Kontrolowanie poziomu cukru we krwi

Samodzielne pomiary poziomu cukru (glukozy) przez ciężarną są istotnym elementem leczenia cukrzycy. Pomiary glikemii (poziomu glukozy) wykonywane kilka razy dziennie mogą pomóc Pani lekarzowi w ocenie, czy codzienna dieta, jak i ewentualne ćwiczenia fizyczne są odpowiednie i pozwalają utrzymywać prawidłowe poziomy glukozy. Czy przypadkiem jednak nie jest niezbędnym włączenie dodatkowo leczenia insuliną, aby zapobiec nadmiernemu wzrastaniu Twojego dziecka?

Uzyskane wyniki należy notować w książeczce samokontroli lub zachowywać w glukometrze, aby przy kolejnej wizycie móc je pokazać lekarzowi lub dietetyczce. Ocena poziomów cukru przez osoby sprawujące opiekę nad Panią jest podstawą dla zapewnienia prawidłowego rozwoju Pani dziecka, jak również dla ochrony Pani przed powikłaniami cukrzycy ciążowej.

glukometr

Do samodzielnego wykonywania pomiarów cukru we krwi służą glukometry. Są to małe i łatwe w obsłudze urządzenia, które podają wynik pomiaru już po kilku lub kilkunastu sekundach. Większość glukometrów zapamiętuje nawet do kilkuset wyników, więc jeśli zapomni Pani wpisać poziom cukru do dzienniczka samokontroli, to może Pani sprawdzić wynik w pamięci aparatu.

Przydatny w samokontroli jest glukometr Accu-Chek Performa Nano, który wyposażony jest w wiele funkcji i usprawnień ułatwiających codzienne życie z cukrzycą:

 • dokładny pomiar
 • niewielki rozmiar i nowoczesny design
 • mała kropla krwi (0,6 µl)
 • krótki czas pomiaru – zaledwie 5 s.
 • duży i w pełni podświetlony ekran ułatwia odczyt wyniku pomiaru glikemii.
 • oznaczanie wartości glikemii przed i po posiłkach oraz oznaczenia wyników specjalnych (np. po ćwiczeniach fizycznych)
 • przypominenie o konieczności wykonania pomiaru godzinę lub dwie po posiłku.

Jak mierzyć poziom cukru?

Rutynowo zaleca się kontrolę glikemii cztery razy dziennie, czyli na czczo, po przebudzeniu i po głównych posiłkach.

Czas pomiaru cukru po posiłkach ustali indywidualnie lekarz.

Do wykonania pomiaru glikemii przygotuj:

 • Glukometr Accu-Chek Performa Nano
 • Nakłuwacz Accu-Chek Multiclix
 • Testy paskowe
 • Jałowe gaziki

Prawidłowa technika badania poziomu glukozy we krwi za pomocą glukometru obejmuje:

 • sprawdzenie ważności pasków testowych do glukometru
 • umycie rąk ciepłą wodą z mydłem
 • przygotowanie nakłuwacza z lancetem
 • ustawienie skali na głębokość nakłucia palca
 • masaż dłoni od nasady dłoni w kierunku palca, który ma być nakłuwany
 • nakłucie bocznej części palca
 • nałożenie uzyskanej kropli krwi na pasek testowy
 • zabezpieczenie miejsca nakłucia gazikiem jałowym lub nasączonym spirytusem
 • zmianę lancetu w nakłuwaczu (przygotowanie do następnego nakłucia palca w celu pomiaru glikemii)
 • utrzymanie w czystości sprzętu do pomiaru glikemii (glukometru, nakłuwacza).

Zobacz jak wykonać pomiar cukru za pomocą glukometru Accu-Chek Performa Nano

Interpretacja wyników

Zaleca się, aby poziomy glukozy nie przekraczały na czczo wartości 90 mg/dl, a po głównych posiłkach 120 mg/dl. Jeśli przy przestrzeganej diecie, zaleconej przez lekarza wartości glikemii będą przez kilka dni przekraczać docelowe wartości, należy włączyć insulinoterapię.

Docelowe wartości poziomu cukru we krwi wynoszą:

na czczo i przed posiłkiem: 60-90 mg/dl (3,3-5,0 mmol/l)
1 lub 2 godziny po śniadaniu: 120 mg/dl (6,7 mmol/l)
1 lub 2 godziny po obiedzie: 120 mg/dl (6,7mmol/l)
1 lub 2 godziny po kolacji: 120 mg/dl (6,7 mmol/l)
między 2.00 a 4.00 w nocy, raz w tygodniu >60 mg/dl (3,3 mmol/l)

Jeżeli uzyskane poziomy glukozy przekraczają powyżej zalecanej normy należy skontaktować się z lekarzem.

Stosuj się do poniższych wskazówek, aby uniknąć zafałszowania wyników pomiaru:

 • zawsze myj ręce przed wykonaniem pomiaru
 • nie uciskaj palca chcąc uzyskać kroplę krwi
 • nie dezynfekuj miejsca nakłucia przed pomiarem spirytusem
 • pamiętaj, że paski testowe są jednorazowego użytku