Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Wideo Instrukcje Obsługi

Często zadawane pytania

Testy paskowe i kontrola działania

Przeprowadzenie pomiaru kontrolnego pozwala użytkownikowi stwierdzić, czy glukometr i testy paskowe działają prawidłowo.

Pomiar kontrolny powinien być wykonany, gdy:

 • Otwierasz nową fiolkę z testami paskowymi;
 • Fiolka z testami paskowymi była przez jakiś czas pozostawiona otwarta;
 • Podejrzewasz, że testy paskowe mogą być uszkodzone;
 • Podczas sprawdzania poprawności działania glukometru i testów paskowych;
 • Paski testowe były przechowywane w ekstremalnej temperaturze lub wilgotności;
 • Po upuszczeniu glukometru;
 • Wynik testu nie odpowiada Twojemu samopoczuciu;
 • Podczas nauki obsługi glukometru.

Pomiar stężenia glukozy we krwi

Wystarczą 4 sekundy i masz wynik.

Pytania ogólne

Jeśli nakłuwacz był już używany, do kolejnego pobrania krwi potrzebny będzie nowy lancet.
Przesuń do oporu znajdujący się z boku nakłuwacza biały przycisk naciągający do dołu i z powrotem. Następny lancet jest teraz gotowy do użycia.
Znajdujący się obok przycisku naciągającego wskaźnik pokazuje ilość pozostałych lancetów, np. 5 zamiast wcześniejszych 6.
Po każdym załadowaniu nowego lancetu liczba na wskaźniku ilości pozostałych jeszcze lancetów zmniejsza się o jeden, np. 3 zamiast wcześniejszych 4. Po załadowaniu szóstego, a zarazem ostatniego lancetu, na wskaźniku pojawi się 1.

1. Zdejmij nasadkę nakłuwacza.
2. Wyjmij zużyty bębenek i wsuń nowy (skieruj go białą końcówką do wnętrza nakłuwacza).
3. Bębenek jest osadzony prawidłowo, jeśli tkwi całkowicie w nakłuwaczu i wystaje tylko jego brzeg z przodu.
4. Nałóż ponownie nasadkę nakłuwacza. Nasadka jest nałożona prawidłowo, jeśli jest nasunięta do oporu i wyraźnie "zaskoczy" na swoje miejsce.
Pamiętaj, żeby nie wyjmować bębenka z nakłuwacza dopóki nie wykorzystasz wszystkich lancetów. Raz wyjęty bębenek, nie może być uzyty ponownie.
Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu, pokazującego jak używać nakłuwacza Accu-Chek FastClix (PRZEJDŹ DO FILMU). 

Obracaj nasadkę nakłuwacza, do momentu ustawienia pożądanej głębokości nakłucia (od 0,5 do 5,5). Ważne! Przy ustawianiu głębokości nakłucia, nie przesuwaj białego przycisku naciągającego, służącego do zmiany lancetu.

Srebrna kreska (wskaźnik ustawionej głębokości nakłucia) na nakłuwaczu wskazuje aktualnie nastawioną głębokość nakłucia. Im wyższa liczba, tym głębsze nakłucie. W przypadku braku doświadczenia z tym nakłuwaczem zaleca się nastawienie mniejszej głębokości nakłucia, np. głębokości nakłucia 2. Zachęcamy też do obejrzenia krótkiego filmiku, pokazującego obsługę nakłuwacza Accu-Chek FastClix (PRZEJDŹ DO FILMU).

Nie, ze względów bezpieczeństwa i z powodów higienicznych nie jest możliwe cofnięcie bębenka i ponowne wykorzystanie już raz użytego lancetu.

Najistotniejsze udoskonalenia wprowadzone w nakłuwaczu Accu-Chek FastClix w stosunku do nakłuwacza Accu-Chek Multiclix to:

 • Obsługa za pomocą jednego ruchu – naciągnięcie mechanizmu nakłuwacza i wykonanie nakłucia za jednym naciśnięciem przycisku.   
 • Intuicyjna zmiana lancetu poprzez przesunięcie suwaka do tyłu, a następnie z powrotem do przodu.
 • Łatwe ustawienie głębokości nakłucia za pomocą obrotowej nasadki znajdującej się na jednym z końców nakłuwacza.
 • Mniejszy rozmiar urządzenia zapewnia większy komfort użytkowania.

Nie. Nakłuwacz Accu-Chek FastClix jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez jedną osobę. Nie może być używany przez więcej niż jednego używkownika. W przypadku użycia nakłuwacza przez inną osobę niż jego użytkownik istnieje ryzyko zakażenia krzyżowego.

Technologia Clixmotion to zasada ruchu lancetu z podwójnym systemem prowadzenia –  oznacza to precyzyjną kontrolę ruchu lancetu zarówno do przodu, jak i z powrotem, bez wibracji i oscylacji. Ten podwójnie kontrolowany ruch ma kluczowe znaczenie dla maksymalizowania komfortu pobierania próbki krwi. Lancet wnika w skórę wyjątkowo szybkim liniowym ruchem, unikając jakichkolwiek ruchów w bok, co skutkuje znaczącym zmniejszeniem bólu oraz ograniczeniem podrażnienia zakończeń nerwów. W skórze lancet jest delikatnie zatrzymywany, a następnie natychmiast wycofywany. Ten szybki i kontrolowany ruch zapobiega zbędnym uszkodzeniom skóry.

