Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Często zadawane pytania

Pytania ogólne

Używanie automatycznego urządzenia wprowadzającego Accu-Chek LinkAssist to kwestia preferencji użytkownika i wyłącznie od niego zależy czy będzie on wprowadzać zestaw infuzyjny Accu-Chek FlexLink/Ultraflex ręcznie, czy za pomocą nowego automatycznego urządzenia wprowadzającego Accu-Chek LinkAssist.

Automatyczne urządzenie wprowadzające Accu-Chek LinkAssist zostało opracowane w celu spełniania wszelkich oczekiwań osób z cukrzycą, które preferują automatyczne wprowadzanie zestawu infuzyjnego. Ponieważ niektóre z tych osób mają problemy ze sprawnością ruchową oraz upośledzony wzrok, opracowaliśmy urządzenie wprowadzające o większych wymiarach, dzięki czemu mogą one łatwo, szybko i niemal bezboleśnie umieścić zestaw infuzyjny we właściwym miejscu. 

Automatyczne urządzenie wprowadzające Accu-Chek LinkAssist przeznaczone jest dla wszystkich użytkowników zestawów Accu-Chek FlexLink, którzy preferują automatyczne wprowadzanie zestawów infuzyjnych.

Automatyczne urządzenie wprowadzające Accu-Chek LinkAssist jest przeznaczone do używania wyłącznie z zestawem infuzyjnym Accu-Chek FlexLink/Accu-Chek Ultraflex.

W przypadku gdy zestaw infuzyjny zostanie zablokowany w urządzeniu wprowadzającym, należy ostrożnie wycofać element napinający z powrotem do podstawy, unikając zwracania urządzenia wprowadzającego w kierunku jakiejkolwiek części ciała lub innej osoby. Należy się upewnić, że w czasie aplikacji na podstawę nie jest wywierany żaden nacisk.

Urządzenie należy wyrzucić do kosza na śmieci jako odpad z gospodarstwa domowego lub do innego właściwego kontenera na odpady.

W razie potrzeby zaleca się przetarcie zewnętrznej powierzchni urządzenia szmatką zwilżoną wodą, łagodnym mydłem do rąk lub środkiem dezynfekcyjnym (np. 70-proc. roztworem alkoholu etylowego). Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w żadnym innym płynie do czyszczenia. Urządzenie starannie wytrzeć czystą miękką szmatką.

Wydłużony znak z perforacją na papierku plastra samoprzylepnego wskazuje miejsce połączenia z drenem.

Pracownicy służby zdrowia oraz personel pielęgniarski specjalizujący się w opiece nad diabetykami stanowią cenne źródło informacji dla osób z cukrzucą i należy regularnie się z nimi konsultować oraz zasięgać ich opinii. Nie ma jednak potrzeby przechodzenia profesjonalnego szkolenia przed pierwszym użyciem automatycznego urządzenia wprowadzającego Accu-Chek LinkAssist. Należy ściśle stosować się do instrukcji użytkowania dołączonej do produktu.   

Nie. Automatyczne urządzenie wprowadzające Accu-Chek LinkAssist przeznaczone jest wyłącznie do użytku osobistego, tzn. tylko przez jedną osobę. Nie może być używane przez kilku użytkowników.

Automatycznego urządzenia wprowadzającego Accu-Chek LinkAssist nie należy przechowywać w stanie napięcia. Element napinający winien w całości znajdować się poza podstawą. Unikać ekspozycji urządzenia na ekstremalne temperatury (np. nie przechowywać latem w rozgrzanym samochodzie).

Tak. Umożliwia to dotarcie do trudno dostępnych miejsc infuzji, np. na ramieniu.


Accu-Chek LinkAssist

Opis produktu

Automatyczne urządzenie wprowadzające Accu-Chek LinkAssist, specjalnie zaprojektowane do współpracy z zestawem infuzyjnym Accu-Chek FlexLink, zapewnia szybkie, wygodne i niemal bezbolesne1 założenie wkłucia.

ZAŁOŻENIE WKŁUCIA

Pod kątem 90°.

WSPÓŁPRACUJĄCY ZESTAW INFUZYJNY

Accu-Chek FlexLink

Zalety i funkcjonalność
 • Szybkie i intuicyjne automatyczne wprowadzenie wkłucia.
 • Pozwala na wprowadzenie kaniuli za pomocą jednej ręki nawet w trudno dostępnych miejscach.
 • Wbudowany mechanizm zabezpieczający nie pozwala na niezamierzone wprowadzenie kaniuli.

