Pytania ogólne

Opisy wszystkich możliwych błędów glukometru Accu-Chek Instant są dostępne w papierowej instrukcji używania urządzenia dołączonej do wyrobu oraz w zakładce Produkty lub Wsparcie produktowe na oficjalnej stronie Accu-Chek.

Tak, glukometr Accu-Chek Instant spełnia normę EN ISO 15197:2015. Istnieją badania potwierdzające wyższą dokładność glukometru Accu-Chek Instant niż przewidują wymagania normy EN ISO 15197:2015.*

* Breitenbeck et al. Accuracy assessment of a blood glucose monitoring system for self-testing with three test strip lots following ISO 15197:2013/ EN ISO 15197:2015. J Diabetes Sci Technol. 2017 11(4) 854-855

Wynik pomiaru glikemii glukometrem Accu-Chek Instant jest wyjątkowo dokładny. Glukometr spełnia wymagania normy EN ISO 15197:2015, a nawet je przewyższa, co jest potwierdzone badaniami. Zwykły glukometr może dostarczyć nawet 5% wyników poza granicą błędu dopuszczoną w normie EN ISO 15197:2015. Pomiary glukometrem Accu-Chek Instant w 100% mieszczą się w granicy błędu określonego w normie EN ISO 15197:2015*. *Breitenbeck N, et al. Accuracy Assessment of a Blood Glucose Monitoring System for Self-Testing with Three Test Strip Lots Following ISO 15197:2013/EN ISO 15197:2015. J Diabetes Sci Technol. 2017

Nie, glukometr nie służy do zdiagnozowania cukrzycy. Aby zdiagnozować cukrzycę zawsze należy skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia i przeprowadzenia odpowiednich badań badań laboratoryjnych z krwi żylnej.

Glukometr automatycznie przechowuje w swojej pamięci do 720 wyników pomiarów stężenia glukozy wraz z datą i godziną każdego z nich. Wyniki mogą być przeglądane bezpośrednio z pamięci glukometru.

Bateria jest prawie wyczerpana. Niezwłocznie wymień baterię. Jeżeli komunikat pojawi się ponownie po wymianie baterii, wyjmij ją jeszcze raz, naciśnij którykolwiek przycisk na glukometrze i włóż ponownie baterię. 

Pomiary wykonywane za pomocą glukometru i pomiary wykonywane w badaniach laboratoryjnych różnią się miedzy sobą. Ogólnie pomiary laboratoryjne bazują na badaniu osocza, natomiast w przypadku glukometru wykorzystywana jest krew pełna. W związku z tym nawet w przypadku wykonywania pomiaru za pomocą glukometru i badania laboratoryjnego w tym samym czasie wyniki uzyskane za pomocą glukometru mogą wskazywać niższe wartości niż te odnotowane w badaniu laboratoryjnym. Taka sytuacja jest całkowicie dopuszczalna i personel medyczny bierze te różnice pod uwagę.

Personel medyczny może używać testów Accu-Chek Performa z glukometrem Accu-Chek Performa w placówkach ochrony zdrowia. 

Komunikaty te związane są zazwyczaj z zabrudzeniem glukometru. Należy wówczas wyczyścić prowadnicę oraz okienko pomiarowe.

Glukometr należy wyczyścić w następujący sposób:

Zsuń osłonę prowadnicy w dół. Za pomocą lekko zwilżonej ściereczki lub pałeczki kosmetycznej, przetrzyj wewnątrz i na zewnątrz osłonę oraz prowadnicę testu paskowego. Za pomocą lekko zwilżonej ściereczki lub pałeczki kosmetycznej, przetrzyj ostrożnie okienko pomiarowe wraz z otaczającym je obszarem. Jeśli na powierzchni są widoczne zabrudzenia, usuń je. Dokładnie wysusz przeczyszczone elementy. Ponownie umieść osłonę w glukometrze.

Ważne! Uważaj, aby woda nie dostała się do wnętrza glukometru. Staraj się nie zarysować okienka pomiarowego.

Bateria jest prawie wyczerpana. Niezwłocznie wymień baterię. Jeżeli komunikat pojawi się ponownie po wymianie baterii, wyjmij ją jeszcze raz, naciśnij którykolwiek przycisk na glukometrze i włóż ponownie baterię. 

Jeśli wyniki pomiarów nie zostaną przesłane (na ekranie nadal miga PC), glukometr wyłączy się samoczynnie po ok. 90 sekundach. Przyczyn nieudanego przesyłania danych może być wiele. Usuń poniższe i spróbuj ponownie przesłać dane. 

Sprawdź, 

czy obydwie wtyczki USB są prawidłowo włożone, 
czy kabel USB nie jest uszkodzony (np. załamania). W razie problemów warto użyć innego. 
czy są zainstalowane wszystkie sterowniki urządzenia służące do komunikacji między glukometrem i oprogramowaniem do zarządzania cukrzycą, 
czy oprogramowanie do zarządzania cukrzycą jest kompatybilne ze standardem Continua.