Nakłuwacze Accu-Chek FastClix oraz bębenki z lancetami są dostępne w wielu aptekach zarówno stacjonarnych, jak i internetowych

Użycie przeterminowanych lancetów (bębenków) może skutkować zakażeniem w miejscu nakłucia, w związku z utratą sterylności lancetu. Lancet zachowuje sterylność przez 4 lata od momentu sterylizacji.

Bębenki winny być przechowywane w czystym miejscu i chronione przed skrajnymi temperaturami. Nie należy przechowywać ich np. w nagrzanym samochodzie ani w lodówce.
Obejrzyj wszystkie pytania
Still can't find what you need?

Zapraszamy do przesłania opinii!

Idź

Accu-Chek FastClix

Opis produktu

Accu-Chek FastClix to pierwszy na świecie nakłuwacz wyposażony w bębenek z lancetamiUnikalna technologia  sprawia, że nakłucie jest szybkiełatwe i niemal bezbolesneObrotowa nasadka umożliwia ustawienie 11 różnych głębokości nakłucia odpowiedniednio dla danego typu skóryBębenek jest fabrycznie wyposażony w 6 lancetówdzięki czemu użytkownik nie musi zajmować się ich obsługą.

Pobierz instrukcję obsługi

PORĘCZNY

Jeden ruch i już!.

BĘBENEK Z LANCETAMI

6 sterylnych lancetów

OBROTOWA NASADKA

11 różnych głębokości nakłucia

SZEROKOŚĆ IGŁY

0,3 mm

WYMIARY NAKŁUWACZA

119 x 19 mm

Zalety i funkcjonalność
 • Uzyskanie próbki krwi za pomocą jednego prostego ruchu.
 • Specjalny suwak ułatwia zmianę lancetu na nowy.
 • Możliwość ustawienia 11 różnych głębokości nakłucia w zależności od typu skóry.
 • Bębenek zawiera 6 lancetów. Użytkownik nie musi zajmować się ich obsługą.
 • Cyfra w okienku wskazuje liczbę pozostałych do wykorzystania lancetów.
 • Bębenka ze zużytymi lancetami nie trzeba wyrzucać do specjalnego pojemnika (o ile przepisy lokalne nie stanowią inaczej), gdyż są one schowane w jego wnętrzu.
 • Zminimalizowane ryzyko przypadkowego skaleczenia się.
 • Technologia Clixmotion minimalizuje wibrację i oscylację lancetu dzięki czemu nakłucie jest delikatne.
 • Ostrze igły stożkowe z trójstronnym szlifem i z zoptymalizowanym kątem, średnica igły 30G (0,3 mm).
 • Możliwość wybrania alternatywnych miejsc nakłucia (nasadka AST dostępna oddzielnie)
Dodatkowa specyfikacja
Ustawianie głębokości nakłucia:

11-stopniowa regulacja głębokości nakłucia

Głębokość nakłucia:

Od 0,7 do 2,2 mm

Obsługa:

Naciągnięcie mechanizmu nakłuwacza i wykonanie nakłucia jednym ruchem.

Długość i szerokość nakłuwacza:

119 mm x 19 mm

Masa (z bębenkiem):

19,3 g

Możliwość wykonania nakłucia innych części ciała (AST):

Tak, z dostępną oddzielnie nasadką AST

Wyłącznie do użytku indywidualnego:

Nakłuwacz Accu‑Chek FastClix jest przeznaczony tylko do użytku indywidualnego, tj. do pobierania próbki krwi wyłącznie u jednego użytkownika. Używanie nakłuwacza przez inne osoby, w tym nawet przez członków rodziny, lub ich stosowanie przez pracowników służby zdrowia w celu pobierania próbek krwi od różnych pacjentów wiąże się z ryzykiem zakażenia. Z tego względu nakłuwacz Accu‑Chek FastClix nie jest przeznaczony do użytku profesjonalnego w placówkach opieki zdrowotnej.

Wymagania środowiskowe:

Tworzywa sztuczne niekrytyczne
Materiały biozgodne
Nie użyto lateksu

Instrukcja użytkowania nakłuwacza Accu-Chek FastClix

Naciągnięcie mechanizmu nakłuwacza i wykonanie nakłucia jednym ruchem pozwala na szybkie i łatwe uzyskanie próbki krwi. Jednak obsługa nakłuwacza obejmuje kilka czynności. Przed pobraniem próbki zawsze należy dokładnie umyć i osuszyć ręce.

Zakładanie bębenka

 • Zdjąć nasadkę.
 • Wsunąć nowy bębenek.
 • Ponownie nałożyć nasadkę.

Ustawianie głębokości nakłucia

Za pomocą obrotowej nasadki wybrać jedną spośród 11 różnych głębokości nakłucia. Rozpocząć od pozycji 2. i przekręcając nasadkę dostosować głębokość nakłucia do typu skóry użytkownika.

Uzyskanie próbki krwi

 • Jednym ruchem naciągnąć mechanizm nakłuwacza i wykonać nakłucie.

Wymiana lancetu

 • Obok okienka wskazującego liczbę dostępnych lancetów znajduje się suwak zmiany lancetu.  W celu zmiany lancetu suwak ten należy przesunąć do przodu i z powrotem. Cyfra w okienku wskazuje liczbę  pozostałych do wykorzystania lancetów.