Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Accu-Chek Smart Pix Software | e-wizyty

Pacjent dzięki oprogramowaniu Accu-Chek Smart Pix oraz aplikacji mySugr może przesłać swoje wyniki lekarzowi w ramach e-wizyty. Bez konieczności wychodzenia z domu.

Ustal z lekarzem dogodny format oraz sposób przesłania Twoich wyników. Wszelkie informacje w jaki sposób wysłać swoje wyniki znajdziesz poniżej.

DLA PACJENTA

KROK 1: Aby zainstalować oprogramowanie Accu-Chek przejdź do strony: https://www.accu-chek.pl/oprogramowanie-accu-chek-smart-pix-software-wersja-32

KROK 2: Pobież plik instalacyjny, a następnie go uruchom:

KROK 3: W oknie dialogowym, które się otworzy kliknij przycisk "Uruchom". Wybierz z listy język polski:

KROK 4: Zapoznaj się z warunkami użytkowania i jeśli je akceptujesz, zatwierdź przyciskiem „Zaakceptuj”.

KROK 5: Wybierz miejsce, w którym program ma być zainstalowany:

KROK 6: Koniecznie zaznacz „Zainstaluj sterownik urządzenia Accu-Chek” i wybierz „Kopiuj”:

W przypadku braku instalacji sterownika mogą pojawić się problemy przy odczytywaniu niektórych urządzeń.

KROK 7: Uruchom oprogramowanie. Obecnie program działa w trybie prostym, który jest ograniczony pod względem użytkowania. Wybierz „Ustawienia oprogramowania” a następnie „Aktywuj funkcje dodatkowe” i zatwierdź, aby przejść do trybu zaawansowanego:

KROK 8: Jeżeli posiadasz urządzenie Accu-Chek Smart Pix podłącz je do komputera i zaczekaj, aż system Windows poprawnie przetworzy urządzenie. Jeżeli pojawi się komunikat o konieczności aktualizacji firmware urządzenia Accu-Chek Smart Pix, wybierz opcję „zaktualizuj”.

Dane z urządzeń Accu-Chek są przesyłane do programu za pomocą modułu podczerwieni lub kabla USB, które znajdują się w urządzeniu Accu-Chek Smart Pix. Przed odczytem urządzeń włącz oprogramowanie oraz podłącz urządzenie Accu-Chek Smart Pix do komputera.

Poniżej znajdują się instrukcje odczytywania poszczególnych urządzeń:

  • Aby odczytać dane z pompy Spirit Combo zatrzymaj pompę, z menu wybierz „Transfer danych” i zatwierdź ✔ aby rozpocząć transmisję danych. Przyłóż pompę do urządzenia Accu-Chek Smart Pix w taki sposób jak pokazano poniżej. Następnie w programie kliknij w przycisk „Odczytaj urządzenie” w lewym górnym rogu ekranu.
  • Aby odczytać dane z pilota Performy Combo wejdź w menu, wybierz „Moje dane” a następnie „Transfer danych”. Przyłóż pilot do urządzenia Accu-Chek Smart Pix w taki sposób jak pokazano poniżej. Następnie w programie kliknij w przycisk „Odczytaj urządzenie” w lewym górnym rogu ekranu.

Przy odczycie urządzeń Combo musimy przypisać oba urządzenia do jednego pacjenta. Nie ma znaczenia, które urządzenie odczytamy w pierwszej kolejności. Przy odczycie pierwszego urządzenia wybierz „Nowy pacjent” i uzupełnij dane swojego rekordu.  Przy odczycie drugiego urządzenia, wybierz „Przypisz rekord danych” i przypisz dane do świeżo utworzonego rekordu pacjenta.

Aby dowiedzieć się więcej o Accu-Chek Smart Pix Software i odczycie urządzeń, wciśnij przycisk F1 na swojej klawiaturze podczas korzystania z programu. Wyświetli się szczegółowa instrukcja obsługi.

Na początku ustal ze swoim lekarzem jaki okres czasu oraz które widoki ma zawierać Twój raport.

KROK 1: Ustaw odpowiedni przedział czasu w programie Accu-Chek Smart Pix za pomocą kalendarza lub linii czasu, dla którego ma być wygenerowany raport. Program docelowo wyświetla ostatnie 4 tygodnie od ostatniego zdarzenia uzyskanego z odczytanego urządzenia.

KROK 2: Przejdź do ikony "Zapisz jako raport PDF" i wybierz "Zapisz...".

KROK 3: Z dostępnych widoków wybierz te, które mają znaleźć się w raporcie. Możesz też za pomocą przycisku "Wybierz wszystkie" wybrać wszystkie widoki.

KROK 4: Po kliknięciu "Zachowaj" zostanie wygenerowany raport PDF.

Wygenerowany raport możesz uzyskać przechodząc do ikony "Otwórz raport PDF".

