Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Wideo Instrukcje Obsługi

Często zadawane pytania

Pytania ogólne

Komunikaty te związane są zazwyczaj z zabrudzeniem glukometru. Należy wówczas wyczyścić prowadnicę oraz okienko pomiarowe w następujący sposób:

Zsuń osłonę prowadnicy w dół. Za pomocą lekko zwilżonej ściereczki lub pałeczki kosmetycznej, przetrzyj wewnątrz i na zewnątrz osłonę oraz prowadnicę testu paskowego. Za pomocą lekko zwilżonej ściereczki lub pałeczki kosmetycznej, przetrzyj ostrożnie okienko pomiarowe wraz z otaczającym je obszarem. Jeśli na powierzchni są widoczne zabrudzenia, usuń je. Dokładnie wysusz przeczyszczone elementy. Ponownie umieść osłonę w glukometrze.

Ważne! Uważaj, aby woda nie dostała się do wnętrza glukometru. Staraj się nie zarysować okienka pomiarowego. 

Bateria jest prawie wyczerpana. Niezwłocznie wymień baterię. Jeżeli komunikat pojawi się ponownie po wymianie baterii, wyjmij ją jeszcze raz, naciśnij którykolwiek przycisk na glukometrze i włóż ponownie baterię. 

Jeśli wyniki pomiarów nie zostaną przesłane (na ekranie nadal miga PC), glukometr wyłączy się samoczynnie po ok. 90 sekundach. Przyczyn nieudanego przesyłania danych może być wiele. Usuń poniższe i spróbuj ponownie przesłać dane.

Sprawdź,

 • czy obydwie wtyczki USB są prawidłowo włożone,
 • czy kabel USB nie jest uszkodzony (np. załamania). W razie problemów warto użyć innego.
 • czy są zainstalowane wszystkie sterowniki urządzenia służące do komunikacji między glukometrem i oprogramowaniem do zarządzania cukrzycą,
 • czy oprogramowanie do zarządzania cukrzycą jest kompatybilne ze standardem Continua.

Nowe aktualizacje można pobierać ze strony internetowej Accu-Chek. Do aktualizacji dołączana jest również odpowiednia instrukcja obsługi.

Ostatnia wersja glukometru ma całkowicie nowy wygląd – jest o 30 proc. mniejsza i cechuje się udoskonaloną opcją ustawiania funkcji. Do nowych rozwiązań należą alarm poposiłkowy oraz możliwość wyliczenia średniej wartości wyników z ostatnich 90 dni. Ponadto glukometr ten ma o 10 proc. większy ekran wyposażony w czytelny wyświetlacz.

Tak, nowe testy paskowe mogą być stosowane ze wszystkimi generacjami glukometrów Accu-Chek Active.

Wyniki mogą zostać oznaczone za pomocą czterech różnych znaczników poprzez naciśnięcie przycisku M lub S. Dostępne opcje oznaczania wyników obejmują:

 • wartości przedposiłkowe;
 • wyniki kontroli działania uzyskiwane z użyciem roztworu kontrolnego;
 • wartości poposiłkowe;
 • wyniki ogólne.

Glukometr Accu-Chek Active ma wbudowany port USB, który służy do przesyłania danych do spełniającego określone parametry komputera. Roche Diabetes Care oferuje szereg produktów i oprogramowań mających na celu zarządzanie cukrzycą, które pozwalają zwiększyć efektywność zintegrowanego zarządzania cukrzycą. Produkty te umożliwiają użytkownikowi oraz zespołowi terapeutycznemu skuteczniejsze monitorowanie i analizowanie wyników oraz ich przejrzystą i czytelną prezentację na wykresach i w tabelach.

Tak, pomiar można wykonywać z użyciem wszystkich typów krwi (włośniczkowej, żylnej, tętniczej oraz krwi pobieranej od noworodków).

Obsługa i pielęgnacja glukometru oraz wymiana baterii

 • Jako środka czyszczącego używaj wyłącznie zimnej wody.
 • Czyść glukometr lekko zwilżoną ściereczką lub pałeczką kosmetyczną.
 • Nie wolno spryskiwać i zanurzać glukometru w wodzie.

 

W przypadku zabrudzenia obudowy lub ekranu glukometru, zetrzyj zabrudzenie ściereczką lekko zwilżoną zimną wodą. 

 

Jeżeli zabrudzona jest prowadnica testu paskowego lub gdy wyświetlany jest komunikat błędu E-1 albo E-5 (starsze modele glukometru):

Zsuń osłonę prowadnicy w dół. Za pomocą lekko zwilżonej ściereczki lub pałeczki kosmetycznej, przetrzyj wewnątrz i na zewnątrz osłonę oraz prowadnicę testu paskowego. Za pomocą lekko zwilżonej ściereczki lub pałeczki kosmetycznej, przetrzyj ostrożnie okienko pomiarowe wraz z otaczającym je obszarem. Jeśli na powierzchni są widoczne zabrudzenia, usuń je. Dokładnie wysusz przeczyszczone elementy. Ponownie umieść osłonę w glukometrze.

Ważne! Uważaj, aby woda nie dostała się do wnętrza glukometru. Staraj się nie zarysować okienka pomiarowego. 

Potrzebna jest 1 bateria typu CR2032. Włóż ją do komory baterii symbolem (+) zwróconym do góry, połóż na blaszce baterii, nie pod nią. Po włożeniu baterii, zamocuj pokrywę komory baterii i zamknąć poprzez jej dociśnięcie. 

Testy paskowe i kontrola działania

Tak, jak w przypadku każdego testu paskowego, ciepło, wilgotność i inne warunki otoczenia mogą mieć wpływ na testy paskowe. Zamykaj fiolkę z testami paskowymi zaraz po wyciągnięciu testu do pomiaru.

