Jak działa Twój glukometr Accu-Chek® Instant?

Glukometr Accu-Chek® Instant to nowoczesne i szybkie urządzenie do monitorowania poziomu glikemii w różnych warunkach, dostarczające wynik w mniej niż 4 sekundy.

Dokładność i wiarygodność wyników zgodna z obowiązującą normą ISO 15197:2013/EN ISO 15197:2015. Spełnienie tej normy jest potwierdzeniem wysokiej jakości produktu.

Podświetlany ekran

9-stopniowa skala zakresu docelowego

Przycisk wyrzutu testu paskowego

Jak ustawić datę i godzinę w Twoim Accu-Chek® Instant?

01.
Naciśnij górny przycisk , aby włączyć glukometr.

Migający symbol testu paskowego pojawi się na ekranie.
02.
Naciśnij i przytrzymaj dolny przycisk , aż na ekranie pojawi się opcja set-up (konfiguracja).

Godzina miga.

Naciśnij górny przycisk , aby ustawić późniejszą godzinę lub dolny przycisk , aby ustawić wcześniejszą godzinę.
03.
Naciśnij i przytrzymaj
 górny przycisk , aby ustawić godzinę i przejść do następnego pola. Minuty migają.

Naciśnij górny przycisk , aby zwiększyć lub
 dolny przycisk , aby zmniejszyć minuty.
04.
Powtórz krok 3, aby ustawić wartości w każdym z pól.

Po ustawieniu roku naciśnij i przytrzymaj dolny przycisk , aż pojawi się migający symbol testu paskowego, aby zapisać ustawienia.

Jak używać glukometru Accu-Chek® Instant?

Zobacz wideo lub przeczytaj instrukcję.

01.
Dokładnie umyj i wysusz ręce.
Najlepiej użyj ciepłej wody, aby zmiękczyć opuszki i poprawić przepływ krwi.
02.
Włóż test paskowy metaliczną końcówką do glukometru.
Na ekranie pojawi się migający symbol kropli.
03.
Nakłuj palec.


Wybierz bok opuszki palca (to mniej bolesny sposób niż nakłuwanie z góry).
Czas na Accu-Che FastClix – wykonaj szybkie nakłucie jednym ruchem.


 Masz pewność bezpieczeństwa i precyzji – lancety przechowywane są w higienicznym bębenku z technologią Clixmotion®.
04.
Przyłóż test paskowy do kropli krwi.
Próbka krwi musi się znaleźć na szerokim żółtym polu testowym testu paskowego Accu-Chek® Instant.

Kiedy na ekranie pojawi się symbol klepsydry odsuń palec od testu paskowego.
05.
Wyjmij test paskowy w higieniczny i szybki sposób za pomocą przycisku uruchamiającego wyrzutnię testu paskowego.

Twój wynik został zapisany w pamięci glukometru.

Jeśli połączyłeś glukometr Accu-Chek® Instant z aplikacją mySugr wynik pomiaru został przesłany do aplikacji automatycznie.

Jak wymienić baterie w Twoim glukometrze Accu-Chek® Instant?

Pamiętaj o wymianie baterii w glukometrze!
Jeśli na ekranie glukometru widzisz symbol baterii, wymień baterię zgodnie z instrukcją:

  • Do glukometru potrzebne są 2 litowe baterie 3V typu CR2032. Baterie tego typu można kupić w wielu sklepach. Zalecane jest zaopatrzenie się w dodatkowy komplet baterii.

  • Obie baterie zawsze należy wymieniać jednocześnie na nowe tej samej marki.

  • Informacje zapisane w pamięci glukometru pozostają nadal zapamiętane również po wymianie baterii.

Jak rozwiązać problemy z Twoim glukometrem?

