Accu-Chek Instant

Accu-Chek Instant jest nowoczesnym i łatwym w obsłudze urządzeniem przeznaczonym do monitorowania poziomu cukru we krwi. Charakteryzuje go  dokładność i wiarygodność wyników przekraczająca wymagania obowiązującej normy EN ISO 15197:2015  .*

Instrukcja używania
Instrukcja używania

Pobierz instrukcję używania glukometru Accu-Chek Instant

Często Zadawane Pytania

Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź nasze często zadawane pytania.

Docelowy zakres wartości glikemii w glukometrze Accu-Chek Instant jest ustawiony fabrycznie na 70-160 mg/dL. 
 

W przypadku Accu-Chek Instant i Accu-Chek Performa jest to próbka 0,6 mikrolitra, w przypadku Accu-Chek Active jest to próbka 1-2 mikrolitra.

Przycisk wyrzutu testu paskowego zlokalizowany po lewej stronie glukometru pozwala efektywnie pozbyć się zużytego paska w najbardziej higieniczny sposób - bez konieczności jego dotykania. 

Tak, umyj ręce ciepłą wodą z mydłem i dokładnie osusz.

Tak m.in. z dłoni, przedramienia i ramienia (tzw. alternatywne miejsca nakłucia – AST). Pamiętaj tylko, że do pobrania próbki krwi z innego miejsca niż palec musisz założyć nakładkę AST (dostępną oddzielnie) na nakłuwacz Accu-Chek Fastclix. Dokładne informacje na temat zasad korzystania z alternatywnych miejsc nakłucia znajdziesz w instrukcji używania glukometru Accu-Chek Instant.

Zakres docelowy w glukometrze Accu-Chek Instant można zmienić poprzez aplikację mySugr po połączeniu glukometru z aplikacją lub w programie Accu-Chek SmartPix Software poprzez podłączenie glukometru do komputeraz kablem micro-USB.

Uwaga: Zakres docelowych wartości glukozy we krwi należy ustalić z lekarzem.

Glukometr wyposażony jest w opcję wykrywania zbyt małej ilości krwi. Jeśli objętość próbki krwi jest za mała, po paru sekundach włączy się alarm w postaci trzech krótkich sygnałów dźwiękowych, po których użytkownik może uzupełnić ilość krwi.

 Pomiar kontrolny powinien być wykonany, gdy: 

- Otwierasz nową fiolkę z testami paskowymi; 
- Fiolka z testami paskowymi była przez jakiś czas pozostawiona otwarta; 
- Podejrzewasz, że testy paskowe mogą być uszkodzone; 
- Podczas sprawdzania poprawności działania glukometru i testów paskowych; 
- Paski testowe były przechowywane w ekstremalnej temperaturze lub wilgotności; 
- Gdy podejrzewasz uszkodzenie glukometru;
- Wynik testu nie odpowiada Twojemu samopoczuciu; 
- Podczas nauki obsługi glukometru;

Przeprowadzenie pomiaru kontrolnego pozwala użytkownikowi stwierdzić, czy glukometr i testy paskowe działają prawidłowo.

Nie – z glukometrem Accu-Chek Performa musisz używać testów paskowych Accu-Chek Performa.

Próbkę krwi należy nałożyć na żółte pole testowe. Można tego dokonać w dowolnym miejscu żółtego obrębu pola testowego na pasku Accu-Chek Instant. 

W takiej sytuacji na wyświetlaczu pojawia się komunikat błędu E4. 

Nie, glukometr automatycznie nie informuje o tym, że test paskowy jest przeterminowany. Nie blokuje również możliwości przeprowadzenia pomiaru takim testem. Pamiętaj, aby zawsze sprawdzić termin ważności testu paskowego przed jego użyciem.

Nie, nie można przeprowadzić pomiaru, gdy krew została naniesiona na test paskowy poza glukometrem.

Glukometr automatycznie przechowuje w swojej pamięci do 720 wyników pomiarów stężenia glukozy wraz z datą i godziną każdego z nich. Wyniki mogą być przeglądane bezpośrednio z pamięci glukometru.

