Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Często zadawane pytania

Pytania ogólne

Gdy urządzenie jest włączone, informacja o numerze jego wersji dostępna jest w lewym górnym rogu ekranu. 

 
Urządzenie do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix sygnalizuje wystąpienie potencjalnych błędów podczas jego użytkowania lub transferu danych poprzez miganie jego środkowej części.
Zalecane postępowanie:
 • W pasku nawigacyjnym przeglądarki kliknąć przycisk Odczytaj urządzenie. Środkowa część wyświetlacza powinna teraz migać z mniejszą częstotliwością, co oznacza, że następuje aktywne wyszukiwanie urządzenia odbiorczego i że urządzenie do odczytu danych jest gotowe do przesyłu informacji.   
 • Jeśli nadal pojawia się sygnał błędu, odłączyć urządzenie do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix, a następnie ponownie je podłączyć. Należy zignorować wszelkie informacje o błędzie dotyczące usunięcia nośnika przekazu danych wygenerowane przez system Windows.
Podjąć próbę ponownego transferu danych. Jeśli sygnał błędu jest nadal obecny, należy sprawdzić, czy: 
 1. glukometr lub pompa insulinowa są odpowiednio przygotowane do przesyłu danych;
 2. nic nie zaburza sygnału pomiędzy portem IR a  urządzeniem do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix;
 3. występują jakiekolwiek zakłócenia powodowane jasnym światłem lub światłem słonecznym.
W przypadku powiadomień o błędzie związanym z transferem danych często problem polega na zakłóceniu przesyłu danych albo na nieprawidłowym działaniu glukometru lub pompy insulinowej.

Możliwe jest przeglądanie wyników w komputerze oraz przesyłanie raportów drogą e-mailową, nie istnieje jednak możliwość przechowywania odczytów i przetwarzania pobranych danych.

Istnieje możliwość jednoczesnego połączenia danych uzyskanych maksymalnie z trzech glukometrów oraz przedstawiania tych informacji w przejrzysty sposób na jednym wykresie.

Urządzenie do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix wykorzystuje technikę podczerwieni do transferu danych z glukometru lub pompy insulinowej, umiejscowionych przed urządzeniem do odczytu danych. Zapewnia to szybką i wygodną obsługę urządzenia.   

Urządzenie do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix należy podłączyć do portu USB komputera. Wystarczy podłączyć urządzenie do komputera i pobierać dane.

Urządzenie do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix gromadzi dane z glukometru dotyczące poziomu glukozy oraz informacje z pompy insulinowej dotyczące dawkowania insuliny. Zebranie wszystkich tych informacji w jednym miejscu umożliwia monitorowanie postępów terapeutycznych.   

Jeśli urządzenie do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix nie jest widoczne w komputerze jako dysk, należy:

 1. upewnić się, że włączone jest niebieskie światło LED w przedniej części urządzenia;
 2. sprawdzić, czy komputer oraz system operacyjny mają parametry sprzętowe wymagane przez system urządzenia do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix;
 3. upewnić się, że łącze USB jest prawidłowo podłączone do odpowiedniego portu USB komputera.
 4. Jeśli urządzenie do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix nadal nie jest rozpoznawane przez komputer, należy podłączyć je do innego portuUSB.

W przypadku gdy urządzenie do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix nie przesyła danych, a zalecane powyżej postępowanie nie rozwiązało problemu, należy spróbować podłączyć urządzenie do innego komputera (jeśli to tylko możliwe). Jeżeli i to nie przyniesie skutku, może to oznaczać, że urządzenie jest uszkodzone; podobnie w przypadku gdy sygnał błędu miga pośrodku wyświetlacza i nie jest on związany z przesyłem danych. W tej sytuacji należy skontaktować się z Roche Diabetes Care.    

Nie. Urządzenie do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix współpracuje z systemami opracyjnymi Windows® 2000, Windows XP, Windows Vista® lub Windows 7 lub 8.  

Urządzenie do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix współpracuje z glukometrami i pompami insulinowymi Accu-Chek, które są wyposażone w opcję transmisji danych w podczerwieni (IR).

Istnieje możliwość wydrukowania raportów zawierających wszystkie wymagane przez lekarza informacje. Można również dostosować ustawienia urządzenia do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix do indywidualnych potrzeb poprzez zdefiniowanie celów terapeutycznych, ram czasowych osiągania zamierzonych celów terapeutycznych oraz preferencji dotyczących wyświetlania i podsumowania raportów w celu uzyskania starannie dobranych i precyzyjnych informacji. 

