Accu-Chek FastClix

Nakłuwacz Accu-Chek FastClix to urządzenie umożliwiające wykonanie nakłucia potrzebnego do przeprowadzenia badania poziomu glukozy we krwi. Takie badanie jest elementem codziennej kontroli cukrzycy. 

Nakłuwacz Accu-Chek FastClix jest wyposażony w bębenek z 6 lancetami. Lancety Accu-Chek FastClix są niewidoczne, zamknięte w szczelnym bębenku, uniemożliwiając przypadkowe dotknięcie igły. Unikalna technologia stabilizacji ostrza Clixmotion sprawia, że nakłucie jest szybkie, łatwe i wyjątkowo delikatne. Obrotowa nasadka umożliwia wybranie indywidualnej głębokości nakłucia, odpowiedniej dla danego typu skóry. Dostępne jest aż 11 różnych głębokości nakłucia dla komfortu pacjenta, również dla dzieci z cukrzycą.

Instrukcja używania
Instrukcja używania

Pobierz instrukcję używania nakłuwacza Accu-Chek FastClix, z której dowiesz się w jaki sposób prawdiłowo wykonać nakłucie oraz w jaki sposób obslugiwać bębenki z lancetami Accu-Chek FastClix

Często Zadawane Pytania

Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź nasze często zadawane pytania.

Z nakłuwaczem Accu-Chek FastClix można używać jedynie dedykowane bębenki z lancetami o takiej samej nazwie Accu-Chel FastClix. 

Nie, nakłuwacz Accu-Chek FastClix nie zawiera lateksu.

Tak, istnieje możliwość wykonania nakłucia innych części ciała (AST) przy użyciu specjalnej, dostępnej oddzielnie nasadki AST. Dolna część nasadki jest przezroczysta, aby ułatwić precyzyjną lokalizację miejsca nakłucia.

W celu uzyskania próbki krwi z innych części ciała nasadkę AST (Alternative Site Testing) należy docisnąć do miejsca nakłucia. Dolna część nasadki jest przezroczysta, aby ułatwić precyzyjną lokalizację miejsca nakłucia.

Nie, ze względów bezpieczeństwa i z powodów higienicznych nie jest to możliwe. Zużyte bębenki są wyraźnie oznaczone za pomocą czerwonego znacznika.

Nie. Urządzenie to nie jest przeznaczone do pobierania próbki krwi od zwierząt domowych.

Bębenek może być usuwany jako odpad z gospodarstwa domowego. Należy jednak zapoznać się z lokalnie obowiązującymi regulacjami, ponieważ odnośne przepisy mogą różnić się w poszczególnych krajach.

Bębenki winny być przechowywane w czystym miejscu i chronione przed skrajnymi temperaturami. Nie należy przechowywać ich np. w nagrzanym samochodzie ani w lodówce.

Użycie przeterminowanych lancetów (bębenków) może skutkować zakażeniem w miejscu nakłucia, w związku z utratą sterylności lancetu. Lancet zachowuje sterylność przez 4 lata od momentu sterylizacji.

Nie. Nakłuwacz Accu-Chek FastClix jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez jedną osobę. Nie może być używany przez więcej niż jednego używkownika. W przypadku użycia nakłuwacza przez inną osobę niż jego użytkownik istnieje ryzyko zakażenia krzyżowego.

Technologia Clixmotion to zasada ruchu lancetu z podwójnym systemem prowadzenia – oznacza to precyzyjną kontrolę ruchu lancetu zarówno do przodu, jak i z powrotem, bez wibracji i oscylacji. Ten podwójnie kontrolowany ruch ma kluczowe znaczenie dla maksymalizowania komfortu pobierania próbki krwi. Lancet wnika w skórę wyjątkowo szybkim liniowym ruchem, unikając jakichkolwiek ruchów w bok, co skutkuje znaczącym zmniejszeniem bólu oraz ograniczeniem podrażnienia zakończeń nerwów. W skórze lancet jest delikatnie zatrzymywany, a następnie natychmiast wycofywany. Ten szybki i kontrolowany ruch zapobiega zbędnym uszkodzeniom skóry.

