Jak wykorzystać program Accu-Chek Smart Pix Software do przeprowadzenia wygodnej e-wizyty?

Dzięki oprogramowaniu Accu-Chek Smart Pix oraz aplikacji mySugr możesz wygodnie przesłać swoje wyniki lekarzowi w ramach e-wizyty. Bez konieczności wychodzenia z domu.

Ustal z lekarzem dogodny format oraz sposób przesłania Twoich wyników. Wszelkie informacje w jaki sposób wysłać swoje wyniki znajdziesz poniżej.

DLA PACJENTA

1. Kliknij umieszczony poniżej niebieski przycisk "OPROGRAMOWANIE ACCU-CHEK SMART PIX SOFTWARE WERSJA 3.2.5", aby pobrać oprogramowanie na swój komputer.
2. W oknie dialogowym, które się otworzy kliknij przycisk "Run".
3. Wybierz z listy język polski.
 

Image
instalacja_2

 4. Zapoznaj się z warunkami użytkowania i jeśli je akceptujesz, zatwierdź przyciskiem.
5. Wybierz miejsce na dysku swojego komputera, w którym program powinien być zainstalowany. 
 

Image
instalacja_3


6. Koniecznie zaznacz „Zainstaluj sterownik urządzenia Accu-Chek” i wybierz „Kopiuj”:
W przypadku braku instalacji sterownika mogą pojawić się problemy przy odczytywaniu niektórych urządzeń.
7. Uruchom oprogramowanie. Obecnie program działa w trybie prostym, który jest ograniczony pod względem użytkowania. Wybierz „Ustawienia oprogramowania” a następnie „Aktywuj funkcje dodatkowe” i zatwierdź, aby przejść do trybu zaawansowanego.
 

Image
instalacja_4_0


8. Jeżeli posiadasz urządzenie Accu-Chek Smart Pix podłącz je do komputera i zaczekaj, aż system Windows poprawnie przetworzy urządzenie. Jeżeli pojawi się komunikat o konieczności aktualizacji firmware urządzenia Accu-Chek Smart Pix, wybierz opcję „zaktualizuj”.
 

Image
instalacja_4_0

Dane z urządzeń Accu-Chek są przesyłane do programu za pomocą modułu podczerwieni lub kabla USB, które znajdują się w urządzeniu Accu-Chek Smart Pix. Przed odczytem urządzeń włącz oprogramowanie oraz podłącz urządzenie Accu-Chek Smart Pix do komputera.  

Poniżej znajdują się instrukcje odczytywania poszczególnych urządzeń:  

 • Aby odczytać dane z pompy Spirit Combo zatrzymaj pompę, z menu wybierz „Transfer danych” i zatwierdź ✔ aby rozpocząć transmisję danych. Przyłóż pompę do urządzenia Accu-Chek Smart Pix w taki sposób jak pokazano poniżej. Następnie w programie kliknij w przycisk „Odczytaj urządzenie” w lewym górnym rogu ekranu.
   
 • Aby odczytać dane z pilota Performy Combo wejdź w menu, wybierz „Moje dane” a następnie „Transfer danych”. Przyłóż pilot do urządzenia Accu-Chek Smart Pix w taki sposób jak pokazano poniżej. Następnie w programie kliknij w przycisk „Odczytaj urządzenie” w lewym górnym rogu ekranu.  
Image
smartpix_6


 Przy odczycie urządzeń Combo musimy przypisać oba urządzenia do jednego pacjenta. Nie ma znaczenia, które urządzenie odczytamy w pierwszej kolejności. Przy odczycie pierwszego urządzenia wybierz „Nowy pacjent” i uzupełnij dane swojego rekordu. Przy odczycie drugiego urządzenia, wybierz „Przypisz rekord danych” i przypisz dane do świeżo utworzonego rekordu pacjenta.

Image
smartpix_7


Aby dowiedzieć się więcej o Accu-Chek Smart Pix Software i odczycie urządzeń, wciśnij przycisk F1 na swojej klawiaturze podczas korzystania z programu. Wyświetli się szczegółowa instrukcja obsługi.

Na początku ustal ze swoim lekarzem jaki okres czasu oraz które widoki ma zawierać Twój raport.

1. Ustaw odpowiedni przedział czasu w programie Accu-Chek Smart Pix za pomocą kalendarza lub linii czasu, dla którego ma być wygenerowany raport. Program docelowo wyświetla ostatnie 4 tygodnie od ostatniego zdarzenia uzyskanego z odczytanego urządzenia.

Image
pdf_sp_1


KROK 2: Przejdź do ikony ""Zapisz jako raport PDF"" i wybierz ""Zapisz..."".

Image
pdf_sp_2


3.Z dostępnych widoków wybierz te, które mają znaleźć się w raporcie. Możesz też za pomocą przycisku ""Wybierz wszystkie"" wybrać wszystkie widoki.

Image
pdf_sp_3

4. Po kliknięciu ""Zachowaj"" zostanie wygenerowany raport PDF.

Wygenerowany raport możesz uzyskać przechodząc do ikony ""Otwórz raport PDF"".

