Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Badania stężenia glukozy we krwi pomagają zachować kontrolę

Zalety badania stężenia glukozy we krwi

Badanie stężenia glukozy we krwi może pomóc ci kontrolować swój stan zdrowia, szczególnie, gdy dowiesz się, co dokładnie znaczą podane wartości i co można z nimi zrobić. Potwierdzają to wyniki niedawno przeprowadzonego badania Structured Testing Protocol (STeP). Badanie wykazało, że gromadzenie danych na temat stężenia glukozy we krwi, wizualizacja i rozumienie tych danych, a także ukierunkowywanie leczenia na podstawie tych danych istotnie zmniejszały poziom hemoglobiny A1C w przypadku słabo kontrolowanej cukrzycy typu 2 w okresie 12 miesięcy1.

Dzięki częstym badaniom dysponujesz danymi umożliwiającymi ci podejmowanie świadomych decyzji na temat leków, diety i aktywności fizycznej. Jest to także „sprytny” sposób na sprawdzenie, w jaki sposób to, co jesz i jak jesz, wpływa na twój stężenia glukozy we krwi.

Wyniki badań dają podstawę do rozmowy z lekarzem na temat ustalenia docelowego zakresu wartości i pokazują, na ile skutecznie udaje ci się go osiągnąć. Badania pozwalają także zrozumieć, w jaki sposób możesz korygować dawki leków doustnych albo insuliny, jeżeli twój lekarz nauczył cię, jak to robić.

Krótko mówiąc, jesteś lepiej przygotowany(-a) do codziennych zmagań z cukrzycą na drodze do lepszego samopoczucia. A przede wszystkim w ten sposób możesz zmniejszyć ryzyko przyszłych powikłań  cukrzycy2 w przyszłości.

Najlepsze pory do wykonywania badań

Standardowe pory pomiaru stężenia glukozy we krwi3:

 • przed śniadaniem (na czczo),
 • przed obiadem/kolacją,
 • dwie godziny po posiłkach,
 • przed snem,
 • przed każdym intensywnym wysiłkiem fizycznym i po nim (oraz wiele godzin później),
 • w przypadku złego samopoczucia.

Inne sytuacje, które mogą wymagać badania stężenia glukozy we krwi:

 • zmiany rozkładu dnia podczas podróży,
 • zmiana lub korekta dawek insuliny lub leków,
 • objawy zbyt wysokiego lub zbyt niskiego stężenia glukozy we krwi,
 • ciąża i planowanie ciąży,
 • przed zabiegami chirurgicznymi i po nich,
 • po zabiegach stomatologicznych,
 • w trakcie dodatkowej choroby,
 • podczas przyjmowania innych leków z powodu dodatkowej choroby,
 • w okresie przedmiesiączkowym.

Uwaga na szczególne okoliczności badania

 • Wykonując badania, zapisuj każdy wynik, opisując jednocześnie to, co działo się w czasie badania. Oto przykłady szczególnych okoliczności kiedy warto dodatkowo kontrolować stężenie glukozy we krwićwiczenia fizyczne,
 • spożywanie alkoholu,
 • zjedzenie dużego posiłku,
 • bezsenność lub nadmiar snu,
 • stres lub niepokój,
 • przebywanie w skrajnie wysokiej lub niskiej temperaturze,
 • przebywanie na dużej wysokości nad poziomem morza,
 • dodatkowa inna choroba.

Ustalenie docelowego zakresu wyników

Komentarz [DM{1]: Numer cytatu 4

Twój lekarz ustali docelowe wartości stężenia glukozy we krwi specjalnie dla ciebie na podstawie szeregu czynników, takich jak:

 • typ cukrzycy
 • twój wiek,
 • czas trwania curzycy
 • ciąża/planowanie ciąży
 • obecność powikłań cukrzycy
 • twój ogólny stan zdrowia, w tym inne schorzenia.

Narzędzia ułatwiające zrozumienie wyników

Marka Accu-Chek zapewnia szereg prostych narzędzi służących do zarządzania cukrzycą na papierze, dzięki którym zrozumiesz wyniki swoich pomiarów cukru we krwi.

Wypróbuj narzędzie Accu-Check Smart Pix, które może pomóc tobie i twojemu lekarzowi w określeniu, jakie czynniki (np. posiłki, aktywność fizyczna, dawki insuliny) mogą wpływać na wyniki twoich badań o różnych porach doby.

Porozmawiaj ze swoim lekarzem

Poproś swojego lekarza o pomoc w przeanalizowaniu swoich wyników. Dane te posłużą do rozważenia szeregu opcji, takich jak zmiana schematu badań, zapewnienie poprawnego wykonywania pomiarów, modyfikacja terapii.

1 Diabetes Care Journals. Structured Self-Monitoring of Blood Glucose Significantly Reduces A1C Levels In Poorly Controlled, Noninsulin-Treated Type 2 Diabetes [Zorganizowany samodzielny pomiar poziomu cukru we krwi znacznie obniża poziom hemoglobiny A1C u pacjentów ze słabo kontrolowaną cukrzycą typu 2 nieleczoną insuliną – wyniki z badania zorganizowanego programu badań]. Dostępny pod adresem: http://care.diabetesjournals.org/content/34/2/262.full; ostatni dostęp: 24 sierpnia 2015 r.

2 Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna (IDF). Diabetes education module 1.2, 2011: Self Management Education [Kształcenie dotyczące cukrzycy, moduł 1.2, 2011: wskazówki

dotyczące samodzielnej kontroli]. Dostępny pod adresem: http://www.idf.org/education/resources/modules-2011/download; ostatni dostęp: 30 czerwca 2015 r.

3 Diabetes Australia. Blood Glucose Monitoring [Monitorowanie glikemii]. Dostępny pod adresem: http://www.diabetesaustralia.com.au/Living-with-Diabetes/Type-1- Diabetes/Managing-Type-1-Diabetes/Blood-Glucose-Monitoring; ostatni dostęp: 30 czerwca 2015 r.

4 Mayo Clinic. Blood Sugar Testing: Why, When, and How [Pomiar glikemii: dlaczego, kiedy i jak]. Dostępny pod adresem: http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/diabetes/in-depth/bloodsug... ostatni dostęp: 1 lipca 2015 r.

 

Udostępnij

Artykuł z kategorii