Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

System Accu-Chek Smart Pix

Opis produktu

System Accu-Chek Smart Pix składa się z:

1. Urządzenia Accu-Chek Smart Pix

2. Bezpłatnego oprogramowania Accu-Chek Smart Pix Software 

 

Urządzenie Accu-Chek Smart Pix wyposażone jest w port podczerwieni do prostego, automatycznego przesyłania danych pochodzących maksymalnie z pięciu produktów Accu-Chek do komputera. 

Przesyłane dane analizowane są przez oprogramowanie Accu-Chek Smart Pix Software. 

 

Pobierz instrukcję obsługi

POBIERANIE DANYCH

Maksymalnie pięciu produktów Accu-Chek (glukometrów i pompy insulinowej).

BADANIE

Poziom glukozy; ilość insuliny.

JĘZYKI

37

SYSTEM OPERACYJNY

Windows (patrz: Tabela)

Zalety i funkcjonalność urządzenia do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix
  • Wystarczy podłączyć czytnik danych do komputera i umieścić glukometr lub pompę Accu-Chek przed czytnikiem, aby rozpocząć automatyczną transmisję danych.
  • Zapewnia dostęp do zintegrowanych danych z glukometrów Accu-Chek oraz pompy insulinowej Accu-Chek w zaledwie kilka sekund.
Dodatkowa specyfikacja
Kompatybilność:

Z glukometrami oraz pompami insulinowymi Accu-Chek.

Platforma:

Komputer PC.

System operacyjny:

Windows® 2000, Windows XP, Windows Vista®, Windows 7 (32-/64-bitowy), Windows 8 lub wyższy.

Przeglądarka internetowa:

Internet Explorer® 5 lub wyższa, Firefox®, Chrome®.

Kabel do transferu danych:

USB

Połączenie z glukometrem i pompą insulinową:

Port podczerwieni (IR).

Języki:

37

Instrukcja użytkowania urządzenia do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix

Użytkowanie urządzenia do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix jest bardzo proste.

  1. Podłącz czytnik danych do portu USB komputera.
  2. Uruchom oprogramowanie Accu-Chek Smart Pix Software. 
  3. Umieść glukometr lub pompę insulinową naprzeciw portu podczerwieni (w odległości ok. 10 cm od urządzenia). Włącz w glukometrze lub pompie opcję transmisji danych. Na przykład:

Glukometr Accu-Chek Performa/ Performa Nano: Przy wyłączonym glukometrze przyciśnij i przytrzymaj jednocześnie oba przyciski strzałek aż do momentu, gdy dwie strzałki na wyświetlaczu zaczną naprzemiennie migać.

Glukometr Accu-Chek Active (z portem USB): Wtyczkę mikro USB włóż w gniazdo USB glukometru, drugi koniec kablawtyczką USB należy włożyć w złączę USB komputera. Do transmisji danych nie jest wymagane urządzenie Accu-Chek Smart Pix. 

Glukometr Accu-Chek Active (z portem podczerwieni): Przy wyłączonym glukometrze przyciśnij i przytrzymaj przycisk M, aż do momentu, gdy na wyświetlaczu zacznie migać napis PC. 

  1. Odczytaj urządzenie  przekaz danych następuje automatycznie do oprogramowania Accu-Chek Smart Pix Software. Raport można przejrzeć, zapisać (w formacie pdf), wysłać (w wiadomości e-mail) i wydrukować.

 

Oprogramowanie Accu-Chek Smart Pix Software 

  • Oprogramowanie służy do analizowania danych przesyłanych z produktów Accu-Chek. Dane przedstawiane są za pomocą przejrzystych, czytelnych wykresów, tabel oraz licznych statystyk dostarczających informacji dotyczących wybranych okresów. Dzięki temu możliwa jest interpretacja trendów zmian stężenia glukozy oraz insuliny i co za tym idzie, wskazywanie rozwiązań pomagających w poprawie kontroli glikemii. 
  • Istnieje możliwość zapisywania, drukowania lub przesyłania raportów za pomocą poczty elektronicznej, tak aby lekarz zawsze dysponował aktualnymi wynikami swoich pacjentów. 
  • Można dostosować ustawienia oprogramowania Accu-Chek Smart Pix Software do indywidualnych potrzeb poprzez zdefiniowanie parametrów, takich jak język, wyznaczone cele terapeutyczne (zakresy docelowe), opcje podsumowania i wyświetlania raportów.