Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Informacja o prywatności i polityka dotycząca plików Cookie

Część I – Informacja o prywatności

 

1. Tożsamość administratora, Inspektor ochrony danych, Dane kontaktowe

Niniejszą stronę internetową obsługuje Roche Diabetes Care  Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewska 28 02-672 Warszawa („Roche” lub „my”). W przypadku pytań lub sugestii możesz skontaktować się z nami pod tel. 801 080 104.

Możesz również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem [email protected] lub [email protected].

 

2. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna i rozumiemy, że informacje o Twoim zdrowiu są wrażliwe. Zależy nam na przetwarzaniu Twoich informacji osobistych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejsza informacja o prywatności i polityka dotycząca plików Cookie ("Informacja") tłumaczy, jak wykorzystujemy wszelkie informacje osobowe, które gromadzimy na Twój temat, kiedy:

a) Przeglądasz publiczne strony na naszych stronach internetowych
b) Rejestrujesz się i używasz konta
c) Korzystasz z naszych ofert e-Commerce
d) Korzystasz z naszych ofert e-Commerce (zaopatrzenie w wyroby medyczne refundowane)
e) Składasz wniosek w ramach nieodpłatnych wydań startowych glukometrów Accu-Chek poprzez e-formularz
f) Bierzesz udział w ankietach
g) Kontaktujesz się z nami przez telefon, e-mail lub formularz sieciowy
h) Wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikatów i ofert marketingowych na adres e-mail, poprzez SMS/MMS lub w drodze kontaktu telefonicznego
i) Bierzesz udział w szkoleniach technicznych z obsługi wyrobów medycznych

a) Przeglądasz publiczne strony na naszych stronach internetowych

Kiedy przeglądasz publiczne strony na naszych stronach internetowych, tj. treści, do których można uzyskać dostęp bez logowania do konta, gromadzimy i przetwarzamy jedynie niewrażliwe informacje o Tobie. W szczególności kiedy przeglądasz publiczne strony na naszej stronie internetowej, nie będziemy gromadzić żadnych dotyczących Ciebie informacji zdrowotnych. Będziemy jednak przetwarzać Twoje informacje osobowe w zakresie koniecznym do dostarczania publicznych treści, których sobie zażyczysz, np. poprzez formatowanie ich do Twojej przeglądarki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylającego dyrektywę 95/46/WE ("ogólne rozporządzenie o ochronie danych" lub "RODO").

Będziemy również przetwarzać Twoje informacje osobowe, aby realizować nasze uzasadnione interesy zapewniania bezpieczeństwa naszych systemów stron internetowych oraz pomiaru odbiorców różnych typów dostarczanych treści na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO.

W tym celu wykorzystujemy:

 • Adresy IP. Adres IP to numer przypisywany Twojemu komputerowi w celu umożliwienia komunikacji — przypomina on numer telefonu. Roche gromadzi adresy IP do uzasadnionych celów zapewniania bezpieczeństwa systemu oraz zgłaszania zagregowanych informacji w celu prowadzenia analiz strony internetowej oraz przeglądów wydajności. Pliki rejestru systemu będą analizowane w ciągu 7 dni, a następnie dane niewzbudzające podejrzeń będą usuwane. Pozostałe dane będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne, aby udowodnić incydent w zakresie bezpieczeństwa.
 • Pliki cookie – na zasadach opisanych w Polityce dotyczącej plików Cookie poniżej
 • Sygnały nawigacyjne. Sygnały nawigacyjne (zwane również „znacznikami akcji”) to małe elementy graficzne pomagające analizować skuteczność stron internetowych poprzez pomiar, na przykład, liczby odwiedzających lub liczby osób klikających na elementy treści na stronie internetowej. Analizujemy jedynie statystyki tworzone na podstawie sygnałów nawigacyjnych, które są anonimowe i zagregowane.
 • Google Analytics. Google Analytics to usługa analityki sieci dostarczana przez Google, Inc. (Google). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, umożliwiając nam analizę sposobów, w jakie użytkownicy używają treści na naszej stronie internetowej. Informacje generowane przez plik cookie odnośnie do korzystania przez Ciebie ze strony internetowej (w tym Twój adres IP) będą przesyłane do Google i przechowywane przez tę firmę na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Pliki cookie Google Analytics mogą istnieć do dwóch lat, jeśli nie usuniesz ich wcześniej. Zawarliśmyz Google umowę dot. przetwarzania danych, aby zapewnić, że firma będzie obsługiwać Google Analytics w naszym imieniu. Korzystamy również z funkcji anonimizacji IP Google Analytics. Kiedy odwiedzisz stronę internetową, przebywając w kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Twój adres IP zostanie skrócony przed opuszczeniem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie w wyjątkowych przypadkach (np. awarii systemów zlokalizowanych w UE) cały adres IP zostanie najpierw przesłany na serwer Google w USA i skrócony tam. Google wykorzysta tę informację w naszym imieniu w celu zaspokojenia uzasadnionego celu oceny Twojego korzystania ze strony internetowej, utworzenia raportu o aktywności strony internetowej dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Google może również przesłać tę informację podmiotom zewnętrznym, o ile jest to wymagane przez prawo lub w przypadku, kiedy takie podmioty zewnętrzne przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie powiąże Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz dezaktywować Google Analytics ze skutkiem na przyszłość poprzez pobranie i zainstalowanie dodatku do używanej obecnie przez Ciebie przeglądarki sieciowej Google Analytics Opt-out Browser Add-on pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en (nie działa dla wszystkich urządzeń mobilnych / przeglądarek). Możesz też dezaktywować Google Analytics na urządzeniach mobilnych i innych, klikając następujący link dezaktywacji: Kliknij tutaj, aby wyłączyć Google Analytics.
 • Wtyczki społecznościowe, Shariff. Używamy wtyczek społecznościowych („Wtyczki”) dostarczanych przez sieci społecznościowe Facebook oraz Google +1, a także platformę mikroblogową Twitter. Usługi te są obsługiwane odpowiednio przez Facebook Inc., Google Inc. oraz Twitter Inc. (każde z nich będące „Operatorem”). Informujemy, że administratorem danych osobowych w przypadku korzystanie z wtyczek społecznościowych są Operatorzy.
  • Operatorem serwisu Facebook (facebook.com) jest Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone. Wtyczki tego operatora można rozpoznać po logo Facebook (biała litera „f” na niebieskim tle lub ikona uniesionego kciuka) lub po opisie „wtyczka społecznościowa Facebook”. Aby uzyskać pełną listę wszystkich wtyczek, zob. http://developers.facebook.com/plugins. Informacja o prywatności serwisu Facebook dostępna jest pod adresem https://www.facebook.com/policy.php.
  • Operatorem serwisu Google+ (plus.google.com) jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Wtyczki tego operatora są oznakowane logo Google, logo Google +1 lub dodatkowo „wtyczka społecznościowa Google” z wzorami można się zapoznać pod adresem http://plus.google.com. Odpowiednią informację o prywatności Google można pobrać pod adresem https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.
  • Operatorem serwisu Twitter (twitter.com) jest Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone. Wtyczki tego operatora można rozpoznać po logo Twitter, których przegląd dostępny jest pod adresem https://twitter.com/about/resources/buttons. Informacja o prywatności serwisu Twitter dostępna jest pod adresem https://twitter.com/privacy.

