Obsługa i pomoc

Często zadawane pytania

Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami, aby uzyskać pomoc dotyczącą konta lub produktów Accu-Chek.

Kategorie Często Zadawanych Pytań

Pomiar stężenia glukozy we krwi

<p>Zakres docelowy w glukometrze Accu-Chek Instant można zmienić poprzez aplikację mySugr po połączeniu glukometru z aplikacją lub w programie Accu-Chek SmartPix Software poprzez podłączenie glukometru do komputeraz kablem micro-USB.</p><p>Uwaga: Zakres docelowych wartości glukozy we krwi należy ustalić z lekarzem.</p>

<p>Tak m.in. z dłoni, przedramienia i ramienia (tzw. alternatywne miejsca nakłucia – AST). Pamiętaj tylko, że do pobrania próbki krwi z innego miejsca niż palec musisz założyć nakładkę AST (dostępną oddzielnie) na nakłuwacz Accu-Chek Fastclix. Dokładne informacje na temat zasad korzystania z alternatywnych miejsc nakłucia znajdziesz w instrukcji używania glukometru Accu-Chek Instant.</p>

<p>Tak, umyj ręce ciepłą wodą z mydłem i dokładnie osusz.</p>

<p>Przycisk wyrzutu testu paskowego zlokalizowany po lewej stronie glukometru pozwala efektywnie pozbyć się zużytego paska w najbardziej higieniczny sposób - bez konieczności jego dotykania.&nbsp;</p>

<p>Tak m.in. z dłoni, przedramienia i ramienia (tzw. alternatywne miejsca nakłucia – AST). Pamiętaj tylko, że do pobrania próbki krwi z innego miejsca niż palec, musisz założyć nakładkę AST (dostępną oddzielnie) na nakłuwacz Accu-Chek Fastclix. Dokładne informacje na temat zasad korzystania z alternatywnych miejsc nakłucia znajdziesz w instrukcji używania glukometru Accu-Chek Performa.&nbsp;</p>

Obsługa i konserwacja glukometru

<p>Nie, glukometr Accu‑Chek Instant nie wymaga ręcznego kodowania.</p>

<p>Nie, kabel USB podłączony do glukometru nie ładuje baterii.</p><p>Co ważne: Odłącz kabel USB po pobraniu wyników. Pozostawienie kabla USB podłączonego do glukometru i komputera po pobraniu może pobierać energię z baterii glukometru. Nie ma możliwości pomiaru stężenia glukozy we krwi dopóki glukometr Accu-Chek Instant jest podłączony do komputera kablem USB.</p>

<p>Nie, port USB glukometru Accu-Chek Instant nie jest odporny na dostawanie się wody lub pyłu.</p>

<p>Tak, za każdym razem, gdy glukometr jest włączony, bateria jest zużywana podczas wyszukiwania sparowanego urządzenia lub podczas przesyłania wyników.</p>

<p>Gdy glukometr jest połączony z aplikacją mySugr, baterie wystarczą na ok. 500 pomiarów lub ok. 750 pomiarów jeśli nie używasz łączności Bluetooth.</p><p>Trwałość baterii może się różnić w zależności od czynników, takich jak temperatura i producent baterii.</p>

Funkcjonalności

<p>W przypadku problemów prosimy o kontakt z obsługą techniczną mySugr. Wsparcie techniczne jest dostępne w języku polskim. Prosimy przesyłać zapytania na adres mailowy [email protected]&nbsp;</p>

<p>Często otrzymujemy zapytania, czy dany model telefonu jest kompatybilny, czy nie. Chociaż nie mamy możliwości przetestowania każdego urządzenia, staramy się dokładnie przetestować te, z którymi nasi użytkownicy mieli doświadczenia.</p><p>Istnieje wiele telefonów, których nie ma na tej liście, więc jeśli posiadasz taki model telefonu, może to oznaczać, że jeszcze go nie przetestowaliśmy lub jest w trakcie testowania. Jeśli posiadasz urządzenie, którego nie ma na liście, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia technicznego, aby uzyskać dalsze informacje.</p><p>Lista telefonów, które zostały przetestowane i okazały się niekompatybilne znajduje się na stronie wsparcia technicznego mySugr - kliknij tutaj. (URL redirection: https://support.mysugr.com/hc/pl/articles/360009213020-Jakie-telefony-mo%C5%BCna-sparowa%C4%87-z-Accu-Chek-Guide-Accu-Chek-Guide-Me-albo-Accu-Chek-Instant)</p>

<p>Nie, glukometr Accu-Chek Instant posiada moduł komunikacji Bluetooth.</p>

<p>Ponieważ czerwonego koloru użyliśmy do oznaczenia niebezpieczeństwa, czyli zbyt niskiego poziomu glikemii, zagrażającemu życiu Pacjenta.</p>

