Wybierz rozwiązanie dostosowane
do twoich
potrzeb!

Accu Chek Solo
Jesteś zainteresowany pompą insulinową Accu-Chek Solo?

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ

 

Imie
Nazwisko
Adres e-mail
Telefon
Miasto
Kod Pocztowy
Informacje o pompie Accu-Chek Solo uzyskałem/am:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratorem danych osobowych jest Roche Diagnostics International AG, Basel Branch Diabetes Care - 4052 Basel, Switzerland, działająca jako spółka dominująca spółek powiązanych działających w dziale diabetes care business unit. W przypadku, gdy dane osobowe użytkownika są objęte Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych UE ("UE") 2016/679 ("RODO"), przedstawicielem Administratora danych w UE jest Roche Privacy GmbH, Emil-Barell-Str. 1 D- 79639 Grenzach- Wyhlen, Niemcy. Lokalne podmioty z grupy Roche, z siedzibą w kraju siedziby użytkownika, mogą być uznawane za administratorów danych osobowych w zakresie, w jakim uczestniczą one w opisanych poniżej działaniach (więcej informacji na temat podmiotów z grupy kapitałowej Roche w kraju siedziby użytkownika jest dostępnych na stronie internetowej accu-chek www.accu-chek.pl
Wyślemy do Ciebie marketingowe wiadomości e-mail, pod warunkiem, że wyrazisz nam zgodę na to działanie, a będziemy przechowywać te dane przez okres, w którym utrzymujemy z Tobą interakcje, nie dłużej niż trzy lata po ostatnim kontakcie.

Możemy udostępniać dane użytkownika podmiotom z grupy Roche oraz usługodawcom w zakresie niezbędnym do tego celu, co może oznaczać przekazanie ich do regionu geograficznego, który nakłada inne zobowiązania dotyczące prywatności niż kraj pochodzenia użytkownika. W takim przypadku nasza wewnętrzna umowa o przekazaniu danych gwarantuje, że w ramach grupy Roche obowiązują odpowiednie środki oraz że w podobny sposób wdrażamy odpowiednie zabezpieczenia umowne w stosunkach z dostawcami usług. Aby skorzystać z przysługujących Ci praw (dostępu, sprostowania, ograniczenia, sprzeciwu, usunięcia lub przeniesienia), skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]. Masz również prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych."
Podanie danych jest dobrowolne.

Jeśli w przyszłości chcesz otrzymywać informacje o naszych ofertach prosimy o dobrowolne wyrażenie poniższych zgód.

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o., w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych:

Posiadam lekarza prowadzącego (diabetologa):

Obecna terapia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o., a w przypadku wyrażenia powyższej zgody, również od podmiotów z Grupy Roche Polska, informacji handlowo-marketingowych przesyłanych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając, jako formę kontaktu:

 Wyrażam zgodę na udostępnienie podanych w formularzu danych kontaktowych do pozostałych podmiotów z Grupy Roche Polska, w celach marketingowych.

Wypelnienie formularza pozwoli nam na skontaktowanie sie z Tobą w celu przedstawienia oferty handlowej Roche Diabetes Care Polska dotyczącą pompy insulinowej Accu-Chek Solo.

Rozumiem, że mogę wycofać zgodę w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Informujemy również, że rozmowy telefoniczne z naszymi konsultantami są nagrywane w celach związanych z rozpatrywaniem ewentualnych roszczeń lub reklamacji. Jeżeli nie zgadzasz się na nagrywanie rozmowy telefonicznej, wybierz inną formę kontaktu z nami.

* Pole wymagane


Administratorem Państwa danych osobowych jest Roche Diabetes Care Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione w Informacji o prywatności i polityce dotyczącej plików Cookie. W każdym momencie może odwołać Pan/Pani swoje zgody marketingowe, co nie będzie miało jednak wpływu na legalność przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Decyzję o rozpoczęciu terapii pompą insulinową należy podjąć po konsultacji z lekarzem. Na niniejszej stronie internetowej adresowanej do szerokiego grona odbiorców podano informacje o produktach. Informacje te mogą być niemożliwe do uzyskania w inny sposób; mogą też nie dotyczyć niektórych krajów. Zaznacza się, że firma Roche nie bierze odpowiedzialności za korzystanie z informacji niezgodnych z procedurami i przepisami prawnymi oraz z zasadami rejestracji lub użytkowania obowiązującymi w kraju zamieszkania użytkownika danego produktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot prowadzący reklamę: Roche Diabetes Care Polska sp. z o.o.

Producent: Roche Diabetes Care GmbH

System bezdrenowej mikropompy Accu-Chek Solo to wyrób medyczny przeznaczony do stosowania u osób chorych na cukrzycę wymagających przyjmowania insuliny. Szczegółowe informacje na temat produktu znajdują się w instrukcji używania dołączonej do wyrobu.