Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Często zadawane pytania

Obsługa i pielęgnacja glukometru oraz wymiana baterii

Nie, kabel USB nie ładuje baterii glukometru. Odłącz kabel USB po pobraniu wyników. Pozostawienie kabla USB podłączonego do glukometru i komputera po pobraniu może pobierać energię z baterii glukometru. Co więcej nie ma możliwości pomiaru stężenia glukozy we krwi dopóki glukometr Accu-Chek Instant jest podłączony do komputera kablem USB.

Jeżeli wydaje się, że bateria rozładowuje się zbyt szybko, należy wymienić ją na nową oraz wykonać reset glukometru.

W tym celu:

 1. Wyłącz glukometr.
 2. Wyjmij szufladkę z bateriami.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny przez co najmniej 2 sekundy. Następnie zwolnij przycisk.
 4. Włóż nowe baterie do komory baterii. Należy upewnić się, że baterie są dobrze włożone.
 5. Wsuń szufladkę z bateriami z powrotem.

 

W celu wymiany baterii na nowe, przygotuj 2 litowe baterie 3 V typu CR2032. Zawsze należy wymieniać obydwie baterie jednocześnie, na nowe tej samej marki. Otwórz pokrywę komory baterii z tyłu glukometru, przesuwając zatrzask zgodnie z kierunkiem strzałki i ciągnąć całą pokrywę w górę. Wyjmij zużyte baterie. Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy przycisk glukometru. Wsuń baterie pod wystające zaczepy stroną (+) zwróconą w górę. Nałóż pokrywę komory baterii i zatrzaśnij ją. 

 

Nie, włączasz i robisz pomiar.

Nie, port USB glukometru Accu-Chek Instant nie jest odporny na dostawanie się wody lub pyłu.

Tak, za każdym razem, gdy glukometr jest włączony, bateria jest zużywana podczas wyszukiwania sparowanego urządzenia lub podczas przesyłania wyników.

Gdy glukometr jest połączony ze smartfonem, baterie wystarczą na ok. 500 pomiarów. Jeśli nie łączysz glukometru ze smartfonem, baterie powinny wystarczyć na ok. 750 pomiarów.

Informacje zapisane w pamięci glukometru zostają w niej nadal, nawet po wymianie baterii.* Jeśli data i godzina nie pojawiają się na ekranie glukometru po zmianie baterii, wymagana jest synchronizacja z aplikacją mySugr lub ustawienie ręczne przez program Accu-Chek SmartPix Software. 

*Data i czas będą zachowane przez ok. 2 godziny po wyczerpaniu baterii.

Data i godzina w glukometrze Accu-Chek Instant jest ustawiana automatycznie po połączeniu glukometru z bezpłatną aplikacją mySugr, którą można pobrać na telefon z Google Play oraz App Store.

Można także ustawić datę i godzinę ręcznie, używając programu Accu-Chek SmartPix Software w swoim komputerze. Należy wówczas połączyć glukometr kablem microUSB do komputera.

Pytania ogólne

Baterie mogą być wyczerpane. Jeżeli jesteś w zimnym otoczeniu, przenieś się do miejsca o bardziej umiarkowanej temperaturze i powtórz pomiar. Jeśli po kilku próbach komunikat nadal się pojawia, należy wymienić baterie. Jeżeli komunikat pojawi się ponownie po wymianie baterii, należy wyjąć je, nacisnąć i przytrzymać przycisk W górę lub W dół przez co najmniej 2 sekundy, a następnie włożyć ponownie baterie.

 

Tak, glukometr Accu-Chek Instant spełnia wymagania normy EN ISO 15197:2015.

System Accu-Chek Instant spełnia surowe wymogi normy EN ISO 15197: 2015 (Systemy badań diagnostycznych in vitro - Wymagania dotyczące systemów monitorowania stężenia glukozy we krwi do samodzielnego testowania w leczeniu cukrzycy) dotyczące precyzji pomiaru i zapewnia dokładność 10/10, aby uzyskać wyniki, którym możesz zaufać.

"Standard 10/10" odnosi się do wewnętrznego protokołu testowego zgodnego z EN ISO 15197: 2015 dotyczące precyzji pomiaru glukometrów. Zgodnie z wytycznymi, 95% wyników pomiarów przy użyciu testów paskowych z trzech różnych serii, musi mieścić się w granicach ± 15 mg/dL przy stężeniach glukozy <100 mg/dL lub w granicach ± 15% przy stężeniach glukozy ≥ 100 mg/dL.

Tak. W tym celu należy podłączyć glukometr Accu-Chek Instant do komputera kablem microUSB i w programie Accu-Chek SmartPix Software kliknąć w ikonkę ustawień glukometru, znajdującą się na głównym pasku. Następnie należy wybrać opcję "Konfiguruj glukometr".

Nie, aby zdiagnozować cukrzycę zawsze należy skontaktować się z lekarzem.

