Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Często zadawane pytania

Pytania ogólne

Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie E4: ZATKANIE, wówczas natychmiast sprawdź swój poziom glukozy we krwi oraz ponownie po około 2 godzinach, ponieważ podawanie insuliny zostało przerwane. Jeżeli poziom glukozy we krwi jest wysoki, podejmij stosowne działania, zgodnie z zaleceniami lekarza lub personelu medycznego.

Insulina nie została podana. Przyczyną może być:

 • Zatkanie zestawu infuzyjnego,
 • Uszkodzenie ampułki,
 • Zabrudzenie lub uszkodzenie trzonu tłokowego.

 

W przypadku pojawienia się komunikatu o błędzie E4: ZATKANIE (zablokowanie), wykonaj następujące czynności:

 • Naciśnij przycisk Zatwierdzania dwukrotnie, aby wyłączyć i potwierdzić komunikat o błędzie.
 • Odłącz lub wyjmij zestaw infuzyjny z miejsca wkłucia.
 • Wymień oraz napełnij zestaw infuzyjny.
 • Przełącz pompę do trybu RUN.

 

Czasami zdarza się, że przyczyną zatkania jest sama ampułka. W przypadku pojawienia się Komunikatu o błędzie E4: ZATKANIE, wymień ampułkę na nową. Wykonaj następujące czynności:

 • Naciśnij przycisk Zatwierdzania dwukrotnie, aby wyłączyć i potwierdzić komunikat o błędzie.
 • Odłącz lub wyjmij zestaw infuzyjny z miejsca wkłucia.
 • Wymień ampułkę i napełnij zestaw infuzyjny.
 • Podłącz ponownie do miejsca wkłucia zestaw infuzyjny lub załóż nowy.
 • Przełącz pompę do trybu RUN.

 

Jeżeli ponownie pojawi się komunikat o błędzie E4: ZATKANIE, należy napełnić zestaw infuzyjny bez nowej ampułki. Wykonaj następujące czynności:

 • Naciśnij przycisk Zatwierdzania dwukrotnie, aby wyłączyć i potwierdzić komunikat o błędzie.
 • Odłącz lub wyjmij zestaw infuzyjny z miejsca wkłucia.
 • Wyjmij z pompy ampułkę, adapter i zestaw infuzyjny.
 • Uruchom funkcję NAPEŁNIANIA ZESTAWU INFUZYJNEGO bez ampułki, adaptera i zestawu infuzyjnego.
 • Ustaw trzon tłokowy w pozycji wyjściowej.
 • Włóż nową ampułkę z podłączonym adapterem i zestawem infuzyjnym.
 • Napełnij zestaw infuzyjny.
 • Podłącz ponownie do miejsca wkłucia zestaw infuzyjny lub założyć nowy.
 • Przełącz pompę do trybu RUN.

 

Jeżeli komunikat o błędzie E4: ZATKANIE nadal się pojawia, należy zastosować alternatywny plan terapii uzgodniony z lekarzem lub personelem medycznym. W celu uzyskania pomocy, skontaktuj się z naszym przedstawicielem regionalnym.

Błąd E10: BŁĄD AMPUŁKI informuje, że operacja wymiany ampułki nie została prawidłowo wykonana. Wówczas:

 • Naciśnij przycisk Zatwierdzania dwukrotnie, aby wyciszyć i potwierdzić komunikat o błędzie.
 • Odłącz lub wyjmij zestaw infuzyjny z miejsca wkłucia.
 • Wyjmij ampułkę.
 • Włóż ampułkę ponownie. 
 • Napełnij zestaw infuzyjny.
 • Podłącz ponownie zestaw infuzyjny do miejsca wkłucia.
 • Przełącz pompę do trybu RUN.

Jeżeli komunikat o błędzie E10: BŁĄD AMPUŁKI pojawi się podczas powracania trzonu tłokowego do pozycji wyjściowej, należy włożyć do pompy nową baterię i powtórzyć procedurę. 

Błąd E7: Błąd elektron. (elektroniczny)

Jeżeli w trakcie rutynowej, automatycznej kontroli systemu wykryty został błąd elektroniczny E7 i podawanie insuliny zostało przerwane, wyjmij baterię. Błędu tego nie można wyłączyć i potwierdzić naciskając przycisk Zatwierdzania. Następnie:

 • Odłącz lub wyjmij zestaw infuzyjny z miejsca wkłucia.
 • Włóż ponownie baterię do pompy.
 • Napełnij zestaw infuzyjny.
 • Podłącz ponownie zestaw infuzyjny do miejsca wkłucia.
 • Przełącz pompę do trybu RUN.

Po pojawieniu się komunikatu o błędzie E7: BŁĄD ELEKTRON zawsze należy sprawdzić prawidłowość ustawień pompy, jak np. profil dawek podstawowych, czas i datę. Jeżeli komunikat o błędzie E7: BŁĄD ELEKTRON nadal się pojawia, należy skontaktować się z naszym przedstawicielem regionalnym w celu uzyskania pomocy. Zastosuj alternatywny plan terapii uzgodniony z lekarzem lub personelem medycznym.

