Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Wideo Instrukcje Obsługi

Często zadawane pytania

Pytania ogólne

Nie, ze względów bezpieczeństwa i z powodów higienicznych nie jest możliwe cofnięcie bębenka i ponowne wykorzystanie już raz użytego lancetu.

Najistotniejsze udoskonalenia wprowadzone w nakłuwaczu Accu-Chek FastClix w stosunku do nakłuwacza Accu-Chek Multiclix to:

 • Obsługa za pomocą jednego ruchu – naciągnięcie mechanizmu nakłuwacza i wykonanie nakłucia za jednym naciśnięciem przycisku.   
 • Intuicyjna zmiana lancetu poprzez przesunięcie suwaka do tyłu, a następnie z powrotem do przodu.
 • Łatwe ustawienie głębokości nakłucia za pomocą obrotowej nasadki znajdującej się na jednym z końców nakłuwacza.
 • Mniejszy rozmiar urządzenia zapewnia większy komfort użytkowania.

Nie. Nakłuwacz Accu-Chek FastClix jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez jedną osobę. Nie może być używany przez więcej niż jednego używkownika. W przypadku użycia nakłuwacza przez inną osobę niż jego użytkownik istnieje ryzyko zakażenia krzyżowego.

Technologia Clixmotion to zasada ruchu lancetu z podwójnym systemem prowadzenia –  oznacza to precyzyjną kontrolę ruchu lancetu zarówno do przodu, jak i z powrotem, bez wibracji i oscylacji. Ten podwójnie kontrolowany ruch ma kluczowe znaczenie dla maksymalizowania komfortu pobierania próbki krwi. Lancet wnika w skórę wyjątkowo szybkim liniowym ruchem, unikając jakichkolwiek ruchów w bok, co skutkuje znaczącym zmniejszeniem bólu oraz ograniczeniem podrażnienia zakończeń nerwów. W skórze lancet jest delikatnie zatrzymywany, a następnie natychmiast wycofywany. Ten szybki i kontrolowany ruch zapobiega zbędnym uszkodzeniom skóry.

Nakłuwacze Accu-Chek FastClix oraz bębenki z lancetami są dostępne w wielu aptekach zarówno stacjonarnych, jak i internetowych

Użycie przeterminowanych lancetów (bębenków) może skutkować zakażeniem w miejscu nakłucia, w związku z utratą sterylności lancetu. Lancet zachowuje sterylność przez 4 lata od momentu sterylizacji.

Bębenki winny być przechowywane w czystym miejscu i chronione przed skrajnymi temperaturami. Nie należy przechowywać ich np. w nagrzanym samochodzie ani w lodówce.
Bębenek może być usuwany jako odpad z gospodarstwa domowego. Należy jednak zapoznać się z lokalnie obowiązującymi regulacjami, ponieważ odnośne przepisy mogą różnić się w poszczególnych krajach.
Nie, ze względów bezpieczeństwa i z powodów higienicznych nie jest to możliwe. Zużyte bębenki są wyraźnie oznaczone za pomocą czerwonego znacznika.

Nie. Urządzenie to nie jest przeznaczone do pobierania próbki krwi od zwierząt domowych.

W celu uzyskania próbki krwi z innych części ciała nasadkę AST należy docisnąć do miejsca nakłucia. Dolna część nasadki jest przezroczysta, aby ułatwić precyzyjną lokalizację miejsca nakłucia.

Tak, podobnie jak w przypadku wszystkich nakłuwaczy Accu-Chek przeznaczonych do użytku indywidualnego nakłuwacz Accu-Chek FastClix wykorzystuje technologię Clixmotion, dzięki czemu nakłucie jest prawie bezbolesne.

Obejrzyj wszystkie pytania
Prosimy o wpisanie poszukiwanego słowa

Zapraszamy do przesłania opinii!

Idź >

Accu-Chek FastClix

Opis produktu

Accu-Chek FastClix to pierwszy na świecie nakłuwacz wyposażony w bębenek z lancetamiUnikalna technologia  sprawia, że nakłucie jest szybkiełatwe i niemal bezbolesneObrotowa nasadka umożliwia ustawienie 11 różnych głębokości nakłucia odpowiedniednio dla danego typu skóryBębenek jest fabrycznie wyposażony w 6 lancetówdzięki czemu użytkownik nie musi zajmować się ich obsługą.

