Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Diabetyk w czasie pandemii #zostańwdomu skorzystaj z teleporady

W czasie epidemii warto stosować szczególne środki ostrożności i zadbać o swoje zdrowie, zwłaszcza gdy chorujemy przewlekle, jak w przypadku cukrzycy. Według dokumentu (1) Zarządu Głównego (ZG) Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego:

"Chorzy na cukrzycę posiadają ogólnie większe prawdopodobieństwo rozwoju ciężkich objawów i powikłań infekcji wirusowych. Jeśli cukrzyca jest dobrze kontrolowana, ryzyko rozwoju ciężkiej postaci zakażenia COVID-19 jest podobne do tego, które obserwujemy w populacji ogólnej(1)"Chorzy na cukrzycę nie mają większego prawdopodobieństwa zachorowania na COVID-19 niż osoby w populacji ogólnej." (1)

"W grupie pacjentów z cukrzycą problemem są nie tyle większe prawdopodobieństwo zakażenia wirusem, ile gorsze rezultaty leczenia." (1)

[Uwaga powyżej wybrane fragmenty (1)- Więcej na temat cukrzycy i COVID-19 znajdziesz na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego www.cukrzyca.info.pl]

Dlatego koniecznie stosuj się do bieżących, ogólnie obowiązujących zaleceń (śledź je na bieżąco), takich jak częste dokładne mycie rąk wodą z mydłem* m. in. po każdym wyjściu z domu, a najlepiej unikanie takich wyjść, jeśli nie są rzeczywiście konieczne. Ale jeśli musisz to zrobić, unikaj zatłoczonych miejsc i pamiętaj o maseczce – wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, więc najłatwiej zarazić się nim od innych osób, szczególnie w zamkniętych pomieszczeniach ze słabą wentylacją. W miarę możliwości nie dotykaj żadnych powierzchni w przestrzeni publicznej, w szczególności takich jak klamki czy przyciski w windzie.

Zadbaj o dobre wyrównanie cukrzycy! To naprawdę ma znaczenie.

 • Kontroluj cukrzycę. Prowadź regularną samokontrolę wg zasad podanych przez Twojego lekarza.
 • Zabezpiecz się w zapas niezbędnych produktów umożliwiających samokontrolę. Może się zdarzyć, że np. z powodu choroby nie będziesz w stanie wykupić kolejnej recepty na testy paskowe czy przyjmowane leki. Warto poprosić lekarza o wystawienie e-recepty zabezpieczającej w potrzebny produkt na dłuższy okres.
 • W miarę możliwości utrzymuj aktywność fizyczną wg wytycznych Twojego lekarza diabetologa, np. wykonując codzienną gimnastykę czy korzystając z roweru stacjonarnego.
 • Skonsultuj się z lekarzem bez wychodzenia z domu. Jeśli masz możliwość skorzystaj z teleporady, która odbywa się poprzez telefon, tablet lub komputer.
 • Korzystaj z rozwiązań technologicznych. Np. glukometr Accu-Chek Instant łączy się z aplikacją mobilną mySugr, która pozwala Ci szybko i łatwo generować raporty z Twoich pomiarów, a te możesz wysłać do lekarza drogą mailową.

TELEPORADA. Czym jest i jak z niej skorzystać?

Konsultacja z lekarzem może odbyć się w formie rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem innego środka komunikacji audiowizualnej, takiej jak komputer czy tablet. Nazywamy to wtedy teleporadą bądź telewizytą. Możesz ją odbyć nie wychodząc z domu, a co za tym idzie bez narażania zdrowia swojego i innych.

Tak, jak w przypadku wizyty w gabinecie, lekarz jest skupiony na rozmowie z Tobą i przeprowadza z Tobą wywiad, analizuje wyniki, wskazuje odpowiednie środki postępowania oraz może wystawić elektroniczną receptę.