Nie, ze względów bezpieczeństwa i z powodów higienicznych nie jest możliwe cofnięcie bębenka i ponowne wykorzystanie już raz użytego lancetu.

Obracaj nasadkę nakłuwacza, do momentu ustawienia pożądanej głębokości nakłucia (od 0,5 do 5,5). Ważne! Przy ustawianiu głębokości nakłucia, nie przesuwaj białego przycisku naciągającego, służącego do zmiany lancetu. 

Srebrna kreska (wskaźnik ustawionej głębokości nakłucia) na nakłuwaczu wskazuje aktualnie nastawioną głębokość nakłucia. Im wyższa liczba, tym głębsze nakłucie. W przypadku braku doświadczenia z tym nakłuwaczem zaleca się nastawienie mniejszej głębokości nakłucia, np. głębokości nakłucia 2.

  1. Zdejmij nasadkę nakłuwacza.
  2. Wyjmij zużyty bębenek i wsuń nowy (skieruj go białą końcówką do wnętrza nakłuwacza).
  3. Bębenek jest osadzony prawidłowo, jeśli tkwi całkowicie w nakłuwaczu i wystaje tylko jego brzeg z przodu.
  4. Nałóż ponownie nasadkę nakłuwacza. Nasadka jest nałożona prawidłowo, jeśli jest nasunięta do oporu i wyraźnie ""zaskoczy"" na swoje miejsce.
    Pamiętaj, żeby nie wyjmować bębenka z nakłuwacza dopóki nie wykorzystasz wszystkich lancetów. 
    Raz wyjęty bębenek, nie może być uzyty ponownie.
    Zachęcamy do obejrzenia wideo instrukcj jak używać nakłuwacza Accu-Chek FastClix.

Jeśli nakłuwacz był już używany, do kolejnego pobrania krwi potrzebny będzie nowy lancet. 
Przesuń do oporu znajdujący się z boku nakłuwacza biały przycisk naciągający do dołu i z powrotem. Następny lancet jest teraz gotowy do użycia. 
Znajdujący się obok przycisku naciągającego wskaźnik pokazuje ilość pozostałych lancetów, np. 5 zamiast wcześniejszych 6. 
Po każdym załadowaniu nowego lancetu liczba na wskaźniku ilości pozostałych jeszcze lancetów zmniejsza się o jeden, np. 3 zamiast wcześniejszych 4. Po załadowaniu szóstego, a zarazem ostatniego lancetu, na wskaźniku pojawi się 1.

Nie, lancet (igła) jest przeznaczony do jednorazowego użytku z powodów higienicznych oraz ze względu na fakt, że przy ponownym i kolejnym użyciu ostrze ulega stępieniu, co może powodować większy dyskomfort. Dlatego każdy pomiar należy wykonywać przy użyciu nowego, sterylnego lancetu, a nakłucie będzie wyjątkowo delikatne. 

Nakłuwacz Accu-Chek FastClix oraz bębenki z lancetami Accu-Chek FastClix są dostępne w wielu aptekach zarówno stacjonarnych, jak i internetowych. Zapraszamy również do naszego oficjalnego sklepu internetowego.

Tak m.in. z dłoni, przedramienia i ramienia (tzw. alternatywne miejsca nakłucia – AST). Pamiętaj tylko, że do pobrania próbki krwi z innego miejsca niż palec musisz założyć nakładkę AST (dostępną oddzielnie) na nakłuwacz Accu-Chek Fastclix. Dokładne informacje na temat zasad korzystania z alternatywnych miejsc nakłucia znajdziesz w instrukcji używania glukometru Accu-Chek Instant.

Pierwsze kroki z urządzeniem

Dowiedz się, jak rozpocząć korzystanie z glukometru Accu-Chek Instant.

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z Nami telefonicznie lub wypełnij formularz, aby uzyskać szybką odpowiedź. Jesteśmy tu aby Ci pomóc!

Wypełnij formularz