Wprowadziliśmy rozwiązanie „Shariff”, aby chronić Twoją prywatność, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dzięki Shariff żadne dane nie są przesyłane do Operatora, kiedy ładujesz stronę na naszej stronie internetowej. Dopiero po aktywacji wybranej wtyczki, a tym samym po udzieleniu zgody na przesłanie danych, Twoja przeglądarka połączy się bezpośrednio z serwerami operatora. Shariff zastępuje typowe przyciski operatorów „Udostępnij” i chroni Twoje działania w sieci przed śledzeniem przez Operatora. Aby uzyskać dalsze informacje, zob. wyskakującą informację obok przełączników aktywacji, odwiedź stronę twórcy Shariff (https://github.com/heiseonline/shariff).

Od momentu, kiedy aktywujesz wtyczkę, nie mamy wpływu na gromadzone przez nią dane. Aby uzyskać informacje o celu i zakresie gromadzenia i przetwarzania danych przez odpowiednich Operatorów, a także Twoich prawach w tym względzie oraz opcjach ustawień pozwalających na ochronę prywatności, zobacz polityki prywatności Operatorów, do których łącza podano powyżej.

 • Usługi. Na niektórych stronach internetowych Roche wykorzystujemy aplikacje i narzędzia treści pochodzące od zewnętrznych podmiotów w celu dostarczania Ci dodatkowych informacji, np. Mapy Google. Kiedy z nich korzystasz, te podmioty zewnętrzne mogą odbierać Twoje dane osobowe, w tym Twój adres IP. Będziemy jasno wskazywać, gdzie używamy takich usług podmiotów zewnętrznych, umożliwiając Ci podjęcie decyzji, czy chcesz z nich skorzystać, czy nie.

b) Rejestrujesz się i używasz konta

Aby korzystać z niepublicznych treści na naszych stronach internetowych, najpierw musisz zarejestrować konto i zalogować się do niego. Stosujemy konta wtedy, kiedy przetwarzamy wrażliwe dane, takie jak w szczególności informacje osobowe dotyczące zdrowia w przypadku składania zamówień w trybie zaopatrzenia w wyroby medyczne objęte finansowaniem ze środków publicznych na zasadach opisanych w literze d) poniżej. Stosujemy konta także wtedy, kiedy przetwarzamy Twoje informacje osobiste za Twoją zgodą. Robimy tak, ponieważ dzięki kontom możemy lepiej chronić Twoje informacje osobiste w systemach z kontrolą dostępu, oraz w celu ustalenia Twojej tożsamości, by uzyskiwać od Ciebie zgody i nimi zarządzać.

Kiedy zarejestrujesz konto, zapiszemy Twoje osobiste dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) i inne informacje pozwalające na identyfikację, które zobaczysz w formularzu rejestracyjnym. Będziemy również przetwarzać informacje dotyczące zdrowia, które nam podasz w przypadku składania zamówień w trybie zaopatrzenia w wyroby medyczne objęte finansowaniem ze środków publicznych na zasadach opisanych w literze d) poniżej. O ile pole nie jest oznaczone jako obowiązkowe w formularzu rejestracyjnym, podanie informacji jest opcjonalne.

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas, w którym pozostajesz zarejestrowanym użytkownikiem, tj. do momentu, w którym zdecydujesz się zamknąć swoje konto).

W ramach Twojego konta Roche przetwarza Twoje dane osobowe:

 • W celu wykonania umowy: gromadzenie i przetwarzanie danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, płeć) w celu utworzenia i obsługi konta oraz realizacji usług świadczonych zgodnie z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz użytkownika. Jeśli usługi są płatne (np. zakupy w sklepie internetowym), będziemy również przetwarzać dane dotyczące płatności, takie jak dane karty kredytowej.

Podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Podczas rejestracji w naszym sklepie internetowym ("Usługa") poprosimy Cię również o następujące dobrowolne zgody:

 • zgody na wykorzystanie danych podanych przez Ciebie w celu kontaktowania się z Tobą w związku z ofertami oraz w celu wysyłania Tobie za pośrednictwem wybranych kanałów komunikacji komunikatów marketingowych i promocji dotyczących naszych produktów, usług i nowych funkcji. Takie wykorzystanie nie jest bezpośrednio wymagane do świadczenia Usług na Twoją rzecz. Brak zgody spowoduje, że nie będziemy kontaktować się z Tobą w tych celach.

Podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Z przyczyn związanych z obowiązującymi regulacjami prawnymi aby uzyskać od Ciebie ważną zgodę, będziemy musieli ustalić Twoje prawdziwe imię i nazwisko oraz tożsamość w momencie stworzenia konta. Następnie uzyskasz możliwość zarządzania swoimi zgodami, zmieniania ich i cofania w ramach ustawień konta. Twoje dane będą przechowywane przez okres do czasu cofnięcia zgody.

Możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z nami pod podanym powyżej adresem. Możesz cofnąć zgodę w każdej chwili, jednak nie będzie to miało wpływu na praworządność naszego przetwarzania przed cofnięciem w oparciu o udzieloną wcześniej zgodę. Oddzielimy zgody, które są potrzebne do świadczenia Ci usługi, od tych, które nie warunkują świadczenia usługi. Jeżeli cofniesz zgodę warunkującą świadczenie usługi, możemy nie być w stanie kontynuować świadczenia Ci usługi — w takim przypadku poinformujemy Cię o tym. Usunięcie konta nie jest równoznaczne w wycofaniem zgód na przetwarzanie danych osobowych lub innych zgód udzielonych w toku korzystania ze strony internetowej Roche.

 • Według wymagań w zakresie ustanowienia i realizacji roszczeń prawnych lub obrony przed nimi. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak, jak będzie to konieczne, aby przygotować prawne roszczenie lub bronić się przed roszczeniem, włączając postępowanie sądowe, środki zapobiegające oszustwom, a także techniczne i organizacyjne środki mające na celu ochronę naszych sieci i technologii przed atakami. Podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. f) lub art. 9 ust. 2 lit. f) RODO
 • Dla celów badawczych. Możemy przetwarzać Twoje informacje osobowe dla celów badania naukowego lub dla celów statystycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile będzie to proporcjonalne do celu, zgodne z istotą prawa do ochrony danych oraz będą istnieć odpowiednie i konkretne środki zabezpieczające Twoje podstawowe prawa i interesy. Co do zasady będziemy mimo to prosić o zgodę, kiedy będziemy chcieli, abyś wziął/wzięła udział np. w badaniu. Podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

c) Korzystasz z naszych ofert e-Commerce

Kiedy korzystasz z naszych ofert e-Commerce, na przykład nabywając medyczne materiały zużywalne lub urządzenia, najpierw będziesz musiał/-a zarejestrować się i zalogować do konta. Oprócz informacji opisanych powyżej w przypadku rejestracji i używania konta, będziemy musieli dodatkowo przetworzyć Twoje informacje osobowe w celu zawarcia, wypełnienia i zafakturowania umowy e-Commerce z Tobą – i będziemy potrzebować Twojej odpowiedniej wyraźnej zgody przed przyjęciem Twojego zamówienia:

 • Składanie zamówień w ramach systemu sprzedaży na odległość poprzez e-formularz. Na naszych stronach możemy oferować możliwość zakupu określonych produktów w ramach systemu sprzedaży na odległość. W takim wypadku możesz kupić nasz produkt za pomocą elektronicznego formularza zamówienia dostępnego w Internecie. Przy wypełnianiu formularza możesz być poproszony o podanie danych osobowych, takich jak np. imię, nazwisko, adres dostawy, nr telefonu lub adres e-mail. Szczegółowe zasady dotyczące składania zamówień przez e-formularz określa dany regulamin sprzedaży. W ramach obsługi zamówień możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie niezbędności ich przetwarzania w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Twoje dane mogą być przez nas także przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Twoje dane mogą być przez nas również przetwarzane w celu zapewnienia rozliczalności przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymaganiami RODO (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Ponadto Twoje dane z formularza mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w związku ze złożeniem lub realizacją zamówienia na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane z formularza mogą być łączone z innymi danymi, na przykład podczas składania przez Ciebie reklamacji lub kontaktu z nami np. poprzez recepcję. W przypadku reklamacji podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych jest nasz obowiązek prawny w zakresie rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu wysokiej jakości naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W sytuacji, gdy w ramach reklamacji lub kontaktu z nami przekazujesz nam dane ujawniające swój stan zdrowia, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie Twoja dobrowolna wyraźna zgoda na takie przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 • Przetwarzanie płatności. Współpracujemy z zewnętrznymi podmiotami obsługującymi płatności funkcjonującymi w Twoim regionie i posiadającymi uprawnienia do świadczenia usług płatności. Podlegają tajemnicy bankowej i nie mogą wykorzystywać danych w stopniu większym niż konieczny do przetworzenia Twojej płatności. Współpracujące z nami podmioty przetwarzające płatności kartami kredytowymi posiadają również certyfikat zgodności PCI DSS i muszą przechowywać dane Twojej karty kredytowej w zaszyfrowanej postaci. Odpowiedni dostawca płatności jest widoczny, kiedy przechodzisz do zrealizowania zakupu i wybierasz preferowaną opcję płatności, dlatego możesz zmienić preferowany sposób płatności, jeśli nie chcesz, abyśmy przekazali Twoje dane związane z płatnością do konkretnego dostawcy płatności. Jeżeli korzystasz z oferty e-Commerce w kraju, w którym nie oferuje się innych sposobów płatności, niestety nie będziemy mogli przetworzyć Twojego zamówienia. Prosimy o przerwanie procesu zakupu i skontaktowanie się z nami, jeśli będziesz mieć trudności w dokonaniu wyboru. Podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 • Logistyka. Korzystamy z usług renomowanych międzynarodowych dostawców rozwiązań logistycznych i kurierskich działających w Twoim regionie, aby realizować Twoje zamówienia. Przekazujemy dostawcom usług logistycznych informacje o Twoim imieniu, nazwisku, numerze telefonu, adresie oraz opis produktów w celu bezpiecznego dostarczenia paczki. Firma Roche zawarła umowy powierzenia przetwarzania danych z dostawcami usług logistycznych i kurierskich, aby zapewnić, że nie będą oni wykorzystywali informacji osobowych poza zakresem, w jakim jest to konieczne do wykonywania usług logistyki i że zastosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje informacje osobowe. Podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas niezbędny do zarządzania zakupem produktów lub usług, które nabyłeś, w tym potencjalne zwroty, skargi lub roszczenia związane z zakupem danego produktu lub usługi. Czasami będziemy przetwarzać dane tylko do czasu podjęcia przez Ciebie decyzji, tak jak w przypadku danych płatności (karty), o których zapamiętanie poprosiłeś nas w celu dokonania przyszłych zakupów. Twoje dane uzyskane przez nas z wypełnionego przez Ciebie formularza zamówienia będziemy przetwarzać także przez okres przedawnienia roszczeń wobec nas. W zakresie reklamacji kierowanych do nas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa oraz przez okres przedawnienia roszczeń wobec nas, nie dłużej niż przez okres 10 lat.

d) Korzystasz z naszych ofert e-Commerce (zaopatrzenie w wyroby medyczne refundowane)

W przypadku korzystania z naszych ofert e-Commerce w zakresie nabywania wyrobów medycznych objętych finansowaniem ze środków publicznych Twoje dane są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w lit. c) powyżej oraz na zasadach określonych w niniejszej literze d).