Jeśli korzystasz z glukometru Accu-Chek Instant z aplikacją mySugr, warto wcześniej wygenerować raport i przesłać go lekarzowi mailem. Jeśli nie, to po prostu zapisz dokładnie swoje wyniki pomiaru cukru z ostatnich dni (miej też pod ręka wszystkie wyniki od ostatniej wizyty u lekarza). Przygotuj się do wizyty tak, żeby nie tracić czasu na zastanawianie się i szukanie zapisków w jej trakcie.

Jeżeli lekarz nie będzie w stanie przeprowadzić w ten sposób prawidłowej oceny Twojego stanu zdrowia, może Cię poprosić o osobiste stawienie się w placówce medycznej w celu wykonania dokładnego badania (w tym niezbędnego do wystawienia e-recepty).

Kiedy warto skorzystać z teleporady w poradni diabetologicznej?

 • Gdy zbliża się termin planowej wizyty u diabetologa.
 • Jeśli masz nieprawidłowe wartości stężeń glukozy we krwi. Gdy utrzymują się zbyt wysokie wartości (powyżej ustalonych przez Twojego lekarza jako docelowe) lub powtarzają się wyniki zbyt niskie (niedocukrzenia).
 • Jeśli wystąpią u Ciebie inne niepokojące objawy.
 • Jeżeli kończą Ci się leki bądź testy paskowe do badania stężenia glukozy we krwi (w tej sprawie możesz zadzwonić również do Poradni, w której przyjmuje Twój lekarz rodzinny).

Pamiętaj, żeby przed wizytą zadzwonić do Poradni i dowiedzieć się, jakie są aktualne zasady świadczenia i dostępne terminy teleporad.

Uwaga! Jeżeli wystąpią u ciebie objawy ostrzegawcze COVID-19 wymagające pilnej interwencji medycznej (u dorosłych takie jak np. trudności w oddychaniu lub duszność, utrzymujący się ból lub uczucie ucisku w klatce piersiowej, splątanie lub trudności z obudzeniem się, zasinienie warg lub twarzy) niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie z lekarzem!(1)

Dlaczego warto skorzystać z teleporady?

Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta ze swoim lekarzem, ograniczamy możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Dlatego korzystanie z teleporad jest zalecane m.in. przez Ministerstwo Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta czy Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wybierając to rozwiązanie, masz swój udział w walce z epidemią!

 • Koronawirus przenosi się drogą kropelkową. Oznacza to, że najłatwiej się nim zarazić poprzez kontakt z zarażoną osobą.
 • Dlatego staraj się nie wychodzić bez uzasadnionej potrzeby z domu , a jeśli musisz to zrobić - omijaj miejsca zatłoczone i słabo wentylowane. To w nich najłatwiej jest się zarazić od osób chorych. (1)

Jak należy się przygotować do teleporady?

Przed rozmową z lekarzem upewnij się, że masz przygotowane i zapisane wszystko, co może okazać się istotne:

 • Twoje objawy i problemy zdrowotne, które najbardziej ci dokuczają. Określ jasno, od kiedy występują i np. w jakich sytuacjach.
 • Wyniki pomiarów glukozy we krwi z ostatnich dni (ale miej też pod ręką inne wcześniejsze wyniki od ostatniej wizyty u lekarza). Dlatego prowadź regularny dzienniczek samokontroli. Zapisuj w nim nie tylko wyniki, ale też dawki przyjmowanych leków i insuliny, epizody niedocukrzenia bądź inne objawy.
 • Zapis ilości przyjmowanych płynów. Dla ułatwienia możesz pić wodę np. z litrowych butelek. Ustal z lekarzem, ile wody powinieneś pić w ciągu doby.
 • Sprawdź czy posiadasz stabilne łącze lub zasięg telefoniczny, które umożliwi Ci przeprowadzenie bezproblemowej rozmowy z lekarzem, najlepiej w cichym pomieszczeniu.
 • Przygotuj dane, które pomogą lekarzowi potwierdzić twoją tożsamość, np. nr PESEL.