01.
Glukometr nie chce się włączyć albo ekran jest pusty.
• Baterie są wyczerpane > Włożyć nowe baterie.
• Ekran jest uszkodzony / Glukometr jest wadliwy > Skontaktować się z właściwą placówką obsługi klienta.
• Skrajne temperatury > Przenieść glukometr w miejsce o bardziej umiarkowanej temperaturze.
02.

Glukometr jest podłączony do komputera i nie można wykonać pomiaru stężenia glukozy we krwi ani kontroli działania.

Należy ALBO odłączyć kabel USB i wykonać pomiar stężenia glukozy we krwi bądź kontrolę działania ALBO wyjąć test paskowy i uruchomić przesyłanie danych.
03.

Glukometr nie był w stanie utworzyć powiązania z urządzeniem mobilnym.

Spróbować ponownie utworzyć powiązanie.
04.

Baterie są prawie wyczerpane.

Niezwłocznie wymienić baterie. Jeżeli symbol pojawi się ponownie po wymianie baterii, wyjąć je jeszcze raz, nacisnąć i przytrzymać przycisk W górę lub W dół przez co najmniej 2 sekundy i włożyć ponownie baterie.
05.

(Kod błędu będzie wyświetlany naprzemiennie z komunikatem Err.)

Test paskowy może być uszkodzony, nieprawidłowo włożony lub już użyty wcześniej.

Wyjąć i ponownie włożyć test paskowy albo wymienić na nowy, jeżeli jest uszkodzony lub był już używany.
06.

(Kod błędu będzie wyświetlany naprzemiennie z komunikatem Err.)

Wystąpił błąd glukometru lub testu paskowego.

Ten komunikat błędu może się pojawić, jeżeli pokrywka pojemnika z testami paskowymi nie była szczelnie zamknięta. Testy paskowe mogły ulec uszkodzeniu z powodu nieodpowiedniego przechowywania lub posługiwania się nimi.

Nigdy nie podejmować decyzji dotyczących leczenia na podstawie komunikatu błędu.

Powtórzyć pomiar stężenia glukozy we krwi. Jeżeli komunikat błędu E-3 pojawi się po raz drugi, przeprowadzić kontrolę działania z użyciem roztworu kontrolnego i nowego testu paskowego. Patrz punkt: Przeprowadzanie kontroli działania w rozdziale Kontrola działania. Jeżeli nadal pojawia się komunikat błędu E-3, należy użyć alternatywnej metody pomiaru stężenia glukozy we krwi, takiej jak użycie zapasowego glukometru i testu paskowego. Jeżeli wynik pomiaru stężenia glukozy we krwi uzyskany przy użyciu alternatywnej metody pomiaru jest bardzo wysoki lub alternatywna metoda pomiaru nie jest dostępna, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

W rzadkich przypadkach komunikat błędu E-3 może oznaczać bardzo wysoki poziom stężenia glukozy we krwi, który wykracza poza zakres pomiarowy urządzenia. Patrz punkt: Nietypowe wyniki pomiarów stężenia glukozy we krwi w rozdziale Pomiary stężenia glukozy we krwi, aby poznać inne możliwe przyczyny komunikatu błędu.
07.

(Kod błędu będzie wyświetlany naprzemiennie z komunikatem Err.)

Na test paskowy naniesiono zbyt mało krwi lub roztworu kontrolnego do pomiaru lub naniesiono je po rozpoczęciu pomiaru.

Wyrzucić test paskowy i powtórzyć pomiar stężenia glukozy we krwi lub kontrolę działania.
08.

(Kod błędu będzie wyświetlany naprzemiennie z komunikatem Err.)

Naniesiono krew lub roztwór kontrolny na test paskowy przed pojawieniem się na ekranie migającego symbolu kropli.

Wyrzucić test paskowy i powtórzyć pomiar stężenia glukozy we krwi lub kontrolę działania.
09.

(Kod błędu będzie wyświetlany naprzemiennie z komunikatem Err.)

Wystąpił błąd elektroniczny.