Roche realizuje zaopatrzenie w wyroby medyczne na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zaopatrzenie w wyroby medyczne zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia zgodnie z zarządzeniem Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia. Realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne dokonywana jest zgodnie z wymaganiami prawnymi dotyczącymi świadczeń zdrowotnych. Dane osobowe pacjenta ujawnione w zleceniu i w ramach jego realizacji stanowią dane o stanie zdrowia w rozumieniu RODO. Dane osobowe innych osób, w tym opiekunów prawnych i faktyczny, przedstawicieli ustawowych lub osób odbierających wyroby medyczne, ujawnione podczas realizacji zlecenia oraz podczas udziału w szkoleniu, o którym mowa w literze h) poniżej, nie stanowią danych o stanie zdrowia.

W związku z powyższym Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujący sposób:

 • Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne: Roche przetwarza dane osobowe świadczeniobiorcy oraz osoby upoważnionej do odbioru wyrobu medycznego zawarte w zleceniu na zaopatrzenie w wyroby medyczne, w tym w karcie potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie. Roche przetwarza w szczególności: imię i nazwisko, numer PESEL lub inne dane potwierdzające tożsamość.
 • Weryfikacja zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne: Roche przetwarza dane osobowe w ramach obowiązku prawnego weryfikacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Dane te obejmują między innymi informacje o uprawnieniu świadczeniobiorcy do uzyskania kolejnego świadczenia (wyrób medyczny przysługujący comiesięczne), informacje o uprawnieniach dodatkowych świadczeniobiorcy, w tym dokument potwierdzający uprawnienia dodatkowe świadczeniobiorcy przysługujące mu w dniu wydania wyrobu medycznego, oraz inne dane mające wpływ na treść zlecenia. Roche może także weryfikować wiek i inne dane świadczeniobiorcy w celu zmiany ustalonego limitu finansowania ze środków publicznych wyrobu medycznego wskazanego w zleceniu zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym na dzień wydania wyrobu medycznego. Taka weryfikacja może być także prowadzona przez bezpośredni kontakt telefoniczny z osobą zamawiającą wyrób medyczny.
 • Potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych: Roche przetwarza dane osobowe w ramach obowiązku prawnego potwierdzenia prawa świadczeniobiorcy do świadczeń. Potwierdzenie dokonuje się w trybie art. 50 z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i może obejmować między innymi weryfikację karty ubezpieczenia zdrowotnego, dowodów tożsamości, dokumentów elektronicznych lub innych dokumentów. Roche może także przetwarzać dane osobowe zawarte w pisemnym oświadczeniu o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej w razie jego złożenia. W przypadku świadczeniobiorców małoletnich oraz innych osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych lub innych osób niemogących wyrazić swej woli z powodu stanu zdrowia oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, składa ich przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny, pełnomocnik albo opiekun faktyczny w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W takim wypadku Roche przetwarza również dane osobowe tych osób.
 • Realizacja zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne: Roche przetwarza dane osobowe w związku z realizacją zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, w tym odbiera potwierdzenie odbioru wyrobu medycznego od użytkownika lub osoby upoważnionej do odbioru wyrobu medycznego. Potwierdzeniem odbioru wyrobu medycznego jest czytelny podpis imieniem i nazwiskiem osoby odbierającej wraz z jej numerem PESEL na dokumencie potwierdzającym odbiór przesyłki. Dokument wydaje i odbiera pracownik firmy kurierskiej lub logistycznej, z którą Roche współpracuje z zachowaniem zasad przetwarzania danych osobowych, w tym poufności danych.
 • Rozliczenie z Narodowym Funduszem Zdrowia: Roche przetwarza dane osobowe w ramach obowiązku prawnego rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia refundacji wyrobu medycznego. Po zakończeniu realizacji zlecenia Roche przesyła do Narodowego Funduszu Zdrowia zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne wraz z dokumentacją potwierdzającą dokonanie jego realizacji.
 • Raportowanie do Narodowego Funduszu Zdrowia: Roche przetwarza dane osobowe w ramach obowiązku prawnego udzielania informacji do Narodowego Funduszu Zdrowia związanych z realizacją zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Roche przekazuje m.in. informacje o udzielonym świadczeniu oraz inne informacje żądane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w trakcie kontroli, w tym informacje o umowach i innych dokumentach dotyczących świadczenia. Roche zobowiązany jest także zapewnić wgląd Narodowego Funduszu Zdrowia do pisemnego upoważnienia wystawionego przez świadczeniobiorcę upoważniającego inna osobę do odbioru wyrobu medycznego

Podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO oraz obowiązujące regulacje ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i aktów wykonawczych do tych ustaw.

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas określony w lit. c) powyżej, a także przez czas określony w obowiązujących przepisach prawnych oraz umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zaopatrzenie w wyroby medyczne zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. W przypadku pisemnego upoważnienia wystawionego przez świadczeniobiorcę upoważniającego inna osobę do odbioru wyrobu medycznego, Roche jest obowiązany do przechowywania tego dokumentu przez okres 10 lat od daty odbioru wyrobu medycznego.

