Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Lista często zadawanych pytań

Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie E4: ZATKANIE, wówczas natychmiast sprawdź swój poziom glukozy we krwi oraz ponownie po około 2 godzinach, ponieważ podawanie insuliny zostało przerwane. Jeżeli poziom glukozy we krwi jest wysoki, podejmij stosowne działania, zgodnie z zaleceniami lekarza lub personelu medycznego.

Insulina nie została podana. Przyczyną może być:

 • Zatkanie zestawu infuzyjnego,
 • Uszkodzenie ampułki,
 • Zabrudzenie lub uszkodzenie trzonu tłokowego.

 

W przypadku pojawienia się komunikatu o błędzie E4: ZATKANIE (zablokowanie), wykonaj następujące czynności:

 • Naciśnij przycisk Zatwierdzania dwukrotnie, aby wyłączyć i potwierdzić komunikat o błędzie.
 • Odłącz lub wyjmij zestaw infuzyjny z miejsca wkłucia.
 • Wymień oraz napełnij zestaw infuzyjny.
 • Przełącz pompę do trybu RUN.

 

Czasami zdarza się, że przyczyną zatkania jest sama ampułka. W przypadku pojawienia się Komunikatu o błędzie E4: ZATKANIE, wymień ampułkę na nową. Wykonaj następujące czynności:

 • Naciśnij przycisk Zatwierdzania dwukrotnie, aby wyłączyć i potwierdzić komunikat o błędzie.
 • Odłącz lub wyjmij zestaw infuzyjny z miejsca wkłucia.
 • Wymień ampułkę i napełnij zestaw infuzyjny.
 • Podłącz ponownie do miejsca wkłucia zestaw infuzyjny lub załóż nowy.
 • Przełącz pompę do trybu RUN.

 

Jeżeli ponownie pojawi się komunikat o błędzie E4: ZATKANIE, należy napełnić zestaw infuzyjny bez nowej ampułki. Wykonaj następujące czynności:

 • Naciśnij przycisk Zatwierdzania dwukrotnie, aby wyłączyć i potwierdzić komunikat o błędzie.
 • Odłącz lub wyjmij zestaw infuzyjny z miejsca wkłucia.
 • Wyjmij z pompy ampułkę, adapter i zestaw infuzyjny.
 • Uruchom funkcję NAPEŁNIANIA ZESTAWU INFUZYJNEGO bez ampułki, adaptera i zestawu infuzyjnego.
 • Ustaw trzon tłokowy w pozycji wyjściowej.
 • Włóż nową ampułkę z podłączonym adapterem i zestawem infuzyjnym.
 • Napełnij zestaw infuzyjny.
 • Podłącz ponownie do miejsca wkłucia zestaw infuzyjny lub założyć nowy.
 • Przełącz pompę do trybu RUN.

 

Jeżeli komunikat o błędzie E4: ZATKANIE nadal się pojawia, należy zastosować alternatywny plan terapii uzgodniony z lekarzem lub personelem medycznym. W celu uzyskania pomocy, skontaktuj się z naszym przedstawicielem regionalnym.

Błąd E10: BŁĄD AMPUŁKI informuje, że operacja wymiany ampułki nie została prawidłowo wykonana. Wówczas:

 • Naciśnij przycisk Zatwierdzania dwukrotnie, aby wyciszyć i potwierdzić komunikat o błędzie.
 • Odłącz lub wyjmij zestaw infuzyjny z miejsca wkłucia.
 • Wyjmij ampułkę.
 • Włóż ampułkę ponownie. 
 • Napełnij zestaw infuzyjny.
 • Podłącz ponownie zestaw infuzyjny do miejsca wkłucia.
 • Przełącz pompę do trybu RUN.

Jeżeli komunikat o błędzie E10: BŁĄD AMPUŁKI pojawi się podczas powracania trzonu tłokowego do pozycji wyjściowej, należy włożyć do pompy nową baterię i powtórzyć procedurę. 

Błąd E7: Błąd elektron. (elektroniczny)

Jeżeli w trakcie rutynowej, automatycznej kontroli systemu wykryty został błąd elektroniczny E7 i podawanie insuliny zostało przerwane, wyjmij baterię. Błędu tego nie można wyłączyć i potwierdzić naciskając przycisk Zatwierdzania. Następnie:

 • Odłącz lub wyjmij zestaw infuzyjny z miejsca wkłucia.
 • Włóż ponownie baterię do pompy.
 • Napełnij zestaw infuzyjny.
 • Podłącz ponownie zestaw infuzyjny do miejsca wkłucia.
 • Przełącz pompę do trybu RUN.

Po pojawieniu się komunikatu o błędzie E7: BŁĄD ELEKTRON zawsze należy sprawdzić prawidłowość ustawień pompy, jak np. profil dawek podstawowych, czas i datę. Jeżeli komunikat o błędzie E7: BŁĄD ELEKTRON nadal się pojawia, należy skontaktować się z naszym przedstawicielem regionalnym w celu uzyskania pomocy. Zastosuj alternatywny plan terapii uzgodniony z lekarzem lub personelem medycznym.

