Obsługa i konserwacja glukometru

Nie, glukometr Accu‑Chek Instant nie wymaga ręcznego kodowania.

Nie, kabel USB podłączony do glukometru nie ładuje baterii.

Co ważne: Odłącz kabel USB po pobraniu wyników. Pozostawienie kabla USB podłączonego do glukometru i komputera po pobraniu może pobierać energię z baterii glukometru. Nie ma możliwości pomiaru stężenia glukozy we krwi dopóki glukometr Accu-Chek Instant jest podłączony do komputera kablem USB.

Nie, port USB glukometru Accu-Chek Instant nie jest odporny na dostawanie się wody lub pyłu.

Tak, za każdym razem, gdy glukometr jest włączony, bateria jest zużywana podczas wyszukiwania sparowanego urządzenia lub podczas przesyłania wyników.

Gdy glukometr jest połączony z aplikacją mySugr, baterie wystarczą na ok. 500 pomiarów lub ok. 750 pomiarów jeśli nie używasz łączności Bluetooth.

Trwałość baterii może się różnić w zależności od czynników, takich jak temperatura i producent baterii.

Informacje w pamięci glukometru pozostają w niej zapisane nawet po wymianie baterii.

  1. Naciśnij górny przycisk , aby włączyć glukometr. Migający symbol testu paskowego pojawi się na ekranie.
  2. Naciśnij i przytrzymaj dolny przycisk , aż na ekranie pojawi się opcja set-up (konfiguracja).
    Godzina miga. Naciśnij górny przycisk , aby ustawić późniejszą godzinę lub dolny przycisk , aby ustawić wcześniejszą godzinę.
  3. Naciśnij i przytrzymaj górny przycisk , aby ustawić godzinę i przejść do następnego pola. Minuty migają.
    Naciśnij górny przycisk , aby zwiększyć lub dolny przycisk , aby zmniejszyć minuty.
  4. Powtórz krok 3, aby ustawić wartości w każdym z pól.
    Po ustawieniu roku naciśnij i przytrzymaj dolny przycisk , aż pojawi się migający symbol testu paskowego, aby zapisać ustawienia.

W papierowej instrukcji używania dołączonej do opakowania glukometru lub w zakładce Wsparcie produktowe. 

Jest to dostępna w wielu sklepach 3-woltowa litowa bateria pastylkowa (typ CR 2032).

W celu wymiany baterii na nowe, przygotuj baterię typu CR2032. Otwórz pokrywę komory baterii z tyłu glukometru, przesuwając zaczep zgodnie z kierunkiem strzałki i ciągnąc całą pokrywę w górę. Wyjmij zużytą baterię. Włóż nową baterię stroną z symbolem (+) skierowaną w górę. Nałóż pokrywę komory baterii i zatrzaśnij ją. 

Należy oczyszczać obszary wokół wszystkich gniazd, portów i otworów glukometru, jednocześnie, uważając, aby wilgoć nie dostała się do wnętrza urządzenia. Ponadto należy dbać o zachowanie czystości wszystkich powierzchni glukometru, w tym jego ekranu.

Czyszczenie oznacza usuwanie zabrudzeń z glukometru, podczas gdy odkażanie odnosi się do usuwania większości drobnoustrojów chorobotwórczych i innych typów mikroorganizmów.

Glukometr wyposażony jest w dodatkową wewnętrzną baterię, która przez 72 godziny zachowuje ustawienia daty i godziny oraz dane przechowywane w pamięci glukometru; konieczność zmiany baterii nie wiąże się z ryzykiem utraty jakichkolwiek danych.

70% roztwór alkoholu izopropylowego. 
Woda z łagodnym płynem do mycia naczyń. 
10% roztwór wybielacza do użytku domowego (1 miarka wybielacza na 9 miarek wody) sporządzony tego samego dnia.

Jako środka czyszczącego używaj wyłącznie zimnej wody. 
Czyść glukometr lekko zwilżoną ściereczką lub pałeczką kosmetyczną. 
Nie wolno spryskiwać i zanurzać glukometru w wodzie. 

W przypadku zabrudzenia obudowy lub ekranu glukometru, zetrzyj zabrudzenie ściereczką lekko zwilżoną zimną wodą. 

Jeżeli zabrudzona jest prowadnica testu paskowego lub gdy wyświetlany jest komunikat błędu E-1 albo E-5 (starsze modele glukometru): 

Zsuń osłonę prowadnicy w dół. Za pomocą lekko zwilżonej ściereczki lub pałeczki kosmetycznej, przetrzyj wewnątrz i na zewnątrz osłonę oraz prowadnicę testu paskowego. Za pomocą lekko zwilżonej ściereczki lub pałeczki kosmetycznej, przetrzyj ostrożnie okienko pomiarowe wraz z otaczającym je obszarem. Jeśli na powierzchni są widoczne zabrudzenia, usuń je. Dokładnie wysusz przeczyszczone elementy. Ponownie umieść osłonę w glukometrze. 

Ważne! Uważaj, aby woda nie dostała się do wnętrza glukometru. Staraj się nie zarysować okienka pomiarowego. 

Potrzebna jest 1 bateria typu CR2032. Włóż ją do komory baterii symbolem (+) zwróconym do góry, połóż na blaszce baterii, nie pod nią. Po włożeniu baterii, zamocuj pokrywę komory baterii i zamknij poprzez jej dociśnięcie. 

Masz dodatkowe pytania?

Zadzwoń do Nas!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00.

Tel.: 801 080 104 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfowym danego operatora)

 

 

Wypełnij formularz!

W przypadku problemów technicznych związanych z użytkowaniem pompy insulinowej prosimy o kontakt z infolinią.

Formularz