Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Często zadawane pytania

Pytania ogólne

Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie E4: ZATKANIE, wówczas natychmiast sprawdź swój poziom glukozy we krwi oraz ponownie po około 2 godzinach, ponieważ podawanie insuliny zostało przerwane. Jeżeli poziom glukozy we krwi jest wysoki, podejmij stosowne działania, zgodnie z zaleceniami lekarza lub personelu medycznego.

Insulina nie została podana. Przyczyną może być:

 • Zatkanie zestawu infuzyjnego,
 • Uszkodzenie ampułki,
 • Zabrudzenie lub uszkodzenie trzonu tłokowego.

 

W przypadku pojawienia się komunikatu o błędzie E4: ZATKANIE (zablokowanie), wykonaj następujące czynności:

 • Naciśnij przycisk Zatwierdzania dwukrotnie, aby wyłączyć i potwierdzić komunikat o błędzie.
 • Odłącz lub wyjmij zestaw infuzyjny z miejsca wkłucia.
 • Wymień oraz napełnij zestaw infuzyjny.
 • Przełącz pompę do trybu RUN.

 

Czasami zdarza się, że przyczyną zatkania jest sama ampułka. W przypadku pojawienia się Komunikatu o błędzie E4: ZATKANIE, wymień ampułkę na nową. Wykonaj następujące czynności:

 • Naciśnij przycisk Zatwierdzania dwukrotnie, aby wyłączyć i potwierdzić komunikat o błędzie.
 • Odłącz lub wyjmij zestaw infuzyjny z miejsca wkłucia.
 • Wymień ampułkę i napełnij zestaw infuzyjny.
 • Podłącz ponownie do miejsca wkłucia zestaw infuzyjny lub załóż nowy.
 • Przełącz pompę do trybu RUN.

 

Jeżeli ponownie pojawi się komunikat o błędzie E4: ZATKANIE, należy napełnić zestaw infuzyjny bez nowej ampułki. Wykonaj następujące czynności:

 • Naciśnij przycisk Zatwierdzania dwukrotnie, aby wyłączyć i potwierdzić komunikat o błędzie.
 • Odłącz lub wyjmij zestaw infuzyjny z miejsca wkłucia.
 • Wyjmij z pompy ampułkę, adapter i zestaw infuzyjny.
 • Uruchom funkcję NAPEŁNIANIA ZESTAWU INFUZYJNEGO bez ampułki, adaptera i zestawu infuzyjnego.
 • Ustaw trzon tłokowy w pozycji wyjściowej.
 • Włóż nową ampułkę z podłączonym adapterem i zestawem infuzyjnym.
 • Napełnij zestaw infuzyjny.
 • Podłącz ponownie do miejsca wkłucia zestaw infuzyjny lub założyć nowy.
 • Przełącz pompę do trybu RUN.

 

Jeżeli komunikat o błędzie E4: ZATKANIE nadal się pojawia, należy zastosować alternatywny plan terapii uzgodniony z lekarzem lub personelem medycznym. W celu uzyskania pomocy, skontaktuj się z naszym przedstawicielem regionalnym.

Błąd E10: BŁĄD AMPUŁKI informuje, że operacja wymiany ampułki nie została prawidłowo wykonana. Wówczas:

 • Naciśnij przycisk Zatwierdzania dwukrotnie, aby wyciszyć i potwierdzić komunikat o błędzie.
 • Odłącz lub wyjmij zestaw infuzyjny z miejsca wkłucia.
 • Wyjmij ampułkę.
 • Włóż ampułkę ponownie. 
 • Napełnij zestaw infuzyjny.
 • Podłącz ponownie zestaw infuzyjny do miejsca wkłucia.
 • Przełącz pompę do trybu RUN.

Jeżeli komunikat o błędzie E10: BŁĄD AMPUŁKI pojawi się podczas powracania trzonu tłokowego do pozycji wyjściowej, należy włożyć do pompy nową baterię i powtórzyć procedurę. 

Błąd E7: Błąd elektron. (elektroniczny)

Jeżeli w trakcie rutynowej, automatycznej kontroli systemu wykryty został błąd elektroniczny E7 i podawanie insuliny zostało przerwane, wyjmij baterię. Błędu tego nie można wyłączyć i potwierdzić naciskając przycisk Zatwierdzania. Następnie:

 • Odłącz lub wyjmij zestaw infuzyjny z miejsca wkłucia.
 • Włóż ponownie baterię do pompy.
 • Napełnij zestaw infuzyjny.
 • Podłącz ponownie zestaw infuzyjny do miejsca wkłucia.
 • Przełącz pompę do trybu RUN.