Błąd E6: Błąd mechaniczny

Jeżeli w trakcie rutynowej, automatycznej kontroli systemu wykryty został błąd mechaniczny E6 i podawanie insuliny zostało przerwane:

 • Naciśnij przycisk Zatwierdzania dwukrotnie, aby wyciszyć i potwierdzić komunikat o błędzie.
 • Odłącz lub wyjmij zestaw infuzyjny z miejsca wkłucia.
 • Wyjmij z pompy ampułkę, adapter, zestaw infuzyjny i baterię. Włóż nową baterię.
 • Trzon tłokowy musi koniecznie wrócić do pozycji wyjściowej. Włóż nową ampułkę i zestaw infuzyjny. Napełnij zestaw infuzyjny. 
 • Podłącz ponownie zestaw infuzyjny do miejsca wkłucia.
 • Przełącz pompę do trybu RUN.

Jeżeli komunikat o błędzie E-6: BŁĄD MECHANICZNY powtórzy się, należy zastosować alternatywny plan terapii uzgodniony z lekarzem lub personelem medycznym.

W celu zapewnienia prawidłowego działania pompy insulinowej Accu-Chek Spirit Combo:

 1. Używaj baterię typu AA 1,5V: alkaliczną LR6 lub litową FR6 albo akumulator NiMH typ AA 1,2V HR6
 2. Regularnie wymieniaj akcesoria:
 • ampułkę: używaj tylko jeden raz
 • adapter: przynajmniej raz na 2 miesiące,
 • pokrywę baterii: przynajmniej raz na 2 miesiące.

Istnieje szereg sposobów komunikowania się z innymi użytkownikami pomp insulinowych. Należy zapytać pracowników zespołu medycznego o grupy wsparcia dla użytkowników pomp insulinowych, których uczestnicy mogą wymieniać się doświadczeniami na temat insulinoterapii.  Ponadto także internet jest cennym źródłem kontaktów z innymi użytkownikami pomp insulinowych.

Zależy to od trzech elementów:

 • stopnia zrozumienia zagadnień dotyczących leczenia i kontrolowania cukrzycy;
 • wiedzy na temat insulinoterapii z zastosowaniem pompy insulinowej;
 • opanowania zasad użytkowania pompy insulinowej.

Zrozumienie zagadnień dotyczących leczenia i kontrolowania cukrzycy obejmuje podstawowe zasady prawidłowego żywienia, regularnej aktywnosci fizycznej oraz postępowania leczniczego. Pacjenci z doświadczeniami w zakresie cukrzycy zapewne dobrze znają te zasady, zaś osoby z nowo rozpoznaną cukrzycą mogą się

z nimi zapoznać, uczestnicząc w lokalnych pacjenckich programach edukacyjnych –

należy poprosić lekarza o informacje na temat lokalnych spotkań grup pacjenckich.

Wiedzę na temat insulinoterapii z zastosowaniem pompy insulunowej można pogłębić w trakcie sesji szkoleniowej z udziałem osób specjalizujących się w edukacji cukrzycowej oraz w ramach ustalania planu terapeutycznego dostosowanego do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Nauka użytkowania pompy insulinowej obejmuje wiedzę teoretyczną oraz szkolenie praktyczne. Roche Diabetes Care oferuje kompleksowy program szkoleniowy online lub za pośrednictwem tradycyjnej metody podręcznikowej z udziałem przypisanego certyfikowanego trenera. Szkolenie składa się z indywidualnych modułów szkoleniowych, z którymi użytkownik winiem zapoznać się w dogodnym dla siebie czasie. Ponadto do każdego produktu dołączona jest Instrukcja użytkowania oraz Podręcznik użytkowania.

Żywotność baterii zależy od intensywności użytkowania pompy insulinowej Accu-Chek Spirit Combo, w tym codziennego zapotrzebowania na insulinę, częstości podań oraz podświetlania wyświetlacza.

Na przykład

W przypadku typowego użytkowania obejmującego 50 jedn. insuliny U-100 na dobę w normalnej temperaturze roboczej (23±2°C) żywotność baterii wynosi około:

 • Alkaliczna – 70 dni z wyłączonym połączeniem Bluetooth® i 30 dni z włączonym połączeniem Bluetooth®.
 • Litowa – 200 dni z wyłączonym połączeniem Bluetooth® i 80 dni z włączonym połączeniem Bluetooth®.
 • NiMH – 100 dni z wyłączonym połączeniem Bluetooth® i 40 dni z włączonym połączeniem Bluetooth®.

Pompa insulinowa Accu-Chek Spirit Combo jest w pełni funkcjonalna niezależnie od glukometru i może być obsługiwana ręcznie.

Tak. Zgubione urządzenie można zastąpić nowym glukometrem Accu-Chek Performa Combo i używać go z pompą insulinową.

Pompa insulinowa Accu-Chek Spirit Combo współpracuje wyłącznie z glukometrem Accu-Chek Performa Combo.

Około 2 metrów. W przypadku gdy pompa rozpoczęła dostarczanie bolusa, a następnie została umieszczona poza zasięgiem komunikacji, cała dawka insuliny w bolusie zostanie podana.

