Testy paskowe Accu-Chek Guide

Testy paskowe Accu-Chek Guide w połączeniu z glukometrami Accu-Chek Guide przewidziane są do diagnostyki w ramach samokontroli glikemii lub też mogą być wykonywane przez personel medyczny w placówce medycznej. Wyniki pomiarów przy użyciu testów paskowych odpowiadają stężeniu glukozy w osoczu krwi zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej IFCC

Sposób działania testu: Enzym użyty w reakcji na teście paskowym, FAD-zależna dehydrogenaza  glukozowa (GDH) wyizolowana z A.oryzae przekształca glukozę w  próbce krwi do glukonolaktonu. Reakcja ta wywołuje nieszkodliwy prąd stały, który jest przetwarzany za pomocą glukometru w celu interpretacji wyniku pomiaru stężenia glukozy we krwi. Próbka jak i warunki środowiskowe są oceniane za pomocą prądu zmiennego i stałego.

Glukometr wyświetla wartości w odniesieniu do stężenia glukozy w osoczu, mimo że na test paskowy zawsze naniesiona zostaje krew pełna.

Instrukcja używania
Pobierz instrukcję obsługi

Pobierz instrukcję używania testów paskowych Accu-Chek Guide

Często Zadawane Pytania

Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź nasze często zadawane pytania.

Glukometr wyposażony jest w opcję wykrywania zbyt małej ilości krwi. Jeśli objętość próbki krwi jest za mała, po paru sekundach włączy się alarm w postaci trzech krótkich sygnałów dźwiękowych, po których użytkownik może uzupełnić ilość krwi.

Tak, pomiar można wykonywać z użyciem wszystkich typów krwi (włośniczkowej, żylnej, tętniczej oraz krwi pobieranej od noworodków).

Wzdłuż testu paskowego Accu-Chek Instant naniesiona jest powłoka ochronna, w związku z czym można bezpiecznie dotykać go na całej powierzchni.

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z Nami telefonicznie lub wypełnij formularz, aby uzyskać szybką odpowiedź. Jesteśmy tu aby Ci pomóc!

Wypełnij formularz