 

e) Składasz wniosek w ramach nieodpłatnych wydań startowych glukometrów Accu-Chek poprzez e-formularz

Na naszych stronach możemy oferować możliwość wypełnienia wniosku o nieodpłatne wydanie określonych produktów, w tym startowego glukometru Accu-Chek. W takim wypadku możesz złożyć taki wniosek za pomocą elektronicznego formularza zamówienia dostępnego w Internecie.

 • Formularz. Przy wypełnianiu formularza możesz być poproszony o podanie danych osobowych, takich jak np. imię, nazwisko, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail oraz informacji dotyczących Twojego zdrowia. W ramach obsługi wniosków możemy przetwarzać Twoje dane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO). Twoje dane mogą być przez nas także przetwarzane w oparciu o niezbędność ich wykorzystania dla zapewnienia wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej, w tym wyrobów medycznych, w szczególności zgłaszania zdarzeń i incydentów medycznych związanych z wyrobami medycznymi (art. 9 ust. 2 lit. i RODO). Twoje dane mogą być przez nas także przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Logistyka. Korzystamy z usług renomowanych międzynarodowych dostawców rozwiązań logistycznych i kurierskich działających w Twoim regionie, aby realizować Twoje zamówienia. Przekazujemy dostawcom usług logistycznych informacje o Twoim imieniu, nazwisku, numerze telefonu, adresie oraz opis produktów w celu bezpiecznego dostarczenia paczki. Firma Roche zawarła umowy powierzenia przetwarzania danych z dostawcami usług logistycznych i kurierskich, aby zapewnić, że nie będą oni wykorzystywali informacji osobowych poza zakresem, w jakim jest to konieczne do wykonywania usług logistyki i że zastosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje informacje osobowe. Podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas niezbędny do zarządzania wnioskiem w ramach nieodpłatnych wydań startowych glukometrów Accu-Chek poprzez e-formularz, w tym w ramach potencjalnych zwrotów, skarg lub roszczeń związanych z wydaniem danego produktu medycznego. Twoje dane uzyskane przez nas z wypełnionego przez Ciebie formularza zamówienia będziemy przetwarzać także przez okres niezbędny, nie krócej niż przez okres 10 lat.

f) Bierzesz udział w ankietach

Jeśli wyrazisz zgodę na wzięcie udziału w jednej z naszych ankiet, będziemy przetwarzać udzielone przez Ciebie odpowiedzi dla celów badawczych i marketingowych. O ile nie będzie stwierdzone inaczej w odpowiedniej ankiecie, możesz uczestniczyć anonimowo i nie będziemy w stanie powiązać Twoich odpowiedzi konkretnie z Tobą, a będziemy je oceniać jedynie w postaci zagregowanej z odpowiedziami innych.

Ankiety wymagające podania informacji osobowych będą odpowiednio oznaczone i będą przeprowadzane z poziomu Twojego konta. Zawsze możesz dowolnie zdecydować, czy wyrazić zgodę, czy nie brać udziału. Twoja odmowa uczestnictwa nie będzie miała negatywnego wpływu na zakres świadczonych Ci usług, chyba że będzie stwierdzone inaczej w zaproszeniu do ankiety.

Podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

g) Kontaktujesz się z nami przez telefon, e-mail lub formularz sieciowy

Kiedy kontaktujesz się z nami przez telefon, e-mail, formularz sieciowy lub podobne narzędzie, w tym także w celu złożenia reklamacji lub przekazania informacji o niepożądanych działaniach produktów Roche (w tym incydentach medycznych i innych zdarzeniach) będziemy przetwarzać Twoje dane kontaktowe i informacje osobowe, których nam udzielisz, nawet jeżeli nie posiadasz konta w Roche. W ramach obsługi reklamacji podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny Roche wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W ramach obsługi zgłoszeń dotyczących działania produktów Roche (w tym incydentów medycznych) podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO. W przypadku kontaktu z recepcją w ramach udzielania informacji na Twoje pytania - w sprawach inne niż opisane powyżej - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes administratora polegający na udzielaniu wyjaśnień lub udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dodatkowo Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych praw i roszczeń, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem dla przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Takie przetwarzanie może także objąć Twoje dane o stanie zdrowia lub podobne wrażliwe dane (art. 9 ust. 2 lit. g RODO). W pozostałym zakresie będziemy przetwarzać takie informacje jedynie w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie na podstawie art. 6 lit. f) RODO i usuniemy informacje, kiedy nie będziemy ich dłużej potrzebować do celów dokumentacji (normalnie trzy lata), chyba że zgodzisz się na wykorzystanie ich przez nas do innych celów, który to cel zostanie określony w momencie udzielania nam zgody.

W tym ostatnim przypadku podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

h) Wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikatów i ofert marketingowych na adres e-mail, poprzez SMS/MMS lub w drodze kontaktu telefonicznego

Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów i ofert marketingowych na adres e-mail, poprzez SMS/MMS lub w drodze kontaktu telefonicznego będziemy przetwarzać Twoje dane kontaktowe i informacje osobowe, których nam udzielisz, nawet jeżeli nie posiadasz konta w Roche. Będziemy przetwarza takie dane w celu przesyłania Ci materiałów promocyjno – informacyjnych, w tym informacji handlowych, o produktach oferowanych przez Roche. Podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Twoje dane będą przechowywane przez okres do czasu cofnięcia zgody.

i) Bierzesz udział w szkoleniach technicznych z obsługi wyrobów medycznych

Roche umożliwia klientom zakupującym niektóre wyroby medyczne udział w jednorazowym szkoleniu z ich obsługi. W szczególności szkolenie takie może dotyczyć obsługi technicznej pompy insulinowej. Do udziału w szkoleniu zaproszony jest użytkownik wyrobu medycznego, przy czym w przypadku małoletnich udział w szkoleniu wymaga obecności opiekuna prawnego.
 
Celem szkolenia jest ułatwienia korzystania z pomp insulinowych zgodnie z instrukcją. W ramach szkolenia udzielane mogą być np. informacje techniczne na temat funkcji przycisków i ustawień urządzeń, informacje o opcjach zarządzania danymi, objaśnienia ostrzeżeń i błędów oraz informacje o zasadach obsługi urządzeń.
 
