Czynniki ryzyka cukrzycy ciążowej

Znajduje się Pani w grupie zwiększonego ryzyka rozwoju cukrzycy ciążowej, jeśli:

  • przed ciążą miała Pani nadwagę, (gdy masa ciała jest wyższa ponad 20% od idealnej masy ciała)
  • w Pani rodzinie są osoby z cukrzycą (rodzice lub rodzeństwo)
  • przed ciążą stwierdzono u Pani podwyższoną glikemię na czczo lub upośledzoną tolerancję glukozy
  • w poprzedniej ciąży urodziła Pani duże dziecko (>4000g)
  • w poprzednich ciążach miała Pani poronienia, wady rozwojowe lub obumarcia wewnątrzmaciczne
  • w poprzedniej ciąży miała Pani cukrzycę ciążową
  • ma Pani powyżej 35 lat
  • stwierdzono u Pani cukier w moczu lub zwiększoną ilość płynu owodniowego