Możliwe powikłania

Cukrzyca ciążowa rozwija się typowo w drugiej połowie ciąży, kiedy gwałtownie rośnie poziom hormonów pogarszających tolerancję węglowadanów. Jeśli jednak podwyższone wartości poziomu cukru wystąpią na początku ciąży (niewykryta cukrzyca przedciążowa, bądź nieodpowiednio leczona) rośnie wówczas niestety ryzyko poronienia lub rozwoju wad rozwojowych u dziecka.

W drugiej połowie ciąży podwyższone poziomy cukru u ciężarnej prowadzą do nadmiernego przechodzenia glukozy przez łożysko do płodu (przekarmiania), czego konsekwencją jest przetrwała nadmierna produkcja insuliny przez płód, stymulująca jego nadmierne wzrastanie, przerost narządów (organomegalia), przerost tkanek, w których metabolizm glukozy zależy od insuliny, nadmierne otłuszczenie, hipoglikemia, hiperbilirubinemia, zaburzenia elektrolitowe i niedojrzałość płuc w stosunku do wieku ciążowego. Duży płód to również ryzyko powikłań okołoporodowych, czyli przedłużającego się porodu, urazów okołoporodowych, a także niestety niedotlenienia płodu i w konsekwencji złego rozwoju neurologicznego na całe życie. Dodatkowo, przetrwała nadmierna produkcja insuliny przez płód powoduje ryzyko niedocukrzenia płodu w okresie okołoporodowym.

Do powikłań matczynych charakterystycznych dla cukrzycy ciążowej należy większy odsetek porodów zabiegowych, cięć cesarskich i porodów indukowanych, urazy okołoporodowe (uszkodzenia dróg rodnych i krocza), zwiększona okołoporodowa utrata krwi. Ponadto, w ciąży powikłanej cukrzycą ciążową częściej obserwuje się nadciśnienie indukowane ciążą i stan przedrzucawkowy.

WAŻNE! Należy pamiętać, że wykrycie cukrzycy ciążowej w odpowiednim, zgodnym z rekomendacjami czasie i odpowiednie leczenie powoduje, że ciężarna z cukrzycą, pomimo swojej choroby rodzi na ogół całkowicie zdrowe dziecko.