Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Proszę wybrać urządzenie

Proszę wybrać urządzenie, przy którym potrzebna jest pomoc lub instrukcja obsługi.

Uwaga! Przedstawione tutaj informacje dotyczące obsługi wyrobów nie zastępują dołączonych do nich instrukcji używania. Szczegóły dotyczące używania wyrobów znajdują się w instrukcji ich używania.

Skontaktuj się z nami

Telefonicznie

(Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00)

Serwis, pomoc techniczna i reklamacje - Dział Obsługi Posprzedażowej glukometry, pompy insulinowe i akcesoria Accu-Chek:

Tel.: 801 080 104

(opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfowym danego operatora)

 

Pomoc w przypadku problemów technicznych związanych z użytkowaniem pompy insulinowej

Tel.: 801 080 104

(opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfowym danego operatora)

 

Drogą E-mail:

[email protected]

 

Pocztą:

Korespondencję prosimy kierować na adres:


Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 28
02-672 Warszawa