Istnieje mozliwosc uzywania pompy insulinowej Accu-Chek Spirit Combo w trakcie podrózy powietrznych. Nalezy jednak pamietac o pewnych aspektach i przestrzegac kilku zalecen:

 • Odlaczyc zestaw infuzyjny podczas startu i ladawania samolotu.

Nagle i skrajne zmiany cisnienia powietrza, np. w momencie startu i ladowania samolotu , moga niekorzystnie wplywac na proces podawania insuliny, zwlaszcza jesli w kartridzu lub rurkach obecne sa pecherzyki powietrza.

 • Wylaczyc komunikacje za pomoca technologii bezprzewodowej Bluetooth pomiedzy pompa a glukometrem zgodnie z instrukcjami dotyczacymi bezpieczenstwa lotu.

Istnieje wiele sposobów, aby ukryć obecność pompy. W przypadku kobiet popularnym rozwiązaniem jest umieszczenie urządzenia w kieszonce stanika. Jest ono zaczepiane po stronie stanika, a pompa jest podwieszona pod ramieniem. Kieszonka na pompę jest skutecznym rozwiązaniem w przypadku sukni wizytowych, kostiumów plażowych oraz topów na ramiączka. Istnieją także specjalne kieszonki noszone na udzie lub ramieniu. Niektóre kobiety po prostu wkładają pompę do dziecięcej skarpetki i przyczepiają ją z przodu lub z boku stanika albo przytwierdzają urządzenie do innych części odzieży (wstawić odpowiedni link, jeśli taki jest dostępny)

Znak towarowy i logotyp Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a każdorazowe ich użycie przez firmę Roche objęte jest licencją.

Lekarz podejmuje decyzję o przepisaniu odpowiedniego dla pacjenta rodzaju insuliny. Pompa insulinowa zapewnia stałą podaż szybko działającej insuliny, dlatego podawanie insuliny długo działającej nie jest konieczne. W związku z bardziej przewidywalną absorpcją insuliny szybko działającej vs insuliny średnio długo i długo działające jej zastosowanie wiąże się z poprawą kontroli glikemii.

Obecnie pompy insulinowe mają wymiary telefonu komórkowego i ważą zaledwie kilkadziesiąt gramów. W ciągu dnia pompę można przyczepić do brzegu ubrania lub włożyć ją do kieszeni. Niektóre kobiety trzymają pompę w staniku. Podobnie w nocy można ją przyczepić do piżamy lub włożyć do kieszonki lub pod poduszkę; można też położyć urządzenie obok siebie.

Pompa insulinowa ma na celu nieprzerwane, przezskórne podawanie insuliny do tkanki podskórnej, inaczej mowiąc, jest to ciągły wlew insuliny (continous subcutaneus insulin infusion, CSII). Urządzenie to zapewnia utrzymywanie stężenia glukozy we krwi na poziomie najbardziej zbliżonym do prawidłowego. Wyniki przełomowego badania naukowego wykazały, że utrzymywanie prawidłowych wartości glikemii lub wartości do nich zbliżonych znacząco redukuje ryzyko wystąpienia powikłań cukrzycy1.

1Diabetes Control and Complications Trial Research Group. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. New Engl J Med. 1993;329:977-986.

Oprócz pompy insulinowej konieczne jest posiadanie zestawu infuzyjnego (rurki i połączenia umożliwiającego przytwierdzenie pompy do ciała), kartridża z insuliną, adapterów (które łączą kartridż z zestawem infuzyjnym), baterii, pokrywy baterii oraz narzędzi do monitorowania glikemii.

Pompa insulinowa ma znaczną przewagę nad wykonywaniem zastrzyków w wielu aspektach – przede wszystkim pompa insulinowa umożliwia baczniejsze zarządzanie cukrzycą i precyzyjniejsze jej kontrolowanie. Pompa insulinowa gwarantuje nieprzerwany dopływ insuliny, co minimalizuje częstość występowania niepożądanych wahań podaży insuliny, które mogą mieć miejsce w przypadku wielokrotnych iniekcji. Ponadto pompa zapewnia dostarczanie precyzyjnych dawek insuliny dostosowanych do aktualnych potrzeb użytkownika – nawet jeśli potrzeby te zmieniają się w ciągu doby. Pomimo znaczącej przewagi pompy insulinowej nad wykonywaniem zastrzyków sukces w zakresie zarządzania cukrzycą zależy od poziomu dbałości o ogólny stan zdrowia. Odpowiednia dieta, regularna aktywność fizyczna, częste pomiary poziomu glikemii to istotne aspekty optymalizacji stanu zdrowia. W przypadku zaangażowanego w kwestie dotyczące poprawy swojego zdrowia pacjenta wspieranego przez doświadczony zespół medyczny stosowanie insulinoterapii za pomocą pompy powoduje, że zarządzanie cukrzycą jest dużo prostsze i znacznie elastyczniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Nie. Pompa insulinowa jest noszona na zewnątrz ciała. Pompa insulinowa nie wymaga żadnych chirurgicznych ani inwazyjnych metod jej umieszczania i w razie potrzeby można ją odłączyć.

