Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Informacja o prywatności i polityka dotycząca plików Cookie

Informacja o prywatności i polityka dotycząca plików Cookie

 

1. Tożsamość administratora, Specjalista ds. ochrony danych, Dane kontaktowe

 

Niniejszą stronę internetową obsługuje Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B; 01-531 Warszawa  („Roche” lub „my”). W przypadku pytań lub sugestii możesz skontaktować się z nami pod tel. 801 080 104.

Możesz również skontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony danych pod adresem global.rdc-dpo@roche.com lub diabetologia.daneosobowe@roche.com.

 

2. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

 

Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna i rozumiemy, że informacje o Twoim zdrowiu są wrażliwe. Zależy nam na przetwarzaniu Twoich informacji osobistych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejsza informacja o prywatności i polityka dotycząca plików Cookie ("Informacja") tłumaczy, jak wykorzystujemy wszelkie informacje osobowe, które gromadzimy na Twój temat, kiedy:

 

a) Przeglądasz publiczne strony na naszych stronach internetowych

b) Rejestrujesz się i używasz konta

c) Korzystasz z naszych ofert e-Commerce

d) Bierzesz udział w ankietach

e) Kontaktujesz się z nami przez telefon, e-mail lub formularz sieciowy

f) Wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikatów i ofert marketingowych na adres e-mail, poprzez SMS/MMS lub w drodze kontaktu telefonicznego

 

a) Przeglądasz publiczne strony na naszych stronach internetowych

 

Kiedy przeglądasz publiczne strony na naszych stronach internetowych, tj. treści, do których można uzyskać dostęp bez logowania do konta, gromadzimy i przetwarzamy jedynie niewrażliwe informacje o Tobie. W szczególności kiedy przeglądasz publiczne strony na naszej stronie internetowej, nie będziemy gromadzić żadnych dotyczących Ciebie informacji zdrowotnych. Będziemy jednak przetwarzać Twoje informacje osobowe w zakresie koniecznym do dostarczania publicznych treści, których sobie zażyczysz, np. poprzez formatowanie ich do Twojej przeglądarki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylającego dyrektywę 95/46/WE ("ogólne rozporządzenie o ochronie danych" lub "RODO"). Będziemy również przetwarzać Twoje informacje osobowe, aby realizować nasze uzasadnione interesy zapewniania bezpieczeństwa naszych systemów stron internetowych oraz pomiaru odbiorców różnych typów dostarczanych treści na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO. W tym celu wykorzystujemy:

Adresy IP. Adres IP to numer przypisywany Twojemu komputerowi w celu umożliwienia komunikacji — przypomina on numer telefonu. Roche gromadzi adresy IP do uzasadnionych celów zapewniania bezpieczeństwa systemu oraz zgłaszania zagregowanych informacji w celu prowadzenia analiz strony internetowej oraz przeglądów wydajności. Pliki rejestru systemu będą analizowane w ciągu 7 dni, a następnie dane niewzbudzające podejrzeń będą usuwane. Pozostałe dane będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne, aby udowodnić incydent w zakresie bezpieczeństwa.

Pliki cookie. Plik cookie to mały plik tekstowy umieszczany w Twoim systemie przez nasz serwer sieciowy. Co do zasady nasze pliki cookie są używane jedynie przez czas trwania Twojej sesji w celu pomiaru odbiorców. Wykorzystujemy pliki cookie również w celu upraszczania korzystania ze strony przez użytkowników, np. do przechowywania Twojego wyboru języka. W każdej chwili możesz przeglądać i usuwać lub zablokować pliki cookie w ustawieniach swojej przeglądarki; w takim przypadku możesz utracić ustawienia wprowadzone dla danej strony internetowej.

Sygnały nawigacyjne. Sygnały nawigacyjne (zwane również „znacznikami akcji”) to małe elementy graficzne pomagające analizować skuteczność stron internetowych poprzez pomiar, na przykład, liczby odwiedzających lub liczby osób klikających na elementy treści na stronie internetowej. Analizujemy jedynie statystyki tworzone na podstawie sygnałów nawigacyjnych, które są anonimowe i zagregowane.