 

Dodatkowa specyfikacja
Kąt założenia wkłucia:

90°

Wymiary:

90 x 79 x 28 mm (urządzenie gotowe do użycia)

Instrukcja użytkowania automatycznego urządzenia wprowadzającego Accu-Chek LinkAssist

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z ostrzeżeniami, środkami ostrożności i innymi danymi zawartymi w instrukcji użytkowania zestawu infuzyjnego Accu-Chek FlexLink oraz automatycznego urządzenia wprowadzającego Accu-Chek LinkAssist.

Zobacz instrukcję użytkowania.

Przed użyciem należy dokładnie umyć i osuszyć ręce. Wybrać miejsce założenia wkłucia oddalone od talii/pasa, kości, tkanki bliznowatej, pępka oraz miejsc ostatnich założeń wkłucia. Przygotować wybrane miejsce założenia wkłucia zgodnie z zaleceniami personelu medycznego. Przed wprowadzeniem kaniuli upewnić się, że miejsce założenia wkłucia jest dokładnie osuszone.

 1. Docisnąć element napinający (część szara) urządzenia do jego podstawy (część niebieska).
 2. Urządzenie jest w stanie napięcia. W tym momencie następuje automatyczne ryglowanie mechanizmu zabezpieczającego, który gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.
 3. Chwycić zestaw infuzyjny kciukiem oraz palcem wskazującym za osłonkę ochronną z niebieską nasadką skierowaną ku górze, a następnie starannie włożyć go od dołu w otwór automatycznego urządzenia wprowadzającego, tak aby prawidłowo zablokował się na miejscu.
 4. Właściwe położenie zestawu infuzyjnego.

Uwaga: Wydłużony znak z perforacją na papierku plastra samoprzylepnego wskazuje miejsce połączenia z drenem.

 1. Ostrożnie zdjąć przezroczystą osłonkę z zestawu infuzyjnego poprzez jednoczesne jej przekręcenie i odciągnięcie.
 2. Odkleić oba papierki plastra samoprzylepnego z tylnej części zestawu infuzyjnego.
 3. Jedną ręką mocno przytrzymać urządzenie wprowadzające za jego podstawę, a drugą ręką do oporu odciągnąć element naciągający (część szara).
 4. Trzymając urządzenie wprowadzające za element naciągający, umieścić je w uprzednio odpowiednio przygotowanym miejscu założenia wkłucia. Aktywować urządzenie wprowadzające poprzez przesunięcie przełącznika mechanizmu zabezpieczającego do pozycji aktywacja. Nacisnąć przycisk zwalniający w celu wprowadzenia kaniuli pod skórę. Następnie odsunąć urządzenie wprowadzające od miejsca założenia wkłucia.
 5. Sprawdzić, czy plaster samoprzylepny jest odpowiednio umiejscowiony, a następnie mocno i dokładnie przycisnąć go do skóry w celu upewnienia się, że zestaw infuzyjny jest umieszczony w sposób prawidłowy i stabilny.
 6. Uważać, aby plaster samoprzylepny mocno przylegał do skóry i nie ulegał przemieszczeniom. Ostrożnie nacisnąć zatrzaski boczne niebieskiej nasadki ochronnej, a następnie zdjąć ją z obudowy kaniuli.
 7. W celu wyjęcia igły wprowadzającej należy mocno przytrzymać obudowę kaniuli w miejscu założenia wkłucia. Umieścić jeden palec na wierzchniej części obudowy kaniuli, a następnie usunąć igłę wprowadzającą poprzez jej wyjęcie w linii pionowej. Igłę wprowadzającą oraz zużyty zestaw infuzyjny usunąć w sposób zgodny z wymogami obowiązujących przepisów.
 8. Podłączyć wypełnione* dreny do nowo założonej kaniuli. Podłączeniu musi towarzyszyć słyszalne kliknięcie. Napełnić pustą przestrzeń kaniuli 1.o jednostką insuliny U-100 w bolusieWłączyć pompę insulinową.

 

*Wypełnianie drenów: mocno przykręcić złącze typu Luer-Lock do adaptera pompy insulinowej. Wypełnić zestaw infuzyjny Accu-Chek FlexLink zgodnie z instrukcją użytkowania załączoną przez wytwórcę pompy insulinowej aż do momentu pojawienia się kropli insuliny na końcu igły. Nie dopuścić do obecności pęcherzyków powietrza ani w pojemniku na insulinę, ani w drenach.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się ze Schematami użytkowania zestawu infuzyjnego Accu-Chek FlexLink oraz automatycznego urządzenia wprowadzającego Accu-Chek LinkAssist.