Nie ma potrzeby wgrywania jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania. Wystarczy podłączyć urządzenie do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix do portu USB komputera i rozpocząć transfer danych. 

Obejrzyj wszystkie pytania
Still can't find what you need?

Zapraszamy do przesłania opinii!

Idź

System Accu-Chek Smart Pix

Opis produktu

System Accu-Chek Smart Pix składa się z:

1. Urządzenia Accu-Chek Smart Pix

2. Bezpłatnego oprogramowania Accu-Chek Smart Pix Software 

 

Urządzenie Accu-Chek Smart Pix wyposażone jest w port podczerwieni do prostego, automatycznego przesyłania danych pochodzących maksymalnie z pięciu produktów Accu-Chek do komputera. 

Przesyłane dane analizowane są przez oprogramowanie Accu-Chek Smart Pix Software. 

 

Pobierz instrukcję obsługi

POBIERANIE DANYCH

Maksymalnie pięciu produktów Accu-Chek (glukometrów i pompy insulinowej).

BADANIE

Poziom glukozy; ilość insuliny.

JĘZYKI

37

SYSTEM OPERACYJNY

Windows (patrz: Tabela)

Zalety i funkcjonalność urządzenia do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix
 • Wystarczy podłączyć czytnik danych do komputera i umieścić glukometr lub pompę Accu-Chek przed czytnikiem, aby rozpocząć automatyczną transmisję danych.
 • Zapewnia dostęp do zintegrowanych danych z glukometrów Accu-Chek oraz pompy insulinowej Accu-Chek w zaledwie kilka sekund.
Dodatkowa specyfikacja
Kompatybilność:

Z glukometrami oraz pompami insulinowymi Accu-Chek.

Platforma:

Komputer PC.

System operacyjny:

Windows® 2000, Windows XP, Windows Vista®, Windows 7 (32-/64-bitowy), Windows 8 lub wyższy.

Przeglądarka internetowa:

Internet Explorer® 5 lub wyższa, Firefox®, Chrome®.

Kabel do transferu danych:

USB

Połączenie z glukometrem i pompą insulinową:

Port podczerwieni (IR).

Języki:

37

Instrukcja użytkowania urządzenia do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix

Użytkowanie urządzenia do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix jest bardzo proste.

 1. Podłącz czytnik danych do portu USB komputera.
 2. Uruchom oprogramowanie Accu-Chek Smart Pix Software. 
 3. Umieść glukometr lub pompę insulinową naprzeciw portu podczerwieni (w odległości ok. 10 cm od urządzenia). Włącz w glukometrze lub pompie opcję transmisji danych. Na przykład:

Glukometr Accu-Chek Performa/ Performa Nano: Przy wyłączonym glukometrze przyciśnij i przytrzymaj jednocześnie oba przyciski strzałek aż do momentu, gdy dwie strzałki na wyświetlaczu zaczną naprzemiennie migać.

Glukometr Accu-Chek Active (z portem USB): Wtyczkę mikro USB włóż w gniazdo USB glukometru, drugi koniec kablawtyczką USB należy włożyć w złączę USB komputera. Do transmisji danych nie jest wymagane urządzenie Accu-Chek Smart Pix. 

Glukometr Accu-Chek Active (z portem podczerwieni): Przy wyłączonym glukometrze przyciśnij i przytrzymaj przycisk M, aż do momentu, gdy na wyświetlaczu zacznie migać napis PC. 

 1. Odczytaj urządzenie  przekaz danych następuje automatycznie do oprogramowania Accu-Chek Smart Pix Software. Raport można przejrzeć, zapisać (w formacie pdf), wysłać (w wiadomości e-mail) i wydrukować.

 

Oprogramowanie Accu-Chek Smart Pix Software 

 • Oprogramowanie służy do analizowania danych przesyłanych z produktów Accu-Chek. Dane przedstawiane są za pomocą przejrzystych, czytelnych wykresów, tabel oraz licznych statystyk dostarczających informacji dotyczących wybranych okresów. Dzięki temu możliwa jest interpretacja trendów zmian stężenia glukozy oraz insuliny i co za tym idzie, wskazywanie rozwiązań pomagających w poprawie kontroli glikemii. 
 • Istnieje możliwość zapisywania, drukowania lub przesyłania raportów za pomocą poczty elektronicznej, tak aby lekarz zawsze dysponował aktualnymi wynikami swoich pacjentów. 
 • Można dostosować ustawienia oprogramowania Accu-Chek Smart Pix Software do indywidualnych potrzeb poprzez zdefiniowanie parametrów, takich jak język, wyznaczone cele terapeutyczne (zakresy docelowe), opcje podsumowania i wyświetlania raportów.