<p>Tak, Twoje dane są bezpieczne – glukometr Accu-Chek Instant ma zabezpieczenie Ble PassKey Pairing.</p>

Pytania ogólne

<p>Opisy wszystkich możliwych błędów glukometru Accu-Chek Instant są dostępne w papierowej instrukcji używania urządzenia dołączonej do wyrobu oraz w zakładce Produkty lub Wsparcie produktowe na oficjalnej stronie Accu-Chek.</p>

<p>Tak, glukometr Accu-Chek Instant spełnia normę EN ISO 15197:2015. Istnieją badania potwierdzające wyższą dokładność glukometru Accu-Chek Instant niż przewidują wymagania normy EN ISO 15197:2015.*</p><p>* Breitenbeck et al. Accuracy assessment of a blood glucose monitoring system for self-testing with three test strip lots following ISO 15197:2013/ EN ISO 15197:2015. J Diabetes Sci Technol. 2017 11(4) 854-855</p>

<p>Wynik pomiaru glikemii glukometrem Accu-Chek Instant jest wyjątkowo dokładny. Glukometr spełnia wymagania normy EN ISO 15197:2015, a nawet je przewyższa, co jest potwierdzone badaniami. Zwykły glukometr może dostarczyć nawet 5% wyników poza granicą błędu dopuszczoną w normie EN ISO 15197:2015. Pomiary glukometrem Accu-Chek Instant w 100% mieszczą się w granicy błędu określonego w normie EN ISO 15197:2015*. *Breitenbeck N, et al. Accuracy Assessment of a Blood Glucose Monitoring System for Self-Testing with Three Test Strip Lots Following ISO 15197:2013/EN ISO 15197:2015. J Diabetes Sci Technol. 2017</p>

<p>Nie, glukometr nie służy do zdiagnozowania cukrzycy. Aby zdiagnozować cukrzycę zawsze należy skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia i przeprowadzenia odpowiednich badań badań laboratoryjnych z krwi żylnej.</p>

<p>Glukometr automatycznie przechowuje w swojej pamięci do 720 wyników pomiarów stężenia glukozy wraz z datą i godziną każdego z nich. Wyniki mogą być przeglądane bezpośrednio z pamięci glukometru.</p>

Obsługa testów paskowych oraz kontrola działania glukometru

<p>Nie, nie można przeprowadzić pomiaru, gdy krew została naniesiona na test paskowy poza glukometrem.</p>

<p>Tak, jak w przypadku każdego testu paskowego, ciepło, wilgotność i inne warunki otoczenia mogą mieć wpływ na testy paskowe. Zamykaj pojemnik z testami paskowymi zaraz po wyciągnięciu testu do pomiaru.</p>

<p>Nie, glukometr automatycznie nie informuje o tym, że test paskowy jest przeterminowany. Nie blokuje również możliwości przeprowadzenia pomiaru takim testem. Pamiętaj, aby zawsze sprawdzić termin ważności testu paskowego przed jego użyciem.</p>

<p>Nie ma możliwości dodatkowego nałożenia krwi na test paskowy Accu-Chek Instant po rozpoczęciu pomiaru.</p>

<p>W takiej sytuacji na wyświetlaczu pojawia się komunikat błędu E4.&nbsp;</p>

Obsługa nakłuwacza

<p>Nie, lancet (igła) jest przeznaczony do jednorazowego użytku z powodów higienicznych oraz ze względu na fakt, że przy ponownym i kolejnym użyciu ostrze ulega stępieniu, co może powodować większy dyskomfort. Dlatego każdy pomiar należy wykonywać przy użyciu nowego, sterylnego lancetu, a nakłucie będzie wyjątkowo delikatne.&nbsp;</p>

<p>Jeśli nakłuwacz był już używany, do kolejnego pobrania krwi potrzebny będzie nowy lancet.&nbsp;<br>Przesuń do oporu znajdujący się z boku nakłuwacza biały przycisk naciągający do dołu i z powrotem. Następny lancet jest teraz gotowy do użycia.&nbsp;<br>Znajdujący się obok przycisku naciągającego wskaźnik pokazuje ilość pozostałych lancetów, np. 5 zamiast wcześniejszych 6.&nbsp;<br>Po każdym załadowaniu nowego lancetu liczba na wskaźniku ilości pozostałych jeszcze lancetów zmniejsza się o jeden, np. 3 zamiast wcześniejszych 4. Po załadowaniu szóstego, a zarazem ostatniego lancetu, na wskaźniku pojawi się 1.</p>