Obejrzyj wszystkie pytania

Patrz Informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

Still can't find what you need?

Zapraszamy do przesłania opinii!

Idź

Accu-Chek Active

Opis produktu

Glukometr Accu-Chek Active umożliwia przeglądanie średnich pomiarów z ostatnich 90 dni, powiadamia o naniesieniu na test paskowy zbyt małej kropli krwi i daje możliwość jej uzupełnienia w ciągu 10 sekund. Jest wyposażony w alarmy przypominające o konieczności przeprowadzenia pomiaru przed posiłkiem i po nim.

Pobierz instrukcję obsługi

WYMIARY

97.8 x 46.8 x 19.1 mm

WAGA

50 g

CZAS POMIARU

5 sekund

POJEMNOŚĆ PAMIĘCI

500 wyników pomiarów

Zalety i funkcjonalność
 • Intuicyjna obsługa za pomocą dwóch przycisków.
 • Duży, czytelny wyświetlacz.
 • Proste i wygodne nakładanie kropli krwi, gdy test paskowy jest w glukometrze lub poza nim.
 • Sygnalizacja naniesienia zbyt małej kropli krwi z opcją dołożenia jej w ciągu 10 sekund.
 • Możliwość dodatkowego, wzrokowego zweryfikowania wiarygodności pomiaru.
 • Alarm przypominający o konieczności przeprowadzenia pomiaru 2 godziny po posiłku.
 • Symbole służące do oznaczania pomiarów przed- i poposiłkowych.
 • Pojemność pamięci – 500 wyników pomiarów.
 • Możliwość przeglądania średnich pomiarów z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni.
 • W 100 proc. spełnia wymogi norm EN ISO 15197:2015 oraz ISO 15197:2013. dotyczące dokładności1.
 • Data i godzina ustawione fabrycznie w celu ułatwienia i przyspieszenia konfiguracji.
 • Wymiana baterii nie wiąże się z utratą ustawienia daty i godziny.
 • Transfer danych z glukometru do komputera za pomocą kabla USB. Aby móc analizować przesłane dane, konieczne jest zainstalowanie w komputerze programu Accu-Chek SmartPix Software.
 • Aparat 30 proc. mniejszy od poprzedniej generacji, z wyświetlaczem większym o 10 proc.

 

Dodatkowa specyfikacja
Typ modelu:

Accu-Chek Active (Model GU)

Numer seryjny:

Unikalny numer seryjny zapisany jest na tabliczce znamionowej umieszczonej z tyłu glukometru oraz przechowywany w pamięci nieulotnej.

Zasada pomiaru:

Enzym dehydrogenazy glukozowej (Mut. Q-GDH 2), reaguje z glukozą we krwi, pomiar fotometryczny.

Czas pomiaru:

Ok. 5 sekund (gdy kropla krwi nakładana jest na test paskowy wsunięty do glukometru);
ok. 8 sekund (gdy kropla krwi nakładana jest na test paskowy poza glukometrem).

Temperatura w podczas użytkowania:

Od +8 do +42°C

Wilgotność powietrza podczas użytkowania:

Do 85% względnej wilgotności powietrza.

Temperatura podczas przechowywania bez baterii.:

Od -25 do + 70°C.

Wilgotność powietrza podczas przechowywania bez baterii.:

Do 93% względnej wilgotności powietrza.

Pojemność pamięci:

Do 500 pomiarów wraz z datą i godziną pomiaru.

Wartości średnie :

Z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni.

Przekaz danych:

Za pomocą interfejsu USB (kabel micro-USB).

Brak kodowania:

Tak

Wymiary:

97.8 x 46.8 x 19.1 mm

Waga:

46 g bez baterii, 50 g z baterią.

Wyświetlacz:

96-segmentowy ciekłokrystaliczny ekran (LCD) z ikonami.

Sygnał dźwiękowy:

Tak (fabrycznie ustawiony w pozycji WŁĄCZONY).

Bateria:

1 bateria CR 2032.

Żywotność baterii:

Około 1000 pomiarów lub 1 rok (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

Samoczynne wyłączanie:

Po 30 lub 90 sekundach od wykonania ostatniej czynności (w zależności od wykonywanej operacji).

Sygnalizacja naniesienia na test paskowy zbyt małej kropli krwi.:

Tak.

Dopuszczalna eksploatacja na wysokości:

0–4000 m.

Wielkość próbki krwi:

1–2 μl.

Zakres pomiaru:

10–600 mg/dl lub 0,6–33,3 mmol/l.

Rodzaj próbki krwi:

Krew włośniczkowa.

Jeśli nakładanie próbki krwi odbywa się gdy test paskowy znajduje się poza glukometrem:

Krew żylna zabezpieczona przeciwzakrzepowo heparyną litową lub heparyną amonową, lub EDTA, krew tętnicza lub krew pobierana od noworodków.

Nanoszenie próbki krwi na test paskowy:

Kroplę krwi należy nanieść na środek pola reaktywnego na pasku. Test paskowy (oraz jego elementy) wyposażony jest w funkcję szybkiego i higienicznego rozprowadzania kropli krwi po polu reaktywnym paska.

Instrukcja użytkowania glukometru Accu-Chek Active

Badanie poziomu glukozy we krwi ma zasadnicze znaczenie w procesie kontrolowania cukrzycy. Glukometr Accu-Chek Active umożliwia wygodne, szybkie, bezproblemowe i precyzyjne wykonanie  pomiaru glikemii w czterech prostych krokach:

 1. Wsunąć test paskowy do glukometru.
 2. Wykonać nakłucie palca w celu uzyskania kropli krwi.
 3. Ostrożnie nanieść kroplę krwi na zielone pole znajdujące się na pasku testowym.
 4. Odczytać wynik pomiaru.