Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Informacje ogólne dotyczące przyszłości w leczeniu cukrzycy

Od zaawansowanego leczenia po profilaktykę: przyszłość w leczeniu cukrzycy

Sposób leczenia cukrzycy zmienił się znacznie w ciągu zaledwie kilku dziesięcioleci. Co będzie dalej?

W przygotowaniu: automatyczne dawkowanie insuliny – „sztuczna trzustka”

Kolejnym etapem rozwoju pompy insulinowej będzie „sztuczna trzustka”, którą łączy w sobie stałe monitorowanie stężenia glukozy, pompę insulinową i glukagonową (gdyby poziom glukozy we krwi był zbyt niski) i będzie zarządzana za pomocą aplikacji w telefonie. Celem jest monitorowanie stężenia glukozy we krwi i dostosowanie dawek insuliny w ciągu dnia dzięki wyposażeniu w dodatkowe funkcje, aby wyręczyć chorego w bezustannym zajmowaniu się cukrzycą. (link do strony http://sites.bu.edu/bionicpancreas)

W przygotowaniu znajduje się o wiele mniejszy i bardziej kompaktowy (mało prawdopodobne, że będzie gotowy w najbliższych latach) system mierzący stężenie glukozy we krwi i automatycznie uwalniający insulinę1.

Dziś: bieżąca kontrola i stały kontakt z lekarzem 

Nowe sposoby na śledzenie danych dotyczących stężenia glukozy we krwi i połączenie z zespołem opieki zdrowotnej mogą w znacznym stopniu uprościć kontrolowanie cukrzycy. Aplikacje na smartfony i strony internetowe oferują szereg sposobów, aby usprawnić zarządzanie danymi; badacze norwescy odkryli jednak, że największy potencjał tkwi w kilku kluczowych kwestiach2:

  • płynny przepływ danych z urządzenia pomiarowego do aplikacji eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania danych i obniża ryzyko błędów ludzkich;
  • automatyczne udostępnianie danych rodzicowi lub opiekunowi pomaga dorosłym sprawować opiekę nad dziećmi, które kontrolują stężenie glukozy we krwi poza domem;
  • prowadzenie dzienniczka samokontroli zintegrowanego z elektronicznymi danymi wspomaga omawianie wyników podczas wizyty u lekarza.

Jeszcze więcej przed nami.

Opracowywane są koncepcje badania acetonu w organizmie, który jest biomarkerem powiązanym ze stężeniem glukozy we krwi.

  • Inżynierowie z Uniwersytetu Michigan w Stanach Zjednoczonych testują czujnik do noszenia na ciele, który potrafi zidentyfikować wysokie stężenie glukozy we krwi4.
  • Trwają badania nad opracowaniem testu, który mierzy stężenie glukozy we krwi na podstawie powietrza wydychanego przez badanego5.
  • W niedługiej przyszłości być może będą również dostępne tymczasowe „tatuaże” monitorujące stężenie glukozy we krwi.

Dzisiaj i każdego dnia: należy pamiętać o podstawowych zasadach

Właściwa dieta, aktywność fizyczna to nic nowego i ekscytującego, niemniej jednak wciąż są to fundamenty zdrowego życia i radzenia sobie z cukrzycą. Mimo że zaawansowana technologia ma wiele do zaoferowania w dziedzinie leczenia cukrzycy, ważne jest, abyśmy również nie stracili z oczu sprawdzonych rozwiązań niewymagających technologii. Pamiętaj, to twoja przyszłość. Dbaj o zdrowie twojego organizmu, a odwdzięczy ci się przez całe życie.

Na przyszłość najlepiej przygotujesz się już dziś.

1 NHS Choices. Could a smart insulin patch mean no more diabetic injections? [Czy inteligentny pasek insulinowy oznacza koniec z zastrzykami dla cukrzyków?] Dostępny na stronie: http://www.nhs.uk/news/2015/06June/Pages/Could-a-smart-insulin-patch-lea... ostatni dostęp: 1 lipca 2015 r.

2 Ärsand E, Frøisland DH, Skrøvseth SO i wsp. Mobile health applications to assist patients with diabetes: lessons learned and design implications. [Mobilne aplikacje zdrowotne dla pacjentów z cukrzycą: doświadczenia i wnioski na temat projektowania.] J Diabetes Sci Technol. 2012; 6(5): 1197–1206. Dostępny na stronie: http://europepmc.org/articles/PMC3570855; ostatni dostęp: 1 lipca 2015 r.

 Polonsky, William H., i wsp. Structured Self-Monitoring of Blood Glucose Significantly Reduces A1C Levels In Poorly Controlled, Noninsulin-Treated Type 2 Diabetes Results from the Structured Testing Program study.” [Zorganizowany samodzielny pomiar poziomu cukru we krwi znacznie obniża poziom hemoglobiny A1C u pacjentów ze słabo kontrolowaną cukrzycą typu 2 nieleczoną insuliną – wyniki z badania zorganizowanego programu badań]; Diabetes Care, 34.2 (2011): 262-267.

4 Futurity. Wearable vapor sensor can "smell" diabetes [Przenośny czujnik pary może zdiagnozować cukrzycę]. Dostępny na stronie: http://www.futurity.org/wearable-vapor-sensor-diabetes-743642/; ostatni dostęp: 1 lipca 2015 r.

5 Nano. A nanotechnology diabetes "breathalyzer.". [Nano. „Analizator oddechu” w nanotechnologii cukrzycy]. Dostępny na stronie: http://www.nanomagazine.co.uk/index.php?option=com_content&view=article&... a-nanotechnology-diabetes-breathalyzer&catid=38&Itemid=159; ostatni dostęp: 1 lipca 2015 r.

6 Diabetes NSW. Temporary glucose-reading tattoo could replace needles. [Tymczasowe tatuaże odczytujące poziom cukru mogą zastąpić strzykawki.] Dostępny na stronie: http://diabetesnsw.com.au/temporary-glucose-reading-tattoo-could-replace... ostatni dostęp: 1 lipca 2015 r.

Udostępnij

Artykuł z kategorii