Nie, glukometr nie służy do zdiagnozowania cukrzycy. Aby zdiagnozować cukrzycę zawsze należy skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia i przeprowadzenia odpowiednich badań badań laboratoryjnych z krwi żylnej.

Wynik pomiaru glikemii glukometrem Accu-Chek Instant jest wyjątkowo dokładny. Glukometr spełnia wymagania normy EN ISO 15197:2015, a nawet je przewyższa, co jest potwierdzone badaniami. Zwykły glukometr może dostarczyć nawet 5% wyników poza granicą błędu dopuszczoną w normie EN ISO 15197:2015. Pomiary glukometrem Accu-Chek Instant w 100% mieszczą się w granicy błędu określonego w normie EN ISO 15197:2015*. *Breitenbeck N, et al. Accuracy Assessment of a Blood Glucose Monitoring System for Self-Testing with Three Test Strip Lots Following ISO 15197:2013/EN ISO 15197:2015. J Diabetes Sci Technol. 2017

Tak, glukometr Accu-Chek Instant spełnia normę EN ISO 15197:2015. Istnieją badania potwierdzające wyższą dokładność glukometru Accu-Chek Instant niż przewidują wymagania normy EN ISO 15197:2015.*

* Breitenbeck et al. Accuracy assessment of a blood glucose monitoring system for self-testing with three test strip lots following ISO 15197:2013/ EN ISO 15197:2015. J Diabetes Sci Technol. 2017 11(4) 854-855

Opisy wszystkich możliwych błędów glukometru Accu-Chek Instant są dostępne w papierowej instrukcji używania urządzenia dołączonej do wyrobu oraz w zakładce Produkty lub Wsparcie produktowe na oficjalnej stronie Accu-Chek.

Nie, w Accu-Chek Instant nie ma możliwości usuwania wyników.

W glukometrze nie ma możliwości oznaczenia wyników pomiarów, ale gdy połączysz glukometr Accu-Chek Instant z aplikacją mySugr, będziesz mógł przesłać wyniki do aplikacji i tam oznaczyć wyniki. Więcej informacji o aplikacji mySugr znajdziesz w Zakładce produkty, kliknij tutaj.

Średnie wyników z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni.

Tak, wyniki są przesyłane automatycznie.

Jeśli występuje problem sprawdź czy:

 1. Bluetooth jest włączony w telefonie i glukometrze
 2. Glukometr jest sparowany z aplikacją mySugr w telefonie
 3. Aplikacja nadal działa w tle
 4. W ustawieniach telefonu zezwolono na pokazywanie powiadomień z aplikacji mySugr"

Glukometr Accu-Chek Instant może przesyłać wyniki przez Bluetooth Low Energy (BLE) do aplikacji mySugr na kompatybilnym smartfonie. Dane z glukometru można przesłać także do programu Accu-Chek SmartPix Software przez podłączenie urządzenia z komputerem kablem microUSB.

Tak. Glukometr przechowuje w pamięci ostatnie 720 wyników, niezależnie, czy zostały przesłane do aplikacji.

Tak możesz. Prosimy zalogować się tym samym adresem e-mail i hasłem na każdym urządzeniu. Upewnij się, że wybierasz opcję "Zaloguj się" na swoich innych urządzeniach, a nie "Zacznijmy" – ta opcja służy do rejestracji nowych kont.

Tak, możesz oglądać archiwalne wyniki w aplikacji mySugr, gdy glukometr nie jest połączony z telefonem. Pamiętaj, że nowy wynik zobaczysz jednak dopiero po ponownym połączeniu glukometru z aplikacją.

Dane zapisane na Twoim koncie w aplikacji mySugr są przechowywane w chmurze, w związku z tym jeśli zalogujesz się na swoje konto w mySugr na innym smartfonie, nadal będziesz miał dostęp do danych archiwalnych.

Tak, Twoje dane są bezpieczne – glukometr Accu-Chek Instant ma zabezpieczenie Ble PassKey Pairing.

