Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Często zadawane pytania

Pytania ogólne

Nowe aktualizacje można pobierać ze strony internetowej Accu-Chek. Do aktualizacji dołączana jest również odpowiednia instrukcja obsługi.

Ostatnia wersja glukometru ma całkowicie nowy wygląd – jest o 30 proc. mniejsza i cechuje się udoskonaloną opcją ustawiania funkcji. Do nowych rozwiązań należą alarm poposiłkowy oraz możliwość wyliczenia średniej wartości wyników z ostatnich 90 dni. Ponadto glukometr ten ma o 10 proc. większy ekran wyposażony w czytelny wyświetlacz.

Tak, nowe testy paskowe mogą być stosowane ze wszystkimi generacjami glukometrów Accu-Chek Active.

Wyniki mogą zostać oznaczone za pomocą czterech różnych znaczników poprzez naciśnięcie przycisku M lub S. Dostępne opcje oznaczania wyników obejmują:

 • wartości przedposiłkowe;
 • wyniki kontroli działania uzyskiwane z użyciem roztworu kontrolnego;
 • wartości poposiłkowe;
 • wyniki ogólne.

Glukometr Accu-Chek Active ma wbudowany port USB, który służy do przesyłania danych do spełniającego określone parametry komputera. Roche Diabetes Care oferuje szereg produktów i oprogramowań mających na celu zarządzanie cukrzycą, które pozwalają zwiększyć efektywność zintegrowanego zarządzania cukrzycą. Produkty te umożliwiają użytkownikowi oraz zespołowi terapeutycznemu skuteczniejsze monitorowanie i analizowanie wyników oraz ich przejrzystą i czytelną prezentację na wykresach i w tabelach.

Tak, pomiar można wykonywać z użyciem wszystkich typów krwi (włośniczkowej, żylnej, tętniczej oraz krwi pobieranej od noworodków).

Można wskazać dwie główne różnice:

 1. W nowej wersji testów paskowych Accu-Chek Active zastosowano nową technologię chemiczną umożliwiającą wyeliminowanie istotnego klinicznie zakłócania wyniku wskutek działania maltozy.
 2. W nowych testach paskowych pole reaktywne zarówno na teście paskowym, jak i na kluczu kodowym jest koloru zielonego.

Tak.

Wymagany kabel USB (standardowy kabel mikro-USB) można nabyć w większości sklepów z artykułami elektrycznymi; zestaw dostarczany z glukometrem nie obejmuje standardowego kabla mikro-USB.

Glukometr wyposażony jest w opcję wykrywania zbyt małej ilości krwi. Jeśli objętość próbki krwi jest za mała, po paru sekundach włączy się alarm w postaci trzech krótkich sygnałów dźwiękowych, po których użytkownik może uzupełnić ilość krwi.

Wyniki przechowywane są w sposób nieprzerwany, zmiana baterii nie powoduje ich utraty. Jeśli bateria zmieniana jest zgodnie z instrukcją użytkowania (zużyta bateria pozostaje w glukometrze do czasu gdy możliwa jest jej wymiana na nową), przechowywane są także ustawienia daty oraz godziny.   

Glukometr Accu-Chek Active wykrywa zmianę koloru w obrębie pola reaktywnego. Jeśli pole reaktywne zostanie zbyt wcześnie sprawdzone, reakcja enzymatyczna dla glukozy może nie być jeszcze ukończona, natomiast w przypadku zbyt późnego sprawdzenia zabarwienie pola reaktywnego może być już zmienione wskutek procesu wysychania.

Patrz Informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

Prosimy o wpisanie poszukiwanego słowa

Zapraszamy do przesłania opinii!

Idź >

Accu-Chek Active

Opis produktu

Glukometr Accu-Chek Active umożliwia przeglądanie średnich pomiarów z ostatnich 90 dni, powiadamia o naniesieniu na test paskowy zbyt małej kropli krwi i daje możliwość jej uzupełnienia w ciągu 10 sekund. Jest wyposażony w alarmy przypominające o konieczności przeprowadzenia pomiaru przed posiłkiem i po nim.