<ol><li>Zdejmij nasadkę nakłuwacza.</li><li>Wyjmij zużyty bębenek i wsuń nowy (skieruj go białą końcówką do wnętrza nakłuwacza).</li><li>Bębenek jest osadzony prawidłowo, jeśli tkwi całkowicie w nakłuwaczu i wystaje tylko jego brzeg z przodu.</li><li>Nałóż ponownie nasadkę nakłuwacza. Nasadka jest nałożona prawidłowo, jeśli jest nasunięta do oporu i wyraźnie ""zaskoczy"" na swoje miejsce.<br>Pamiętaj, żeby nie wyjmować bębenka z nakłuwacza dopóki nie wykorzystasz wszystkich lancetów.&nbsp;<br>Raz wyjęty bębenek, nie może być uzyty ponownie.<br>Zachęcamy do obejrzenia wideo instrukcj jak używać nakłuwacza Accu-Chek FastClix.</li></ol>

<p>Obracaj nasadkę nakłuwacza, do momentu ustawienia pożądanej głębokości nakłucia (od 0,5 do 5,5). Ważne! Przy ustawianiu głębokości nakłucia, nie przesuwaj białego przycisku naciągającego, służącego do zmiany lancetu.&nbsp;<br><br>Srebrna kreska (wskaźnik ustawionej głębokości nakłucia) na nakłuwaczu wskazuje aktualnie nastawioną głębokość nakłucia. Im wyższa liczba, tym głębsze nakłucie. W przypadku braku doświadczenia z tym nakłuwaczem zaleca się nastawienie mniejszej głębokości nakłucia, np. głębokości nakłucia 2.</p>

<p>Nie, ze względów bezpieczeństwa i z powodów higienicznych nie jest możliwe cofnięcie bębenka i ponowne wykorzystanie już raz użytego lancetu.</p>

Obsługa pomp insulinowych oraz elementów systemu

<p>Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie E4: ZATKANIE, wówczas natychmiast sprawdź swój poziom glukozy we krwi oraz ponownie po około 2 godzinach, ponieważ podawanie insuliny zostało przerwane. Jeżeli poziom glukozy we krwi jest wysoki, podejmij stosowne działania, zgodnie z zaleceniami lekarza lub personelu medycznego.&nbsp;<br><br>Insulina nie została podana. Przyczyną może być:&nbsp;<br><br>Zatkanie zestawu infuzyjnego,&nbsp;<br>Uszkodzenie ampułki,&nbsp;<br>Zabrudzenie lub uszkodzenie trzonu tłokowego.&nbsp;<br><br><br>W przypadku pojawienia się komunikatu o błędzie E4: ZATKANIE (zablokowanie), wykonaj następujące czynności:&nbsp;<br><br>Naciśnij przycisk Zatwierdzania dwukrotnie, aby wyłączyć i potwierdzić komunikat o błędzie.&nbsp;<br>Odłącz lub wyjmij zestaw infuzyjny z miejsca wkłucia.&nbsp;<br>Wymień oraz napełnij zestaw infuzyjny.&nbsp;<br>Przełącz pompę do trybu RUN.&nbsp;<br><br><br>Czasami zdarza się, że przyczyną zatkania jest sama ampułka. W przypadku pojawienia się Komunikatu o błędzie E4: ZATKANIE, wymień ampułkę na nową. Wykonaj następujące czynności:&nbsp;<br><br>Naciśnij przycisk Zatwierdzania dwukrotnie, aby wyłączyć i potwierdzić komunikat o błędzie.&nbsp;<br>Odłącz lub wyjmij zestaw infuzyjny z miejsca wkłucia.&nbsp;<br>Wymień ampułkę i napełnij zestaw infuzyjny.&nbsp;<br>Podłącz ponownie do miejsca wkłucia zestaw infuzyjny lub załóż nowy.&nbsp;<br>Przełącz pompę do trybu RUN.&nbsp;<br><br><br>Jeżeli ponownie pojawi się komunikat o błędzie E4: ZATKANIE, należy napełnić zestaw infuzyjny bez nowej ampułki. Wykonaj następujące czynności:&nbsp;<br><br>Naciśnij przycisk Zatwierdzania dwukrotnie, aby wyłączyć i potwierdzić komunikat o błędzie.&nbsp;<br>Odłącz lub wyjmij zestaw infuzyjny z miejsca wkłucia.&nbsp;<br>Wyjmij z pompy ampułkę, adapter i zestaw infuzyjny.&nbsp;<br>Uruchom funkcję NAPEŁNIANIA ZESTAWU INFUZYJNEGO bez ampułki, adaptera i zestawu infuzyjnego.&nbsp;<br>Ustaw trzon tłokowy w pozycji wyjściowej.&nbsp;<br>Włóż nową ampułkę z podłączonym adapterem i zestawem infuzyjnym.&nbsp;<br>Napełnij zestaw infuzyjny.&nbsp;<br>Podłącz ponownie do miejsca wkłucia zestaw infuzyjny lub założyć nowy.&nbsp;<br>Przełącz pompę do trybu RUN.&nbsp;<br><br><br>Jeżeli komunikat o błędzie E4: ZATKANIE nadal się pojawia, należy zastosować alternatywny plan terapii uzgodniony z lekarzem lub personelem medycznym. W celu uzyskania pomocy, skontaktuj się z naszym przedstawicielem regionalnym.</p>