Po pojawieniu się komunikatu o błędzie E7: BŁĄD ELEKTRON zawsze należy sprawdzić prawidłowość ustawień pompy, jak np. profil dawek podstawowych, czas i datę. Jeżeli komunikat o błędzie E7: BŁĄD ELEKTRON nadal się pojawia, należy skontaktować się z naszym przedstawicielem regionalnym w celu uzyskania pomocy. Zastosuj alternatywny plan terapii uzgodniony z lekarzem lub personelem medycznym.

Błąd E6: Błąd mechaniczny

Jeżeli w trakcie rutynowej, automatycznej kontroli systemu wykryty został błąd mechaniczny E6 i podawanie insuliny zostało przerwane:

 • Naciśnij przycisk Zatwierdzania dwukrotnie, aby wyciszyć i potwierdzić komunikat o błędzie.
 • Odłącz lub wyjmij zestaw infuzyjny z miejsca wkłucia.
 • Wyjmij z pompy ampułkę, adapter, zestaw infuzyjny i baterię. Włóż nową baterię.
 • Trzon tłokowy musi koniecznie wrócić do pozycji wyjściowej. Włóż nową ampułkę i zestaw infuzyjny. Napełnij zestaw infuzyjny. 
 • Podłącz ponownie zestaw infuzyjny do miejsca wkłucia.
 • Przełącz pompę do trybu RUN.

Jeżeli komunikat o błędzie E-6: BŁĄD MECHANICZNY powtórzy się, należy zastosować alternatywny plan terapii uzgodniony z lekarzem lub personelem medycznym.

W celu zapewnienia prawidłowego działania pompy insulinowej Accu-Chek Spirit Combo:

 1. Używaj baterię typu AA 1,5V: alkaliczną LR6 lub litową FR6 albo akumulator NiMH typ AA 1,2V HR6
 2. Regularnie wymieniaj akcesoria:
 • ampułkę: używaj tylko jeden raz
 • adapter: przynajmniej raz na 2 miesiące,
 • pokrywę baterii: przynajmniej raz na 2 miesiące.

Istnieje szereg sposobów komunikowania się z innymi użytkownikami pomp insulinowych. Należy zapytać pracowników zespołu medycznego o grupy wsparcia dla użytkowników pomp insulinowych, których uczestnicy mogą wymieniać się doświadczeniami na temat insulinoterapii.  Ponadto także internet jest cennym źródłem kontaktów z innymi użytkownikami pomp insulinowych.

Zależy to od trzech elementów:

 • stopnia zrozumienia zagadnień dotyczących leczenia i kontrolowania cukrzycy;
 • wiedzy na temat insulinoterapii z zastosowaniem pompy insulinowej;
 • opanowania zasad użytkowania pompy insulinowej.

Zrozumienie zagadnień dotyczących leczenia i kontrolowania cukrzycy obejmuje podstawowe zasady prawidłowego żywienia, regularnej aktywnosci fizycznej oraz postępowania leczniczego. Pacjenci z doświadczeniami w zakresie cukrzycy zapewne dobrze znają te zasady, zaś osoby z nowo rozpoznaną cukrzycą mogą się

z nimi zapoznać, uczestnicząc w lokalnych pacjenckich programach edukacyjnych –

należy poprosić lekarza o informacje na temat lokalnych spotkań grup pacjenckich.

Wiedzę na temat insulinoterapii z zastosowaniem pompy insulunowej można pogłębić w trakcie sesji szkoleniowej z udziałem osób specjalizujących się w edukacji cukrzycowej oraz w ramach ustalania planu terapeutycznego dostosowanego do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Nauka użytkowania pompy insulinowej obejmuje wiedzę teoretyczną oraz szkolenie praktyczne. Roche Diabetes Care oferuje kompleksowy program szkoleniowy online lub za pośrednictwem tradycyjnej metody podręcznikowej z udziałem przypisanego certyfikowanego trenera. Szkolenie składa się z indywidualnych modułów szkoleniowych, z którymi użytkownik winiem zapoznać się w dogodnym dla siebie czasie. Ponadto do każdego produktu dołączona jest Instrukcja użytkowania oraz Podręcznik użytkowania.

Żywotność baterii zależy od intensywności użytkowania pompy insulinowej Accu-Chek Spirit Combo, w tym codziennego zapotrzebowania na insulinę, częstości podań oraz podświetlania wyświetlacza.

