Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Jak zmniejszyć ból nakłucia

Nakłuwanie palca - to nie musi boleć!

Nakłuwanie palców jest kluczowym elementem codziennego monitorowania cukrzycy. Bez nakłuwania nie jest możliwe samodzielne kontrolowanie poziomu glukozy we krwi. Częste samodzielne monitorowanie poziomu glukozy nie tylko odgrywa kluczową rolę w terapii cukrzycy, ale także w istotny sposób przyczynia się do zwiększenia wiedzy pacjenta i lepszego dostosowywania terapii, a przez to pomaga zmniejszyć liczbę powikłań związanych z cukrzycą. W niedawno przeprowadzonym badaniu nawet 35% uczestników stwierdzało, że ból jest głównym powodem tego, że osoby z cukrzycą powstrzymują się od regularnego badania poziomu glukozy we krwi.1,2 Jednym z czynników powodujących odczuwanie większego bólu przy nakłuwaniu palca jest niewłaściwe posługiwanie się nakłuwaczem. Osoby z cukrzycą często nie mają okazji do odbycia wystarczającego szkolenia w zakresie właściwego sposobu posługiwania się nakłuwaczem. To może stanowić jedną z przyczyn, dla których większość błędów w zakresie samodzielnego monitorowania poziomu glukozy we krwi jest popełnianych właśnie w trakcie procesu nakłuwania.

ak uniknąć bólu przy nakłuwaniu – 4 proste wskazówki:

Przygotowanie:
Ważne jest, by przed nakłuciem palce były ciepłe, czyste i suche. Wynika to z faktu, że w zimnych rękach przepływ krwi jest słaby, przez co próbka krwi może być zbyt mała. Aby poprawić krążenie krwi, należy przemyć ręce ciepłą wodą i delikatnie je masować od wnętrza dłoni do czubka palca. Można też delikatnie pocierać ręką o rękę lub trzymać ręce swobodnie opuszczone przez minutę. Jeśli palce są wilgotne lub mokre lub jeśli znajdują się na nich pozostałości cukru, to uzyskiwane wyniki mogą być zbyt wysokie.

Miejsce:
Najlepszym miejscem do pobierania krwi jest bok opuszki palca na wysokości paznokcia. Nie należy pobierać próbek krwi z czubka palca, ponieważ ten obszar przejmuje większość obciążeń przy wykonywaniu codziennych czynności. Ponadto możliwe jest uzyskiwanie krwi z każdego palca. Należy starać się regularnie zmieniać wykorzystywany palec, aby dać skórze czas na regenerację.

Głębokość nakłucia:
Im większa głębokość nakłucia tym więcej jest podrażnianych naczyń krwionośnych i zakończeń nerwowych. Należy zmniejszyć głębokość nakłucia i sprawdzić, czy jest ona wystarczająca. Dodatkowo podczas nakłucia należy zdecydowanie docisnąć nakłuwacz do skóry. To pomaga w lepszym wniknięciu lancetu w skórę. W zależności od grubości skóry, będącej indywidualną cechą każdej osoby, należy różnicować głębokość nakłucia tak, aby uzyskiwać odpowiedniej wielkości próbkę krwi przy jak najmniejszym odczuciu bólu.

Zmiana lancetu:
Należy starać się używać lancetu tylko raz, ponieważ wykazano, że ostrość czubka igły bardzo szybko zmniejsza się przy wielokrotnym wykorzystywaniu, co w konsekwencji powoduje więcej bólu.

 

Wskazówki dotyczące wyboru właściwego nakłuwacza – na co należy zwracać uwagę

Oprócz niewłaściwej obsługi nakłuwacza istnieją jeszcze inne przyczyny zwiększonego bólu przy nakłuwaniu palca. Najlepszym sposobem uniknięcia bólu, nie licząc właściwego posługiwania się nakłuwaczem, jest staranny wybór odpowiednich lancetów i samego nakłuwacza. Dlatego jedną z pierwszych cech, na którą należy zwrócić uwagę, jest łatwość obsługi nakłuwacza i liczba czynności, jakie koniecznie należy wykonać. Im mniej jest takich czynności, tym łatwiejsza jest obsługa. Ważne są też ustawienia głębokości nakłucia, którą można dostosowywać do indywidualnych typów skóry. Dzięki takim ustawieniom można wnikać w skórę jedynie na niezbędną głębokość. Innym kluczowym punktem jest sposób prowadzenia lancetu. Jest to istotne, ponieważ lancety w trakcie nakłucia wibrują i oscylują oraz mogą się gwałtownie zatrzymywać i odbijać do tyłu, co może być przyczyną bolesnych uszkodzeń tkanki. Lancet może także przenikać przez zakończenia nerwowe, powodując jeszcze większy ból.

Clixmotion® – podwójnie kierowany ruch lancetu sprawia mniej bólu

Clixmotion to zasada ruchu lancetu z podwójnym systemem prowadzenia, co oznacza precyzyjną kontrolę ruchu lancetu zarówno do przodu, jak i z powrotem, bez wibracji i oscylacji. Lancet wnika w skórę wyjątkowo szybkim liniowym ruchem, unikając jakichkolwiek ruchów w bok i zapobiegając zbędnym uszkodzeniom skóry. W skórze lancet jest delikatnie zatrzymywany, a następnie natychmiast wycofywany. Ten szybki i kontrolowany ruch jest zdecydowanie bardziej przyjazny dla skóry.

W tę wyjątkową technikę wyposażono wszystkie nakłuwacze Accu-Chek®, które dodatkowo zapewniają też możliwość ustawienia 11 różnych głębokości nakłucia. Ponadto lancety Accu-Chek mają zwężane trzypłaszczyznowe ostrze o zoptymalizowanych kątach. Taka konstrukcja ostrza oraz wyjątkowo gładka powierzchnia sprawiają, że wniknięcie w skórę odbywa się prawie bez tarcia i jest szczególnie delikatne. Zostało to także podkreślone w ostatnio opublikowanym badaniu przeprowadzonym przez Serge’a Kochera i in. pt. „Porównanie nakłuwaczy przeznaczonych do samodzielnego monitorowania poziomu glukozy we krwi pod kątem bólu przy nakłuwaniu”. Wyniki dla badanej grupy wykazują, że nakłucie przy użyciu nakłuwaczy Accu-Chek® Softclix i Accu-Chek® Multiclix jest niemal bezbolesne.3

Wszelkie znaki towarowe wymienione w tym dokumencie podlegają ochronie prawnej.
1 Crossbow Research, 2004. Report on research on attitudes amongst “non-testers” for Roche Diabetes UK [Raport dotyczący badania postaw wśród osób niebadających poziomu glukozy sporządzony dla Roche Diabetes UK]. Dane z badań własnych dostępne w firmie Roche Diagnostics.
2 M.S. Burge i in., Diabetes Care 2001, (24); 1502–1503.
3 Serge Kocher, J. K. Tshiang Tshiananga, Richard Koubek. Comparison of Lancing Devices for Self-Monitoring of Blood Glucose Regarding Lancing Pain [Porównanie nakłuwaczy przeznaczonych do samodzielnego monitorowania poziomu glukozy we krwi pod kątem bólu przy nakłuwaniu]. Journal of Diabetes Science and Technology, wrzesień 2009 r., (3), nr 5; 1136–1143.

Udostępnij

Artykuł z kategorii