Google Analytics. Google Analytics to usługa analityki sieci dostarczana przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, umożliwiając nam analizę sposobów, w jakie użytkownicy używają treści publicznej na naszej stronie internetowej. Informacje generowane przez plik cookie odnośnie do korzystania przez Ciebie ze strony internetowej (w tym Twój adres IP) będą przesyłane do Google i przechowywane przez tę firmę na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Pliki cookie Google Analytics mogą istnieć do dwóch lat, jeśli nie usuniesz ich wcześniej.

Firma Google jest certyfikowana w ramach US-EU Privacy Shield; zawarliśmy ponadto z Google umowę dot. przetwarzania danych, aby zapewnić, że firma będzie obsługiwać Google Analytics w naszym imieniu. Korzystamy również z funkcji anonimizacji IP Google Analytics. Kiedy odwiedzisz stronę internetową, przebywając w kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Twój adres IP zostanie skrócony przed opuszczeniem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie w wyjątkowych przypadkach (np. awarii systemów zlokalizowanych w UE) cały adres IP zostanie najpierw przesłany na serwer Google w USA i skrócony tam.

Google wykorzysta tę informację w naszym imieniu w celu zaspokojenia uzasadnionego celu oceny Twojego korzystania ze strony internetowej, utworzenia raportu o aktywności strony internetowej dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z internetu. Google może również przesłać tę informację podmiotom zewnętrznym, o ile jest to wymagane przez prawo lub w przypadku, kiedy takie podmioty zewnętrzne przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie powiąże Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Możesz dezaktywować Google Analytics ze skutkiem na przyszłość poprzez pobranie i zainstalowanie dodatku do używanej obecnie przez Ciebie przeglądarki sieciowej Google Analytics Opt-out Browser Add-on pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en (nie działa dla wszystkich urządzeń mobilnych / przeglądarek). Możesz też dezaktywować Google Analytics na urządzeniach mobilnych i innych, klikając następujący link dezaktywacji: Kliknij tutaj, aby wyłączyć Google Analytics.

Uwaga: Google Analytics działa tylko na stronach publicznych naszych stron internetowych, tj. nie na stronach naszej strony internetowej, które wymagają zalogowania do konta.

Wtyczki społecznościowe, Shariff. Używamy wtyczek społecznościowych („Wtyczki”) dostarczanych przez sieci społecznościowe Facebook oraz Google +1, a także platformę mikroblogową Twitter. Usługi te są obsługiwane odpowiednio przez Facebook Inc., Google Inc. oraz Twitter Inc. (każde z nich będące „Operatorem”).

 • Operatorem serwisu Facebook (facebook.com) jest Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone. Wtyczki tego operatora można rozpoznać po logo Facebook (biała litera „f” na niebieskim tle lub ikona uniesionego kciuka) lub po opisie „wtyczka społecznościowa Facebook”. Aby uzyskać pełną listę wszystkich wtyczek, zob. http://developers.facebook.com/plugins. Informacja o prywatności serwisu Facebook dostępna jest pod adresem https://www.facebook.com/policy.php.
 • Operatorem serwisu Google+ (plus.google.com) jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Wtyczki tego operatora są oznakowane logo Google, logo Google +1 lub dodatkowo „wtyczka społecznościowa Google”; z wzorami można się zapoznać pod adresem http://plus.google.com. Odpowiednią informację o prywatności Google można pobrać pod adresem https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.
 • Operatorem serwisu Twitter (twitter.com) jest Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone. Wtyczki tego operatora można rozpoznać po logo Twitter, których przegląd dostępny jest pod adresem https://twitter.com/about/resources/buttons. Informacja o prywatności serwisu Twitter dostępna jest pod adresem https://twitter.com/privacy.

Wprowadziliśmy rozwiązanie „Shariff”, aby chronić Twoją prywatność, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dzięki Shariff żadne dane nie są przesyłane do operatora, kiedy ładujesz stronę na naszej stronie internetowej. Dopiero po aktywacji wybranej wtyczki, a tym samym po udzieleniu zgody na przesłanie danych, Twoja przeglądarka połączy się bezpośrednio z serwerami operatora. Shariff zastępuje typowe przyciski operatorów „Udostępnij” i chroni Twoje działania w sieci przed śledzeniem przez operatora. Aby uzyskać dalsze informacje, zob. wyskakującą informację obok przełączników aktywacji, odwiedź stronę twórcy Shariff (https://github.com/heiseonline/shariff).

