Na czym polega samokontrola

Samokontrola w cukrzycy to podstawa skutecznego leczenia tej choroby. Aby mogła Pani prawidłowo prowadzić samokontrolę, musi Pani dysponować odpowiednią wiedzą na temat samej cukrzycy ciążowej, być świadomą ograniczeń i zagrożeń wynikających z istnienia choroby oraz nabyć umiejętności praktyczne, dzięki którym wyniki samokontroli będą miarodajne, samokontrola zaś prowadzona będzie w sposób higieniczny i bezpieczny.

Samokontrola w cukrzycy ciążowej obejmuje:

  • samodzielne pomiary poziomu cukru we krwi
  • badanie ciał ketonowych i glukozy w moczu (w określonych sytuacjach, zaleconych dodatkowo przez lekarza)
  • stosowanie zasad zdrowego odżywiania
  • leczenie insuliną, jeżeli poziomy cukru są nieprawidłowe mimo stosowanej diety