Testy paskowe Accu-Chek Performa

Testy paskowe Accu-Chek  Performa w połączeniu z glukometrami Accu-Chek Performa oraz Accu-Chek Nano przewidziane są do diagnostyki w ramach samokontroli glikemii lub też mogą być wykonywane przez personel medyczny w placówce medycznej. Wyniki pomiarów przy użyciu testów paskowych odpowiadają stężeniu glukozy w osoczu krwi zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej IFCC. Dlatego też glukometr wyświetla wartości w odniesieniu do stężenia glukozy w osoczu, mimo że na test paskowy zawsze naniesiona zostaje krew pełna.

Sposób działania testu: Enzym na teście paskowym, pochodna chinoproteiny dehydrogenazy glukozowej (Mut. Q-GDH) Acinetobacter calcoaceticus, przekształca glukozę w próbce krwi na glukonolakton. Reakcja ta wywołuje nieszkodliwy prąd stały, który jest przetwarzany za pomocą glukometru w celu interpretacji wyniku pomiaru stężenia glukozy we krwi. Próbka jak i warunki środowiskowe są oceniane za pomocą słabego prądu zmiennego i stałego.

Instrukcja używania
Pobierz instrukcję obsługi

Pobierz instrukcję używania testów paskowych Accu-Chek Performa

Często Zadawane Pytania

Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź nasze często zadawane pytania.

Testy paskowe Accu-Chek Performa 

Glukometr wyposażony jest w opcję wykrywania zbyt małej ilości krwi. Jeśli objętość próbki krwi jest za mała, po paru sekundach włączy się alarm w postaci trzech krótkich sygnałów dźwiękowych, po których użytkownik może uzupełnić ilość krwi.

Tak, pomiar można wykonywać z użyciem wszystkich typów krwi (włośniczkowej, żylnej, tętniczej oraz krwi pobieranej od noworodków).

Podobnie jak próbka krwi roztwór kontrolny musi być wolny od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Dlatego przed każdym użyciem należy oczyścić końcówkę butelki z roztworem kontrolnym.

Nie, nie można. Należy sprawdzić termin przydatności umieszczony na pojemniku testów paskowych przed dokonaniem pomiaru. 

System automatycznie wykrywa próbkę krwi o właściwej objętości i zaczyna wykonywanie pomiaru, nawet w przypadku, gdy widoczny jest żółty fragment pola testowego na teście paskowym. Konieczność uzupełnienia ilości krwi sygnalizowana jest wyłącznie za pomocą ikonki migającej kropli na wyświetlaczu.

W takiej sytuacji na wyświetlaczu glukometru Accu-Chek Perfroma pojawia się komunikat E4, co oznacza, że zbyt mała objętość krwi znalazła się na teście paskowym Accu-Chek Performa w momencie rozpoczęcia pomiaru. Należy wyrzucić test paskowy i powtórzyć pomiar poziomu glukozy we krwi z użyciem nowego testu. 

Nie – z glukometrem Accu-Chek Performa musisz używać testów paskowych Accu-Chek Performa.

Wzdłuż testu paskowego Accu-Chek Instant naniesiona jest powłoka ochronna, w związku z czym można bezpiecznie dotykać go na całej powierzchni.

Tak, jak w przypadku każdego testu paskowego, ciepło, wilgotność i inne warunki otoczenia mogą mieć wpływ na testy paskowe. Zamykaj pojemnik z testami paskowymi zaraz po wyciągnięciu testu do pomiaru.

Tak, jak w przypadku każdego testu paskowego, ciepło, wilgotność i inne warunki otoczenia mogą mieć wpływ na testy paskowe. Zamykaj pojemnik z testami paskowymi zaraz po wyciągnięciu testu do pomiaru.

Nie. Glukometr automatycznie nie powiadamia o zbliżającym się terminie przydatności testu paskowego ani nie blokuje się w przypadku użycia przeterminowanego testu paskowego. 

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z Nami telefonicznie lub wypełnij formularz, aby uzyskać szybką odpowiedź. Jesteśmy tu aby Ci pomóc!

Wypełnij formularz