Obsługa nakłuwacza

Nie, lancet (igła) jest przeznaczony do jednorazowego użytku z powodów higienicznych oraz ze względu na fakt, że przy ponownym i kolejnym użyciu ostrze ulega stępieniu, co może powodować większy dyskomfort. Dlatego każdy pomiar należy wykonywać przy użyciu nowego, sterylnego lancetu, a nakłucie będzie wyjątkowo delikatne. 

Jeśli nakłuwacz był już używany, do kolejnego pobrania krwi potrzebny będzie nowy lancet. 
Przesuń do oporu znajdujący się z boku nakłuwacza biały przycisk naciągający do dołu i z powrotem. Następny lancet jest teraz gotowy do użycia. 
Znajdujący się obok przycisku naciągającego wskaźnik pokazuje ilość pozostałych lancetów, np. 5 zamiast wcześniejszych 6. 
Po każdym załadowaniu nowego lancetu liczba na wskaźniku ilości pozostałych jeszcze lancetów zmniejsza się o jeden, np. 3 zamiast wcześniejszych 4. Po załadowaniu szóstego, a zarazem ostatniego lancetu, na wskaźniku pojawi się 1.

  1. Zdejmij nasadkę nakłuwacza.
  2. Wyjmij zużyty bębenek i wsuń nowy (skieruj go białą końcówką do wnętrza nakłuwacza).
  3. Bębenek jest osadzony prawidłowo, jeśli tkwi całkowicie w nakłuwaczu i wystaje tylko jego brzeg z przodu.
  4. Nałóż ponownie nasadkę nakłuwacza. Nasadka jest nałożona prawidłowo, jeśli jest nasunięta do oporu i wyraźnie ""zaskoczy"" na swoje miejsce.
    Pamiętaj, żeby nie wyjmować bębenka z nakłuwacza dopóki nie wykorzystasz wszystkich lancetów. 
    Raz wyjęty bębenek, nie może być uzyty ponownie.
    Zachęcamy do obejrzenia wideo instrukcj jak używać nakłuwacza Accu-Chek FastClix.

Obracaj nasadkę nakłuwacza, do momentu ustawienia pożądanej głębokości nakłucia (od 0,5 do 5,5). Ważne! Przy ustawianiu głębokości nakłucia, nie przesuwaj białego przycisku naciągającego, służącego do zmiany lancetu. 

Srebrna kreska (wskaźnik ustawionej głębokości nakłucia) na nakłuwaczu wskazuje aktualnie nastawioną głębokość nakłucia. Im wyższa liczba, tym głębsze nakłucie. W przypadku braku doświadczenia z tym nakłuwaczem zaleca się nastawienie mniejszej głębokości nakłucia, np. głębokości nakłucia 2.

Nie, ze względów bezpieczeństwa i z powodów higienicznych nie jest możliwe cofnięcie bębenka i ponowne wykorzystanie już raz użytego lancetu.

Nie. Nakłuwacz Accu-Chek FastClix jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez jedną osobę. Nie może być używany przez więcej niż jednego używkownika. W przypadku użycia nakłuwacza przez inną osobę niż jego użytkownik istnieje ryzyko zakażenia krzyżowego.

Technologia Clixmotion to zasada ruchu lancetu z podwójnym systemem prowadzenia – oznacza to precyzyjną kontrolę ruchu lancetu zarówno do przodu, jak i z powrotem, bez wibracji i oscylacji. Ten podwójnie kontrolowany ruch ma kluczowe znaczenie dla maksymalizowania komfortu pobierania próbki krwi. Lancet wnika w skórę wyjątkowo szybkim liniowym ruchem, unikając jakichkolwiek ruchów w bok, co skutkuje znaczącym zmniejszeniem bólu oraz ograniczeniem podrażnienia zakończeń nerwów. W skórze lancet jest delikatnie zatrzymywany, a następnie natychmiast wycofywany. Ten szybki i kontrolowany ruch zapobiega zbędnym uszkodzeniom skóry.

Użycie przeterminowanych lancetów (bębenków) może skutkować zakażeniem w miejscu nakłucia, w związku z utratą sterylności lancetu. Lancet zachowuje sterylność przez 4 lata od momentu sterylizacji.

Bębenki winny być przechowywane w czystym miejscu i chronione przed skrajnymi temperaturami. Nie należy przechowywać ich np. w nagrzanym samochodzie ani w lodówce.

Bębenek może być usuwany jako odpad z gospodarstwa domowego. Należy jednak zapoznać się z lokalnie obowiązującymi regulacjami, ponieważ odnośne przepisy mogą różnić się w poszczególnych krajach.

Nie, ze względów bezpieczeństwa i z powodów higienicznych nie jest to możliwe. Zużyte bębenki są wyraźnie oznaczone za pomocą czerwonego znacznika.

Nie. Urządzenie to nie jest przeznaczone do pobierania próbki krwi od zwierząt domowych.

W celu uzyskania próbki krwi z innych części ciała nasadkę AST (Alternative Site Testing) należy docisnąć do miejsca nakłucia. Dolna część nasadki jest przezroczysta, aby ułatwić precyzyjną lokalizację miejsca nakłucia.

Tak, istnieje możliwość wykonania nakłucia innych części ciała (AST) przy użyciu specjalnej, dostępnej oddzielnie nasadki AST. Dolna część nasadki jest przezroczysta, aby ułatwić precyzyjną lokalizację miejsca nakłucia.

Nie, nakłuwacz Accu-Chek FastClix nie zawiera lateksu.

Z nakłuwaczem Accu-Chek FastClix można używać jedynie dedykowane bębenki z lancetami o takiej samej nazwie Accu-Chel FastClix. 

Masz dodatkowe pytania?

Zadzwoń do Nas!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00.

Tel.: 801 080 104 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfowym danego operatora)

 

 

Wypełnij formularz!

W przypadku problemów technicznych związanych z użytkowaniem pompy insulinowej prosimy o kontakt z infolinią.

Formularz