Od momentu, kiedy aktywujesz wtyczkę, nie mamy wpływu na gromadzone przez nią dane. Aby uzyskać informacje o celu i zakresie gromadzenia i przetwarzania danych przez odpowiednich operatorów, a także Twoich prawach w tym względzie oraz opcjach ustawień pozwalających na ochronę prywatności, zobacz polityki prywatności operatorów, do których łącza podano powyżej.

Usługi. Na niektórych stronach internetowych Roche wykorzystujemy aplikacje i narzędzia treści pochodzące od zewnętrznych podmiotów w celu dostarczania Ci dodatkowych informacji, np. Mapy Google. Kiedy z nich korzystasz, te podmioty zewnętrzne mogą odbierać Twoje dane osobowe, w tym Twój adres IP. Będziemy jasno wskazywać, gdzie używamy takich usług podmiotów zewnętrznych, umożliwiając Ci podjęcie decyzji, czy chcesz z nich skorzystać, czy nie.

 

b) Rejestrujesz się i używasz konta

Aby korzystać z niepublicznych treści na naszych stronach internetowych, najpierw musisz zarejestrować konto i zalogować się do niego. Stosujemy konta wtedy, kiedy przetwarzamy wrażliwe dane, takie jak w szczególności informacje osobowe dotyczące zdrowia. Stosujemy konta także wtedy, kiedy przetwarzamy Twoje informacje osobiste za Twoją zgodą. Robimy tak, ponieważ dzięki kontom możemy lepiej chronić Twoje informacje osobiste w systemach z kontrolą dostępu, oraz w celu ustalenia Twojej tożsamości, by uzyskiwać od Ciebie zgody i nimi zarządzać.

Kiedy zarejestrujesz konto, zapiszemy Twoje osobiste dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) i inne informacje pozwalające na identyfikację, które zobaczysz w formularzu rejestracyjnym. Będziemy również przetwarzać informacje dotyczące zdrowia, które nam podasz. O ile pole nie jest oznaczone jako obowiązkowe w formularzu rejestracyjnym, podanie informacji jest opcjonalne. Będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas, w którym pozostajesz zarejestrowanym użytkownikiem (co oznacza, że nie zdecydujesz się zamknąć swojego konta).

W ramach Twojego konta Roche przetwarza Twoje dane osobowe:

Za Twoją zgodą. W przypadku przetwarzania danych dotyczących Twojego zdrowia zanim rozpoczniemy daną czynność przetwarzania, uzyskamy Twoją wyraźną zgodę.

Podczas rejestracji w naszym sklepie internetowym ("Usługa") poprosimy Cię również o następujące zgody:

 • zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, płeć) oraz informacje dotyczące stanu zdrowia, terapii i urządzeń stosowanych w celu świadczenia Usług na rzecz użytkownika. Jeśli Usługi są płatne (np. zakupy w sklepie internetowym), będziemy również przetwarzać dane dotyczące płatności, takie jak dane karty kredytowej.
 • zgoda na wykorzystanie podanych przez Ciebie danych w celu udoskonalenia naszej oferty poprzez lepsze zrozumienie Twoich wymagań osobistych oraz sposobu, w jaki możemy udoskonalić nasze produkty i procedury. Takie wykorzystanie nie jest bezpośrednio wymagane do świadczenia Usług na Twoją rzecz w oparciu o dotychczasowe zasady, ale może nam pomóc w lepszym zrozumieniu Twoich wymagań i zainteresowań w odniesieniu do przyszłych produktów i usług oraz w jaki sposób możemy się poprawić. Umożliwia nam to również personalizację komunikacji z Tobą i skoncentrowanie się na produktach i usługach, które Cię interesują lub mogą pomóc innym w spełnieniu wymagań podobnych do Twoich.
 • zgoda na wykorzystanie danych podanych przez Ciebie w celu kontaktowania się z Tobą w związku z ofertami oraz w celu wysyłania Tobie za pośrednictwem wybranych kanałów komunikacji komunikatów marketingowych i promocji dotyczących naszych produktów, usług i nowych funkcji.

Podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Z przyczyn związanych z obowiązującymi regulacjami prawnymi aby uzyskać od Ciebie ważną zgodę, będziemy musieli ustalić Twoje prawdziwe imię i nazwisko oraz tożsamość w momencie stworzenia konta. Następnie uzyskasz możliwość zarządzania swoimi zgodami, zmieniania ich i cofania w ramach ustawień konta. Twoje dane będą przechowywane przez okres do czasu cofnięcia zgody.

Możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z nami pod podanym powyżej adresem. Możesz cofnąć zgodę w każdej chwili, jednak nie będzie to miało wpływu na praworządność naszego przetwarzania przed cofnięciem w oparciu o udzieloną wcześniej zgodę. Oddzielimy zgody, które są potrzebne do świadczenia Ci usługi, od tych, które nie warunkują świadczenia usługi. Jeżeli cofniesz zgodę warunkującą świadczenie usługi, możemy nie być w stanie kontynuować świadczenia Ci usługi — w takim przypadku poinformujemy Cię o tym.

Według wymagań w zakresie ustanowienia i realizacji roszczeń prawnych lub obrony przed nimi. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak, jak będzie to konieczne, aby przygotować prawne roszczenie lub bronić się przed roszczeniem, włączając postępowanie sądowe, środki zapobiegające oszustwom, a także techniczne i organizacyjne środki mające na celu ochronę naszych sieci i technologii przed atakami. Podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO

W ramach odpowiedzialności profesjonalnego dostawcy usług zdrowotnych. Możemy przetwarzać Twoje informacje osobowe w zakresie koniecznym dla celów medycyny prewencyjnej, diagnozy medycznej oraz świadczenia opieki zdrowotnej lub terapii lub zarządzania systemami opieki zdrowotnej lub usługami zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia z zachowaniem tajemnicy zawodowej (np. podmiot odpowiedzialny za opiekę zdrowotną nad Tobą w szpitalu). Podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.

Dla celów badawczych. Możemy przetwarzać Twoje informacje osobowe dla celów badania naukowego lub dla celów statystycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile będzie to proporcjonalne do celu, zgodne z istotą prawa do ochrony danych oraz będą istnieć odpowiednie i konkretne środki zabezpieczające Twoje podstawowe prawa i interesy. Co do zasady będziemy mimo to prosić o zgodę, kiedy będziemy chcieli, abyś wziął/wzięła udział np. w badaniu. Podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

 

c) Korzystasz z naszych ofert e-Commerce

 

Kiedy korzystasz z naszych ofert e-Commerce, na przykład nabywając medyczne materiały zużywalne lub urządzenia, najpierw będziesz musiał/-a zarejestrować się i zalogować do konta. Oprócz informacji opisanych powyżej w przypadku rejestracji i używania konta, będziemy musieli dodatkowo przetworzyć Twoje informacje osobowe w celu zawarcia, wypełnienia i zafakturowania umowy e-Commerce z Tobą – i będziemy potrzebować Twojej odpowiedniej wyraźnej zgody przed przyjęciem Twojego zamówienia:

Przetwarzanie płatności. Współpracujemy z zewnętrznymi podmiotami obsługującymi płatności funkcjonującymi w Twoim regionie i posiadającymi uprawnienia do świadczenia usług płatności. Mogą one określić Twój stan zdrowia na podstawie informacji o produktach zawartych w transakcji dla celów rozliczenia, jednak podlegają tajemnicy bankowej i nie mogą wykorzystywać danych w stopniu większym niż konieczny do przetworzenia Twojej płatności. Współpracujące z nami podmioty przetwarzające płatności kartami kredytowymi posiadają również certyfikat zgodności PCI DSS i muszą przechowywać dane Twojej karty kredytowej w zaszyfrowanej postaci. Odpowiedni dostawca płatności jest widoczny, kiedy przechodzisz do zrealizowania zakupu i wybierasz preferowaną opcję płatności, dlatego możesz zmienić preferowany sposób płatności, jeśli nie chcesz, abyśmy przekazali Twoje dane związane z płatnością do konkretnego dostawcy płatności. Jeżeli korzystasz z oferty e-Commerce w kraju, w którym nie oferuje się innych sposobów płatności, niestety nie będziemy mogli przetworzyć Twojego zamówienia. Prosimy o przerwanie procesu zakupu i skontaktowanie się z nami, jeśli będziesz mieć trudności w dokonaniu wyboru.