System Accu-Chek Combo jest kompatybilny z systemem zarządzania cukrzycą Accu-Chek 360°, systemem Accu-Chek Connect oraz urządzeniem do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix.

Pompę insulinową Accu-Chek Spirit Combo można skonfigurować ręcznie lub w komputerze za pomocą oprogramowania dostępnego w systemie zarządzania cukrzycą Accu-Chek 360°.

Pompa insulinowa i glukometr komunikują się ze sobą za pomocą globalnie akceptowanej technologii bezprzewodowej Bluetooth®. Umożliwia ona komunikację bezprzewodową krótkiego zasięgu pomiędzy inteligentnymi urządzeniami elektronicznymi przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Kalkulator bolusa wylicza wymaganą dawkę insuliny na podstawie wyniku pomiaru glikemii, spożycia węglowodanów oraz indywidualnych ustaleń, takich jak przelicznik insulina/wymiennik węglowodanowy (wstawić odpowiedni link do wideojeśli takie jest dostępne).

Największe korzyści wiążą się z używaniem obu urządzeń w zestawie. Pompa insulinowa może być stosowana jako pojedyncze urządzenie; pompa insulinowa użytkowana osobno wyposażona jest we wszystkie funkcje z wyjątkiem dziennika/wykresów. W niektórych krajach pompa dostępna jest jako osobne urządzenie.

Chociaż urządzenia wchodzące w skład systemu Accu-Chek Combo zostały zaprojektowane do łącznego ich użytkowania, w celu zmaksymalizowania korzyści, to jeśli zachodzi taka potrzeba, obydwa te produkty mogą być używane osobno.   

Nie. W pompie insulinowej Accu-Chek Spirit Combo wykorzystywany jest jałowyjednorazowy plastikowy kartridż o pojemności 3,15 ml. Umożliwia to elastyczne dawkowanie insuliny U-100.  

Szybko działająca insulina U-100.

Do pompy insulinowej Accu-Chek Spirit Combo należy stosować  jedną baterię AA (bateria alkaliczna 1,5 V LR6 [AA] lub bateria litowa 1,5 V FR6 [AA], lub bateria akumulatorowa HR6 NiMH  1,2 V [AA]). Przy zmianie baterii na nową należy dobrać właściwy rodzaj baterii.

NIE używać baterii węglowo-cynkowych, niklowo-kadmowych (NiCd) ani baterii super heavy duty.

Aby zapewnić bezpieczną insulinoterapię pokrywę baterii i adapter pompy insulinowej Accu-Chek Spirit Combo należy wymieniać co 2 miesiące.

W celu wyeliminowania jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia system Accu-Chek Combo spełnia kanadyjskie i amerykańskie normy szybkości absorpcji właściwej (SAR). W przypadku telefonów komórkowych i innych urządzeń tego typu norma SAR wynosi 1,6 W/kg1. Średni poziom wartości SAR w przypadku pompy insulinowej to zaledwie 0,00089 W/kg.

1Federal Communications Commission. Radio Frequency Safety. Dostępne na: www.fcc.gov/oet/rfsafety/sar.html. Accessed June 22, 2015.

Tak, można. Jeśli użytkownik wybiera się za granicę, może spełniać warunki wymagane do wypożyczenia pompy. W sytuacjach awaryjnych zastępcza pompa jest zazwyczaj dostarczana w ciągu 24 godz. W celu uzyskania szczegółów należy skontaktować się z infolinią Accu-Chek.

Nie. Nie wolno umieszczać pompy insulinowej w pobliżu źródeł emitujących pole elektromagnetyczne, takich jak aparat  rentgenowski, tomograf komputerowy lub RM. Pompę insulinową należy odłączyć i pozostawić w bezpiecznym miejscu poza obszarem działania tych urządzeń. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować poważnym uszkodzeniem pompy insulinowej.

Konstrukcja pompy Accu-Chek Spirit Combo umożliwia jej bezpieczne użytkowanie w polu skanowania. W przypadku zakłóceń pola magnetycznego pompa wysyła ostrzeżenie w postaci sygnałów dźwiękowego oraz dotykowego (sygnał akustyczny, wibracje), ponadto na wyświetlaczu pojawia się komunikat o błędzie elektronicznym ‘E7’. W trybie awaryjnym podawanie insuliny zostaje natychmiast przerwane. Po sprawdzeniu błędu pompa może być ponownie uruchomiona przez użytkownika. 


Teoretycznie silne pole magnetyczne może prowadzić do trwałego uszkodzenia pompy insulinowej, jednak dotychczas nie odnotowano takiego przypadku.  

Pompa insulinowa jest połączona z użytkownikiem za pomocą zestawu infuzyjnego. W zależności od modelu zestaw infuzyjny wyposażony jest w stalową lub miękką kaniulę. W przypadku zestawu infuzyjnego z miękką kaniulą kaniula jest zakładana za pomocą igły wprowadzającej, która natychmiast po wprowadzeniu kaniuli jest usuwana. W zależności od modelu zestawu infuzyjnego kaniula może być wprowadzana pod kątem 90 lub 20–45° w stosunku do powierzchni skóry. Zestaw infuzyjny należy zmieniać co 2 (stalowa kaniula), 3 dni (teflonowa kaniula).  