Błąd E6: Błąd mechaniczny

Jeżeli w trakcie rutynowej, automatycznej kontroli systemu wykryty został błąd mechaniczny E6 i podawanie insuliny zostało przerwane:

 • Naciśnij przycisk Zatwierdzania dwukrotnie, aby wyciszyć i potwierdzić komunikat o błędzie.
 • Odłącz lub wyjmij zestaw infuzyjny z miejsca wkłucia.
 • Wyjmij z pompy ampułkę, adapter, zestaw infuzyjny i baterię. Włóż nową baterię.
 • Trzon tłokowy musi koniecznie wrócić do pozycji wyjściowej. Włóż nową ampułkę i zestaw infuzyjny. Napełnij zestaw infuzyjny. 
 • Podłącz ponownie zestaw infuzyjny do miejsca wkłucia.
 • Przełącz pompę do trybu RUN.

Jeżeli komunikat o błędzie E-6: BŁĄD MECHANICZNY powtórzy się, należy zastosować alternatywny plan terapii uzgodniony z lekarzem lub personelem medycznym.

W celu zapewnienia prawidłowego działania pompy insulinowej Accu-Chek Spirit Combo:

 1. Używaj baterię typu AA 1,5V: alkaliczną LR6 lub litową FR6 albo akumulator NiMH typ AA 1,2V HR6
 2. Regularnie wymieniaj akcesoria:
 • ampułkę: używaj tylko jeden raz
 • adapter: przynajmniej raz na 2 miesiące,
 • pokrywę baterii: przynajmniej raz na 2 miesiące.

Baterie są prawie wyczerpane. Niezwłocznie wymień baterie. Jeżeli komunikat pojawi się ponownie po wymianie baterii, wyjmij je jeszcze raz, naciśnij i przytrzymaj przycisk glukometru przez co najmniej 2 sekundy i włóż ponownie baterie.

Komunikaty te związane są zazwyczaj z zabrudzeniem glukometru. Należy wówczas wyczyścić prowadnicę oraz okienko pomiarowe w następujący sposób:

Zsuń osłonę prowadnicy w dół. Za pomocą lekko zwilżonej ściereczki lub pałeczki kosmetycznej, przetrzyj wewnątrz i na zewnątrz osłonę oraz prowadnicę testu paskowego. Za pomocą lekko zwilżonej ściereczki lub pałeczki kosmetycznej, przetrzyj ostrożnie okienko pomiarowe wraz z otaczającym je obszarem. Jeśli na powierzchni są widoczne zabrudzenia, usuń je. Dokładnie wysusz przeczyszczone elementy. Ponownie umieść osłonę w glukometrze.

Ważne! Uważaj, aby woda nie dostała się do wnętrza glukometru. Staraj się nie zarysować okienka pomiarowego. 

Bateria jest prawie wyczerpana. Niezwłocznie wymień baterię. Jeżeli komunikat pojawi się ponownie po wymianie baterii, wyjmij ją jeszcze raz, naciśnij którykolwiek przycisk na glukometrze i włóż ponownie baterię. 

Jeżeli wydaje się, że bateria rozładowuje się zbyt szybko, należy wymienić ją na nową oraz wykonać reset glukometru.

W tym celu:

 1. Wyłącz glukometr.
 2. Wyjmij szufladkę z bateriami.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny przez co najmniej 2 sekundy. Następnie zwolnij przycisk.
 4. Włóż nowe baterie do komory baterii. Należy upewnić się, że baterie są dobrze włożone.
 5. Wsuń szufladkę z bateriami z powrotem.

 

W celu wymiany baterii na nowe, przygotuj 2 litowe baterie 3 V typu CR2032. Zawsze należy wymieniać obydwie baterie jednocześnie, na nowe tej samej marki. Otwórz pokrywę komory baterii z tyłu glukometru, przesuwając zatrzask zgodnie z kierunkiem strzałki i ciągnąć całą pokrywę w górę. Wyjmij zużyte baterie. Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy przycisk glukometru. Wsuń baterie pod wystające zaczepy stroną (+) zwróconą w górę. Nałóż pokrywę komory baterii i zatrzaśnij ją. 

 

 • Jako środka czyszczącego używaj wyłącznie zimnej wody.
 • Czyść glukometr lekko zwilżoną ściereczką lub pałeczką kosmetyczną.
 • Nie wolno spryskiwać i zanurzać glukometru w wodzie.

 

W przypadku zabrudzenia obudowy lub ekranu glukometru, zetrzyj zabrudzenie ściereczką lekko zwilżoną zimną wodą. 

 

Jeżeli zabrudzona jest prowadnica testu paskowego lub gdy wyświetlany jest komunikat błędu E-1 albo E-5 (starsze modele glukometru):

Zsuń osłonę prowadnicy w dół. Za pomocą lekko zwilżonej ściereczki lub pałeczki kosmetycznej, przetrzyj wewnątrz i na zewnątrz osłonę oraz prowadnicę testu paskowego. Za pomocą lekko zwilżonej ściereczki lub pałeczki kosmetycznej, przetrzyj ostrożnie okienko pomiarowe wraz z otaczającym je obszarem. Jeśli na powierzchni są widoczne zabrudzenia, usuń je. Dokładnie wysusz przeczyszczone elementy. Ponownie umieść osłonę w glukometrze.

Ważne! Uważaj, aby woda nie dostała się do wnętrza glukometru. Staraj się nie zarysować okienka pomiarowego. 

Potrzebna jest 1 bateria typu CR2032. Włóż ją do komory baterii symbolem (+) zwróconym do góry, połóż na blaszce baterii, nie pod nią. Po włożeniu baterii, zamocuj pokrywę komory baterii i zamknąć poprzez jej dociśnięcie.