Obsługa testów paskowych oraz kontrola działania glukometru

Nie, nie można przeprowadzić pomiaru, gdy krew została naniesiona na test paskowy poza glukometrem.

Tak, jak w przypadku każdego testu paskowego, ciepło, wilgotność i inne warunki otoczenia mogą mieć wpływ na testy paskowe. Zamykaj pojemnik z testami paskowymi zaraz po wyciągnięciu testu do pomiaru.

Nie, glukometr automatycznie nie informuje o tym, że test paskowy jest przeterminowany. Nie blokuje również możliwości przeprowadzenia pomiaru takim testem. Pamiętaj, aby zawsze sprawdzić termin ważności testu paskowego przed jego użyciem.

W takiej sytuacji na wyświetlaczu pojawia się komunikat błędu E4. 

Nie ma możliwości dodatkowego nałożenia krwi na test paskowy Accu-Chek Instant po rozpoczęciu pomiaru.

Próbkę krwi należy nałożyć na żółte pole testowe. Można tego dokonać w dowolnym miejscu żółtego obrębu pola testowego na pasku Accu-Chek Instant. 

Wzdłuż testu paskowego Accu-Chek Instant naniesiona jest powłoka ochronna, w związku z czym można bezpiecznie dotykać go na całej powierzchni.

Nie – z glukometrem Accu-Chek Performa musisz używać testów paskowych Accu-Chek Performa.

Przeprowadzenie pomiaru kontrolnego pozwala użytkownikowi stwierdzić, czy glukometr i testy paskowe działają prawidłowo.

 Pomiar kontrolny powinien być wykonany, gdy: 

- Otwierasz nową fiolkę z testami paskowymi; 
- Fiolka z testami paskowymi była przez jakiś czas pozostawiona otwarta; 
- Podejrzewasz, że testy paskowe mogą być uszkodzone; 
- Podczas sprawdzania poprawności działania glukometru i testów paskowych; 
- Paski testowe były przechowywane w ekstremalnej temperaturze lub wilgotności; 
- Gdy podejrzewasz uszkodzenie glukometru;
- Wynik testu nie odpowiada Twojemu samopoczuciu; 
- Podczas nauki obsługi glukometru;

W takiej sytuacji na wyświetlaczu glukometru Accu-Chek Perfroma pojawia się komunikat E4, co oznacza, że zbyt mała objętość krwi znalazła się na teście paskowym Accu-Chek Performa w momencie rozpoczęcia pomiaru. Należy wyrzucić test paskowy i powtórzyć pomiar poziomu glukozy we krwi z użyciem nowego testu. 

System automatycznie wykrywa próbkę krwi o właściwej objętości i zaczyna wykonywanie pomiaru, nawet w przypadku, gdy widoczny jest żółty fragment pola testowego na teście paskowym. Konieczność uzupełnienia ilości krwi sygnalizowana jest wyłącznie za pomocą ikonki migającej kropli na wyświetlaczu.

Wyniki pomiarów kontrolnych nie są przechowywane w pamięci glukometru Accu-Chek Performa dostępnej dla użytkownika.

Podobnie jak próbka krwi roztwór kontrolny musi być wolny od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Dlatego przed każdym użyciem należy oczyścić końcówkę butelki z roztworem kontrolnym.

Nie, nie można. Należy sprawdzić termin przydatności umieszczony na pojemniku testów paskowych przed dokonaniem pomiaru. 

Kontrole działania wykonywane są w celu upewnienia się, że glukometr i testy paskowe działają poprawnie. 

Kontrole działania należy wykonywać w następujących sytuacjach: 

po otwarciu nowego pojemnika testów paskowych; 
w przypadku pozostawienia otwartego pojemnika testów paskowych; 
w przypadku podejrzenia uszkodzenia testu paskowego; 
kiedy chcemy sprawdzić działanie glukometru i testów paskowych; 
kiedy testy paskowe były przechowywane w skrajnych temperaturach i/lub wilgotności; 
po upadku glukometru na twardą powierzchnię; 
jeżeli wynik pomiaru nie odpowiada samopoczuciu; 
kiedy chcemy sprawdzić, czy pomiar jest przeprowadzany prawidłowo.

Nie. Użytkownicy glukometru Accu-Chek Performa powinni używać wyłącznie testów paskowych Accu-Chek Performa.

Tak, pomiar można wykonywać z użyciem wszystkich typów krwi (włośniczkowej, żylnej, tętniczej oraz krwi pobieranej od noworodków).

Glukometr wyposażony jest w opcję wykrywania zbyt małej ilości krwi. Jeśli objętość próbki krwi jest za mała, po paru sekundach włączy się alarm w postaci trzech krótkich sygnałów dźwiękowych, po których użytkownik może uzupełnić ilość krwi.

Glukometr Accu-Chek Active wykrywa zmianę koloru w obrębie pola reaktywnego. Jeśli pole reaktywne zostanie zbyt wcześnie sprawdzone, reakcja enzymatyczna dla glukozy może nie być jeszcze ukończona, natomiast w przypadku zbyt późnego sprawdzenia zabarwienie pola reaktywnego może być już zmienione wskutek procesu wysychania.

Opakowania testów paskowych Accu-Chek Active od 2017 r. nie zawierają klucza aktywującego. Jeśli glukometr posiada gniazdo na klucz aktywujący i jest już włożony czarny klucz aktywujący, należy pozostawić go w glukometrze.

Obecnie dystrybuowany model glukometru Accu-Chek Active nie posiada gniazda na klucz aktywujący.

Jeśli nie posiadają Państwo czarnego klucza aktywującego z kodem 333, prosimy o kontakt telefoniczny z infolinią firmy Roche Diabetes Care Polska lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

Masz dodatkowe pytania?

Zadzwoń do Nas!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00.

Tel.: 801 080 104 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfowym danego operatora)

 

 

Wypełnij formularz!

W przypadku problemów technicznych związanych z użytkowaniem pompy insulinowej prosimy o kontakt z infolinią.

Formularz