Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Często zadawane pytania

Pytania ogólne

Używanie automatycznego urządzenia wprowadzającego Accu-Chek LinkAssist to kwestia preferencji użytkownika i wyłącznie od niego zależy czy będzie on wprowadzać zestaw infuzyjny Accu-Chek FlexLink/Ultraflex ręcznie, czy za pomocą nowego automatycznego urządzenia wprowadzającego Accu-Chek LinkAssist.

Automatyczne urządzenie wprowadzające Accu-Chek LinkAssist zostało opracowane w celu spełniania wszelkich oczekiwań osób z cukrzycą, które preferują automatyczne wprowadzanie zestawu infuzyjnego. Ponieważ niektóre z tych osób mają problemy ze sprawnością ruchową oraz upośledzony wzrok, opracowaliśmy urządzenie wprowadzające o większych wymiarach, dzięki czemu mogą one łatwo, szybko i niemal bezboleśnie umieścić zestaw infuzyjny we właściwym miejscu. 

Automatyczne urządzenie wprowadzające Accu-Chek LinkAssist przeznaczone jest dla wszystkich użytkowników zestawów Accu-Chek FlexLink, którzy preferują automatyczne wprowadzanie zestawów infuzyjnych.

Automatyczne urządzenie wprowadzające Accu-Chek LinkAssist jest przeznaczone do używania wyłącznie z zestawem infuzyjnym Accu-Chek FlexLink/Accu-Chek Ultraflex.

W przypadku gdy zestaw infuzyjny zostanie zablokowany w urządzeniu wprowadzającym, należy ostrożnie wycofać element napinający z powrotem do podstawy, unikając zwracania urządzenia wprowadzającego w kierunku jakiejkolwiek części ciała lub innej osoby. Należy się upewnić, że w czasie aplikacji na podstawę nie jest wywierany żaden nacisk.

Urządzenie należy wyrzucić do kosza na śmieci jako odpad z gospodarstwa domowego lub do innego właściwego kontenera na odpady.

W razie potrzeby zaleca się przetarcie zewnętrznej powierzchni urządzenia szmatką zwilżoną wodą, łagodnym mydłem do rąk lub środkiem dezynfekcyjnym (np. 70-proc. roztworem alkoholu etylowego). Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w żadnym innym płynie do czyszczenia. Urządzenie starannie wytrzeć czystą miękką szmatką.

Wydłużony znak z perforacją na papierku plastra samoprzylepnego wskazuje miejsce połączenia z drenem.

Pracownicy służby zdrowia oraz personel pielęgniarski specjalizujący się w opiece nad diabetykami stanowią cenne źródło informacji dla osób z cukrzucą i należy regularnie się z nimi konsultować oraz zasięgać ich opinii. Nie ma jednak potrzeby przechodzenia profesjonalnego szkolenia przed pierwszym użyciem automatycznego urządzenia wprowadzającego Accu-Chek LinkAssist. Należy ściśle stosować się do instrukcji użytkowania dołączonej do produktu.   

Nie. Automatyczne urządzenie wprowadzające Accu-Chek LinkAssist przeznaczone jest wyłącznie do użytku osobistego, tzn. tylko przez jedną osobę. Nie może być używane przez kilku użytkowników.

Obejrzyj wszystkie pytania
Still can't find what you need?

Zapraszamy do przesłania opinii!

Idź

Accu-Chek LinkAssist

Opis produktu

Automatyczne urządzenie wprowadzające Accu-Chek LinkAssist, specjalnie zaprojektowane do współpracy z zestawem infuzyjnym Accu-Chek FlexLink, zapewnia szybkie, wygodne i niemal bezbolesne1 założenie wkłucia.

ZAŁOŻENIE WKŁUCIA

Pod kątem 90°.

WSPÓŁPRACUJĄCY ZESTAW INFUZYJNY

Accu-Chek FlexLink

Zalety i funkcjonalność
 • Szybkie i intuicyjne automatyczne wprowadzenie wkłucia.
 • Pozwala na wprowadzenie kaniuli za pomocą jednej ręki nawet w trudno dostępnych miejscach.
 • Wbudowany mechanizm zabezpieczający nie pozwala na niezamierzone wprowadzenie kaniuli.

