Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Często zadawane pytania

Obsługa i pielęgnacja glukometru oraz wymiana baterii

Jeżeli wydaje się, że bateria rozładowuje się zbyt szybko, należy wymienić ją na nową oraz wykonać reset glukometru.

W tym celu:

 1. Wyłącz glukometr.
 2. Wyjmij szufladkę z bateriami.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny przez co najmniej 2 sekundy. Następnie zwolnij przycisk.
 4. Włóż nowe baterie do komory baterii. Należy upewnić się, że baterie są dobrze włożone.
 5. Wsuń szufladkę z bateriami z powrotem.

 

W celu wymiany baterii na nowe, przygotuj 2 litowe baterie 3 V typu CR2032. Zawsze należy wymieniać obydwie baterie jednocześnie, na nowe tej samej marki. Otwórz pokrywę komory baterii z tyłu glukometru, przesuwając zatrzask zgodnie z kierunkiem strzałki i ciągnąć całą pokrywę w górę. Wyjmij zużyte baterie. Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy przycisk glukometru. Wsuń baterie pod wystające zaczepy stroną (+) zwróconą w górę. Nałóż pokrywę komory baterii i zatrzaśnij ją. 

 

Nie, włączasz i robisz pomiar.

Pytania ogólne

Baterie są prawie wyczerpane. Niezwłocznie wymień baterie. Jeżeli komunikat pojawi się ponownie po wymianie baterii, wyjmij je jeszcze raz, naciśnij i przytrzymaj przycisk glukometru przez co najmniej 2 sekundy i włóż ponownie baterie.

Testy paskowe i kontrola działania

Nie, nie można przeprowadzić pomiaru, gdy krew została naniesiona na test paskowy poza glukometrem.

Tak, jak w przypadku każdego testu paskowego, ciepło, wilgotność i inne warunki otoczenia mogą mieć wpływ na testy paskowe. Zamykaj fiolkę z testami paskowymi zaraz po wyciągnięciu testu do pomiaru.

Nie, glukometr nie informuje o tym, że test paskowy jest przeterminowany, nie blokuje również możliwości przeprowadzenia pomiaru takim testem. Pamiętaj, aby zawsze sprawdzić termin ważności testu paskowego, przed jego użyciem.

W takiej sytuacji na wyświetlaczu pojawia się komunikat błędu E4.

Nie. Nie ma możliwości dodatkowego nałożenia krwi.

Nanieś krew na dowolne miejsce wzdłuż żółtej krawędzi testu. Nie nanoś krwi na górną część testu paskowego.

Wystarczy jedna kropelka (zaledwie 0,6 mikrolitra).

Wzdłuż testu paskowego jest naniesiona bariera ochronna, w związku z czym możemy dotykać go na całej powierzchni.

Obejrzyj wszystkie pytania

Patrz Informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

Prosimy o wpisanie poszukiwanego słowa

Zapraszamy do przesłania opinii!

Idź

Accu-Chek Instant

Opis produktu

Nowoczesny glukometr Accu-Chek® Instant jest łatwy w użyciu, posiada intuicyjny wskaźnik zakresu, czytelny wynik, podświetlany wyświetlacz, wygodny test paskowy z szeroką kapilarą wymagającą niewielkiej próbki krwi i umożliwiającą jej łatwą aplikację. Glukometr dokonuje szybkiego pomiaru, wynik otrzymywany jest w czasie mniejszym niż 4 sekundy z dokładnością, która przewyższa wymagania obowiązujących norm EN ISO 15197:2015 oraz ISO 15197:2013.

BEZPRZEWODOWA TECHNOLOGIA

Bluetooth®

WYŚWIETLACZ

Podświetlany wyświetlacz LCD

WYNIKI

Dostępne w mniej niż 4s

WYMIARY

77.1 x 48.6 x 15.3 mm (LWH)

BATERIA

2 baterie pastylkowe (CR2032)

PASKI TESTOWE

Accu-Chek Instant

NAKŁUWACZE

Accu-Chek FastClix

Zalety i funkcjonalność
 • Szeroka kapilara paska – łatwa absorpcja nawet małej próbki krwi
 • Precyzja pomiaru zgodna z normami EN ISO 15197:2015 oraz ISO 15197:2013.
 • Podświetlany wyświetlacz LCD – łatwy do odczytywania wynik
 • Kolorystyczne oznaczenie wyniku w 9-stopniowej skali
 • Wynik pomiaru w czasie poniżej 4 sekund
 • Łączność przez Bluetooth  i kabel USB
 • Bez kodowania
 • Łatwa nawigacja za pomocą jednego przycisku
 • Wartości średnie: z ostatnich 7, 30 i 90 dni
 • Pojemność pamięci - co najmniej 720 wyników pomiarów glukozy i co najmniej 30 pomiarów kontrolnych 
Dodatkowa specyfikacja
Numer seryjny:

Unikalny numer seryjny zapisany jest na tabliczce znamionowej umieszczonej z tyłu glukometru oraz przechowywany w pamięci nieulotnej.

Czas pomiaru:

Mniej niż 4 sekundy.

Temperatura podczas użytkowania:

Od +8 do +44°C.

Temperatura przechowywania bez baterii:

Od -25 do + 70°C.

Pojemność pamięci:

Co najmniej 720 wyników pomiarów glukozy i co najmniej 30 pomiarów kontrolnych.

Wartości średnie:

Z ostatnich 7, 30 i 90 dni.

Przekaz danych:

Za pomocą połączenia Bluetooth lub kabla micro USB.

Wymiary:

77,1 x 48,6 x 15,3 mm

Masa:

Około 40 g (z bateriami).

Wyświetlacz:

LCD

Sygnał dźwiękowy:

Tak (fabrycznie ustawiony w pozycji WŁĄCZONY).

Bateria:

Dwie litowe baterie guzikowe 3 V (typu CR2032).

Żywotność baterii:

- Około 750 pomiarów bez wykorzystania transmisji Bluetooth;
- około 500 pomiarów przy sparowaniu z urządzeniem mobilnym wykorzystując Bluetooth.

Samoczynne wyłączanie:

Glukometr wyłącza się automatycznie po 5 sek. od wyjęcia testu po wykonaniu badania lub po 2 minutach od wykonania ostatniej czynności.

Sygnalizacja naniesienia na test paskowy zbyt małej kropli krwi:

Tak.

Dopuszczalna eksploatacja na wysokości:

0–3094 m n.p.m.

Wielkość próbki krwi:

0,6 µl.

Zakres pomiaru:

10–600 mg/dl;0,6–33,3 mmol/l.

Rodzaj próbki krwi:

Krew włośniczkowa, żylna, tętnicza lub krew pobierana od noworodków.

Pobranie próbki:

System kapilary zasysającej krew

Zakres hematokrytu:

10–65%

Stabilność testów paskowych:

18 miesięcy od daty produkcji. Testy paskowe pozostają stabilne co najmniej do upłynięcia terminu przydatności podanego na fiolce (fiolkę z testami paskowymi należy dokładnie zamykać natychmiast po wyjęciu każdego testu paskowego).