Pobierz instrukcję obsługi

WYMIARY

97.8 x 46.8 x 19.1 mm

WAGA

50 g

CZAS POMIARU

5 sekund

POJEMNOŚĆ PAMIĘCI

500 wyników pomiarów

Zalety i funkcjonalność
 • Intuicyjna obsługa za pomocą dwóch przycisków.
 • Duży, czytelny wyświetlacz.
 • Proste i wygodne nakładanie kropli krwi, gdy test paskowy jest w glukometrze lub poza nim.
 • Sygnalizacja naniesienia zbyt małej kropli krwi z opcją dołożenia jej w ciągu 10 sekund.
 • Możliwość dodatkowego, wzrokowego zweryfikowania wiarygodności pomiaru.
 • Alarm przypominający o konieczności przeprowadzenia pomiaru 2 godziny po posiłku.
 • Symbole służące do oznaczania pomiarów przed- i poposiłkowych.
 • Pojemność pamięci – 500 wyników pomiarów.
 • Możliwość przeglądania średnich pomiarów z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni.
 • W 100 proc. spełnia wymogi norm EN ISO 15197:2015 oraz ISO 15197:2013. dotyczące dokładności1.
 • Data i godzina ustawione fabrycznie w celu ułatwienia i przyspieszenia konfiguracji.
 • Wymiana baterii nie wiąże się z utratą ustawienia daty i godziny.
 • Transfer danych z glukometru do komputera za pomocą kabla USB. Aby móc analizować przesłane dane, konieczne jest zainstalowanie w komputerze programu Accu-Chek SmartPix Software.
 • Aparat 30 proc. mniejszy od poprzedniej generacji, z wyświetlaczem większym o 10 proc.

 

Dodatkowa specyfikacja
Typ modelu:

Accu-Chek Active (Model GU)

Numer seryjny:

Unikalny numer seryjny zapisany jest na tabliczce znamionowej umieszczonej z tyłu glukometru oraz przechowywany w pamięci nieulotnej.

Zasada pomiaru:

Enzym dehydrogenazy glukozowej (Mut. Q-GDH 2), reaguje z glukozą we krwi, pomiar fotometryczny.

Czas pomiaru:

Ok. 5 sekund (gdy kropla krwi nakładana jest na test paskowy wsunięty do glukometru);
ok. 8 sekund (gdy kropla krwi nakładana jest na test paskowy poza glukometrem).

Temperatura w podczas użytkowania:

Od +8 do +42°C

Wilgotność powietrza podczas użytkowania:

Do 85% względnej wilgotności powietrza.

Temperatura podczas przechowywania bez baterii.:

Od -25 do + 70°C.

Wilgotność powietrza podczas przechowywania bez baterii.:

Do 93% względnej wilgotności powietrza.

Pojemność pamięci:

Do 500 pomiarów wraz z datą i godziną pomiaru.

Wartości średnie :

Z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni.

Przekaz danych:

Za pomocą interfejsu USB (kabel micro-USB).

Brak kodowania:

Tak

Wymiary:

97.8 x 46.8 x 19.1 mm

Waga:

46 g bez baterii, 50 g z baterią.

Wyświetlacz:

96-segmentowy ciekłokrystaliczny ekran (LCD) z ikonami.

Sygnał dźwiękowy:

Tak (fabrycznie ustawiony w pozycji WŁĄCZONY).

Bateria:

1 bateria CR 2032.

Żywotność baterii:

Około 1000 pomiarów lub 1 rok (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

Samoczynne wyłączanie:

Po 30 lub 90 sekundach od wykonania ostatniej czynności (w zależności od wykonywanej operacji).

Sygnalizacja naniesienia na test paskowy zbyt małej kropli krwi.:

Tak.

Dopuszczalna eksploatacja na wysokości:

0–4000 m.

Wielkość próbki krwi:

1–2 μl.

Zakres pomiaru:

10–600 mg/dl lub 0,6–33,3 mmol/l.

Rodzaj próbki krwi:

Krew włośniczkowa.

Jeśli nakładanie próbki krwi odbywa się gdy test paskowy znajduje się poza glukometrem:

Krew żylna zabezpieczona przeciwzakrzepowo heparyną litową lub heparyną amonową, lub EDTA, krew tętnicza lub krew pobierana od noworodków.

Nanoszenie próbki krwi na test paskowy:

Kroplę krwi należy nanieść na środek pola reaktywnego na pasku. Test paskowy (oraz jego elementy) wyposażony jest w funkcję szybkiego i higienicznego rozprowadzania kropli krwi po polu reaktywnym paska.

Instrukcja użytkowania glukometru Accu-Chek Active

Badanie poziomu glukozy we krwi ma zasadnicze znaczenie w procesie kontrolowania cukrzycy. Glukometr Accu-Chek Active umożliwia wygodne, szybkie, bezproblemowe i precyzyjne wykonanie  pomiaru glikemii w czterech prostych krokach:

 1. Wsunąć test paskowy do glukometru.
 2. Wykonać nakłucie palca w celu uzyskania kropli krwi.
 3. Ostrożnie nanieść kroplę krwi na zielone pole znajdujące się na pasku testowym.
 4. Odczytać wynik pomiaru.