnia.

Należy oczyszczać obszary wokół wszystkich gniazd, portów i otworów glukometru, jednocześnie, uważając, aby wilgoć nie dostała się do wnętrza urządzenia. Ponadto należy dbać o zachowanie czystości wszystkich powierzchni glukometru, w tym jego ekranu.

W celu wymiany baterii na nowe, przygotuj baterię typu CR2032. Otwórz pokrywę komory baterii z tyłu glukometru, przesuwając zaczep zgodnie z kierunkiem strzałki i ciągnąc całą pokrywę w górę. Wyjmij zużytą baterię. Włóż nową baterię stroną z symbolem (+) skierowaną w górę. Nałóż pokrywę komory baterii i zatrzaśnij ją. 

Jest to dostępna w wielu sklepach 3-woltowa litowa bateria pastylkowa (typ CR 2032).

W papierowej instrukcji używania dołączonej do opakowania glukometru lub w zakładce Wsparcie produktowe. 

Pomiary wykonywane za pomocą glukometru i pomiary wykonywane w badaniach laboratoryjnych różnią się miedzy sobą. Ogólnie pomiary laboratoryjne bazują na badaniu osocza, natomiast w przypadku glukometru wykorzystywana jest krew pełna. W związku z tym nawet w przypadku wykonywania pomiaru za pomocą glukometru i badania laboratoryjnego w tym samym czasie wyniki uzyskane za pomocą glukometru mogą wskazywać niższe wartości niż te odnotowane w badaniu laboratoryjnym. Taka sytuacja jest całkowicie dopuszczalna i personel medyczny bierze te różnice pod uwagę.

Personel medyczny może używać testów Accu-Chek Performa z glukometrem Accu-Chek Performa w placówkach ochrony zdrowia. 

Bateria jest prawie wyczerpana. Niezwłocznie wymień baterię. Jeżeli komunikat pojawi się ponownie po wymianie baterii, wyjmij ją jeszcze raz, naciśnij którykolwiek przycisk na glukometrze i włóż ponownie baterię. 

W przypadku Accu-Chek Instant i Accu-Chek Performa jest to próbka 0,6 mikrolitra, w przypadku Accu-Chek Active jest to próbka 1-2 mikrolitra.

Tak m.in. z dłoni, przedramienia i ramienia (tzw. alternatywne miejsca nakłucia – AST). Pamiętaj tylko, że do pobrania próbki krwi z innego miejsca niż palec, musisz założyć nakładkę AST (dostępną oddzielnie) na nakłuwacz Accu-Chek Fastclix. Dokładne informacje na temat zasad korzystania z alternatywnych miejsc nakłucia znajdziesz w instrukcji używania glukometru Accu-Chek Performa. 

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z Nami telefonicznie lub wypełnij formularz, aby uzyskać szybką odpowiedź. Jesteśmy tu aby Ci pomóc!

Wypełnij formularz