Szkolenie techniczne organizowane przez Roche nie jest szkoleniem z zakresu terapii cukrzycy. Przed rozpoczęciem użytkowania pompy insulinowej w celu zapewnia bezpiecznej terapii konieczne jest odbycie szkolenia z zakresu terapii cukrzycy, rekomendacji dotyczących ustawień parametrów medycznych pompy insulinowej przeprowadzonego przez wykwalifikowany personel medyczny.
 
W ramach szkolenia Roche zbiera od uczestników na karcie szkoleniowej pisemne poświadczenie udziału w szkoleniu lub poprzez formularz wypełniony online w dniu szkolenia przez osobę szkoloną, który stanowi potwierdzenie odbycia szkolenia. W ramach karty szkoleniowej mogą być także zbierane od uczestników dobrowolne zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Roche będzie:
 • w zakresie szkolenia – zapewnienie bezpieczeństwa stosowania wyrobów medycznych Roche Diabetes Care Polska sp. z o.o. poprzez realizację szkolenia w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi technicznej. (art. 9 ust. 2 lit. i RODO)
 • w zakresie roszczeń – obrona przed ewentualnymi roszczeniami użytkowników produktów i usług Roche Diabetes Care Polska sp. z o.o. Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. (art. 9 ust. 2 lit. f RODO)
 • w zakresie celów marketingowych – dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 
Dane osobowe będą przechowywane przez czas:
 • w zakresie szkolenia – przez czas organizacji i realizacji szkolenia
 • w zakresie roszczeń – przez czas przedawnienia roszczeń
 • w zakresie zgód marketingowych - do czasu cofnięcia zgody.
3. Bezpieczeństwo

Roche wdraża odpowiednie techniczne i organizacyjne środki w celu ochrony Twoich informacji osobowych przed przypadkowymi lub bezprawnymi zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do przesyłanych, przechowywanych lub inaczej przetwarzanych danych osobowych.

4. Kto otrzymuje Twoje informacje

Roche udostępnia Twoje informacje osobowe za Twoją zgodą i w miarę potrzeby w związku z wymienionymi powyżej celami, zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, postanowień sądów lub regulacji organów rządowych. Roche korzysta z usług wewnętrznych grupowych i zewnętrznych dostawców i przedstawicieli, np. do obsługi i utrzymania systemów informatycznych lub w celu realizowania transakcji biznesowych, np. zapewniania usług obsługi klienta lub wysyłki wiadomości. We wszystkich przypadkach dostęp do niezaszyfrowanych danych jest ograniczony do tych osób, które muszą je poznać. Ponadto firma Roche zawarła umowy dot. przetwarzania danych w celu zapewnienia, że dostawcy i przedstawiciele przetwarzają informacje osobowe jedynie w imieniu Roche i z zachowaniem odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków.

Roche nie będzie sprzedawać ani w inny sposób udostępniać Twoich informacji osobowych żadnym podmiotom zewnętrznym do użytku do ich celów, chyba że udzielisz wyraźnej zgody.

5. Przesyłanie do innych krajów

Możemy przesyłać dotyczące Ciebie informacje osobowe, które gromadzimy poprzez stronę internetową, do krajów, w których mogą nie obowiązywać takie same prawa dot. ochrony danych, jak w kraju, w którym udzieliłeś/-aś informacji.

Oznacza to, że Twoje Dane Osobowe mogą zostać przesłane do kraju, w którym obowiązują mniej restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony danych. Każde takie przekazanie zostanie przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego poza Unią Europejską, Europejskim Obszarem Gospodarczym w ramach Grupy Roche, partnerów biznesowych i dostawców usług, zawarliśmy umowy zawierające Standardowe Klauzule Umowne UE, które zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej z dnia 27 grudnia 2004 r. (2004/915 / WE) i 05 lutego 2010 r. (C (2010) 593) stanowią odpowiednie zabezpieczenia zapewniające zgodność z RODO przetwarzanych danych osobowych.

 

6. Twoje prawa i jak możesz je realizować

Możesz zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych

 • zwrócić się o informację o Twoich informacjach osobowych, które przetwarzamy, uzyskać kopię takich danych, a także skorygować i uzupełnić niedokładne dane
 • usunąć swoje informacje osobowe lub ograniczyć ich przetwarzanie, każde w zakresie, w jakim zastosowanie ma jedna z ustawowych podstaw
 • otrzymać informacje osobowe, które nam przesłałeś/-aś w ramach umowy lub zgody w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania przez komputer formacie, w zakresie, w jakim spełnione są ustawowe wymagania
 • zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, z przyczyn związanych z Twoją konkretną sytuacją i zgodnie z obowiązującym prawem, do dowolnego z naszych działań przetwarzania Twoich danych osobowych w uzasadnionym celu oraz
 • cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na praworządność przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem.

Masz prawo nie być przedmiotem żadnego zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji w odniesieniu do jednostki. Nie korzystamy z takich procesów bez Twojej uprzedniej zgody.

Jeśli posiadasz konto, możesz wykonywać swoje prawa, wchodząc na swoje konto i zmieniając preferencje w zakresie prywatności, zarządzając zgodami, pobierając i wgrywając poprawione dane.

Jeśli nie masz konta lub masz problemy lub inne zapytania, prosimy o skontaktowanie się z nami lub Inspektorem ochrony danych, korzystając z podanych powyżej informacji kontaktowych (zob. sekcję 1 powyżej).

Względem Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Roche przysługuje Ci prawo złożenia skargi w kompetentnym organie ds. ochrony danych w Twoim kraju zamieszkania. W Polsce organem ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Prywatność dzieci

Nasze strony internetowe są skierowane do dorosłych odbiorców. Świadomie nie gromadzimy żadnych informacji osobowych pozwalających na identyfikację od żadnej osoby, o której wiemy, że jest dzieckiem, bez uzyskania wcześniejszej, weryfikowalnej zgody jego lub jej prawnego przedstawiciela.