W trakcie teleporady zapytaj i ustal z lekarzem:

 • Jak często i o jakich porach powinieneś wykonywać pomiar glukozy we krwi.
 • Jakie są Twoje docelowe wartości glukozy we krwi w zależności od pory doby.
 • Jak masz postępować, gdy wyniki pomiarów będą nieprawidłowe – zbyt wysokie (hiperglikemia) bądź zbyt niskie (hipoglikemia).
 • Kiedy należy wykonać badanie ciał ketonowych w moczu.
 • Jak się odżywiać w przypadku braku dostępu do produktów spożywanych do tej pory.
 • Co zrobić w przypadku wystąpienia gorączki.
 • Jak postępować w przypadku stwierdzenia u Ciebie zakażenia wirusem COVID-19.

Aby jak najlepiej wykorzystać czas teleporady:

 • Informacje, o które poprosi Cię lekarz, podawaj w sposób głośny i wyraźny.
 • W przypadku wystąpienia problemów technicznych poinformuj o tym lekarza. Jeśli czegoś niedosłyszysz – poproś o powtórzenie i zapisuj na bieżąco, szczególnie jeśli dotyczy to dawek leków czy insuliny.
 • Jeżeli korzystasz z aplikacji, tj. mySugr – wygeneruj wcześniej raport z wynikami i zapytaj lekarza o możliwość przesłania go mailem. Na pewno będzie to cenna pomoc w konsultacji.
 • Odpowiadaj wyczerpująco i dokładnie na pytania lekarza. To mu umożliwi podjęcie odpowiednich decyzji i zastosowanie właściwego dalszego postępowania.
 • Lekarz może wystawić Ci potrzebne dokumenty w formie elektronicznej, np. e-receptę. Przygotuj przed wizytą listę stosowanych leków i testów do pomiaru cukru we krwi, których możesz potrzebować w nadchodzącym czasie. Na koniec rozmowy z lekarzem upewnij się, że posiadasz wszystkie informacje umożliwiające realizację e-recepty w aptece (np. kod do jej realizacji).

Teleporada, a recepty.

Lekarz podczas telewizyty może wystawić Ci e-receptę zabezpieczającą Cię w ilość produktu potrzebną na dłuższy okres. Mogą być to recepty np. na testy paskowe.

Pamiętaj, żeby stale poszerzać swoją wiedzę o tym, jak radzić sobie z cukrzycą. Materiały na ten temat znajdziesz m.in. na stronie www.accu-chek.pl

Więcej informacji o teleporadach znajdziesz m.in. w poradniku dla pacjenta na stronie www.telemedycyna-poradnik.pl.

Sprawdź listę placówek POZ w Twoim województwie, udzielających teleporad w związku z koronawirusem: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/teleporady-dotyczace-koronawirusa-w-przychodniach,7621.html.

Gdzie szukać informacji? (1)

 • Aby uzyskać więcej informacji, należy dzwonić pod numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem - 800 190 590.
 • Listę wszystkich stacji sanitarno-epidemiologicznych (wojewódzkich i powiatowych) można znaleźć na stronie GIS www.gis.gov.pl.
 • Listę szpitalnych oddziałów chorób zakaźnych działających na terenie całego kraju znaleźć można na stronie Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl.
 • Praktyczne informacje na temat postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem można uzyskać na stronie www.gov.pl/koronawirus.
 • Informacje o cukrzycy w dobie COVID-19 znajdziesz na stronie www.cukrzyca.info.pl.

* Informacje jak skutecznie myć ręce znajdziesz m.in. na stronie gis.gov.pl

1) „Nowy koronawirus SARS-Cov-2, COVID-19 a Cukrzyca."

W imieniu ZG Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego: Prof. dr hab. med. Krzysztof Strojek

Konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii, Prof. dr hab. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Materiał przygotowany w oparciu o zalecenia Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego zaadaptowane dla warunków polskich oraz Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Online: 23.03.2020

https://cukrzyca.info.pl/aktualnosci/nowy_koronawirus_sars_cov_2_covid_19_a_cukrzyca

Udostępnij

Artykuł z kategorii