Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Jak ustawić czas i datę w glukometrze Accu-Chek Active

Opis

Zobacz jak ustawić...

Proponujemy także

Accu-Chek Active

Opis produktu

Glukometr Accu-Chek Active umożliwia przeglądanie średnich pomiarów z ostatnich 90 dni, powiadamia o naniesieniu na test paskowy zbyt małej kropli krwi i daje możliwość jej uzupełnienia w ciągu 10 sekund. Jest wyposażony w alarmy przypominające o konieczności przeprowadzenia pomiaru przed posiłkiem i po nim.

Pobierz instrukcję obsługi

WYMIARY

97.8 x 46.8 x 19.1 mm

WAGA

50 g

CZAS POMIARU

5 sekund

POJEMNOŚĆ PAMIĘCI

500 wyników pomiarów

Zalety i funkcjonalność
 • Intuicyjna obsługa za pomocą dwóch przycisków.
 • Duży, czytelny wyświetlacz.
 • Proste i wygodne nakładanie kropli krwi, gdy test paskowy jest w glukometrze lub poza nim.
 • Sygnalizacja naniesienia zbyt małej kropli krwi z opcją dołożenia jej w ciągu 10 sekund.
 • Możliwość dodatkowego, wzrokowego zweryfikowania wiarygodności pomiaru.
 • Alarm przypominający o konieczności przeprowadzenia pomiaru 2 godziny po posiłku.
 • Symbole służące do oznaczania pomiarów przed- i poposiłkowych.
 • Pojemność pamięci – 500 wyników pomiarów.
 • Możliwość przeglądania średnich pomiarów z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni.
 • W 100 proc. spełnia wymogi norm EN ISO 15197:2015 oraz ISO 15197:2013. dotyczące dokładności1.
 • Data i godzina ustawione fabrycznie w celu ułatwienia i przyspieszenia konfiguracji.
 • Wymiana baterii nie wiąże się z utratą ustawienia daty i godziny.
 • Transfer danych z glukometru do komputera za pomocą kabla USB. Aby móc analizować przesłane dane, konieczne jest zainstalowanie w komputerze programu Accu-Chek SmartPix Software.
 • Aparat 30 proc. mniejszy od poprzedniej generacji, z wyświetlaczem większym o 10 proc.

 

Dodatkowa specyfikacja
Typ modelu:

Accu-Chek Active (Model GU)

Numer seryjny:

Unikalny numer seryjny zapisany jest na tabliczce znamionowej umieszczonej z tyłu glukometru oraz przechowywany w pamięci nieulotnej.

Zasada pomiaru:

Enzym dehydrogenazy glukozowej (Mut. Q-GDH 2), reaguje z glukozą we krwi, pomiar fotometryczny.

Czas pomiaru:

Ok. 5 sekund (gdy kropla krwi nakładana jest na test paskowy wsunięty do glukometru);
ok. 8 sekund (gdy kropla krwi nakładana jest na test paskowy poza glukometrem).

Temperatura w podczas użytkowania:

Od +8 do +42°C

Wilgotność powietrza podczas użytkowania:

Do 85% względnej wilgotności powietrza.

Temperatura podczas przechowywania bez baterii.:

Od -25 do + 70°C.

Wilgotność powietrza podczas przechowywania bez baterii.:

Do 93% względnej wilgotności powietrza.

Pojemność pamięci:

Do 500 pomiarów wraz z datą i godziną pomiaru.

Wartości średnie :

Z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni.

Przekaz danych:

Za pomocą interfejsu USB (kabel micro-USB).

Brak kodowania:

Tak

Wymiary:

97.8 x 46.8 x 19.1 mm

Waga:

46 g bez baterii, 50 g z baterią.

Wyświetlacz:

96-segmentowy ciekłokrystaliczny ekran (LCD) z ikonami.

Sygnał dźwiękowy:

Tak (fabrycznie ustawiony w pozycji WŁĄCZONY).

Bateria:

1 bateria CR 2032.

Żywotność baterii:

Około 1000 pomiarów lub 1 rok (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

Samoczynne wyłączanie:

Po 30 lub 90 sekundach od wykonania ostatniej czynności (w zależności od wykonywanej operacji).

Sygnalizacja naniesienia na test paskowy zbyt małej kropli krwi.:

Tak.

Dopuszczalna eksploatacja na wysokości:

0–4000 m.

Wielkość próbki krwi:

1–2 μl.

Zakres pomiaru:

10–600 mg/dl lub 0,6–33,3 mmol/l.

Rodzaj próbki krwi:

Krew włośniczkowa.

Jeśli nakładanie próbki krwi odbywa się gdy test paskowy znajduje się poza glukometrem:

Krew żylna zabezpieczona przeciwzakrzepowo heparyną litową lub heparyną amonową, lub EDTA, krew tętnicza lub krew pobierana od noworodków.

Nanoszenie próbki krwi na test paskowy:

Kroplę krwi należy nanieść na środek pola reaktywnego na pasku. Test paskowy (oraz jego elementy) wyposażony jest w funkcję szybkiego i higienicznego rozprowadzania kropli krwi po polu reaktywnym paska.

Instrukcja użytkowania glukometru Accu-Chek Active

Badanie poziomu glukozy we krwi ma zasadnicze znaczenie w procesie kontrolowania cukrzycy. Glukometr Accu-Chek Active umożliwia wygodne, szybkie, bezproblemowe i precyzyjne wykonanie  pomiaru glikemii w czterech prostych krokach:

 1. Wsunąć test paskowy do glukometru.
 2. Wykonać nakłucie palca w celu uzyskania kropli krwi.
 3. Ostrożnie nanieść kroplę krwi na zielone pole znajdujące się na pasku testowym.
 4. Odczytać wynik pomiaru.