Docelowo raport jest zapisywany w ścieżce instalacji w folderze "PDF Reports"

Z reguły jest to Dokumenty/Accu-Chek Smart Pix Software/PDF Reports

 Jeżeli nie wiesz, jak przejść do Dokumentów oraz folderu instalacji, kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie Accu-Chek Smart Pix Software na pulpicie. Następnie wybierz "Otwórz lokalizację pliku" i przejdź do folderu "PDF Reports".

Raport możesz wysłać poprzez e-mail jako załącznik lub inną drogą preferowaną przez Twojego lekarza.

Pacjent po odczytaniu urządzeń Accu-Chek w warunkach domowych może przesłać swój plik pacjenta z danymi swojemu lekarzowi. Aby uzyskać plik pacjenta:

KROK 1. Przejdź do folderu instalacji Smart Pixa, czyli Dokumenty\Accu-Chek Smart Pix Software (chyba, że podczas instalacji ścieżka została zmieniona).

Jeżeli nie znasz ścieżki instalacji przejdź do pulpitu, kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę Accu-Chek Smart Pix a następnie wybierz „Otwórz lokalizacje pliku”:

KROK 2. Przejdz do folderu Diaries, gdzie przechowywane są pliki pacjentów:

KROK 3. Wyszukaj w folderze swój plik pacjenta. Plik ten ma TYP PLIKU DIA.:

KROK 4. Plik pacjenta należy skopiować np. na pulpit a następnie wysłać swojemu lekarzowi przykładowo poprzez e-mail jako załącznik.

UWAGA! W przypadku danych z CGM należy uzyskać plik .DIA oraz .SCJ. Plik DIA przechowuje wartości BGM oraz dane z pomp insulinowych, plik SCJ przechowuje wartości glikemii z CGMu.

KROK 1: Przejdź do aplikacji mySugr.

KROK 2: Z dolnego menu wybierz zakładkę Raport. Wybierz format pliku PDF.

KROK 3: Wybierz okres, który ma zostać ujęty w raporcie, a następnie kliknij eksportuj.

Plik PDF możesz wysłać swojemu lekarzowi poprzez e-mail czy SMS.

Przykładowo dla IPhone kliknij w ikonę udostępniania i wybierz, którą drogą przesłać swój plik.

Dla różnych telefonów udostępnianie może wyglądać inaczej.

KROK 1: Przejdź do aplikacji mySugr.

KROK 2: Z dolnego menu wybierz zakładkę Raport.

KROK 3: Wybierz format pliku CSV, a następnie eksportuj plik.

Plik CSV możesz wysłać swojemu lekarzowi poprzez e-mail bądź inną drogą preferowaną przez Twojego lekarza.

Przykładowo dla IPhone kliknij w ikonę udostępniania i wybierz swoją aplikację e-mailową.

Dla różnych telefonów udostępnianie może wyglądać inaczej.

DLA LEKARZA

Lekarz po uzyskaniu pliku .DIA od pacjenta może zaimportować dane do Accu-Chek Smart Pix Software na swoim komputerze. Aby zaimportować plik pacjenta:

KROK 1: Zapisz plik uzyskany od pacjenta na swoim komputerze, np. na pulpicie lub w folderze pobrane.

KROK 2: Wejdź w listę pacjentów, następnie wybierz importuj rekord.

KROK 3: Wybierz plik o rozszerzeniu .DIA uzyskany od pacjenta. Zatwierdź przyciskiem otwórz.

KROK 4: Wybierz, czy chcesz przypisać rekord do już istniejącego pacjenta w bazie danych, utworzyć nowego pacjenta bądź jednorazowo wyświetlić dane z pliku:

  • Opcję: Przypisz rekord danych wybieramy, gdy nasz pacjent istnieje już w bazie danych, a my chcemy przypisać do niego kolejne urządzenie.
  • Przy wyborze opcji Nowy Pacjent utworzymy nowy rekord pacjenta w bazie danych. Dane pacjenta (Imię, Nazwisko) będą już uzupełnione na podstawie danych z pliku uzupełnionych przez pacjenta.
  • Opcja: Nie, tylko wyświetl dane jednorazowo wyświetladane pacjenta nie zapisując żadnych rekordów w bazie danych.

KROK 1: Pobierz plik CSV przesłany przez pacjenta i zapisz go na dysku (np. na pulpicie).

KROK 2: Przejdź do aplikacji Accu-Chek Smart Pix. Wejdź w rozszerzenie Sinovo (plusiki).

KROK 3: Z listy dostępnych pozycji wybierz mySugr App.

KROK 4: Kliknij wyszukaj.

KROK 5: Wskaż wcześniej zapisany plik CSV pacjenta i wybierz "Import".

KROK 6: Wybierz opcję "wprowadź ręcznie nr seryjny". Wprowadź numer seryjny glukometru bądź dowolny ciąg znaków(przykładowo identyfikator pacjenta).

Aby zaimportować plik CSV z aplikacji mySugr konieczne jest posiadanie wersji open Accu-Chek Smart Pix Software wraz z roszerzeniem Sinovo (plusiki)

Instrukcje PDF do pobrania:

Wszelkie dane, w tym dane osobowe przedstawione na zrzutach ekranu są fikcyjne.

Udostępnij