Na przykład

W przypadku typowego użytkowania obejmującego 50 jedn. insuliny U-100 na dobę w normalnej temperaturze roboczej (23±2°C) żywotność baterii wynosi około:

 • Alkaliczna – 70 dni z wyłączonym połączeniem Bluetooth® i 30 dni z włączonym połączeniem Bluetooth®.
 • Litowa – 200 dni z wyłączonym połączeniem Bluetooth® i 80 dni z włączonym połączeniem Bluetooth®.
 • NiMH – 100 dni z wyłączonym połączeniem Bluetooth® i 40 dni z włączonym połączeniem Bluetooth®.

Pompa insulinowa Accu-Chek Spirit Combo jest w pełni funkcjonalna niezależnie od glukometru i może być obsługiwana ręcznie.

Tak. Zgubione urządzenie można zastąpić nowym glukometrem Accu-Chek Performa Combo i używać go z pompą insulinową.

Pompa insulinowa Accu-Chek Spirit Combo współpracuje wyłącznie z glukometrem Accu-Chek Performa Combo.

Około 2 metrów. W przypadku gdy pompa rozpoczęła dostarczanie bolusa, a następnie została umieszczona poza zasięgiem komunikacji, cała dawka insuliny w bolusie zostanie podana.

Obejrzyj wszystkie pytania
Still can't find what you need?

Zapraszamy do przesłania opinii!

Idź

Accu-Chek Combo

Opis produktu

 • Niewidoczna, zdalnie kontrolowana pompa insulinowa Accu-Chek Spirit Combo. Umieszczona rano pod ubraniem, pozostaje tam, aż do wieczora.
 • Dwustronna komunikacja za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth® pomiędzy pompą insulinową, a glukometrem.
 • Glukometr Accu-Chek Performa Combo zapewnia zdalną kontrolę w zakresie działania pompy insulinowej, umożliwia szybkie i dyskretne podanie bolusa, a także gwarantuje dostęp do pełnego obrazu w zakresie statusu i aktywności pompy – całkowita kontrola za pomocą urządzenia mieszczącego się w jednej dłoni. Bez potrzeby dostępu do pompy insulinowej.
Pobierz instrukcję obsługi

POŁĄCZENIE ZA POMOCĄ TECHNOLOGII

BEZPRZEWODOWEJ Bluetooth®.

GLUKOMETR

Accu-Chek Performa Combo.

WYŚWIETLACZ

Kolorowy wyświetlacz glukometru Pokazuje ekran pompy.

TESTY PASKOWE

Accu-Chek Performa.

POMPA INSULINOWA

Accu-Chek Spirit Combo.

POJEMNOŚĆ KARTRIDŻA

3.15 ml jednostek insuliny U-100.

Zalety i funkcjonalność

Szybkie wykrywanie zatoru w cewniku.

 • Powiadomienie o identyfikacji zatoru w cewniku przez szybki system wykrywający - już średnio po okresie 0,7 godz. przy średniej dawce podstawowej wynoszącej 0,1 jedn./godz.   

Zindywidualizowane menu

 • Szereg opcji menu – standardowe, zaawansowane oraz spersonalizowane – umożliwiają zapoznanie się krok po kroku z użytkowaniem pompy insulinowej Accu-Chek Spirit Combo oraz z możliwościami dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Duży kartridż z insuliną – ogromna wygoda użytkowania.

 • Poręczny, łatwy do napełniania kartridż o objętości 3.15 ml jednostek insuliny U-100.

Dodatkowe funkcje gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania.

 • Dźwiękowe i/lub wibracyjne przypomnienia, ostrzeżenia i alerty – zapewniające spokój użytkownika.
 • Automatyczny system sprawdzania statusu - co trzy minuty oraz każdorazowo przed podaniem bolusa.
 • Zintegrowana opcja blokady klawiszy.
 • Dyskrecja – dzięki dwustronnej komunikacji za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth® pomiędzy pompą insulinową a glukometrem.  
 • Precyzyjnie programowany bolus – dzięki wbudowanemu kalkulatorowi bolusa – umożliwiający szybkie podanie bolusa w trzech prostych krokach.
 • Dokładne pomiary, powiadomienia, blokada klawiszy oraz wykrywanie zatoru w cewniku zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa.
 • Czytelne i przejrzyste raporty – dzięki zintegrowanemu systemowi informacji zawartych w dzienniku urządzenia oraz nowoczesnym narzędziom do analizy danych.
 • Zaawansowany system zarządzania cukrzycą z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie współpracującego oprogramowania.