Zstaw infuzyjny można wkłuć w skórę okolicy brzucha. Większość użytkowników pomp insulinowych zmienia miejsca wkłucia w obrębie brzucha, ponieważ ta okolica cechuje się najlepszą wchłanialnością. Należy skonsultować się z lekarzem w kwestii ewentualnego wskazania innej odpowiedniej okolicy do wykonywania wkłuć. Nowoczesne zestawy infuzyjne zapewniają wygodę użytkowania i są proste w obsłudze, a mnogość typów i modeli sprawia, że każdy użytkownik może wybrać zestaw infuzyjny dostosowany do swoich potrzeb i preferencji.(wstawić odpowiedni link, jeśli taki jest dostępny).

Samo zakładanie wkłucia może wiązać się z odczuciem niewielkiego uszczypnięcia; wiele osób uważa, że zakładanie wkłucia w przypadku zestawu infuzyjnego jest wygodniejsze i bardziej komfortowe niż przyjmowanie zastrzyków. Po założeniu zestawu infuzyjnego wiele osób zapomina, że go w ogóle nosi.

Pompy insulinowe są obecne na rynku od kilku dziesięcioleci. Oczywiście obecnie dostępne pompy insulinowe są dużo bardziej zaawansowane technologicznie niż starsze modele. W nowoczesnych pompach wykorzystywana jest najnowsza technologia  mikroprocesorowa, która odpowiada za regulację podaży insuliny oraz kontrolę bezpieczeństwa; pompa insulinowa Accu-Chek Spirit Combo każdego dnia wykonuje ponad 9 milionów operacji kontrolujących bezpieczeństwo.

Prosimy o zapoznanie się z aktualną ofertą.

Bezpieczeństwo pomp insulinowych jest szeroko udokumentowane. Od lat urządzenia te są stosowane przez setki tysięcy ludzi na całym świecie. Obecnie postęp technologiczny umożliwia tworzenie jeszcze doskonalszych rozwiązań w zakresie pomp insulinowych, np. pompa Accu-Chek Spirit Combo każdego dnia wykonuje ponad 9 milionów operacji kontrolujących bezpieczeństwo.

Właściwa lub ścisła kontrola glikemii wymaga zrównoważonego podejścia. Pompa insulinowa zapewnia kontrolę poziomu glukozy we krwi, jednak takie czynniki, jak prawidłowa dieta, monitorowanie glikemii oraz regularna aktywność fizyczna są tu równie ważne. Pompa insulinowa nie jest odpowiedzialna za dbanie o pełną kontrolę cukrzycy – to zadanie jej użytkownika.

Jest to ilość insuliny dostosowana do indywidualnego godzinowego zapotrzebowania na insulinę, która pokrywa podstawowe, niezależne od pożywienia potrzeby pacjenta w zakresie dostarczania insuliny. W przebiegu insulinoterapii dawka podstawowa jest ustalana wspólnie z lekarzem lub członkiem zespołu medycznego i może być dostosowywana do zmian dobowych fizjologicznych potrzeb pacjenta. Dawka podstawowa jest dostarczana do organizmu za pomocą pompy insulinowej zgodnie z krzywą indywidualnego profilu dawek podstawowych.

Jest to ilość insuliny dostarczana (oprócz dawki podstawowej) w celu zrównoważenia węglowodanów przyjętych z pożywieniem oraz skorygowania poziomu glukozy we krwi. Ilość insuliny dostarczanej w bolusie jest ustalana przez lekarza lub członków zespołu medycznego.

Wczesne wykrywanie zatoru jest istotnym czynnikiem zapewniajacym bezpieczenstwo i skutecznosc insulinoterpaii.

Zator jest nieoczekiwanym zdarzeniem, w przebiegu którego przeplyw insuliny z pompy do tkanki podskórnej ulega zablokowaniu.
Zwykle uzytkownik pompy nie ma swiadomosci, ze doszlo do takiego zatoru.
Zablokowanie podazy insuliny czesto moze skutkowac wzrostem poziomu glikemii, co w przypadku braku wykrycia moze prowadzic do hiperglikemii lub ketozy i ryzyka wystapienia zagrazajacej zyciu cukrzycowej kwasicy ketonowej (DKA)1.
System Accu-Chek Combo, dzieki szybszemu wykrywaniu zatoru, redukuje nasilenie hiperglikemii oraz minimalizuje ryzyko kwasicy ketonowej, mogace powstac w wyniku jego wystapienia.

1. Guilhem I, et al., Technical risks with subcutaneous insulin infusion. Diabetes Metab 2006, Vol. 32, str. 279–284.

Ciśnienie barometryczne w trakcie używania pompy powinno wynosić od 50 do 106 kPa (500–1060 mbar). Oznacza to, że w przypadku pompy insulinowej Accu-Chek Spirit Combo teoretyczny operacyjny zakres wysokości wynosi od +5643 do -360 metrów.