Glukometr przechowuje w swojej pamięci do 720 wyników pomiaru stężenia glukozy we krwi. W glukometrze sprawdzić można tylko wynik ostatniego pomiaru oraz wartości średnie z 7, 14, 30 i 90 dni. Aby móc przeglądać wyniki pomiarów, należy je przesłać do bezpłatnej aplikacji mySugr

Testy paskowe i kontrola działania

Nie, nie można przeprowadzić pomiaru, gdy krew została naniesiona na test paskowy poza glukometrem.

Tak, jak w przypadku każdego testu paskowego, ciepło, wilgotność i inne warunki otoczenia mogą mieć wpływ na testy paskowe. Zamykaj fiolkę z testami paskowymi zaraz po wyciągnięciu testu do pomiaru.

Nie, glukometr nie informuje o tym, że test paskowy jest przeterminowany, nie blokuje również możliwości przeprowadzenia pomiaru takim testem. Pamiętaj, aby zawsze sprawdzić termin ważności testu paskowego, przed jego użyciem.

W takiej sytuacji na wyświetlaczu pojawia się komunikat błędu E4.

Nie. Nie ma możliwości dodatkowego nałożenia krwi.

Nanieś krew na dowolne miejsce wzdłuż żółtej krawędzi testu. Nie nanoś krwi na górną część testu paskowego.

Wystarczy jedna kropelka (zaledwie 0,6 mikrolitra).

Wzdłuż testu paskowego jest naniesiona bariera ochronna, w związku z czym możemy dotykać go na całej powierzchni.

Nie – z glukometrem Accu-Chek Instant musisz używać testów paskowych Accu-Chek Instant.

Funkcjonalność

Tak, glukometr Accu-Chek Instant łączy się z programem Accu-Chek Smart Pix Software za pomocą standardowego kabla microUSB. W programie Accu-Chek Smart Pix Software możesz analizować dane, ustawiać czas i datę na glukometrze oraz ustawiać zakresy docelowe.

Nie – ale to niewiele w porównaniu z ilością funkcji, które posiada!

Tak, Twoje dane są bezpieczne – glukometr Accu-Chek Instant ma zabezpieczenie Ble PassKey Pairing.

Możesz przesyłać dane z glukometru do aplikacji mySugr, gdy aplikacja nie jest połączona z Internetem, ale dopiero po podłączeniu do Internetu dane zostaną zapisane w chmurze.

Dane zapisane na Twoim koncie w aplikacji mySugr są przechowywane w chmurze, w związku z tym jeśli zalogujesz się na swoje konto w mySugr na innym smartfonie, nadal będziesz miał dostęp do danych archiwalnych.

W urządzeniach z systemem IOS w danym momencie można połączyć max. do 3 glukometrów Accu-Chek Instant z profilem mySugr. 

W urządzeniach z systemem Android nie ma takiej możliwości. 

Tak, możesz oglądać archiwalne wyniki w aplikacji mySugr, gdy glukometr nie jest połączony z telefonem. Pamiętaj, że nowy wynik zobaczysz jednak dopiero po ponownym połączeniu glukometru z aplikacją.

Tak. Glukometr przechowuje w pamięci ostatnie 720 wyników, niezależnie, czy zostały przesłane do aplikacji.

Wyniki są przesyłane automatycznie. Sprawdź, czy:

 1. masz włączony Bluetooth w telefonie i glukometrze
 2. glukometr jest sparowany z aplikacją mySugr w telefonie
 3. aplikacja nadal działa w tle - czy jej nie wyłączyłeś
 4. w ustawieniach telefonu pozwoliłeś na pokazywanie powiadomień z aplikacji mySugr"

Glukometr Accu-Chek Instant może przesyłać wyniki przez Bluetooth Low Energy (BLE) do aplikacji mySugr na kompatybilnym smartfonie. Dane z glukometru można przesłać także do programu Accu-Chek SmartPix Software przez podłączenie urządzenia z komputerem kablem microUSB.

Dlaczego niebieski oznacza "wysoki" na wskaźniku zakresu docelowego, podczas gdy niebieski oznacza "niski" na innych glukometrach?

Średnie wyników z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni.

W glukometrze nie, ale gdy prześlesz wyniki do aplikacji mySugr, masz mnóstwo możliwości oznaczeń wyników pomiarów.

Nie, w Accu-Chek Instant nie ma możliwości usuwania wyników.

Pomiar stężenia glukozy we krwi

Domyślny zakres docelowy jest ustawiony fabrycznie na 70-160 mg/dL. Zakres docelowy w glukometrze można ustawić po podłączeniu glukometru do komputera, w programie Accu-Chek SmartPix Software.

Uwaga: zakres docelowych wartości glukozy we krwi należy ustalić z lekarzem.

Tak m.in. z dłoni, przedramienia i ramienia (tzw. alternatywne miejsca nakłucia – AST). Pamiętaj tylko, że do pobrania próbki krwi musisz założyć nakładkę AST (dostępną oddzielnie) na nakłuwacz Accu-Chek Fastclix. Dokładne informacje jakie są zasady korzystania z alternatywnych miejsc nakłucia znajdziesz w instrukcji obsługi glukometru Accu-Chek Instant.


