Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Dowiedz się więcej o Eversense


Jak skorzystać z promocji? 

1. Wypełnij formularz. 

2. Ureguluj płatność łącznie 7500 brutto*** według harmonogramu zawartego w regulaminie.

3. Nasz opiekun skontaktuje się z Tobą w celu umówienia terminu spotkania. 

 

Wypełnij formularz

Promocja trwa od 6.12.2018-24.12.2018 

Dane dostawy inne niż dane do faktury:

REGULAMIN 

* Podanie danych osobowych jest obligatoryjne. Obowiązkowe jest także oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach realizacji zamówienia.

**Szczegóły zasad korzystania z promocji określa Regulamin Promocji

*** Oferta dotyczy zakupu jednego transmitera i jednego sensora 180 dni.

Na niniejszej stronie internetowej adresowanej do szerokiego grona odbiorców podano informacje o produktach. Informacje te mogą być niemożliwe do uzyskania w inny sposób; mogą też nie dotyczyć niektórych krajów. Zaznacza się, że firma Roche nie bierze odpowiedzialności za korzystanie z informacji niezgodnych z procedurami i przepisami prawnymi oraz z zasadami rejestracji lub użytkowania obowiązującymi w kraju zamieszkania użytkownika danego produktu.

**** Administratorem Państwa danych osobowych jest Roche Diabetes Care Polska sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione w Informacjach o prywatności i polityki dotycząca plików Cookie. W każdym momencie może odwołać Pan/Pani swoje zgody, co nie będzie miało jednak wpływu na legalność przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.