Funkcjonalności

W przypadku problemów prosimy o kontakt z obsługą techniczną mySugr. Wsparcie techniczne jest dostępne w języku polskim. Prosimy przesyłać zapytania na adres mailowy [email protected] 

Często otrzymujemy zapytania, czy dany model telefonu jest kompatybilny, czy nie. Chociaż nie mamy możliwości przetestowania każdego urządzenia, staramy się dokładnie przetestować te, z którymi nasi użytkownicy mieli doświadczenia.

Istnieje wiele telefonów, których nie ma na tej liście, więc jeśli posiadasz taki model telefonu, może to oznaczać, że jeszcze go nie przetestowaliśmy lub jest w trakcie testowania. Jeśli posiadasz urządzenie, którego nie ma na liście, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia technicznego, aby uzyskać dalsze informacje.

Lista telefonów, które zostały przetestowane i okazały się niekompatybilne znajduje się na stronie wsparcia technicznego mySugr - kliknij tutaj. (URL redirection: https://support.mysugr.com/hc/pl/articles/360009213020-Jakie-telefony-m…)

Ponieważ czerwonego koloru użyliśmy do oznaczenia niebezpieczeństwa, czyli zbyt niskiego poziomu glikemii, zagrażającemu życiu Pacjenta.

Nie, glukometr Accu-Chek Instant posiada moduł komunikacji Bluetooth.

Tak, Twoje dane są bezpieczne – glukometr Accu-Chek Instant ma zabezpieczenie Ble PassKey Pairing.

Możesz przesyłać dane z glukometru do aplikacji mySugr, gdy aplikacja nie jest połączona z Internetem, ale dopiero po podłączeniu do Internetu dane zostaną zapisane w chmurze.

Dane zapisane na Twoim koncie w aplikacji mySugr są przechowywane w chmurze, w związku z tym jeśli zalogujesz się na swoje konto w mySugr na innym smartfonie, nadal będziesz miał dostęp do danych archiwalnych.

Tak możesz. Prosimy zalogować się tym samym adresem e-mail i hasłem na każdym urządzeniu. Upewnij się, że wybierasz opcję "Zaloguj się" na swoich innych urządzeniach, a nie "Zacznijmy" – ta opcja służy do rejestracji nowych kont.

Tak, możesz oglądać archiwalne wyniki w aplikacji mySugr, gdy glukometr nie jest połączony z telefonem. Pamiętaj, że nowy wynik zobaczysz jednak dopiero po ponownym połączeniu glukometru z aplikacją.

Tak. Glukometr przechowuje w pamięci ostatnie 720 wyników, niezależnie, czy zostały przesłane do aplikacji.

Tak, wyniki są przesyłane automatycznie.

Jeśli występuje problem sprawdź czy:

  1. Bluetooth jest włączony w telefonie i glukometrze
  2. Glukometr jest sparowany z aplikacją mySugr w telefonie
  3. Aplikacja nadal działa w tle
  4. W ustawieniach telefonu zezwolono na pokazywanie powiadomień z aplikacji mySugr"

Glukometr Accu-Chek Instant może przesyłać wyniki przez Bluetooth Low Energy (BLE) do aplikacji mySugr na kompatybilnym smartfonie. Dane z glukometru można przesłać także do programu Accu-Chek SmartPix Software przez podłączenie urządzenia z komputerem kablem microUSB.

Średnie wyników z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni.

W glukometrze nie ma możliwości oznaczenia wyników pomiarów, ale gdy połączysz glukometr Accu-Chek Instant z aplikacją mySugr, będziesz mógł przesłać wyniki do aplikacji i tam oznaczyć wyniki. Więcej informacji o aplikacji mySugr znajdziesz w Zakładce produkty, kliknij tutaj.

Nie, w Accu-Chek Instant nie ma możliwości usuwania wyników.

Użytkownik może ustawić cztery przypomnienia (alarmy) dziennie. Wybrane przypomnienie jest realizowane w ustawionym przez użytkownika momencie za pomocą sygnału dźwiękowego powtarzanego trzykrotnie co dwie minuty. Jeżeli w czasie, w którym zaplanowane jest przypomnienie o pomiarze glukometr jest włączony lub gdy pomiar został wykonany w okresie 15 minut przed terminem przypomnienia, sygnał dźwiękowy nie włączy się.

Tak. W przypadku wyboru przypomnienia poposiłkowego glukometr będzie emitował sygnał dźwiękowy 2 godziny po wykonaniu pomiaru przed posiłkiem w celu przypomnienia o konieczności przeprowadzenia pomiaru poposiłkowego. Istnieje możliwość ustawienia przypomnienia w odstępie 1-godzinnym od momentu wykonania pomiaru przedposiłkowego.

Nie ma takiej możliwośći. W momencie gdy liczba przechowywanych w pamięci urządzenia pomiarów przekracza 500 – wykonanie nowych pomiarów automatycznie skutkuje usunięciem najstarszych wyników.

Nie. Glukometr automatycznie nie powiadamia o zbliżającym się terminie przydatności testu paskowego ani nie blokuje się w przypadku użycia przeterminowanego testu paskowego. 

Tak. W tym celu należy wejść w tryb konfiguracji i wyłączyć sygnał dźwiękowy przypomnienia.

Oznaczenie wyników przedposiłkowych;
Oznaczenie wyników przedposiłkowych z ustawieniem przypomnienia poposiłkowego;
Oznaczenie wyników poposiłkowych;
Oznaczenie wyników ogólnych.

1. Wykonać pomiar. Wynik pojawi się na wyświetlaczu. 
2. Pozostawić test paskowy w glukometrze. Nacisnąć i zwolnić prawy lub lewy przycisk ze strzałką i przewijać dostępne opcje oznaczania: 
3. Gdy żądana opcja oznaczania pojawi się na ekranie, należy wyjąć test paskowy z glukometru.

Dostępne są 3 typy średnich wyników: ogólne, przed- i poposiłkowe z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni. 

W celu przeglądania zgromadzonych wyników oraz średnich wyników pomiarów należy jednocześnie nacisnąć i zwolnić prawy i lewy klawisz oznaczony strzałką. Najnowszy wynik pomiaru jest wyświetlany na ekranie glukometru. 

Nacisnąć lewy klawisz oznaczony strzałką, aby przeglądać wyniki poprzednich pomiarów od najnowszych do najstarszych. 
Nacisnąć prawy klawisz oznaczony strzałką, aby przeglądać średnie wyniki z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni. 
Nacisnąć prawy klawisz oznaczony strzałką i przytrzymywać, aby przeglądać przed- i poposiłkowe średnie wyniki z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni.

Wyniki pomiarów kontrolnych nie są przechowywane w pamięci glukometru Accu-Chek Performa dostępnej dla użytkownika.

Masz dodatkowe pytania?

Zadzwoń do Nas!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00.

Tel.: 801 080 104 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfowym danego operatora)

 

 

Wypełnij formularz!

W przypadku problemów technicznych związanych z użytkowaniem pompy insulinowej prosimy o kontakt z infolinią.

Formularz