System Accu-Chek Combo, składający się z pompy insulinowej Accu-Chek Spirit Combo oraz glukometru Accu-Chek Performa Combo, umożliwia pomiar glukozy, kalkulację bolusa, zdalne kontrolowanie pompy oraz oferuje rozbudowane funkcje zarządzania danymi. System Accu-Chek Combo zapewnia dyskretne, proste i dostosowane do potrzeb użytkownika zarządzanie cukrzycą.

W przypadku gdy na ekranie pompy insulinowej pojawia się ostrzeżenie, jednocześnie zaczyna ona wibrować i emitować sygnał akustyczny. Ponadto ostrzeżenie to jest również wyświetlane na ekranie glukometru Accu-Chek Performa Combo; użytkownik nie musi mieć bezpośredniego wzrokowego kontaktu z pompą, aby zapoznać się z treścią ostrzeżenia i następnie podjąć odpowiednie działania. 

Nie. Pompa insulinowa Accu-Chek Spirit Combo współpracuje z glukometrem Accu-Chek Performa Combo i  tylko te dwa urządzenia mogą skutecznie się ze sobą komunikować. Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe łączenie więcej niż jednego glukometru Accu-Chek Performa Combo z pompą insulinową.

Testy paskowe Accu-Chek Performa.

Glukometr Accu-Chek Performa Combo wymaga jednokrotnego kodowania. Czerwono-białe opakowanie testów paskowych zawiera czarny klucz aktywujący. Czarny klucz aktywujący powinien już znajdować się w glukometrze. Należy pozostawić go tam na stałe – w ten sposób glukometr jest już oznaczony kodem.

Do glukometru Accu-Chek Performa Combo należy stosować  trzy baterie alkaliczne 1,5 V AAA.

Pompa insulinowa Accu-Chek Spirit Combo może być wystawiona na krótki przypadkowy kontakt z wodą, taki jak deszcz, ochlapanie lub przypadkowe zanurzenie w wodzie. Przed kąpielą lub udaniem się do jacuzzi, pod prysznic lub na basen pompę insulinową należy odłączyć i pozostawić w bezpiecznym miejscu. Glukometr Accu-Chek Performa Combo nie jest wodoodporny i zawsze musi pozostawać w suchym miejscu.   

Podobnie jak inne urządzenia elektroniczne oraz sprzęty służące do komunikacji system Accu-Chek Combo na żądanie pracowników linii lotniczej musi zostać wyłączony. W przypadku wyłączenia technologii bezprzewodowej Bluetooth pompa insulinowa Accu-Chek Spirit Combo może działać niezależnie od glukometru Accu-Chek Performa Combo.
 
Aby wyłączyć technologię bezprzewodową Bluetooth w pompie insulinowej należy wejść w menu w Ustawienia Bluetooth; w glukometrze Accu-Chek Performa Combo wejść w menu Ustawienia > Glukometr > Bluethooth, a następnie postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie.

Zakres gwarancji na wady materiałowe lub wykonawcze, którą jest objęty glukometr, różni się w zależności od kraju jego zakupu. W przypadku uszkodzeń spowodowanych niedbałością lub jeśli doszło do zgubienia lub kradzieży glukometru użytkownik ma możliwość zakupu nowego urządzenia.


Accu-Chek Combo

Opis produktu

 • Niewidoczna, zdalnie kontrolowana pompa insulinowa Accu-Chek Spirit Combo. Umieszczona rano pod ubraniem, pozostaje tam, aż do wieczora.
 • Dwustronna komunikacja za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth® pomiędzy pompą insulinową, a glukometrem.
 • Glukometr Accu-Chek Performa Combo zapewnia zdalną kontrolę w zakresie działania pompy insulinowej, umożliwia szybkie i dyskretne podanie bolusa, a także gwarantuje dostęp do pełnego obrazu w zakresie statusu i aktywności pompy – całkowita kontrola za pomocą urządzenia mieszczącego się w jednej dłoni. Bez potrzeby dostępu do pompy insulinowej.
Pobierz instrukcję obsługi

POŁĄCZENIE ZA POMOCĄ TECHNOLOGII

BEZPRZEWODOWEJ Bluetooth®.

GLUKOMETR

Accu-Chek Performa Combo.

WYŚWIETLACZ

Kolorowy wyświetlacz glukometru Pokazuje ekran pompy.

TESTY PASKOWE

Accu-Chek Performa.

POMPA INSULINOWA

Accu-Chek Spirit Combo.

POJEMNOŚĆ KARTRIDŻA

3.15 ml jednostek insuliny U-100.

Zalety i funkcjonalność

Szybkie wykrywanie zatoru w cewniku.

 • Powiadomienie o identyfikacji zatoru w cewniku przez szybki system wykrywający - już średnio po okresie 0,7 godz. przy średniej dawce podstawowej wynoszącej 0,1 jedn./godz.   

Zindywidualizowane menu

 • Szereg opcji menu – standardowe, zaawansowane oraz spersonalizowane – umożliwiają zapoznanie się krok po kroku z użytkowaniem pompy insulinowej Accu-Chek Spirit Combo oraz z możliwościami dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Duży kartridż z insuliną – ogromna wygoda użytkowania.