 

Dodatkowa specyfikacja
Kąt założenia wkłucia:

90°

Wymiary:

90 x 79 x 28 mm (urządzenie gotowe do użycia)

Instrukcja użytkowania automatycznego urządzenia wprowadzającego Accu-Chek LinkAssist

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z ostrzeżeniami, środkami ostrożności i innymi danymi zawartymi w instrukcji użytkowania zestawu infuzyjnego Accu-Chek FlexLink oraz automatycznego urządzenia wprowadzającego Accu-Chek LinkAssist.

Zobacz instrukcję użytkowania.

Przed użyciem należy dokładnie umyć i osuszyć ręce. Wybrać miejsce założenia wkłucia oddalone od talii/pasa, kości, tkanki bliznowatej, pępka oraz miejsc ostatnich założeń wkłucia. Przygotować wybrane miejsce założenia wkłucia zgodnie z zaleceniami personelu medycznego. Przed wprowadzeniem kaniuli upewnić się, że miejsce założenia wkłucia jest dokładnie osuszone.

 1. Docisnąć element napinający (część szara) urządzenia do jego podstawy (część niebieska).
 2. Urządzenie jest w stanie napięcia. W tym momencie następuje automatyczne ryglowanie mechanizmu zabezpieczającego, który gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.
 3. Chwycić zestaw infuzyjny kciukiem oraz palcem wskazującym za osłonkę ochronną z niebieską nasadką skierowaną ku górze, a następnie starannie włożyć go od dołu w otwór automatycznego urządzenia wprowadzającego, tak aby prawidłowo zablokował się na miejscu.
 4. Właściwe położenie zestawu infuzyjnego.

Uwaga: Wydłużony znak z perforacją na papierku plastra samoprzylepnego wskazuje miejsce połączenia z drenem.

 1. Ostrożnie zdjąć przezroczystą osłonkę z zestawu infuzyjnego poprzez jednoczesne jej przekręcenie i odciągnięcie.
 2. Odkleić oba papierki plastra samoprzylepnego z tylnej części zestawu infuzyjnego.
 3. Jedną ręką mocno przytrzymać urządzenie wprowadzające za jego podstawę, a drugą ręką do oporu odciągnąć element naciągający (część szara).
 4. Trzymając urządzenie wprowadzające za element naciągający, umieścić je w uprzednio odpowiednio przygotowanym miejscu założenia wkłucia. Aktywować urządzenie wprowadzające poprzez przesunięcie przełącznika mechanizmu zabezpieczającego do pozycji aktywacja. Nacisnąć przycisk zwalniający w celu wprowadzenia kaniuli pod skórę. Następnie odsunąć urządzenie wprowadzające od miejsca założenia wkłucia.
 5. Sprawdzić, czy plaster samoprzylepny jest odpowiednio umiejscowiony, a następnie mocno i dokładnie przycisnąć go do skóry w celu upewnienia się, że zestaw infuzyjny jest umieszczony w sposób prawidłowy i stabilny.
 6. Uważać, aby plaster samoprzylepny mocno przylegał do skóry i nie ulegał przemieszczeniom. Ostrożnie nacisnąć zatrzaski boczne niebieskiej nasadki ochronnej, a następnie zdjąć ją z obudowy kaniuli.
 7. W celu wyjęcia igły wprowadzającej należy mocno przytrzymać obudowę kaniuli w miejscu założenia wkłucia. Umieścić jeden palec na wierzchniej części obudowy kaniuli, a następnie usunąć igłę wprowadzającą poprzez jej wyjęcie w linii pionowej. Igłę wprowadzającą oraz zużyty zestaw infuzyjny usunąć w sposób zgodny z wymogami obowiązujących przepisów.
 8. Podłączyć wypełnione* dreny do nowo założonej kaniuli. Podłączeniu musi towarzyszyć słyszalne kliknięcie. Napełnić pustą przestrzeń kaniuli 1.o jednostką insuliny U-100 w bolusieWłączyć pompę insulinową.

 

*Wypełnianie drenów: mocno przykręcić złącze typu Luer-Lock do adaptera pompy insulinowej. Wypełnić zestaw infuzyjny Accu-Chek FlexLink zgodnie z instrukcją użytkowania załączoną przez wytwórcę pompy insulinowej aż do momentu pojawienia się kropli insuliny na końcu igły. Nie dopuścić do obecności pęcherzyków powietrza ani w pojemniku na insulinę, ani w drenach.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się ze Schematami użytkowania zestawu infuzyjnego Accu-Chek FlexLink oraz automatycznego urządzenia wprowadzającego Accu-Chek LinkAssist.