Możesz przesyłać dane z glukometru do aplikacji mySugr, gdy aplikacja nie jest połączona z Internetem, ale dopiero po podłączeniu do Internetu dane zostaną zapisane w chmurze.

Ponieważ czerwonego koloru użyliśmy do oznaczenia niebezpieczeństwa, czyli zbyt niskiego poziomu glikemii, zagrażającemu życiu Pacjenta.

Nie, glukometr Accu-Chek Instant posiada moduł komunikacji Bluetooth.

Często otrzymujemy zapytania, czy dany model telefonu jest kompatybilny, czy nie. Chociaż nie mamy możliwości przetestowania każdego urządzenia, staramy się dokładnie przetestować te, z którymi nasi użytkownicy mieli doświadczenia.

Istnieje wiele telefonów, których nie ma na tej liście, więc jeśli posiadasz taki model telefonu, może to oznaczać, że jeszcze go nie przetestowaliśmy lub jest w trakcie testowania. Jeśli posiadasz urządzenie, którego nie ma na liście, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia technicznego, aby uzyskać dalsze informacje.

Lista telefonów, które zostały przetestowane i okazały się niekompatybilne znajduje się na stronie wsparcia technicznego mySugr - kliknij tutaj. (URL redirection: https://support.mysugr.com/hc/pl/articles/360009213020-Jakie-telefony-m…)

W przypadku problemów prosimy o kontakt z obsługą techniczną mySugr. Wsparcie techniczne jest dostępne w języku polskim. Prosimy przesyłać zapytania na adres mailowy [email protected] 

 1. Naciśnij górny przycisk , aby włączyć glukometr. Migający symbol testu paskowego pojawi się na ekranie.
 2. Naciśnij i przytrzymaj dolny przycisk , aż na ekranie pojawi się opcja set-up (konfiguracja).
  Godzina miga. Naciśnij górny przycisk , aby ustawić późniejszą godzinę lub dolny przycisk , aby ustawić wcześniejszą godzinę.
 3. Naciśnij i przytrzymaj górny przycisk , aby ustawić godzinę i przejść do następnego pola. Minuty migają.
  Naciśnij górny przycisk , aby zwiększyć lub dolny przycisk , aby zmniejszyć minuty.
 4. Powtórz krok 3, aby ustawić wartości w każdym z pól.
  Po ustawieniu roku naciśnij i przytrzymaj dolny przycisk , aż pojawi się migający symbol testu paskowego, aby zapisać ustawienia.

Informacje w pamięci glukometru pozostają w niej zapisane nawet po wymianie baterii.

Gdy glukometr jest połączony z aplikacją mySugr, baterie wystarczą na ok. 500 pomiarów lub ok. 750 pomiarów jeśli nie używasz łączności Bluetooth.

Trwałość baterii może się różnić w zależności od czynników, takich jak temperatura i producent baterii.

Tak, za każdym razem, gdy glukometr jest włączony, bateria jest zużywana podczas wyszukiwania sparowanego urządzenia lub podczas przesyłania wyników.

Nie, port USB glukometru Accu-Chek Instant nie jest odporny na dostawanie się wody lub pyłu.

Nie, glukometr Accu‑Chek Instant nie wymaga ręcznego kodowania.

Nie, kabel USB podłączony do glukometru nie ładuje baterii.

Co ważne: Odłącz kabel USB po pobraniu wyników. Pozostawienie kabla USB podłączonego do glukometru i komputera po pobraniu może pobierać energię z baterii glukometru. Nie ma możliwości pomiaru stężenia glukozy we krwi dopóki glukometr Accu-Chek Instant jest podłączony do komputera kablem USB.

Pierwsze kroki z urządzeniem

Dowiedz się, jak rozpocząć korzystanie z glukometru Accu-Chek Instant.

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z Nami telefonicznie lub wypełnij formularz, aby uzyskać szybką odpowiedź. Jesteśmy tu aby Ci pomóc!

Wypełnij formularz