Błąd E-3 glukometr Accu Chek Instant

Accu-Chek Instant

Komunikaty błędów E-3

Kod błędu będzie wyświetlany naprzemiennie z komunikatem Err. Wystąpił błąd glukometru lub testu paskowego. Ten komunikat błędu może się pojawić, jeżeli pokrywka pojemnika z testami paskowymi nie była szczelnie zamknięta. Testy paskowe mogły ulec uszkodzeniu z powodu nieodpowiedniego przechowywania lub posługiwania się nimi. Nigdy nie podejmuj decyzji dotyczących leczenia na podstawie komunikatu błędu. Powtórz pomiar stężenia glukozy we krwi. Jeżeli komunikat błędu E-3 pojawi się po raz drugi, przeprowadź kontrolę działania z użyciem roztworu kontrolnego i nowego testu paskowego. Jeżeli nadal pojawia się komunikat błędu E-3, należy użyć alternatywnej metody pomiaru stężenia glukozy we krwi, takiej jak użycie zapasowego glukometru i testu paskowego. Jeżeli wynik pomiaru stężenia glukozy we krwi uzyskany przy użyciu alternatywnej metody pomiaru jest bardzo wysoki lub alternatywna metoda pomiaru nie jest dostępna, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. W rzadkich przypadkach komunikat błędu E-3 może oznaczać bardzo wysoki poziom stężenia glukozy we krwi, który wykracza poza zakres pomiarowy urządzenia. 

Masz dodatkowe pytania?

Zadzwoń do Nas!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00.

Tel.: 801 080 104 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfowym danego operatora)

 

 

Wypełnij formularz!

W przypadku problemów technicznych związanych z użytkowaniem pompy insulinowej prosimy o kontakt z infolinią.

Formularz