Accu-Chek Instant

Opis produktu

To nowoczesny i wygodny system do monitorowania poziomu glukozy we krwi. Dzięki swoim funkcjonalnością jest odpowiedni dla osób z każdym typem cukrzycy, w każdym wieku. Accu-Chek Instant ułatwia interpretację wyniku dzięki wskaźnikowi zakresu docelowego na 9-stopniowej skali, wygodny pomiar dzięki testowi paskowemu z wyjątkowo szeroką  kapilarą oraz higienę pomiaru dzięki wyrzutni testu paskowego. Duży, podświetlany wyświetlacz zapewnia łatwe odczytanie wyniku nawet przy słabym oświetleniu. Glukometr dokonuje szybkiego pomiaru w czasie krótszym niż 4 sekundy, a jego pamięć mieści 720 wyników pomiaru.
Accu-Chek Instant zapewnia dokładny pomiar zgodny z normą EN ISO 15197:2015 

 

BEZPRZEWODOWA TECHNOLOGIA

Bluetooth®

WYŚWIETLACZ

Podświetlany wyświetlacz LCD

WYNIKI

Dostępne w mniej niż 4s

WYMIARY

77.1 x 48.6 x 15.3 mm (LWH)

BATERIA

2 baterie pastylkowe (CR2032)

PASKI TESTOWE

Accu-Chek Instant

NAKŁUWACZE

Accu-Chek FastClix

Funkcjonalności produktu
 • Wyjątkowo szeroka kapilara testu paskowego - łatwa absorbcja nawet małej próbki krwi w dowolnym miejscu żółtego obszaru kapilary
 • Precyzja pomiaru zgodna z normami EN ISO 15197:2015/ ISO 15197:2013
 • Podświetlany wyświetlacz LCD - łatwy do odczytywania wynik nawet przy słabym oświetleniu
 • 9-stopniowa skala zakresu docelowego - ułatwia interpretację wyniku
 • Wynik pomiaru w czasie poniżej 4 sekund
 • Łączność przez Bluetooth i kabel USB
 • Brak kodowania
 • Wartości średnie z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni
 • Pamięć 720 wyników pomiarów 
 • Przycisk wyrzutu testu paskowego zapewniający higieniczne usunięcie zużytego paska
 • Możliwość połączenia z aplikacją mySugr i dostęp do aplikacji w wersji PRO
 • Możliwość połączenia z aplikacją Telemedico
Dodatkowa specyfikacja
Numer seryjny:

Unikalny numer seryjny zapisany jest na tabliczce znamionowej umieszczonej z tyłu glukometru oraz przechowywany w pamięci nieulotnej.

Czas pomiaru:

Mniej niż 4 sekundy.

Temperatura podczas użytkowania:

Od +8 do +44°C.

Temperatura przechowywania bez baterii:

Od -25 do + 70°C.

Pojemność pamięci:

Co najmniej 720 wyników pomiarów glukozy i co najmniej 30 pomiarów kontrolnych.

Wartości średnie:

Z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni.

Przekaz danych:

Za pomocą połączenia Bluetooth lub kabla micro USB.

Wymiary:

77,1 x 48,6 x 15,3 mm

Masa:

Około 40 g (z bateriami).

Wyświetlacz:

Duży, podświetlany LCD.

Sygnał dźwiękowy:

Tak (fabrycznie ustawiony w pozycji WŁĄCZONY).

Bateria:

Dwie litowe baterie guzikowe 3 V (typu CR2032).

Żywotność baterii:

- Około 750 pomiarów bez wykorzystania transmisji Bluetooth;
- około 500 pomiarów przy sparowaniu z urządzeniem mobilnym wykorzystując Bluetooth.

Samoczynne wyłączanie:

Glukometr wyłącza się automatycznie po 5 sek. od wyjęcia testu po wykonaniu badania lub po 2 minutach od wykonania ostatniej czynności.

Sygnalizacja naniesienia na test paskowy zbyt małej kropli krwi:

Tak.

Dopuszczalna eksploatacja na wysokości:

0–3094 m n.p.m.

Wielkość próbki krwi:

0,6 µl.

Zakres pomiaru:

10–600 mg/dl;0,6–33,3 mmol/l.

Rodzaj próbki krwi:

Krew włośniczkowa, żylna, tętnicza lub krew pobierana od noworodków.

Pobranie próbki:

System kapilary zasysającej krew

Zakres hematokrytu:

10–65%

Stabilność testów paskowych:

18 miesięcy od daty produkcji. Testy paskowe pozostają stabilne co najmniej do upłynięcia terminu przydatności podanego na fiolce (fiolkę z testami paskowymi należy dokładnie zamykać natychmiast po wyjęciu każdego testu paskowego).