Co to jest indeks glikemiczny (IG)

Indeks glikemiczny to wskaźnik wyrażony w procentach, który określa szybkość wzrostu stężenia glukozy we krwi w porównaniu do tempa wzrostu glikemii po spożyciu glukozy. Przyjęto, że indeks glikemiczny dla glukozy wynosi 100%. IG jest bardzo pomocnym wskaźnikiem wzrostu stężenia glukozy we krwi, ale istnieją indywidualne różnice w procesie trawienia i wchłaniania.

Dokonano podziału żywności zawierającej węglowodany wg IG na:

  • Produkty o niskim IG poniżej 55. Uważa się je za odpowiednie i wskazane w diecie ciężarnych. Po ich spożyciu poziom glukozy we krwi wzrasta stopniowo i utrzymuje się na określonym poziomie przez dłuższy czas, co zmniejsza wahania glukozy we krwi w ciągu doby.
  • Produkty o średnim IG od 56 do 70 uważa się za dozwolone.
  • Produkty o wysokim IG powyżej 70, które należy unikać, gdyż powodują gwałtowny wzrost stężenia cukru we krwi, a spożywanie tych produktów może prowadzić do dużych wahań glukozy we krwi w ciągu doby.

Indeks glikemiczny produktu może ulegać zmianom w zależności od stopnia przetworzenia, i tak: gotowanie, tarcie na tarce, obieranie – zwiększy IG. Aby obniżyć indeks glikemiczny produktów zawierających węglowodany należy spożywać je w kompozycji z produktami białkowymi (np.: sery, wędliny, chude mięso, ryby, jaja) oraz tłuszczami (oliwa, margaryny lub masło). Kwasy organiczne (np.: pieczywo na zakwasie) opóźniają trawienie węglowodanów, a tym samym obniżają ich indeks glikemiczny.