Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Monitorowanie poziomu cukru

Mierzenie poziomu cukru we krwi pozwala ocenić skuteczność Twojego planu posiłków, aktywności fizycznej i leków.

Do wykonania pomiaru stężenia cukru we krwi potrzebny jest aparat do mierzenia poziomu glukozy we krwi, pasek testowy i nakłuwacz. Wykonaj następujące kroki:1

  • Umyj i wytrzyj ręce. Ciepła woda może poprawić krążenie krwi.
  • W celu uzyskania kropli krwi, nakłuj palec korzystając z nakłuwacza.
  • Umieść kroplę krwi na pasku testowym zgodnie z instrukcją.
  • Zaczekaj kilka sekund aby odczytać wyniki
  • Zgodnie z instrukcją obsługi usuń lancet i pasek testowy.

Aby pobrać kroplę krwi, wykonaj czynności opisane w instrukcji dołączonej do nakłuwacza – zwykle czynności te polegają na masowaniu palca. Pobieranie krwi z opuszki palca jest najbardziej powszechne, ale można też pobierać krew z alternatywnego miejsca nakłucia (AST). Inne metody monitorowania cukrzycy dotyczą oceny poziomu cukru we krwi w dłuższym okresie czasu. Wartość HbA1c (znana też pod nazwą hemoglobiny glikowanej lub A1c) odpowiada średniemu poziomowi cukru we krwi w poprzedzających 2 lub 3 miesiącach.

1 Joslin Diabetes Center. Monitorowanie poziomu glukozy we krwi: narzędzie kontrolowania cukrzycą.Dostępny w http://www.joslin.org/info/monitoring_your_blood_glucose.html. Otworzono 16 października 2008 r.
2 American Diabetes Association (Amerykanskie Towarzystwo Diabetologiczne). A1C test, Dostępny w https://www.diabetes.org/type-1-diabetes/a1c-test.jsp. Otworzono 11 listopada 2008 r.

 

Udostępnij

Artykuł z kategorii