Błąd E-3 glukometr Accu Chek Performa

Accu-Chek Performa

Komunikaty błędów E-3

Wystąpił błąd glukometru lub testu paskowego.

Ten komunikat błędu może się pojawić, jeżeli pokrywka pojemnika z testami paskowymi nie była szczelnie zamknięta. Testy paskowe mogły ulec uszkodzeniu z powodu nieodpowiedniego przechowywania lub posługiwania się nimi.

Nigdy nie podejmuj decyzji dotyczących terapii na podstawie komunikatu błędu.

Powtórz pomiar stężenia glukozy we krwi. Jeżeli komunikat błędu E-3 pojawi się po raz drugi, przeprowadź kontrolę działania z użyciem roztworu kontrolnego i nowego testu paskowego. Patrz punkt nt. przeprowadzania kontroli działania w rozdziale „Kontrola działania”. Jeżeli nadal pojawia się komunikat błędu E-3, należy skorzystać z alternatywnej metody pomiaru glikemii, jak np. awaryjny glukometr i test paskowy. Jeżeli wynik pomiaru wykonanego metodą alternatywną jest bardzo wysoki albo alternatywna metoda jest niedostępna, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

W rzadkich przypadkach komunikat błędu E-3 może oznaczać bardzo wysoki poziom stężenia glukozy we krwi, który wykracza poza zakres pomiarowy urządzenia.

Pomoc dotycząca produktu

Wykorzystaj w pełni potencjał swoich produktów Accu-Chek, korzystając ze wsparcia i wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów.

Masz dodatkowe pytania?

Zadzwoń do Nas!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00.

Tel.: 801 080 104 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfowym danego operatora)

 

 

Wypełnij formularz!

W przypadku problemów technicznych związanych z użytkowaniem pompy insulinowej prosimy o kontakt z infolinią.

Formularz