Testy paskowe Accu-Chek Active

Testy paskowe Accu-Chek Active w połączeniu z glukometrami Accu-Chek Active przewidziane są do diagnostyki w ramach samokontroli glikemii lub też mogą być wykonywane przez personel medyczny w placówce medycznej.

Każdy test paskowy posiada pole testowe zawierające reaktywne odczynniki chemiczne. Gdy na pole testowe nanoszona jest krew, enzym dehydrogenazy glukozowej (Mut. Q-GDH 2) reaguje z glukozą we krwi. Zachodząca wówczas reakcja chemiczna powoduje zmianę barwy pola testowego. Glukometr mierzy tę zmianę zabarwienia i na tej podstawie oblicza stężenie glukozy we krwi. 

Do decyzji dotyczących leczenia zaleca się wykorzystywać wyniki pomiarów wyświetlone przez glukometr. 

Porównanie barw służy tylko jako kontrola poprawności wyników. 

Testy paskowe Accu-Chek Active

Testy paskowe Accu-Chek Active w połączeniu z glukometrami Accu-Chek Active przewidziane są do diagnostyki w ramach samokontroli glikemii lub też mogą być wykonywane przez personel medyczny w placówce medycznej.

Każdy test paskowy posiada pole testowe zawierające reaktywne odczynniki chemiczne. Gdy na pole testowe nanoszona jest krew, enzym dehydrogenazy glukozowej (Mut. Q-GDH 2) reaguje z glukozą we krwi. Zachodząca wówczas reakcja chemiczna powoduje zmianę barwy pola testowego. Glukometr mierzy tę zmianę zabarwienia i na tej podstawie oblicza stężenie glukozy we krwi. 

Do decyzji dotyczących leczenia zaleca się wykorzystywać wyniki pomiarów wyświetlone przez glukometr. 

Porównanie barw służy tylko jako kontrola poprawności wyników. 

Specyfikacja techniczna

Podczas pomiaru temperatura otoczenia powinna mieścić się w zakresie od +8 do +42 °C.
Pomiaru poziomu glukozy we krwi nie należy wykonywać w miejscu wystawionym na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych. Testy paskowe są jednorazowego użytku. 

Testy paskowe należy przechowywać w temperaturze między +2 i +30 °C w suchym miejscu chronionym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Data ważności dotyczy nowych, nie otwartych pojemników z testami paskowymi i pojemników z testami paskowymi, z których już wyjęto test paskowy. 

Granica wykrywalności (najniższa wyświetlana wartość): 10 mg/dL (0,6 mmol/L).
Przedział pomiarowy systemu: Liniowość metody mieści się w przedziale od 10 do 600 mg/dL (0,6–33,3 mmol/L).
Wielkość próbki: 1–2 μL krwi (1 µL (mikrolitr) = 1 tysięczna mililitra).
Czas trwania pomiaru: Jeśli test paskowy przy nanoszeniu krwi jest wsunięty do glukometru, czas pomiaru wynosi ok. 5 sekund.
Jeśli test paskowy zostanie wyjęty z glukometru w celu nanoszenia krwi, czas pomiaru wynosi ok. 8 sekund.

Potrzebujesz więcej informacji?

Zapoznaj się z naszym wsparciem produktowym!

Powiązane produkty

Sprawdź produkty, których również możesz potrzebować

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktu

Potrzebujesz więcej informacji o produktach Accu-Chek? Zapoznaj się z naszym wsparciem produktowym!

Uzyskaj wsparcie

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z Nami telefonicznie lub wypełnij formularz, aby uzyskać szybką odpowiedź. Jesteśmy tu aby Ci pomóc!

Wypełnij formularz