8. Aktualizacje Informacji

Niniejsza informacja o prywatności podlega regularnemu przeglądowi i na tej stronie internetowej będziemy publikować wszelkie aktualizacje. Niniejsza Informacja została ostatnio zaktualizowana [12.11.2020]. Jeśli zmienimy dowolne czynności przetwarzania oparte na zgodzie, poprosimy o nową zgodę.

9. Zasoby podmiotów zewnętrznych

Informacja nie ma zastosowania do stron zewnętrznych podmiotów, do których mogą prowadzić łącza na naszej stronie internetowej, a których treści ani praktyk w zakresie ochrony prywatności nie kontrolujemy. Powiemy Ci, kiedy będziesz przechodzić przez łącze na stronę podmiotu zewnętrznego.

 

Część II – Polityka dotycząca plików Cookie

1. Pliki cookies

Plik cookie to mały plik tekstowy umieszczany w Twoim systemie przez nasz serwer sieciowy. Pliki cookie zawierają zazwyczaj informacje o stronie internetowej, z której pochodzą oraz czas ich przechowywania w Twoim systemie.

 

Pliki cookies dzielą się m.in. na następujące kategorie:

 • sesyjne – pliki cookies umieszczane w Twoim systemie na czas korzystania ze strony internetowej („sesja” i automatycznie usuwane po zaprzestaniu korzystania ze strony internetowej
 • stałe - pliki cookies umieszczane w Twoim systemie na czas dłuższy niż sesja, pozostające w Twoim systemie przez określony czas
 • niezbędne – pliki cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej lub do jej funkcjonowania;
 • dodatkowe – pliki cookies inne niż niezbędne pliki cookies (np. pliki cookies stosowane dla celów marketingowych);
 • pliki cookies Roche – pliki cookies umieszczane w Twoim systemie przez nasz serwer sieciowy, których administratorem jest Roche
 • pliki cookies osób trzecich – pliki cookies umieszczane w Twoim systemie przez nasz serwer sieciowy, których administratorem są inne podmioty niż Roche

2. Cele stosowania plików cookies przez Roche

Pliki cookies mogą być stosowane w następujących celach:

 • Bezpieczeństwo i wydajność – tzn. zapewnienie weryfikacji autentyczności i optymalizacji działania strony internetowej.
 • Konfiguracja techniczna – tzn. zapewnienie podstawowego działania strony internetowej, wspomagania istotnych funkcji strony internetowej (np. koszyk na zakupy) lub technicznego działania usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej.
 • Wsparcie użytkownika – tzn. używane w celu wsparcia doświadczenia użytkownika związanego ze stroną (np. umożliwienie zapamiętania ustawień językowych wybrane przez użytkownika, pomoc w nawigacji po stronie poprzez zapamiętanie hasła i loginu użytkownika na poszczególnych podstronach)
 • Cele analityczne – tzn. używane do zarządzania stroną, gromadzenia danych statystycznych (np. liczba sesji, długość sesji, liczba użytkowników i inne dane dot. analizy ruchu)
 • Cele reklamowe – tzn. umożliwienie wyświetlania zindywidualizowanych treści marketingowej
 • Roche stosuje następujące pliki cookies:

   

  Nazwa pliku cookies

  Cel stosowania pliku cookies

  Czas przechowywania pliku cookies w Twoim systemie

  _cq_dnt

  Cele analityczne, Wsparcie użytkownika  - plik cookie Analytics do śledzenia anonimowych użytkowników w celu zmierzenia wydajności i wsparcia personalizacji treści witryny.

  Sesja

  _fbp

  Cele reklamowe - ten plik cookie pomoże dostarczyć reklamy osobom, które już odwiedziły stronę Roche, gdy są na Facebooku lub platformie cyfrowej zasilanej przez Facebook Advertising.

  3 miesiące

  _ga

  Konfiguracja techniczna, Cele analityczne - służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta. Jest on uwzględniany w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii dla raportów analizy witryn.

  1 rok

  _gat_

  Cele analityczne - używany przez Google Analytics do ograniczania współczynnika żądań - ograniczając gromadzenie danych w witrynach o dużym natężeniu ruchu.

  1 minuta

  _gcl_au

  Cele reklamowe – pliki reklamowe Google

  3 miesiące

  _gid

  Cele analityczne - używany przez Google Analytics do przechowywania i aktualizowania unikalnej wartości dla każdej odwiedzanej strony.

  24 godziny

  1P_JAR

  Cele reklamowe - służy do optymalizacji usług reklamowych Google.

  1 miesiąc

  back_url

  Konfiguracja techniczna - używany w wyskakującym okienku Exit Link

  Sesja

  CONSENT

  Cele reklamowe - służy do optymalizacji usług reklamowych Google.

  20 lat

  cookie-agreed

  Konfiguracja techniczna, Wsparcie użytkownika - plik cookie zapamiętujący wyrażoną zgodę użytkownika na temat Polityki dotyczącej plików Cookie

  Sesja

  cqcid

  Cele analityczne - plik cookie Analytics do śledzenia anonimowych użytkowników w celu zmierzenia wydajności i wsparcia personalizacji treści witryny.

  Sesja

  download_secure_fid

  Konfiguracja techniczna - powoduje ustawienie prywatnego pliku fid i aktualizację go po przeładowaniu strony

  Sesja

  dw

  Konfiguracja techniczna - służy do określania, czy przeglądarka akceptuje pliki cookie pierwszych stron.

  Sesja

  dw_cookies_accepted

  Konfiguracja techniczna, Wsparcie użytkownika - służy do identyfikacji, że polityka dotycząca plików cookie została zaakceptowana.

  Sesja

  dw_dnt

  Konfiguracja techniczna, Wsparcie użytkownika - plik cookie SFCC o podobnym celu jak dw i dw_cookies_accepted

  Sesja

  dwac_

  Konfiguracja techniczna, Wsparcie użytkownika – [lik cookie analizy SFCC

  Sesja

  dwanonymous_

  Konfiguracja techniczna, Wsparcie użytkownika - służy do odróżniania anonimowych klientów od siebie. Zachowuje informacje o klientach, preferencje, koszyk itp.

