Testy paskowe Accu-Chek Guide

Testy paskowe Accu-Chek Guide w połączeniu z glukometrami Accu-Chek Guide przewidziane są do diagnostyki w ramach samokontroli glikemii lub też mogą być wykonywane przez personel medyczny w placówce medycznej. Wyniki pomiarów przy użyciu testów paskowych odpowiadają stężeniu glukozy w osoczu krwi zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej IFCC

Sposób działania testu: Enzym użyty w reakcji na teście paskowym, FAD-zależna dehydrogenaza  glukozowa (GDH) wyizolowana z A.oryzae przekształca glukozę w  próbce krwi do glukonolaktonu. Reakcja ta wywołuje nieszkodliwy prąd stały, który jest przetwarzany za pomocą glukometru w celu interpretacji wyniku pomiaru stężenia glukozy we krwi. Próbka jak i warunki środowiskowe są oceniane za pomocą prądu zmiennego i stałego.

Glukometr wyświetla wartości w odniesieniu do stężenia glukozy w osoczu, mimo że na test paskowy zawsze naniesiona zostaje krew pełna.

Testy paskowe Accu-Chek Guide

Testy paskowe Accu-Chek Guide w połączeniu z glukometrami Accu-Chek Guide przewidziane są do diagnostyki w ramach samokontroli glikemii lub też mogą być wykonywane przez personel medyczny w placówce medycznej. Wyniki pomiarów przy użyciu testów paskowych odpowiadają stężeniu glukozy w osoczu krwi zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej IFCC

Sposób działania testu: Enzym użyty w reakcji na teście paskowym, FAD-zależna dehydrogenaza  glukozowa (GDH) wyizolowana z A.oryzae przekształca glukozę w  próbce krwi do glukonolaktonu. Reakcja ta wywołuje nieszkodliwy prąd stały, który jest przetwarzany za pomocą glukometru w celu interpretacji wyniku pomiaru stężenia glukozy we krwi. Próbka jak i warunki środowiskowe są oceniane za pomocą prądu zmiennego i stałego.

Glukometr wyświetla wartości w odniesieniu do stężenia glukozy w osoczu, mimo że na test paskowy zawsze naniesiona zostaje krew pełna.

Specyfikacja techniczna

Testy paskowe można używać w temperaturze od 4 do 45°C. Testy paskowe można używać w warunkach wilgotności względnej powietrza od 10 do 90%. Należy zamykać szczelnie pojemnik z testami paskowymi natychmiast po wyjęciu testu paskowego, aby chronić pozostałe testy paskowe przed wilgocią. Test paskowy należy zużyć niezwłocznie po wyjęciu z pojemnika z testami paskowymi. Testy paskowe są do jednorazowego użytku.

Testy paskowe należy przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C. Nie wolno zamrażać testów paskowych. Nie należy przechowywać testów paskowych w wysokich temperaturach ani w wilgotnym otoczeniu, takim jak łazienka lub kuchnia. Nieużywane testy paskowe należy przechowywać w oryginalnym pojemniku z zamkniętą pokrywką.

Testy paskowe można używać do upływu wydrukowanej daty ważności, o ile są prawidłowo przechowywane i użytkowane. Dotyczy to zarówno testów paskowych zawartych w nowym, nieotwartym jeszcze pojemniku, jak i testów paskowych przechowywanych w już otwartym przez użytkownika pojemniku z testami paskowymi.

Granica wykrywalności (najniższa wyświetlana wartość): 10 mg/dL (0,6 mmol/L) dla testu paskowego
Zakres pomiarowy systemu: 10–600 mg/dL (0,6–33,3 mmol/L)
Wielkość próbki: 0,6 µL
Czas trwania pomiaru: <4 sekund

Potrzebujesz więcej informacji?

Zapoznaj się z naszym wsparciem produktowym!

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z Nami telefonicznie lub wypełnij formularz, aby uzyskać szybką odpowiedź. Jesteśmy tu aby Ci pomóc!

Wypełnij formularz

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktu

Potrzebujesz więcej informacji o produktach Accu-Chek? Zapoznaj się z naszym wsparciem produktowym!

Uzyskaj wsparcie