 

Dodatkowa specyfikacja
Wyświetlacz:

Kolorowy; wyświetla kalkulacje bolusa, odczyty stężenia glukozy we krwi, zapisy dziennika oraz przegląd danych z ekranu pompy insulinowej.

Objętość próbki krwi:

0,5 ml.

Zasilanie:

Trzy baterie alkaliczne AAA

Pojemność pamięci:

1000 zapisów w dzienniku.

Wymiary:

94 x 55 x 25 mm

Masa:

Około 100 g z bateriami

Przekaz danych:

Za pomocą portu podczerwieni (IR).

Zasada pomiaru:

Pomiar elektrochemiczny

Wartości średnie:

Z ostatnich 7, 14, 30, 60 i 90 dni.

Zarządzanie danymi:

Zapisy dziennika, wykresy trendów, raporty opisujące stopień zrealizowania celów terapeutycznych, wykresy pokazujące wyniki dla standardowego dnia lub tygodnia.

Dodatkowe funkcje:

Glukometr włącza się automatycznie po włożeniu do niego testu paskowego i automatycznie wyłącza się po dwóch minutach, jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA

Bluetooth®

POJEMNOŚĆ KARTRIDŻA

3.15 ml jednostek insuliny U-100.

Zalety i funkcjonalność

Pompa insulinowa Accu-Chek Spirit Combo

 • Elastyczne dostosowywanie dawki podstawowej od 0,5 jedn./godz. ze skokiem o 0,1 jednostki – dla osób wymagających niewielkiej dawki podstawowej.
 •  Tymczasowa dawka podstawowa umożliwia szybkie dostosowanie dawki podstawowej do zmieniających się warunków (chorobaaktywność fizycznasytuacje stresoweokres przedmenstruacyjny itp.).
 •  Jeśli zachodzi taka potrzebapompa insulinowa może działać niezależnie od glukometru.
 •  Kartridż o pojemności 3.15 ml jednostek insuliny U-100 zapewnia wygodę użytkowania w przypadku zmiany zapotrzebowania na insulinę w ciągu dnia.
Dodatkowa specyfikacja
Dawka podstawowa:

Od 0,05 do 25 jedn./godz.; 24-godz. dawkę podstawową można dostosować w przyrostach 0,01 (do 1,00 jedn./godz.), 0,05 (do 10,0 jedn./godz.) i 0,1 (do 25,0 jedn./godz.).

Tymczasowa dawka podstawowa:

Możliwość dostosowania o 10-proc. przyrosty oraz 15-minutowe odstępy do 24 godzin.

Maksymalna dawka pojedynczego bolusa:

50 jednostek.

Rodzaj bolusa:

Szybki, standardowy, przedłużony oraz wielofalowy (możliwość dostosowania czasu trwania bolusa przedłużonego i wielofalowego w odstępach od 15 minut do 12 godzin).

Objętość kartridża:

3.15 ml jednostek insuliny U-100.

Zestaw infuzyjny:

Oferta zestawów Accu-Chek ze złączką typu Luer.

Stopień wodoodporności:

IPX8 – w przypadku krótkotrwałego przypadkowego kontaktu z wodą.

Funkcje bezpieczeństwa:

Alarmy blokady, powiadomienie o niskim poziomie insuliny w kartridżu, komunikaty o pozanormatywnych wynikach pomiarów oraz informacja o słabej baterii glukometru i pompy insulinowej obejmująca sygnał dźwiękowy, powiadomienie na wyświetlaczu oraz wibracje.

Podwójny mikroprocesor: w przypadku wystąpienia usterki lub błędu w obrębie jednego procesora zostaną one wykryte przez drugi. Zasilanie zostaje natychmiast wyłączone, a na wyświetlaczu pompy i glukometru pojawia się komunikat o błędzie.

Blokada klawiszy uniemożliwia przypadkowe włączenie funkcji glukometru.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, pompa insulinowa może działać niezależnie od glukometru.

Wymiary:

83 x 56 x 21 mm.

Masa:

Około 110 g z baterią, pompą z pełnym kartridżem i z zestawem infuzyjnym.

Zasilanie:

Bateria alkaliczna 1,5 V LR6 (AA) lub bateria litowa 1,5 V FR6 (AA).

TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA

Bluetooth®

WYŚWIETLACZ

Kolorowy (glukometr); Wyświetla kalkulacje bolusa, odczyty stężenia glukozy we krwi, zapisy dziennika oraz przegląd danych z ekranu pompy insulinowej.

TESTY PASKOWE

Accu-Chek Performa.