 • Poręczny, łatwy do napełniania kartridż o objętości 3.15 ml jednostek insuliny U-100.

Dodatkowe funkcje gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania.

 • Dźwiękowe i/lub wibracyjne przypomnienia, ostrzeżenia i alerty – zapewniające spokój użytkownika.
 • Automatyczny system sprawdzania statusu - co trzy minuty oraz każdorazowo przed podaniem bolusa.
 • Zintegrowana opcja blokady klawiszy.
 • Dyskrecja – dzięki dwustronnej komunikacji za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth® pomiędzy pompą insulinową a glukometrem.  
 • Precyzyjnie programowany bolus – dzięki wbudowanemu kalkulatorowi bolusa – umożliwiający szybkie podanie bolusa w trzech prostych krokach.
 • Dokładne pomiary, powiadomienia, blokada klawiszy oraz wykrywanie zatoru w cewniku zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa.
 • Czytelne i przejrzyste raporty – dzięki zintegrowanemu systemowi informacji zawartych w dzienniku urządzenia oraz nowoczesnym narzędziom do analizy danych.
 • Zaawansowany system zarządzania cukrzycą z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie współpracującego oprogramowania.

 

Dodatkowa specyfikacja
Wyświetlacz:

Kolorowy; wyświetla kalkulacje bolusa, odczyty stężenia glukozy we krwi, zapisy dziennika oraz przegląd danych z ekranu pompy insulinowej.

Objętość próbki krwi:

0,5 ml.

Zasilanie:

Trzy baterie alkaliczne AAA

Pojemność pamięci:

1000 zapisów w dzienniku.

Wymiary:

94 x 55 x 25 mm

Masa:

Około 100 g z bateriami

Przekaz danych:

Za pomocą portu podczerwieni (IR).

Zasada pomiaru:

Pomiar elektrochemiczny

Wartości średnie:

Z ostatnich 7, 14, 30, 60 i 90 dni.

Zarządzanie danymi:

Zapisy dziennika, wykresy trendów, raporty opisujące stopień zrealizowania celów terapeutycznych, wykresy pokazujące wyniki dla standardowego dnia lub tygodnia.

Dodatkowe funkcje:

Glukometr włącza się automatycznie po włożeniu do niego testu paskowego i automatycznie wyłącza się po dwóch minutach, jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA

Bluetooth®

POJEMNOŚĆ KARTRIDŻA

3.15 ml jednostek insuliny U-100.

Zalety i funkcjonalność

Pompa insulinowa Accu-Chek Spirit Combo

 • Elastyczne dostosowywanie dawki podstawowej od 0,5 jedn./godz. ze skokiem o 0,1 jednostki – dla osób wymagających niewielkiej dawki podstawowej.
 •  Tymczasowa dawka podstawowa umożliwia szybkie dostosowanie dawki podstawowej do zmieniających się warunków (chorobaaktywność fizycznasytuacje stresoweokres przedmenstruacyjny itp.).
 •  Jeśli zachodzi taka potrzebapompa insulinowa może działać niezależnie od glukometru.
 •  Kartridż o pojemności 3.15 ml jednostek insuliny U-100 zapewnia wygodę użytkowania w przypadku zmiany zapotrzebowania na insulinę w ciągu dnia.
Dodatkowa specyfikacja
Dawka podstawowa:

Od 0,05 do 25 jedn./godz.; 24-godz. dawkę podstawową można dostosować w przyrostach 0,01 (do 1,00 jedn./godz.), 0,05 (do 10,0 jedn./godz.) i 0,1 (do 25,0 jedn./godz.).

Tymczasowa dawka podstawowa:

Możliwość dostosowania o 10-proc. przyrosty oraz 15-minutowe odstępy do 24 godzin.

Maksymalna dawka pojedynczego bolusa:

50 jednostek.

Rodzaj bolusa:

Szybki, standardowy, przedłużony oraz wielofalowy (możliwość dostosowania czasu trwania bolusa przedłużonego i wielofalowego w odstępach od 15 minut do 12 godzin).

Objętość kartridża:

3.15 ml jednostek insuliny U-100.

Zestaw infuzyjny:

Oferta zestawów Accu-Chek ze złączką typu Luer.

Stopień wodoodporności:

IPX8 – w przypadku krótkotrwałego przypadkowego kontaktu z wodą.

Funkcje bezpieczeństwa:

Alarmy blokady, powiadomienie o niskim poziomie insuliny w kartridżu, komunikaty o pozanormatywnych wynikach pomiarów oraz informacja o słabej baterii glukometru i pompy insulinowej obejmująca sygnał dźwiękowy, powiadomienie na wyświetlaczu oraz wibracje.

Podwójny mikroprocesor: w przypadku wystąpienia usterki lub błędu w obrębie jednego procesora zostaną one wykryte przez drugi. Zasilanie zostaje natychmiast wyłączone, a na wyświetlaczu pompy i glukometru pojawia się komunikat o błędzie.

Blokada klawiszy uniemożliwia przypadkowe włączenie funkcji glukometru.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, pompa insulinowa może działać niezależnie od glukometru.

Wymiary:

83 x 56 x 21 mm.

