Kryteria rozpoznania

Czas wykonania badania : Stężenie glukozy w osoczu :
na czczo ≥ 92 mg/dL (5,1 mmol/L)
60 minuta ≥ 180 mg/dL (10,0 mmol/L)
120 minuta ≥ 153 mg/dL (8,5 mmol/L)