Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Formularz zgłoszenia

Szanowni Państwo,

Informujemy, że wybrane partie testów paskowych Accu-Chek® Performa mogą wykazywać potencjalną wadliwość lub podawać nieprecyzyjne wyniki.
Dzięki systematycznym procesom monitorowania jakości i nadzoru rynku zidentyfikowaliśmy partie testów paskowych Accu-Chek Performa, w których wystąpiły błędy wskazywane przed nałożeniem próbki krwi.

Numer partii LOT można znaleźć na górze opakowania z fiolką, jak również na etykiecie każdej fiolki paska testowego.

Aby ułatwić Państwu zgłoszenie testów paskowych Accu-Chek Performa z wadliwych serii, został również specjalnie przygotowany poniższy formularz kontaktowy. Uzupełnienie go pozwoli nam na szybkie podjęcie dalszych działań i wymianę wadliwych testów paskowych na nowe.

Prosimy pamiętać, że firma Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o. może skontaktować się z Państwem w sprawie zgłoszenia i realizacji zamówienia pod podanym w formularzu numerem telefonu lub adresem e-mail.

Z wyrazami szacunku
Zespół Roche Diabetes Care Polska sp z o.o.

Więcej informacji o Administratorze Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu oraz o ich przetwarzaniu znajdą Państwo tutaj.