Masa:

Około 110 g z baterią, pompą z pełnym kartridżem i z zestawem infuzyjnym.

Zasilanie:

Bateria alkaliczna 1,5 V LR6 (AA) lub bateria litowa 1,5 V FR6 (AA).

TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA

Bluetooth®

WYŚWIETLACZ

Kolorowy (glukometr); Wyświetla kalkulacje bolusa, odczyty stężenia glukozy we krwi, zapisy dziennika oraz przegląd danych z ekranu pompy insulinowej.

TESTY PASKOWE

Accu-Chek Performa.

Zalety i funkcjonalność

Glukometr

 • Dokładny pomiar w ciagu kilku sekund zapewnia wygodę użytkowania.
 • Zintegrowany system zarzadzania danymi.
 • Przypomnienia o przed- i poposiłkowym pomiarze glikemii.

Zdalna kontrola

 • Pełna kontrola pompy insulinowej Accu-Chek Spirit Combo zapewnia całkowitą dyskrecję użytkowania.
 • Technologia bezprzewodowa Bluetooth® – bezpieczeństwo + wiarygodność + niewidoczność = pełna dyskrecja uzżytkowania.

Kalkulator bolusa

 • Kalkulator bolusa umożliwia ustalenie dawki insuliny w trzech prostych krokach – redukcja ryzyka wystąpienia hipoglikemii.
 • Możliwość pełnego dostoswania do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Dodatkowa specyfikacja
Wyświetlacz:

Kolorowy; wyświetla kalkulacje bolusa, odczyty stężenia glukozy we krwi, zapisy dziennika oraz przegląd danych z ekranu pompy insulinowej.

Objętość próbki:

0,5 ml.

Zasilanie:

Trzy baterie alkaliczne (AAA).

Pojemność pamięci:

1000 zapisów w dzienniku.

Wymiary:

94 x 55 x 25 mm.

Masa:

Około 100g z baterią.

Przekaz danych:

Za pomocą portu podczerwieni (IR).

Zasada pomiaru:

Pomiar elektrochemiczny.

Wartości średnie:

Z ostatnich 7, 14, 30, 60 i 90 dni.

Zarządzanie danymi:

Zapisy dziennika, wykresy trendów, raporty opisujące stopień zrealizowania celów terapeutycznych, wykresy pokazujące wyniki dla standardowego dnia lub tygodnia.

Dodatkowe funkcje:

Glukometr włącza się automatycznie po włożeniu do niego testu paskowego i automatycznie wyłącza się po dwóch minutach, jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

POBIERANIE DANYCH

z glukometru; z pompy insulinowej.

MONITOROWANIE

poziomu glukozy we krwi; danych dotyczących użycia insuliny; spożywanych węglowodanów; danych dotyczących przyjmowanych leków.

JĘZYK

niemiecki, angielski (wymienić odpowiednie : angielski, chiński uproszczony, duński, holenderski, francuski, niemiecki, włoski, koreański, norweski, polski, portugalski, hiszpański, szwedzki, turecki).

SYSTEM OPERACYJNY

Windows (patrz: Tabela).

Zalety i funkcjonalność
 • Szybki transfer danych z glukometru lub pompy insulinowej Accu-Chek za pomocą jednego kliknięcia – oszczędność czasuredukcja ryzyka błedów związanych z ręcznym wprowadzaniem danych oraz ułatwienie zrozumienia zgromadzonych informacji.
 • Śledzenie istotnych informacji dotyczących zdrowia, w tym oprócz glikemiitakże stężenia hemoglobiny glikowanej HbA1cciśnienia krwipoziomu cholesterolumasy ciała oraz podaży insuliny.
 • Dane przedstawione za pomocą wykresówgrafów lub raportów – wyraźnie pokazują, jak duży wpływ na stężenie glukozy we krwi mają przyjmowane lekidieta oraz poziom aktywności fizycznej.
 • Możliwość dostosowania ustawień do indywidualnych celów terapeutycznych użytkownika.
 • Opcja drukowania raportów lub przesyłania ich do lekarza e-mailem albo faksem.  
 • Łatwa rozpoczęcie użytkowania dzięki kreatorowi konfiguracji (setup wizard).
Dodatkowa specyfikacja
Kompatybilność:

Glukometry i pompy insulinowe Accu-Chek.

Platforma i procesor:

Komputer PC kompatybilny z IBM® i Intel® z procesorem Pentium® III 600 MHz lub szybszym (32-bitowym).

System operacyjny:

Windows® 7, 8 lub 8.1, Windows Vista®, Windows XP wersja Service Pack 3, Windows Server® 2008 R2, Windows Server 2008 lub Windows Server 2003, lub wyższy.

Pamięć:

256 MB RAM;

600 MB wolnego miejsca na twardym dysku.

Kabel do transferu danych:

USB

Połączenie z glukometrem i pompą insulinową:

Okno podczerwieni (IR) lub kabel USB (szczegóły: Podręcznik użytkownika).

Języki:

Angielski, chiński uproszczony, duński, holenderski, francuski, niemiecki, włoski, koreański, norweski, polski, portugalski, hiszpański, szwedzki, turecki.