Logistyka. Korzystamy z usług renomowanych międzynarodowych dostawców rozwiązań logistycznych działających w Twoim regionie, aby realizować Twoje zamówienia. Nie przekazujemy dostawcom usług logistycznych szczegółowych informacji o Twoim zamówieniu (tj. informacji o zawartości paczki), ale mogą oni być w stanie pośrednio uzyskać informację o Twoim stanie zdrowia, np. jeśli zwrócisz wadliwy produkt. Firma Roche zawarła umowy o przetwarzaniu danych z dostawcami usług logistycznych, aby zapewnić, że nie będą oni wykorzystywali informacji osobowych poza zakresem, w jakim jest to konieczne do wykonywania usług logistyki i że zastosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje informacje osobowe.

Podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO

Będziemy przetwarzać Twoje dane  przez czas niezbędny do zarządzania zakupem produktów lub usług, które nabyłeś, w tym potencjalne zwroty, skargi lub roszczenia związane z zakupem danego produktu lub usługi. Czasami będziemy przetwarzać dane tylko do czasu podjęcia przez Ciebie decyzji, tak jak w przypadku danych płatności (karty), o których zapamiętanie poprosiłeś nas w celu dokonania przyszłych zakupów.

 

d) Bierzesz udział w ankietach

Jeśli wyrazisz zgodę na wzięcie udziału w jednej z naszych ankiet, będziemy przetwarzać udzielone przez Ciebie odpowiedzi dla celów badawczych i marketingowych. O ile nie będzie stwierdzone inaczej w odpowiedniej ankiecie, możesz uczestniczyć anonimowo i nie będziemy w stanie powiązać Twoich odpowiedzi konkretnie z Tobą, a będziemy je oceniać jedynie w postaci zagregowanej z odpowiedziami innych.

Ankiety wymagające podania informacji osobowych będą odpowiednio oznaczone i będą przeprowadzane z poziomu Twojego konta. Zawsze możesz dowolnie zdecydować, czy wyrazić zgodę, czy nie brać udziału. Twoja odmowa uczestnictwa nie będzie miała negatywnego wpływu na zakres świadczonych Ci usług, chyba że będzie stwierdzone inaczej w zaproszeniu do ankiety. Podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. a) lub art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 

e) Kontaktujesz się z nami przez telefon, e-mail lub formularz sieciowy

 

Kiedy kontaktujesz się z nami przez telefon, e-mail, formularz sieciowy lub podobne narzędzie, będziemy przetwarzać Twoje dane kontaktowe i informacje osobowe, których nam udzielisz, nawet jeżeli nie posiadasz konta w Roche. Będziemy przetwarzać takie informacje jedynie w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie na podstawie art. 6 lit. f) RODO i usuniemy informacje, kiedy nie będziemy ich dłużej potrzebować do celów dokumentacji (normalnie trzy lata), chyba że zgodzisz się na wykorzystanie ich przez nas do innych celów, który to cel zostanie określony w momencie udzielania nam zgody. W tym ostatnim przypadku podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 

f) Wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikatów i ofert marketingowych na adres e-mail, poprzez SMS/MMS lub w drodze kontaktu telefonicznego

 

Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów i ofert marketingowych na adres e-mail, poprzez SMS/MMS lub w drodze kontaktu telefonicznego będziemy przetwarzać Twoje dane kontaktowe i informacje osobowe, których nam udzielisz, nawet jeżeli nie posiadasz konta w Roche. Będziemy przetwarza takie dane w celu przesyłania Ci materiałów promocyjno – informacyjnych, w tym informacji handlowych, o produktach oferowanych przez Roche. Podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Twoje dane będą przechowywane przez okres do czasu cofnięcia zgody.

 

3. Bezpieczeństwo

Roche wdraża odpowiednie techniczne i organizacyjne środki w celu ochrony Twoich informacji osobowych przed przypadkowymi lub bezprawnymi zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do przesyłanych, przechowywanych lub inaczej przetwarzanych danych osobowych.

 

4. Kto otrzymuje Twoje informacje

Roche udostępnia Twoje informacje osobowe za Twoją zgodą i w miarę potrzeby w związku z wymienionymi powyżej celami, zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, postanowień sądów lub regulacji organów rządowych. Roche korzysta z usług wewnętrznych grupowych i zewnętrznych dostawców i przedstawicieli, np. do obsługi i utrzymania systemów informatycznych lub w celu realizowania transakcji biznesowych, np. zapewniania usług obsługi klienta lub wysyłki wiadomości. We wszystkich przypadkach dostęp do niezaszyfrowanych danych jest ograniczony do tych osób, które muszą je poznać. Ponadto firma Roche zawarła umowy dot. przetwarzania danych w celu zapewnienia, że dostawcy i przedstawiciele przetwarzają informacje osobowe jedynie w imieniu Roche i z zachowaniem odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków.

