Testy paskowe Accu-Chek Instant

Testy paskowe Accu-Chek w połączeniu z glukometrami Accu-Chek Instant przewidziane są do diagnostyki w ramach samokontroli glikemii lub też mogą być wykonywane przez personel medyczny w placówce medycznej. System Accu-Chek Instant spełnia wymogi normy ISO 15197:2013 – Wymagania dotyczące systemów monitorujących poziom glukozy we krwi do samokontroli u chorych na cukrzycę.

W jaki sposób działa test paskowy? Enzym użyty w reakcji na teście paskowym, FAD-zależna dehydrogenaza glukozowa (GDH) wyizolowana z A. oryzae przekształca glukozę w próbce krwi do glukonolaktonu. Reakcja ta wywołuje nieszkodliwy prąd stały, który jest przetwarzany za pomocą glukometru w celu interpretacji wyniku pomiaru stężenia glukozy we krwi. Próbka jak i warunki środowiskowe są oceniane za pomocą prądu zmiennego i stałego. Wyniki pomiarów przy użyciu testów paskowych odpowiadają stężeniu glukozy w osoczu krwi zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej IFCC. Dlatego też glukometr wyświetla wartości w odniesieniu do stężenia glukozy w osoczu, mimo że na test paskowy zawsze naniesiona zostaje krew pełna.

Instrukcja używania
Pobierz instrukcję obsługi

Pobierz instrukcję używania testów paskowych Accu-Chek Instant 

Często Zadawane Pytania

Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź nasze często zadawane pytania.

Glukometr wyposażony jest w opcję wykrywania zbyt małej ilości krwi. Jeśli objętość próbki krwi jest za mała, po paru sekundach włączy się alarm w postaci trzech krótkich sygnałów dźwiękowych, po których użytkownik może uzupełnić ilość krwi.

Tak, pomiar można wykonywać z użyciem wszystkich typów krwi (włośniczkowej, żylnej, tętniczej oraz krwi pobieranej od noworodków).

 Pomiar kontrolny powinien być wykonany, gdy: 

- Otwierasz nową fiolkę z testami paskowymi; 
- Fiolka z testami paskowymi była przez jakiś czas pozostawiona otwarta; 
- Podejrzewasz, że testy paskowe mogą być uszkodzone; 
- Podczas sprawdzania poprawności działania glukometru i testów paskowych; 
- Paski testowe były przechowywane w ekstremalnej temperaturze lub wilgotności; 
- Gdy podejrzewasz uszkodzenie glukometru;
- Wynik testu nie odpowiada Twojemu samopoczuciu; 
- Podczas nauki obsługi glukometru;

Przeprowadzenie pomiaru kontrolnego pozwala użytkownikowi stwierdzić, czy glukometr i testy paskowe działają prawidłowo.

Nie – z glukometrem Accu-Chek Performa musisz używać testów paskowych Accu-Chek Performa.

Wzdłuż testu paskowego Accu-Chek Instant naniesiona jest powłoka ochronna, w związku z czym można bezpiecznie dotykać go na całej powierzchni.

Próbkę krwi należy nałożyć na żółte pole testowe. Można tego dokonać w dowolnym miejscu żółtego obrębu pola testowego na pasku Accu-Chek Instant. 

W takiej sytuacji na wyświetlaczu pojawia się komunikat błędu E4. 

Nie ma możliwości dodatkowego nałożenia krwi na test paskowy Accu-Chek Instant po rozpoczęciu pomiaru.

Tak, jak w przypadku każdego testu paskowego, ciepło, wilgotność i inne warunki otoczenia mogą mieć wpływ na testy paskowe. Zamykaj pojemnik z testami paskowymi zaraz po wyciągnięciu testu do pomiaru.

Nie, nie można przeprowadzić pomiaru, gdy krew została naniesiona na test paskowy poza glukometrem.

Przycisk wyrzutu testu paskowego zlokalizowany po lewej stronie glukometru pozwala efektywnie pozbyć się zużytego paska w najbardziej higieniczny sposób - bez konieczności jego dotykania. 

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z Nami telefonicznie lub wypełnij formularz, aby uzyskać szybką odpowiedź. Jesteśmy tu aby Ci pomóc!

Wypełnij formularz