<p>Błąd E10: BŁĄD AMPUŁKI informuje, że operacja wymiany ampułki nie została prawidłowo wykonana. Wówczas:<br><br>Naciśnij przycisk Zatwierdzania dwukrotnie, aby wyciszyć i potwierdzić komunikat o błędzie.<br>Odłącz lub wyjmij zestaw infuzyjny z miejsca wkłucia.<br>Wyjmij ampułkę.<br>Włóż ampułkę ponownie.&nbsp;<br>Napełnij zestaw infuzyjny.<br>Podłącz ponownie zestaw infuzyjny do miejsca wkłucia.<br>Przełącz pompę do trybu RUN.<br>Jeżeli komunikat o błędzie E10: BŁĄD AMPUŁKI pojawi się podczas powracania trzonu tłokowego do pozycji wyjściowej, należy włożyć do pompy nową baterię i powtórzyć procedurę.&nbsp;</p>

<p>Błąd E7: Błąd elektron. (elektroniczny)<br><br>Jeżeli w trakcie rutynowej, automatycznej kontroli systemu wykryty został błąd elektroniczny E7 i podawanie insuliny zostało przerwane, wyjmij baterię. Błędu tego nie można wyłączyć i potwierdzić naciskając przycisk Zatwierdzania. Następnie:<br><br>Odłącz lub wyjmij zestaw infuzyjny z miejsca wkłucia.<br>Włóż ponownie baterię do pompy.<br>Napełnij zestaw infuzyjny.<br>Podłącz ponownie zestaw infuzyjny do miejsca wkłucia.<br>Przełącz pompę do trybu RUN.<br>Po pojawieniu się komunikatu o błędzie E7: BŁĄD ELEKTRON zawsze należy sprawdzić prawidłowość ustawień pompy, jak np. profil dawek podstawowych, czas i datę. Jeżeli komunikat o błędzie E7: BŁĄD ELEKTRON nadal się pojawia, należy skontaktować się z naszym przedstawicielem regionalnym w celu uzyskania pomocy. Zastosuj alternatywny plan terapii uzgodniony z lekarzem lub personelem medycznym.</p>

<p>Błąd E6: Błąd mechaniczny&nbsp;<br><br>Jeżeli w trakcie rutynowej, automatycznej kontroli systemu wykryty został błąd mechaniczny E6 i podawanie insuliny zostało przerwane:&nbsp;<br><br>Naciśnij przycisk Zatwierdzania dwukrotnie, aby wyciszyć i potwierdzić komunikat o błędzie.&nbsp;<br>Odłącz lub wyjmij zestaw infuzyjny z miejsca wkłucia.&nbsp;<br>Wyjmij z pompy ampułkę, adapter, zestaw infuzyjny i baterię. Włóż nową baterię.&nbsp;<br>Trzon tłokowy musi koniecznie wrócić do pozycji wyjściowej. Włóż nową ampułkę i zestaw infuzyjny. Napełnij zestaw infuzyjny.&nbsp;<br>Podłącz ponownie zestaw infuzyjny do miejsca wkłucia.&nbsp;<br>Przełącz pompę do trybu RUN.&nbsp;<br>Jeżeli komunikat o błędzie E-6: BŁĄD MECHANICZNY powtórzy się, należy zastosować alternatywny plan terapii uzgodniony z lekarzem lub personelem medycznym.</p>

<p>W celu zapewnienia prawidłowego działania pompy insulinowej Accu-Chek Spirit Combo:&nbsp;<br><br>Używaj baterię typu AA 1,5V: alkaliczną LR6 lub litową FR6 albo akumulator NiMH typ AA, 1,2V HR06<br>Regularnie wymieniaj akcesoria:&nbsp;<br>- ampułkę: używaj tylko jeden raz&nbsp;<br>- adapter: przynajmniej raz na 2 miesiące,&nbsp;<br>- pokrywę baterii: przynajmniej raz na 2 miesiące.</p>

Masz dodatkowe pytania?

Zadzwoń do Nas!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00.

Tel.: 801 080 104 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfowym danego operatora)

 

 

Wypełnij formularz!

W przypadku problemów technicznych związanych z użytkowaniem pompy insulinowej prosimy o kontakt z infolinią.

Formularz