Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Prawdy i mity o mierzeniu cukru

Sprawdź, czy prawidłowo dbasz o badanie glikemii.

Cukier na czczo mierzymy 12 godz. po posiłku
PRAWDA  Aby zmierzyć poziom cukru 
na czczo, należy to zrobić po upływie 12 godzin od spożycia ostatniego posiłku, czyli rano, od razu po wstaniu z łóżka. Glikemię poposiłkową należy natomiast mierzyć 2 godziny po jedzeniu.

Przed pomiarem zdezynfekuj dłonie
MIT  Płyny dezynfekujące zawierają alkohol, który może zafałszować wynik. Zanim zaczniesz mierzyć cukier, musisz tylko bardzo dokładnie umyć ręce ciepłą wodą
z mydłem. Rozgrzanie dłoni spowoduje rozszerzenie się naczyń krwionośnych, dzięki czemu łatwiej będzie pobrać kroplę krwi. Dłonie należy także dobrze osuszyć.

Powinno się nakłuwać środek opuszki palca
MIT  Należy nakłuwać boczne powierzch-nie opuszek palców – są lepiej ukrwione niż na środku, natomiast skóra jest tam cieńsza. Przy kolejnych pomiarach zmie-niaj miejsca nakłucia. „Oszczędzaj” palec wskazujący i kciuk – są mocniej ukrwione, więc ukłucie może być bardziej bolesne.

Najlepsza jest pierwsza kropla krwi
PRAWDA   Do pomiaru cukru powinno 
się używać pierwszej kropli krwi i to ona powinna trafić na pasek testowy. Wycis-kanie kolejnych kropel może sprawić, że rozcieńcza się ona płynem tkankowym
i może przez to zaburzyć prawidłowość odczytu.

Rodzaj nakłuwacza nie ma znaczenia
MIT  Przy cukrzycy i regularnych badaniach ma i to ogromne, bo od niego zależy, czy opuszki palców po nakłuciach do przeprowadzenia pomiarów będą obolałe. Nakłuwacz musi być ostry i precyzyjny,
bo wtedy skóra palca nie jest nadmiernie eksploatowana. W przypadku Accu-Chek FastClix sprzęt pozwala na wybór głębokości nakłucia spośród 11 poziomów, w zależności od typu skóry, co daje poczucie komfortu i pewność, że odpowiednia ilość krwi zostanie pobrana do badania. Dodatkowo 6 precyzyjnych lancetów zamkniętych jest w bezpiecznej obudowie, a to minimalizuje ryzyko przypadkowego zakłucia zużytą igłą.

Elektroniczny dziennik pomiarów ma sens
PRAWDA   Aplikację na telefon mySugr można bezpłatnie pobrać z App Store lub Google Play. Pozwala na przechowywanie wszystkich danych na temat przebiegu choroby w jednym miejscu. Po połączeniu z glukometrem Accu-Chek Instant wyniki pomiarów glikemii są automatycznie przesyłane do aplikacji. Umożliwia to gen-erowanie raportów, które w prosty sposób można przesłać do lekarza, np. mailem. Aplikacja to bardzo wygodne rozwiązanie, które wspiera pacjenta w życiu z cukrzycą.

Wszystkie glukometry są takie same
MIT 
Urządzenia różnią się między sobą, dlatego nie kupuj pierwszego lepszego, kierując się np. wyłącznie jego niską ceną. Ogromne znaczenie ma dokładność i do-bra jakość glukometru. Wybierz taki, który będzie zapamiętywać wyniki i pokazywać średnią z tygodnia czy miesiąca (np. glukometr Accu-Chek Instant zapamiętuje aż 720 pomiarów, można w nim także sprawdzić średnie wartości pomiarów z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni). Znaczenie ma także test paskowy z szerokim polem testowym, dzięki temu do prawidłowego wykonania pomiaru wystarczy mała kropla krwi, a im mniej jej potrzeba, tym mniej ranimy palce.

Regularne badanie cukru glukometrem to w terapii cukrzycy konieczność.
Samokontrola pozwala nam ocenić, czy cukrzyca jest dobrze wyrównana.

 

 

 

MASZ CUKRZYCĘ? Zapytaj w swojej przychodni lub aptece o glukometr Accu-Chek Instant.

Udostępnij

Artykuł z kategorii