Roche nie będzie sprzedawać ani w inny sposób przesyłać Twoich informacji osobowych żadnym podmiotom zewnętrznym do użytku do ich celów, chyba że udzielisz wyraźnej zgody.

 

5. Przesyłanie do innych krajów

Możemy przesyłać dotyczące Ciebie informacje osobowe, które gromadzimy poprzez stronę internetową, do krajów, w których mogą nie obowiązywać takie same prawa dot. ochrony danych, jak w kraju, w którym udzieliłeś/-aś informacji. Kiedy przesyłamy Twoje informacje do innych krajów, będziemy chronić takie informacje, jak opisano w niniejszej Informacji. W szczególności będziemy opierać takie przesyłanie danych na odpowiednich standardach, takich jak, odpowiednio, klauzule o ochronie danych zatwierdzone przez Komisję Europejską w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO lub ramy US-EU Privacy Shield w związku  z art. 45 ust. 1 RODO. Możesz otrzymać kopię klauzul opisanych powyżej (zob. sekcję 1 powyżej).

 

6. Twoje prawa i jak możesz je realizować

Możesz zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych

 • zwrócić się o informację o Twoich informacjach osobowych, które przetwarzamy, uzyskać kopię takich danych, a także skorygować i uzupełnić niedokładne dane;
 • usunąć swoje informacje osobowe lub ograniczyć ich przetwarzanie, każde w zakresie, w jakim zastosowanie ma jedna z ustawowych podstaw;
 • otrzymać informacje osobowe, które nam przesłałeś/-aś w ramach umowy lub zgody w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania przez komputer formacie, w zakresie, w jakim spełnione są ustawowe wymagania;
 • zgłosić zastrzeżenia, z przyczyn związanych z Twoją konkretną sytuacją i zgodnie z obowiązującym prawem, do dowolnego z naszych działań przetwarzania Twoich danych osobowych w uzasadnionym celu; oraz
 • cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na praworządność przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem.

Masz prawo nie być przedmiotem żadnego zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji w odniesieniu do jednostki. Nie korzystamy z takich procesów bez Twojej uprzedniej zgody. Jeśli posiadasz konto, możesz wykonywać swoje prawa, wchodząc na swoje konto i zmieniając preferencje w zakresie prywatności, zarządzając zgodami, pobierając i wgrywając poprawione dane. Jeśli nie masz konta lub masz problemy lub inne zapytania, prosimy o skontaktowanie się z nami lub specjalistą ds. ochrony danych, korzystając z podanych powyżej informacji kontaktowych (zob. sekcję 1 powyżej). Jeśli nie odpowiada Ci sposób, w jaki Roche postępuje z Twoimi danymi lub odpowiada na Twoje zapytania, możesz również złożyć skargę w kompetentnym organie ds. ochrony danych w Twoim kraju zamieszkania. W Polsce organem ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7. Prywatność dzieci

Nasze strony internetowe są skierowane do dorosłych odbiorców. Świadomie nie gromadzimy żadnych informacji osobowych pozwalających na identyfikację od żadnej osoby, o której wiemy, że jest dzieckiem, bez uzyskania wcześniejszej, weryfikowalnej zgody jego lub jej prawnego przedstawiciela.

 

8. Aktualizacje Informacji

Niniejsza informacja o prywatności podlega regularnemu przeglądowi i na tej stronie internetowej będziemy publikować wszelkie aktualizacje. Niniejsza Informacja została ostatnio zaktualizowana [25.05.2018]. Jeśli zmienimy dowolne czynności przetwarzania oparte na zgodzie, poprosimy o nową zgodę.

 

9. Zasoby podmiotów zewnętrznych

Informacja nie ma zastosowania do stron zewnętrznych podmiotów, do których mogą prowadzić łącza na naszej stronie internetowej, a których treści ani praktyk w zakresie ochrony prywatności nie kontrolujemy. Powiemy Ci, kiedy będziesz przechodzić przez łącze na stronę podmiotu zewnętrznego.

Udostępnij