Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Lista często zadawanych pytań

Kontrole działania wykonywane są w celu upewnienia się, że glukometr i testy paskowe działają poprawnie.

Kontrole działania należy wykonywać w następujących sytuacjach:

  • po otwarciu nowego pojemnika testów paskowych;
  • w przypadku pozostawienia otwartego pojemnika testów paskowych;
  • w przypadku podejrzenia uszkodzenia testu paskowego;
  • kiedy chcemy sprawdzić działanie glukometru i testów paskowych;
  • kiedy testy paskowe były przechowywane  w skrajnych temperaturach i/lub wilgotności;
  • po upadku glukometru na twardą powierzchnię;
  • jeżeli wynik pomiaru nie odpowiada samopoczuciu;
  • kiedy chcemy sprawdzić, czy pomiar jest przeprowadzany prawidłowo.

Wyniki pomiarów kontrolnych nie są przechowywane w pamięci dostępnej dla użytkownika. Są one gromadzone w pamięci do przesłania do komputera.

Nie, nie można. Należy sprawdzić termin przydatności umieszczony na pojemniku testów paskowych. Nie używać po upływie terminu przydatności.

Podobnie jak próbka krwi roztwór kontrolny musi być wolny od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Dlatego przed każdym użyciem należy oczyścić końcówkę butelki z roztworem kontrolnym.

Nie. Użytkownicy glukometru Accu-Chek Performa Nano powinni używać wyłącznie testów paskowych Accu-Chek Performa.

Glukometr Accu-Chek Performa Nano automatycznie rozpoznaje roztwór kontrolny Accu-Chek Performa, dzięki czemu przeprowadzenie pomiaru kontrolnego jest bardzo łatwe. Oczyścić końcówkę butelki z roztworem kontrolnym. Położyć glukometr na płaskiej powierzchni, włożyć test paskowy i nałożyć kroplę roztworu kontrolnego na przedni brzeg testu paskowego. Rezultat pojawia się na ekranie wraz z migającą literą L. Nacisnąć jednokrotnie jednen z przycisków oznaczonych strzałką, aby zaznaczyć Poziom 1. testu kontrolnego, lub dwukrotnie – aby zaznaczyć Poziom 2. Nacisnąć przycisk ON/OFF w celu ustawienia poziomu glukometru. Na wyświetlaczu zacznie pojawiać się wynik pomiaru kontrolnego na przemian z komunikatem OK.

Zarejestruj się i stwórz swoje osobiste konto w  Serwisie Internetowym  Accu-Chek Connect Online. Możesz zrobić to przez aplikację mobilną Accu-Chek Connect. Wejdź w Ustawienia>Zasadnicze>Konto Internetowe> Przejdź do aplikacji internetowej Accu-Chek Connect.

Możesz również stworzyć swoje osobiste konto wchodząc na stronę: www.accu-chekconnect.com

Tak, użytkownik może personalizować szereg ustawień oraz widok aplikacji. Zobacz listę pozycji w Ustawieniach.  Dodatkowo możesz wybrać kolejność pozycji w Ustawieniach> Zmień kolejność Danych. Kliknij na ikonę + i przeciągnij w lewo każdy element w pożądane miejsce. 

Aplikacja dostępna jest w trzynastu językach:

Portugalski, Chiński, Holenderski, Angielski, Francuski, Francuski (Kanadyjski), Niemiecki, Włoski, Rosyjski, Hiszpański, Turecki, Koreański, Duński.

Język aplikacji uzależniony jest od języka systemu operacyjnego, którego używasz. Jeśli Twój telefon obsługiwany jest przez inny język, który nie znajduje się na liście, w aplikacji zostanie ustawiony język angielski. 

Kliknij tutaj, aby przejść do listy urządzeń mobilnych obsługiwanych przez aplikację.

Pompa insulinowa i glukometr komunikują się ze sobą za pomocą globalnie akceptowanej technologii bezprzewodowej Bluetooth®. Umożliwia ona komunikację bezprzewodową krótkiego zasięgu pomiędzy inteligentnymi urządzeniami elektronicznymi przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Kalkulator bolusa wylicza wymaganą dawkę insuliny na podstawie wyniku pomiaru glikemii, spożycia węglowodanów oraz indywidualnych ustaleń, takich jak przelicznik insulina/wymiennik węglowodanowy (wstawić odpowiedni link do wideojeśli takie jest dostępne).