Image
pdf_sp_4

Docelowo raport jest zapisywany w ścieżce instalacji w folderze ""PDF Reports""

Z reguły jest to Dokumenty/Accu-Chek Smart Pix Software/PDF Reports

Image
pdf_sp_5

Jeżeli nie wiesz, jak przejść do Dokumentów oraz folderu instalacji, kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie Accu-Chek Smart Pix Software na pulpicie. Następnie wybierz ""Otwórz lokalizację pliku"" i przejdź do folderu ""PDF Reports"".

Raport możesz wysłać poprzez e-mail jako załącznik lub inną drogą preferowaną przez Twojego lekarza.

Pacjent po odczytaniu urządzeń Accu-Chek w warunkach domowych może przesłać swój plik pacjenta z danymi swojemu lekarzowi. Aby uzyskać plik pacjenta:

1. Przejdź do folderu instalacji Smart Pixa, czyli Dokumenty\Accu-Chek Smart Pix Software (chyba, że podczas instalacji ścieżka została zmieniona).

Jeżeli nie znasz ścieżki instalacji przejdź do pulpitu, kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę Accu-Chek Smart Pix a następnie wybierz „Otwórz lokalizacje pliku”:

Image
pacjent_1


2. Przejdz do folderu Diaries, gdzie przechowywane są pliki pacjentów:

Image
pacjent_2_0


3. Wyszukaj w folderze swój plik pacjenta. Plik ten ma TYP PLIKU DIA.:

Image
pacjent_3_0


4. Plik pacjenta należy skopiować np. na pulpit a następnie wysłać swojemu lekarzowi przykładowo poprzez e-mail jako załącznik.

1. Przejdź do aplikacji mySugr.

2. Z dolnego menu wybierz zakładkę Raport. Wybierz format pliku PDF.

3. Wybierz okres, który ma zostać ujęty w raporcie, a następnie kliknij eksportuj.

Image
pdf_mysugr_p_1


Plik PDF możesz wysłać swojemu lekarzowi poprzez e-mail czy SMS.

Przykładowo dla IPhone kliknij w ikonę udostępniania i wybierz, którą drogą przesłać swój plik.

Image
pdf_mysugr_p_2


Dla różnych telefonów udostępnianie może wyglądać inaczej.

1. Przejdź do aplikacji mySugr.

2. Z dolnego menu wybierz zakładkę Raport.

3. Wybierz format pliku CSV, a następnie eksportuj plik.

Image
csv_mysugr_p_1


Plik CSV możesz wysłać swojemu lekarzowi poprzez e-mail bądź inną drogą preferowaną przez Twojego lekarza.

Przykładowo dla IPhone kliknij w ikonę udostępniania i wybierz swoją aplikację e-mailową.

Image
csv_mysugr_p_2


Dla różnych telefonów udostępnianie może wyglądać inaczej.

 

DLA LEKARZA

Lekarz po uzyskaniu pliku .DIA od pacjenta może zaimportować dane do Accu-Chek Smart Pix Software na swoim komputerze. Aby zaimportować plik pacjenta:

1. Zapisz plik uzyskany od pacjenta na swoim komputerze, np. na pulpicie lub w folderze pobrane.

2: Wejdź w listę pacjentów, następnie wybierz importuj rekord.

Image
lekarz_1_0


3. Wybierz plik o rozszerzeniu .DIA uzyskany od pacjenta. Zatwierdź przyciskiem otwórz.

Image
lekarz_2_0


4. Wybierz, czy chcesz przypisać rekord do już istniejącego pacjenta w bazie danych, utworzyć nowego pacjenta bądź jednorazowo wyświetlić dane z pliku:

Image
lekarz_3_0

 

 • Opcję: Przypisz rekord danych wybieramy, gdy nasz pacjent istnieje już w bazie danych, a my chcemy przypisać do niego kolejne urządzenie.
   
 • Przy wyborze opcji Nowy Pacjent utworzymy nowy rekord pacjenta w bazie danych. Dane pacjenta (Imię, Nazwisko) będą już uzupełnione na podstawie danych z pliku uzupełnionych przez pacjenta.
   
 • Opcja: Nie, tylko wyświetl dane jednorazowo wyświetladane pacjenta nie zapisując żadnych rekordów w bazie danych.

1. Pobierz plik CSV przesłany przez pacjenta i zapisz go na dysku (np. na pulpicie).

2. Przejdź do aplikacji Accu-Chek Smart Pix. Wejdź w rozszerzenie Sinovo (plusiki).

3. Z listy dostępnych pozycji wybierz mySugr App.

Image
doc_mysugr_1

4. Kliknij wyszukaj.

5. Wskaż wcześniej zapisany plik CSV pacjenta i wybierz "Import".

Image
doc_mysugr_2

6. Wybierz opcję "wprowadź ręcznie nr seryjny". Wprowadź numer seryjny glukometru bądź dowolny ciąg znaków(przykładowo identyfikator pacjenta).

Image
doc_mysugr_3

Aby zaimportować plik CSV z aplikacji mySugr konieczne jest posiadanie wersji open Accu-Chek Smart Pix Software wraz z roszerzeniem Sinovo (plusiki).