  6 miesięcy

  dwsecuretoken_

  Bezpieczeństwo i wydajność - Wskazuje bezpieczną sesję. Każdy ruch https jest uzgadniany z tym plikiem cookie, aby zapobiec fałszowaniu sesji.

  Sesja

  dwsid

  Konfiguracja techniczna - służy do śledzenia koszyka anonimowych klientów

  Sesja

  gig_hasGmid

  Wsparcie użytkownika - ciasteczko używane przez Gigya do określenia, czy użytkownik ma trwałe ciasteczko gmid. Jeśli zostanie odrzucony, użytkownik może być okresowo wylogowywany.

  15 lat

  glt_#

  Konfiguracja techniczna, Wsparcie użytkownika - token do uwierzytelniania. Utworzony po zalogowaniu, jeśli zostanie odrzucony, logowanie gigya nie powiedzie się.

  Gigya configurable

  gltexp_#

  Konfiguracja techniczna, Wsparcie użytkownika - wygaśnięcie tokenu logowania. Jeśli zostanie odrzucona, wygaśnięcie sesji nie będzie działać i użytkownik zostanie uznany za „Nieautoryzowanego”.

  dynamic

  gmid

  Konfiguracja techniczna, Wsparcie użytkownika - plik cookie użytkownika. Służy do identyfikacji zalogowanego użytkownika. Jeśli zostanie odrzucony, użytkownik nie może zalogować się do systemu.

  Ponad 10 lat

  has_js

  Konfiguracja techniczna - używany przez moduł flag do sprawdzania, czy JavaScript jest włączony, czy nie

  Sesja

  hasGmid

  Konfiguracja techniczna, Wsparcie użytkownika - ciasteczko używane przez Gigyę do określenia, czy użytkownik ma trwałe ciasteczko gmid. Jeśli zostanie odrzucony, użytkownik może być okresowo wylogowywany.

  13 miesięcy

  hppsession

  Konfiguracja techniczna, Wsparcie użytkownika - używany przez Adyen do prowadzenia anonimowej sesji użytkownika i śledzenia płatności dokonywanych za pośrednictwem strony płatności hostowanej przez Adyen

  2 tygodnie

  JSESSIONID

  Konfiguracja techniczna, Wsparcie użytkownika - używany przez Adyen do prowadzenia anonimowej sesji użytkownika i śledzenia płatności dokonywanych za pośrednictwem strony płatności hostowanej przez Adyen

  Sesja

  lang_pref

  Wsparcie użytkownika - Służy do określenia poprawnego języka wyświetlania na stronie sklepu i kodu kraju klienta ustawionego podczas rejestracji.

  1 rok

  loadMoreCategories_

  Konfiguracja techniczna - używany na stronie docelowej artykułu dla funkcji Load More

  Sesja

  temp_collapse

  Konfiguracja techniczna - używany na stronie docelowej artykułu dla funkcji wyboru kategorii

  Sesja

  ucid

  Bezpieczeństwo i wydajność - unikalny identyfikator komputera do unikalnych celów raportowania użytkownika.

  Na zawsze

  wa_allow

  Cele analityczne - niestandardowy plik cookie używany do sprawdzenia, czy można włączyć śledzenie witryny Google Analytics.

  Sesja

  wcms-cookie-banner-accepted

  Konfiguracja techniczna - zapamiętuje informację o zaakcpetowaniu bannera z informacją o plikach cookies

  Na zawsze

   

  3. Zarządzanie ustawieniami plików cookies

  Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) co do zasady domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim systemie. W każdym czasie, w zależności od wykorzystywanej przeglądarki internetowej, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies, np. by wyłączyć domyślną obsługę plików cookies albo włączyć funkcję informowania o umieszczeniu pliku cookies w Twoim systemie.

  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Poniżej znajdują się odnośniki do stron internetowych niektórych przeglądarek internetowych opisujących sposób zmiany ustawień w zakresie plików cookies:

 • Firefox (link do: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek)
 • Safari (link do: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac)
 • Edge (link do: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history)
 • Internet Explorer (link do: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer)
 • Opera (link do: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies)
 • Chrome (link do: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl)
 • W takim przypadku możesz utracić ustawienia wprowadzone dla danej strony internetowej.

  Zmiany ustawień, w tym ograniczenie stosowania lub rezygnacja ze stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej, a także może uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej.

  4. Pliki cookies zawierające dane osobowe

  Pliki cookies co do zasady nie zawierają danych osobowych. W niektórych przypadkach informacja zawarte w plikach cookies, w szczególności w połączeniu z innymi informacjami posiadanymi przez Roche, mogą stanowić dane osobowe. W takim przypadku względem danych osobowych zawartych w plikach cookies stosuje się zasady przetwarzania danych osobowych określone w RODO.

  Dane osobowe zawarte w plikach cookies przetwarza się w celach, dla których stosowane są dane pliki cookies, na podstawie odpowiednio:

 • niezbędności przetwarzania tych danych osobowych do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Roche za pośrednictwem strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – między innymi w przypadku danych osobowych przetwarzanych w plikach cookies stosowanych do celów konfiguracji technicznej;
 • prawnie uzasadnionego interesu Roche (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – między innymi w przypadku danych osobowych przetwarzanych w plikach cookies stosowanych do celów bezpieczeństwa i wydajności, wsparcia użytkownika lub celów analitycznych;
 • zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – między innymi w przypadku danych osobowych przetwarzanych w plikach cookies stosowanych do celów reklamowych.
 • Dane osobowe zawarte w plikach cookies przetwarza się przez okres określony dla plików cookies (tzn. w ramach sesji dla plików sesyjnych lub przez czas określony dla plików trwałych).

  Względem danych osobowych zawartych w plikach cookies stosuje się informacje określone w pkt 1 oraz pkt 3-9 Informacji o prywatności powyżej. Szczegółową informację na temat przetwarzania danych osobowych w ramach plików cookies możesz uzyskać kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem [email protected] lub [email protected].

Udostępnij