Wyjąć baterie, nacisnąć i przytrzymać przycisk W górę lub W dół przez co najmniej 2 sekundy, a następnie włożyć z powrotem baterie. Wykonać pomiar stężenia glukozy we krwi lub przeprowadzić kontrolę działania.
10.

(Kod błędu będzie wyświetlany naprzemiennie z komunikatem Err.)

Temperatura jest poniżej lub powyżej zakresu odpowiedniego dla systemu.

Zapoznać się ze wskazówkami nt. warunków pracy systemu, które zamieszczono w ulotce informacyjnej testów paskowych. Przejść do miejsca, w którym panują odpowiednie warunki i powtórzyć pomiar stężenia glukozy we krwi lub kontrolę działania. Nie ogrzewać ani nie chłodzić sztucznie glukometru.
11.

(Kod błędu będzie wyświetlany naprzemiennie z komunikatem Err.)

Baterie mogą być wyczerpane.

Ponownie włączyć glukometr. Jeżeli jesteś w zimnym otoczeniu, przenieś się do miejsca o bardziej umiarkowanej temperaturze i powtórz pomiar. Jeśli po kilku próbach komunikat nadal się pojawia, należy wymienić baterie. Jeżeli komunikat pojawi się ponownie po wymianie baterii, wyjąć je, nacisnąć i przytrzymać przycisk W górę lub W dół przez co najmniej 2 sekundy, a następnie włożyć ponownie baterie.
12.

(Kod błędu będzie wyświetlany naprzemiennie z komunikatem Err.)

Ustawienia daty i godziny mogą być nieprawidłowe.

Podczas próby zsynchronizowania godziny i daty z powiązanym urządzeniem wyświetlany jest migający symbol komunikacji bezprzewodowej. Gdy symbol komunikacji bezprzewodowej przestanie być wyświetlany, nacisnąć przycisk W górę, aby wyłączyć glukometr. Nacisnąć ponownie przycisk W górę, aż pojawi się migający symbol testu paskowego. Jeśli synchronizacja godziny i daty nie powiodła się, glukometr przypomina o ich ustawieniu przy następnym włączeniu. Patrz punkt: Ustawianie godziny i daty w rozdziale Wprowadzenie do systemu.
13.

(Kod błędu będzie wyświetlany naprzemiennie z komunikatem Err.)

Test paskowy może być uszkodzony.

Powótrzyć pomiar stężenia glukozy we krwi lub kontrolę działania z nowym testem paskowym.
14.

(Kod błędu będzie wyświetlany naprzemiennie z komunikatem Err.)

Próbka krwi może zawierać askorbinian w wysokim stężeniu.

Należy skonsultować się z lekarzem.
15.

(Kod błędu będzie wyświetlany naprzemiennie z komunikatem Err.)

W gnieździe na test paskowy może znajdować się ciecz lub obcy materiał.

Wyjąć i ponownie włożyć test paskowy lub powtórzyć pomiar stężenia glukozy we krwi bądź kontrolę działania z użyciem nowego testu paskowego. Jeżeli problem nie ustępuje, należy skontaktować się z właściwą placówką obsługi klienta.
16.

(Kod błędu będzie wyświetlany naprzemiennie z komunikatem Err.)

Wystąpił błąd elektroniczny.

Skontaktować się z właściwą placówką obsługi klienta.
17.

Wynik pomiaru stężenia glukozy we krwi może być powyżej zakresu pomiarowego systemu.

Patrz punkt: Nietypowe wyniki pomiaru stężenia glukozy we krwi w rozdziale: Pomiary stężenia glukozy we krwi.
18.

Wynik pomiaru stężenia glukozy we krwi może być poniżej zakresu pomiarowego systemu.

Patrz punkt: Nietypowe wyniki pomiaru stężenia glukozy we krwi w rozdziale: Pomiary stężenia glukozy we krwi.

To już znasz

Przejdź dalej