Po porodzie

Po przebytej cukrzycy ciążowej, u większości pacjentek 6 tygodni po porodzie poziomy glukozy wracają do normy, ponieważ łożysko, które głównie produkowało hormony wywołujące narastającą insulinooporność i zaburzenia tolerancji węglowodanów uległo wydaleniu. Po 6-12 tygodniach zaleca się jednak powtórne wykonanie testu obciążenia 75 g glukozy, celem oceny czy tolerancja węglowodanów wróciła do normy.

Musi Pani jednak pamiętać, że przebyta cukrzyca ciążowa stanowi czynnik ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 w przyszłości, jak również ponownego rozwoju tego powikłania w kolejnej ciąży. Dlatego warto, po szczęśliwym rozwiązaniu, nie zapominać o wprowadzonych zaleceniach dietetycznych, o aktywności fizycznej i o okresowej kontroli poziomu cukru. Przed kolejną ciążą zaleca się wykonanie ponownie testu obciążenia 75 g glukozy.

Bezpośrednio po porodzie, z uwagi na ryzyko spadku cukru u dziecka, personel medyczny powinien zmierzyć poziom glukozy u Pani dziecka. Jeśli poziom będzie za niski (poniżej 30 mg/dl) to zostanie podana dożylnie glukoza, bowiem na ogół w pierwszych godzinach po porodzie ilość pokarmu u matki jest znikoma. Jeśli noworodek będzie miał tendencje do niskich cukrów, które mogą jeszcze indukować inne zaburzenia adaptacyjne, Pani dziecko będzie przekazane na oddział noworodkowy celem ściślejszej obserwacji.

Dzieci matek z cukrzycą, nawet urodzone o czasie mają większą skłonność do żółtaczek noworodkowych, która jest konsekwencją podniesionego poziomu bilirubiny w ich surowicy. Żółtaczka noworodkowa mija na ogół po kilku dniach, ale jeśli jest zbyt wysoka, dziecko musi zostać na oddziale i czasem wymaga fototerapii, która powoduje szybsze jej znikanie.

Cukrzyca ciążowa stanowi ryzyko rozwoju cukrzycy i otyłości po ciąży u Pani dziecka i dlatego należy od pierwszych jego miesięcy chronić je przed przekarmianiem i nadmiernym przybieraniem na wadze.