Zalety i funkcjonalność

Glukometr

 • Dokładny pomiar w ciagu kilku sekund zapewnia wygodę użytkowania.
 • Zintegrowany system zarzadzania danymi.
 • Przypomnienia o przed- i poposiłkowym pomiarze glikemii.

Zdalna kontrola

 • Pełna kontrola pompy insulinowej Accu-Chek Spirit Combo zapewnia całkowitą dyskrecję użytkowania.
 • Technologia bezprzewodowa Bluetooth® – bezpieczeństwo + wiarygodność + niewidoczność = pełna dyskrecja uzżytkowania.

Kalkulator bolusa

 • Kalkulator bolusa umożliwia ustalenie dawki insuliny w trzech prostych krokach – redukcja ryzyka wystąpienia hipoglikemii.
 • Możliwość pełnego dostoswania do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Dodatkowa specyfikacja
Wyświetlacz:

Kolorowy; wyświetla kalkulacje bolusa, odczyty stężenia glukozy we krwi, zapisy dziennika oraz przegląd danych z ekranu pompy insulinowej.

Objętość próbki:

0,5 ml.

Zasilanie:

Trzy baterie alkaliczne (AAA).

Pojemność pamięci:

1000 zapisów w dzienniku.

Wymiary:

94 x 55 x 25 mm.

Masa:

Około 100g z baterią.

Przekaz danych:

Za pomocą portu podczerwieni (IR).

Zasada pomiaru:

Pomiar elektrochemiczny.

Wartości średnie:

Z ostatnich 7, 14, 30, 60 i 90 dni.

Zarządzanie danymi:

Zapisy dziennika, wykresy trendów, raporty opisujące stopień zrealizowania celów terapeutycznych, wykresy pokazujące wyniki dla standardowego dnia lub tygodnia.

Dodatkowe funkcje:

Glukometr włącza się automatycznie po włożeniu do niego testu paskowego i automatycznie wyłącza się po dwóch minutach, jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

POBIERANIE DANYCH

z glukometru; z pompy insulinowej.

MONITOROWANIE

poziomu glukozy we krwi; danych dotyczących użycia insuliny; spożywanych węglowodanów; danych dotyczących przyjmowanych leków.

JĘZYK

niemiecki, angielski (wymienić odpowiednie : angielski, chiński uproszczony, duński, holenderski, francuski, niemiecki, włoski, koreański, norweski, polski, portugalski, hiszpański, szwedzki, turecki).

SYSTEM OPERACYJNY

Windows (patrz: Tabela).

Zalety i funkcjonalność
 • Szybki transfer danych z glukometru lub pompy insulinowej Accu-Chek za pomocą jednego kliknięcia – oszczędność czasuredukcja ryzyka błedów związanych z ręcznym wprowadzaniem danych oraz ułatwienie zrozumienia zgromadzonych informacji.
 • Śledzenie istotnych informacji dotyczących zdrowia, w tym oprócz glikemiitakże stężenia hemoglobiny glikowanej HbA1cciśnienia krwipoziomu cholesterolumasy ciała oraz podaży insuliny.
 • Dane przedstawione za pomocą wykresówgrafów lub raportów – wyraźnie pokazują, jak duży wpływ na stężenie glukozy we krwi mają przyjmowane lekidieta oraz poziom aktywności fizycznej.
 • Możliwość dostosowania ustawień do indywidualnych celów terapeutycznych użytkownika.
 • Opcja drukowania raportów lub przesyłania ich do lekarza e-mailem albo faksem.  
 • Łatwa rozpoczęcie użytkowania dzięki kreatorowi konfiguracji (setup wizard).
Dodatkowa specyfikacja
Kompatybilność:

Glukometry i pompy insulinowe Accu-Chek.

Platforma i procesor:

Komputer PC kompatybilny z IBM® i Intel® z procesorem Pentium® III 600 MHz lub szybszym (32-bitowym).

System operacyjny:

Windows® 7, 8 lub 8.1, Windows Vista®, Windows XP wersja Service Pack 3, Windows Server® 2008 R2, Windows Server 2008 lub Windows Server 2003, lub wyższy.

Pamięć:

256 MB RAM;

600 MB wolnego miejsca na twardym dysku.

Kabel do transferu danych:

USB

Połączenie z glukometrem i pompą insulinową:

Okno podczerwieni (IR) lub kabel USB (szczegóły: Podręcznik użytkownika).

Języki:

Angielski, chiński uproszczony, duński, holenderski, francuski, niemiecki, włoski, koreański, norweski, polski, portugalski, hiszpański, szwedzki, turecki.