Wyniki mogą zostać oznaczone za pomocą czterech różnych znaczników poprzez naciśnięcie przycisku M lub S. Dostępne opcje oznaczania wyników obejmują: 
- przedposiłkowe wartości glikemii
- wyniki kontroli działania uzyskiwane z użyciem roztworu kontrolnego; 
- poposiłkowe wartości glikemii
- wyniki ogólne

Wyniki przechowywane są w sposób nieprzerwany, zmiana baterii nie powoduje ich utraty. Jeśli bateria zmieniana jest zgodnie z instrukcją użytkowania (zużyta bateria pozostaje w glukometrze do czasu gdy możliwa jest jej wymiana na nową), przechowywane są także ustawienia daty oraz godziny. 

Nakłuwacz Accu-Chek FastClix oraz bębenki z lancetami Accu-Chek FastClix są dostępne w wielu aptekach zarówno stacjonarnych, jak i internetowych. Zapraszamy również do naszego oficjalnego sklepu internetowego.

Odpowiedź na najczęściej zadawane pytania dotyczące aplikacji mySugr możesz uzyskać bezpośrednio na stronie producenta aplikacji mySugr - KLIKNIJ TUTAJ (https://support.mysugr.com/hc/pl). Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie napisz do wsparcia technicznego mySugr. 

Istnieje szereg sposobów komunikowania się z innymi użytkownikami pomp insulinowych. Należy zapytać pracowników zespołu medycznego o grupy wsparcia dla użytkowników pomp insulinowych, których uczestnicy mogą wymieniać się doświadczeniami na temat insulinoterapii. Ponadto także internet jest cennym źródłem kontaktów z innymi użytkownikami pomp insulinowych.

Bolus jest to dawka insuliny podawana przez pompę insulinową w związku z posiłkiem (bolus doposiłkowy) lub inną sytuacją wymagającą obniżenia stężenia cukru we krwi (bolus korekcyjny). Zasady obliczania dawki insuliny w bolusie są ustalane z lekarzem.

Wczesne wykrywanie zatkania jest istotnym czynnikiem zapewniającym bezpieczeństwo i skuteczność insulinoterapii. Zatkanie jest nieoczekiwanym zdarzeniem, w przebiegu którego przepływ insuliny z pompy do tkanki podskórnej ulega zablokowaniu.  Zwykle użytkownik pompy nie ma świadomości, że doszło do takiego zatkania. 
Zatkanie podaży insuliny często może skutkować wzrostem poziomu glikemii, co w przypadku braku wykrycia może prowadzić do hiperglikemii lub ketozy i ryzyka wystąpienia zagrażającej życiu cukrzycowej kwasicy ketonowej (DKA)*. 
System Accu-Chek Combo, dzięki wykrywaniu blokady, redukuje nasilenie hiperglikemii oraz minimalizuje ryzyko kwasicy ketonowej, mogące powstać w wyniku jego wystąpienia. 

*1. Guilhem I, et al., Technical risks with subcutaneous insulin infusion. Diabetes Metab 2006, Vol. 32, str. 279–284.

Testy paskowe Accu-Chek Performa 

Nie, glukometr Accu-Chek Performa Combo nie wymaga kodowania.

Akademia Accu-Chek jest platformą edukacyjną zawierającą kompleksowe objaśnienia i pomocne wskazówki, które mają na celu wyjaśnienie działania systemu mikropompy Accu-Chek Solo w sposób zrozumiały i łatwy w zastosowaniu. Dostęp do Akademii Accu-Chek można uzyskać rejestrując się w serwisie po dokonaniu zakupu systemu mikropompy Accu-Chek Solo.

Akademia Accu-Chek jest platformą edukacyjną zawierającą kompleksowe objaśnienia i pomocne wskazówki, które mają na celu wyjaśnienie działania systemu mikropompy Accu-Chek Solo w sposób zrozumiały i łatwy w zastosowaniu.

Około 2m w zależności od otoczenia, w którym jest używane.

System mikropompy Accu-Chek Solo jest dopuszczony przez producenta do użytku od 2 roku życia.

System można zamówić:
Za pośrednictwem oficjalnego sklepu internetowego Accu-Chek www.eshop.accu-chek.pl
Mailowo na adres: zamó[email protected]
Telefonicznie: 22 481 54 05

Prosimy skontaktować się z infolinią: tel. 801 080 194 * przez całą dobę otrzymacie Państwo pomoc w przypadku problemów technicznych związanych z użytkowaniem pompy insulinowej - dotyczy tylko pomp przetargowych.

Masz dodatkowe pytania?

Zadzwoń do Nas!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00.

Tel.: 801 080 104 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfowym danego operatora)

 

 

Wypełnij formularz!

W przypadku problemów technicznych związanych z użytkowaniem pompy insulinowej prosimy o kontakt z infolinią.

Formularz