Pobierz instrukcję obsługi

PORĘCZNY

Jeden ruch i już!.

BĘBENEK Z LANCETAMI

6 sterylnych lancetów

OBROTOWA NASADKA

11 różnych głębokości nakłucia

SZEROKOŚĆ IGŁY

0,3 mm

WYMIARY NAKŁUWACZA

119 x 19 mm

Zalety i funkcjonalność
 • Uzyskanie próbki krwi za pomocą jednego prostego ruchu.
 • Specjalny suwak ułatwia zmianę lancetu na nowy.
 • Możliwość ustawienia 11 różnych głębokości nakłucia w zależności od typu skóry.
 • Bębenek zawiera 6 lancetów. Użytkownik nie musi zajmować się ich obsługą.
 • Cyfra w okienku wskazuje liczbę pozostałych do wykorzystania lancetów.
 • Bębenka ze zużytymi lancetami nie trzeba wyrzucać do specjalnego pojemnika (o ile przepisy lokalne nie stanowią inaczej), gdyż są one schowane w jego wnętrzu.
 • Zminimalizowane ryzyko przypadkowego skaleczenia się.
 • Technologia Clixmotion minimalizuje wibrację i oscylację lancetu dzięki czemu nakłucie jest delikatne.
 • Ostrze igły stożkowe z trójstronnym szlifem i z zoptymalizowanym kątem, średnica igły 30G (0,3 mm).
 • Możliwość wybrania alternatywnych miejsc nakłucia (nasadka AST dostępna oddzielnie)
Dodatkowa specyfikacja
Ustawianie głębokości nakłucia:

11-stopniowa regulacja głębokości nakłucia

Głębokość nakłucia:

Od 0,7 do 2,2 mm

Obsługa:

Naciągnięcie mechanizmu nakłuwacza i wykonanie nakłucia jednym ruchem.

Długość i szerokość nakłuwacza:

119 mm x 19 mm

Masa (z bębenkiem):

19,3 g

Możliwość wykonania nakłucia innych części ciała (AST):

Tak, z dostępną oddzielnie nasadką AST

Wyłącznie do użytku indywidualnego:

Nakłuwacz Accu‑Chek FastClix jest przeznaczony tylko do użytku indywidualnego, tj. do pobierania próbki krwi wyłącznie u jednego użytkownika. Używanie nakłuwacza przez inne osoby, w tym nawet przez członków rodziny, lub ich stosowanie przez pracowników służby zdrowia w celu pobierania próbek krwi od różnych pacjentów wiąże się z ryzykiem zakażenia. Z tego względu nakłuwacz Accu‑Chek FastClix nie jest przeznaczony do użytku profesjonalnego w placówkach opieki zdrowotnej.

Wymagania środowiskowe:

Tworzywa sztuczne niekrytyczne
Materiały biozgodne
Nie użyto lateksu

Instrukcja użytkowania nakłuwacza Accu-Chek FastClix

Naciągnięcie mechanizmu nakłuwacza i wykonanie nakłucia jednym ruchem pozwala na szybkie i łatwe uzyskanie próbki krwi. Jednak obsługa nakłuwacza obejmuje kilka czynności. Przed pobraniem próbki zawsze należy dokładnie umyć i osuszyć ręce.

Zakładanie bębenka

 • Zdjąć nasadkę.
 • Wsunąć nowy bębenek.
 • Ponownie nałożyć nasadkę.

Ustawianie głębokości nakłucia

Za pomocą obrotowej nasadki wybrać jedną spośród 11 różnych głębokości nakłucia. Rozpocząć od pozycji 2. i przekręcając nasadkę dostosować głębokość nakłucia do typu skóry użytkownika.

Uzyskanie próbki krwi

 • Jednym ruchem naciągnąć mechanizm nakłuwacza i wykonać nakłucie.

Wymiana lancetu

 • Obok okienka wskazującego liczbę dostępnych lancetów znajduje się suwak zmiany lancetu.  W celu zmiany lancetu suwak ten należy przesunąć do przodu i z powrotem. Cyfra w okienku wskazuje liczbę  pozostałych do wykorzystania lancetów.